zondag 14 januari 2018

Nationale Politie ook onder Akerboom geen succes maar 'n grote misluk-king! Wat wil je als hij weigert om criminele burgemeester te arresteren?!

De NL-burger kan zich niet beschermd voelen door de Nationale Politie/ Akerboom!

Overheidspropaganda - vaak gekochte/ gedwongen, aldus GRN - reguliere media:


Hieronder enkele voorbeelden van de 'propaganda' die ons door de main stream media gepoogd wordt te verkopen als zijnde 'de waarheid'...

 • wij weten beter;

en lachen om het zeer slechte acteerwerk van - nu nog - korpschef Nationale Politie Erik Akerboom

en huilen om 'journalisten' die - in dit geval; MVN, Mathijs van Nieuwkerk - hun werk niet goed doen, maar zich braaf laten mis-bruiken voor 'de elite', aldus GRN.

Vindt u het ook niet getuigen van weinig kwaliteit als je dit soort 'propaganda-filmpjesnodig hebt?

 • Om je persoonlijk imago en dat van de politie 'op te poetsen' = wederom; keihard door de mand vallen...? Wat 'n blamage bij DWDD!

Een blamage is een afgang veroorzaakt door eigen falen. Het begrip 'Het is een blamage' wordt gebruikt in de betekenis van "het is een schande".d.d. 15-01-2016Nieuwsuur: 'Te veel werk, te weinig geld en onvrede onder het politie-personeel. Al die problemen zal de vandaag benoemde korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, moeten oplossen om de politiereorganisatie in goede banen te leiden.

 • Collega’s en oud-collega’s denken dat Akerboom door zijn serieuze, zakelijke en verbindende aanpak de juiste man is om de politie te reorganiseren.

In Nieuwsuur spreken Frank Giltay, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad, Bert Wijbenga, oud-korpschef van Flevoland en Jean Debie, voorzitter van de militaire vakbond VBM, over Akerboom.
Heeft u vertrouwen in deze persoon? GRN zeker niet.d.d. 29-07-2016: EenVandaag - Nog geen half jaar is Erik Akerboom de hoogste baas van de Nationale Politie.

 • EenVandaag trok een dag op met de nieuwe korpsleider om de erva-ringen te bespreken die hij sinds maart heeft opgedaan.


'O kijk me eens leuk agentje spelen... aardige? Akerboom waakt?' Dacht 't niet.d.d. 09-10-2017: Studio Alphen - Erik Akerboom, de korpschef van de Nationale Politie, was maandag te gast op het Ashram College in Alphen aan den Rijn.

 • Hij gaf een gastles Modern Politiewerk aan leerlingen van de middelbare school in het kader van de Week van de Veiligheid.Geen tijd 100 corrupte agenten te bevragen maar wel tijd voor 'n gastles?d.d. 24-12-2017DPN TV - Welkom terug op ons kanaal. Een speciale kerst-uitzending.

 • Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie over verwarde personen. Veel kijk plezier!Wie is er nu werkelijk 'verward' te noemen? Het is vaak maar net hoe je het bekijkt...!Propaganda-uitzending DWDD, d.d. 09-01-2018 - klik link voor gehele fragment:


De Wereld Draait Door/ DWDD-fragment
- 5 jaar Nationale Politie - dinsdag 9 januari 2018:


In 2013 ging de de Nationale Politie van start. Een landelijke aanpak in plaats van een lokale moest de veiligheid in Nederland vergroten.

Helaas ging de reorganisatie niet geheel vlekkeloos, een on-derzoekscommissie concludeerde eind vorig jaar dat er nog grote problemen bestaanVooral ICT blijkt problematisch.

Toch wil korpschef Erik Akerboom nu stilstaan bij het vijfjarig jubileum. En hij doet dat opmerkelijk: hij vroeg Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin om 10 gedichten over het wel en wee van de politie te maken. Zij zitten alle twee aan tafel.


Vergelijk svp. met de waarheid:


d.d. 02-09-2017: 'Criminele gemeen-te Duiven maakte 3e, internationale kinderontvoering mogelijk;

 • deed 'gezellig' mee met weer escalatie van PAS-familiedrama!'


d.d. 02-09-2017: 'Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureauen d.d. 16-12-2017 om maar een paar verwijzingen te geven:


Naschrift: nochtans geen enkele reactie van D'66 - Pechtold en/ of Bergkamp... waarom niet? Omdat ze weten dat ze keihard betrapt werden/ geen plausibele verkla-ring kunnen geven... volhardend vaders/ moeders en recht-zoekende burgers worden genegeerd!

 • Dat is de trieste, onacceptabele waarheid in Nederland; dat pikken wij niet:
Dus: sluit u aan bij OIA - Ouders In Actie; update volgt (video-2 al klaar!)d.d. 04-01-2018: 'Ouders In Actie: wilt u uw kind(eren) weer zien? Niet x-keer per jaar... maar iedere dag?


 • Meld u nu aan bij O.I.A. - samen veel sterker dan zij!'


Leest u het transcript van die DWDD-propaganda uitzending nog eens rustig door:


Maar eerst het 'gedicht' dat GRN maakte over de Nationale Politie, naar analogie van het gedicht van de dichter (v) des vaderlands:


ENP: 'hoe meet je de zwaarte van een klap die nooit kwam, zoek je de fiets waar niets mee is, die er nog staat? De brand in een leegstaand schoolgebouw, nooit uitgebroken, laat geen sporen na. Hier is de eindeloze lijst van dingen die niet zijn gebeurd, hier is de nooit betaalde prijs voor een toeval, dronkenschap, loslippigheid, hier is het dodelijk ongeluk, de schade die je nooit veroorzaakt hebt. Hier klinkt de niet geslaakte kreet van twee uit bed gebelde ouders. De stad zwermt van ongehoord geluid. Je luistert ’s nachts naar de zachte voetstappen van de dochter die onaangetast de trap opsluipt.'GRN: ‘hoe meet je de pijn en het verdriet van een kind dat al jarenlang geen knuffel van de eigen vader kon krijgen? De uren die een dochter ’s avonds in bed aan haar vader denkt die ze niet meer mag bellen op maandagavond? Zijn, gedwongen, gemis bij je eind-musical, je verjaardagen…

   papa wordt zeker enorm gemist.

Het is een eindeloze lijst van dingen die niet zij niet samen konden beleven, de emotionele kindermishan-deling, de georganiseerde vaderverstoting mede mogelijk gemaakt door de Nationale Politie, die weigerde om de ‘moeder’ op te pakken toen zij de omgang tussen hun drie dochters en hun vader onmogelijk maakte, ondanks geldende zorgregeling, Die aan-gifte deed van belediging, laster en smaad toen de vader het gesprek met de open en eerlijke?’-wijkagent op internet zette en hij veroordeeld werd tot 400,- euro boete vanwege ‘belediging’…


Ergo:
 • de waarheid mag niet gezegd worden.

De Nationale Politie die op een anonieme wijze, samen met een anonieme officier van Justitie weigerde om een aangifte van medewerking aan huidige, 3e internationale kinderontvoering jegens de 100% criminele burge-meester De Lange van Duiven - te Gelderland ook maar in behandeling te ne-menbewijst dat 'de politie(top)'...

 • niet de wet dient, niet de belangen van de burgers/ kinderen beschermd, maar enkel die van ‘de elite’ en dat pikken wij niet!

Hier klinkt de woedende kreet van 1 volhardend vader, recht-zoekend burger die het niet pikt door Akerboom & Co besodemieterd te worden. De stad zwermt van on-gehoorde, boze burgers. Die ’s nachts hopen de zachte voetstappen van de dochter of zoon die zij soms al jaren moeten missen, plotsklaps de trap opsluipt.

Dus als iemand mijn drie dochters ziet… deze Groenendijk weet het namelijk niet!
Dank u wel.'

En huiver van zoveel 'slim- en dapperheid' bij de Nationale Politie:


Lees hieronder zonder markeringen of
        ...met; alhier de gehele tekst!

https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/380891


MVN: Mathijs van Nieuwkerk     ANP: Akerboom Nationale Politie
ENP: Ester Naomi Perquin         Gast: actrice xyz


MVN: Aan tafel zit Erik Akerboom, hij is de hoogste baas van de Nederlandse politie, waarom zit hij daar? We zijn nu precies 5 jaar na de start van 1 van de grootste reorganisaties van ons land; de vorming van de Nationale Politie

Filmpje:
2013: vandaag was het voor Gerard Bouman een feestje, de hele nieuwe top van de Nationale Politie was officieel bijeen in Den Haag. Het begin van de grootste politie-operatie ooit: de hervorming van de politie. 2015: de politie in Den Haag heeft 16 mensen opgepakt vlakbij de rellen gisteravond; honderden mensen waren naar het bureau in de Schilderswijk gekomen om hun woede te uiten over de dood van Mitch Henriquez. Door de CAO-acties van de politie staat het 1e competitieweekend van het Eredivie-voetbal op losse schroeven. Als supporter ben ik er niet blij mee. Nadat Mark M. bij de politie gedegradeerd werd, kon deze onbetrouwbare agent nog lange tijd bij geheime informatie. 2016: te veel werk, te weinig geld en onvrede onder het politiepersoneel; al die problemen zal Erik Akerboom moeten oplossen. Etnisch profilere, is een term die de afgelopen jaren vooral overwaaide uit Amerika; gisteravond zei de Nederlandse rapper Typhoon dat de Nederlandse politie zich er ook schuldig aan maakt. Frank Giltay, de oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de politie hield er een uitbundige levensstijl op na; Akerbook – feesten met artiesten, overnachting met champagne-ontbijt, Blokdat kan echt niet door de beugel, op deze manier. 2017: de Rotterdamse politie discrimineert een medewerker door haar te verbieden een hoofddoek te dragen, dat heeft het college voor de rechten van de mens bepaald; het is een mooie 1e stap; politie-agenten hebben een boek ge-maakt over hun ervaringen met discriminatie binnen het politiekorps; zojuist presenteerde de commissie Kuijken haar rapport over 5 jaar Nationale Politie; het zou een goed geoliede machine worden, maar dat is het nog lang niet. Wij zeggen; ga er mee door, maar ontwikkel ‘m door en verbeter ‘m. 
01 min. 42. sec. – start interview:

MVN: Ja, veel leuker konden we het niet maken…
ANP: Ik had ook een andere selectie kunnen maken (wijzend en lachend) hoor; een hele mooie film over maken

MVN: Jaja, maar u begrijpt wat ik bedoel?
ANP: Zeker

MVN: Omschrijf de 1e vijf jaar eens?
ANP: Nou ja, ik heb er maar eh anderhalf jaar zelf eh…

MVN: Dat klopt...
ANP: meegemaakt, maar het is een immense operatie; 50.000 mensen die een andere baan krijgen; 26 korpsen samenvoegen; mensen die van plek veranderen, ICT-systemen samenvoegen is echt een immense operatie die… en ondanks dat ging de verkoop, het werk aan de, in de wijken, ging gewoon door.

MVN: mm
ANP: En dat is gewoon heel goed gegaan. En dat is een heel groot compliment voor politiemen-sen.
MVN: eh, het eindigde met de eh, eh commissie Kuijkens, topambtenaar Wim Kuijken, die onder-zocht de vorming van de Nationale Politie en gaf daar een rapport bij, belangrijkste conclusie: er waren te veel veranderingen tegelijkertijd, daardoor kwam het hele proces maar moeizaam op gang. Een andere conclusie: het ministerie van Justitie en Veiligheid moet een deel van zijn macht aan de politie inleveren terwijl de korpschef van de Nationale Politie juist meer macht moet krijgen, dat zal u bevallen – wijzend op Akerboom die ontkennend zijn mond wat vertrekt – en tot slot: het is, en dat vind ik misschien het meest saillante: het is totaal onduidelijk of de reorganisatie van de politie tot 1 nationaal korps iets heeft bijgedragen aan de veiligheid in ons land…

ANP: …stilte. Dat is ook omdat we dat niet kunnen meten. Maar eh belangrijk is dat ondanks dat er eh 50.000 man worden verplaatst en er van alles veranderd, dat eh het vertrouwen nu in de politie niet is gedaald, dat de criminaliteit, als het gaat om klassieke criminaliteit, ook is gedaald…
MVN: mm

ANP: …maar je kunt geen verband vaststellen of dat komt door die reorganisatie en ik geloof ook niet dat het daardoor komt, dat duurt nog jaren voordat dat eh echt zijn waarde bewijst maar het is wel goed dat dat is gebeurd.
MVN: mm, logische opmerking eigenlijk, die laatste dus?

ANP: nou nee, het is eh de be-, de commissie zegt eigenlijk; je moet dat gaan onderzoeken, het is hartstikke belangrijk, eh, dat het buiten veilig is, veiliger wordt doordat we ons anders orga-niseren of dat we meer of minder politiemensen krijgen en dat weten we nu eigenlijk niet.
MVN: eh, er is dus een feestje, zou je kunnen zeggen, nou ja, goed, gezien de beelden is er mis-schien niet heel veel reden tot feest, maar het is in ieder geval een lustrum, een moment ‘sur-place’, even stilstaan en jullie hebben besloten om Ester Naomi Perquin, die naast je zit, te vragen als dichters des vaderlands; maak gedichten over de politie. Wat was precies de opdracht en toch ook wel heel bijzonder dat jullie bij poezie terechtkomen? Hoe kwamen jullie daarbij?

ANP: Lachend; nou we kwamen er niet zo bij; het overkwam ons eigenlijk meer want…
NVM: hoe gaat dat?

ANP: …inderdaad, wij eh hadden niet de neiging om een polonaise door de gangen te gaan lopen door de vorming van de Nationale Politie dus wij zochten naar veel kleinschaligere dingen en eigenlijk was het iemand uit de politie zelf die daar mee kwam, is het niet heel aardig dat we gedichten maken en dat we vragen aan de dichter des vaderland…

NVM: mm
ANP: …om eens op een heel andere manier de focus weer eens op het politiewerk te zetten, om de politiemensen.

NVM: bent u een poezielezer?
ANP: Nou, eh – elf bijna lachend - dat eh de laatste gedicht dat ik gelezen heb, ‘mei’ van Gorter en – wijzend – Sinterklaasgedichten…

NVM: lachen; nee dus

ANP: Nee
NVM: Dan blijft het dus een opmerkelijke keuze, ikke ikke ikke, kijk de poezie is al, helaas, bijna stiefmoederlijk wordt dat belezen in Nederland, heh, dat zou veel beter kunnen…

ANP: Ja
NVM: …dus ik zou mij zo kunnen voorstellen dat ook bij de politie niet iedereen een poezielief-hebber is?

ANP: Nee, nee, dus dus ik vond het idee leuk, dus we hebben ook gezegd; ga dat vooral doen en ga ook eens meelopen met de politie, met politiemensen heh, want dan wordt het altijd leuk!
NVM: mm

ANP: Maar ‘t, ‘t, geen politieman denkt aan het einde van z’n dienst, laat ik eens een gedicht maken of…
NVM: het lezen…
ANP: ook geen gedichten lezers en toch… is dat heel goed gelukt en dat vind ik ontzettend knap gedaan en dat komt ook omdat politiemensen eigenlijk ook wel verhalenvertellers zijn en in de wijk liggen ook de verhalen voor het opscheppen, en dat zegt Ester ook aan het einde van haar verhaal.

NVM: Ja
ANP: Ja

NVM: Ester, hoe heb je het aangepakt? Want dit is natuurlijk een hele aparte opdracht? 
ENP: Nu, wat scheelt, is dat het niet echt een opdracht was, het was vooral een uitnodiging,

Gast: zei je meteen ‘ja’, twijfelde je niet?
ENP: nou, ik heb natuurlijk dezelfde beelden die wij net bekeken die had ik natuurlijk ook in mijn hoofd, dus het is wel, het is wel een verzoek waarbij je even stilstaat; ja, ik heb daar toch wel wat kritische eh vragen over, krijg ik wel de ruimte om die te stellen, straks? Dus we zijn eerst gaan praten, toen heb ik gelijk gezegd; ik wil wel de vrije hand krijgen, ik wil alles kunnen vragen, ik wil overal mee kunnen kijken eh het liefst wilde ik ook een uniform aan, dat mocht helaas niet, dat vond ik heel jammer – ANP grijnst – en dan ga ik daar induiken maar wel op mijn manier en dat heb ik dus ook op die manier gedaan; ik ben mee gaan draaien met, onder andere in Rotterdam en Deventer, ik ben in Utrecht op bezoek geweest bij de recherche wat ontzettend fascinerend is om mensen te spreken die je eigenlijk, nou ja, die kom je niet tegen op straat, daar krijg je geen bekeuringen van maar die zijn er wel…

NVM: mm
ENP: dus ik ben echt gaan zoeken naar verhalen die te maken hebben met de politie maar die ook iets zeggen hoe wij als maatschappij naar de politie kijken want het is toch wel, eigenlijk is de politie van ons, maar dat gevoel heb je niet altijd, nou daar wilde ik wat mee…

NVM: zullen we het gedicht ‘voor’, dat is gewoon het 1e gedicht in de bundel: eh, dat gedicht ga je voorlezen, de de de kijkers thuis kunnen dat ook een beetje meelezen, dat gaat er eigenlijk, ik vond het eigen-lijk een ontroerend gedicht omdat het gaat over dat wat de politie allemaal voorkomt. Zeg ik het goed?

ANP: jazeker
NVM: is het een gedicht wat u ook raakt?

ANP: jazeker, jazeker
NVM: misschien is dat wel de reden dat u dat uniform, dat tenue aanheeft?

7:00 min.


 • ANP: Ja, want dit gaat niet alleen over wat er wordt voorkomen, maar het gaat ook over de diepste angst van een vader en moeder… en eh, nou ja, daar sluit het gedicht ook mee af (lachend?!).


NVM: de grootste angst van een vader en moeder is dat er iets met hun kind, kinderen gebeurd…


 • ANP: ja

NVM: en de politie is er om dat te voorkomen?


 • ANP: ja

NVM ja, ehm, ik verklap nu de clou maar dat doet er helemaal niet toe want poezie heeft zijn eigen grammatica en zijn eigen taal

ENP: zo is dat
NVM: lees het voor:

ENP: ‘hoe meet je de zwaarte van een klap die nooit kwam, zoek je de fiets waar niets mee is, die er nog staat? De brand in een leegstaand schoolgebouw, nooit uitgebroken, laat geen sporen na. Hier is de eindeloze lijst van dingen die niet zijn gebeurd, hier is de nooit be-taalde prijs voor een toeval, dronkenschap, loslippigheid, hier is het dodelijk ongeluk, de schade die je nooit veroorzaakt hebt. Hier klinkt de niet geslaakte kreet van twee uit bed gebelde ouders. De stad zwermt van ongehoord geluid. Je luistert ’s nachts naar de zachte voetstappen van de dochter die onaangetast de trap opsluipt. 

ENP: dit gedicht is eigenlijk ontstaan toen ik op een nacht, een, een late dienst meereed op een wagen met Henk, een ontzettend leuke agent uit Deventer met wie ik de hele dag doorgebracht, we reden ’s avonds, het was een relatief rustige dag geweest en ’s avonds op de een of andere manier, werd er, kwam er een melding binnen en dat ging van een koperdiefstal daar, een vechtpartijtje, mensen die geschreeuw hadden gehoord, een poging tot inbraak, allerlei dingen en ik dacht op een gegeven moment; als je dat nou verbeeldt als een soort bord van de stad dan zie je hoeveel lichtjes steeds weer oplichten, hoeveel ongekend veel dat eigenlijk is en toen dacht ik; als je nou ik kaart kunt brengen wat er allemaal niet gebeurd, dat is wel een taak voor de poezie misschien, ehm maar dan dan zie je hoeveel ons bespaard is gebleven en dat is heel merkwaardig want toen ik op een gegeven moment zei tegen Henk, ik zei; God, weten mensen dit eigenlijk, hoeveel dit is? Ik dacht Deventer, dat is ook gewoon een heel gezellige stad, nou ja, dat is het ook, maar ook daar gebeurde ‘s nachts de hele tijd van alles!

MVN: mm
ENP: nou, dat vond ik bijzonder omdat je daar eigenlijk geen zicht op krijgt totdat je in zo’n wagen zit en dan had ik ook nog het voordeel dat ze de hele tijd afkortingen gebruikten, kreeg ik toch de helft van niet mee, dus kun je nagaan als je dat wel allemaal verstaat!

Gast: sorry, toen het af was, de bundel, heb je toen voorgelezen aan een aantal agenten en politiemensen of hoe ging dat?

ENP: nou, eigenlijk lag het al bij de uitgeverij voordat jullie – wijzend naar politie/ Akerboom – er een 1e blik op konden werpen, dus er, dat vond ik ook heel fijn want dan kon je ook niet ge-steggel krijgen; ‘mag dit zinnetje eruit?’ Dat vond ik namelijk gewoon niet acceptabel dus dat was heel prettig, ik ben toen in een heel laat stadium, toen we klaar waren, eind december ben ik eh op bezoek geweest en toen heb ik voor 50 mensen die daar aanwezig waren, politiemensen, voorgelezen en dat was wel een heel bijzonder moment, voor ons allebei eigenlijk, het was toch spannend; valt dat goed?

NVM: het zal ook niet, toevallig, het 1e gedicht in de bundel zijn, het is ook de kern van de zaak waarom iemand politieagent wil worden, stel ik mij zo voor…
ANP: ja, dit dit is wat politiemensen doen

NVM: weet u nog waarom op gegeven moment, u was 18, 19, ik weet het niet…
ANP: 21 – lachend

NVM: …ik word politieagent! Wat was de 1e drift, wat was…

ANP: dat dat heeft hier mee te maken, als je iets wilt doen, eh, wat echt iets betekent, dat je het verschil kunt maken voor mensen, ehm, voor hun veiligheid, voor hun toekomst, dan ga je bij de politie. En dat is heel persoonlijk. Dus wat hier wordt beschreven, dat is een immense taak heh, je je je, tuurlijk houd je mensen aan en doe je arrestaties maar het is een heel veld wat niet bekend is en wat wel gaat om het voorkomen van ellende, vechten, het voorkomen van vechtpartijen, ingrijpen voordat het misgaat en dat is hier heel mooi opgeschreven en dat moti-veert politiemensen enorm. … ook mij.

NVM: ja, ehm, september vorig jaar, herinnert u zich die maand nog en de weken daaraan voor-afgaand, was een niet al te beste maand voor de politie qua mededelingen die werden gedaan; het geldschandaal omtrent de ondernemingsraad, onderzocht door de commissie Ruys -  eventjes achter elkaar hoor – motifaction meldde dat het imago zo laag is dat jongeren er niet willen werken, vakbonden vinden dat de leiding slecht voor zieke agenten zorgt, het WODC, het we-tenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum meldt dat allochtonen-agenten relatief vaak corrupter zijn en later kwam daar nog een zwartboek assistentie van collega’s over discriminatie en uitsluiting binnen het korps zelf bij, weet u nog?
ANP: zeker, zeker

NVM: hoe staat het ermee?
ANP: dat was een wat mindere week.

NVM: dat kun je wel zeggen en u zei toen in de Volkskrant, u werd geïnterviewd, eh, ik ga hier-aan werken, we zijn nog lang niet klaar, ik laat bijvoorbeeld 100 betrapte, lekkende agenten bevragen; waarom ze dat nou precies deden? Was het geldnood, was het loyaliteit met een cri-minele organisatie, waarom is die loyaliteit sterker dan die voor de rechtstaat? Ik garandeer je als de resultaten daarvan bekend worden, zitten we hier weer’, zei u tegen een Volkskrant-journalist. Hoe ver bent u?

ANP: het onderzoek is niet klaar nog, maar dat is heel belangrijk fenomeen want wat je ziet is dat niet het aantal incidenten toeneemt van lekken of integriteitsproblemen maar wat er verandert, dat het vaker over informatie gaat. Informatie die is handelswaar geworden en daar zijn criminelen in geinteresseerd…

NVM: ja
ANP: …en tegelijkertijd brengen we heel veel informatie bij de politieman op straat, die kan op zijn smartphone bijna alles oproepen, over mensen, ook over auto’s en het is heel erg belangrijk dat we daar heel zuinig op zijn omdat infor-matie is ook macht.

NVM: zeker, maar de integriteit, misschien is dat het woord, stond heel erg ter discussie bij een aantal van uw werknemers…
ANP: ja, en ik…

NVM: en u zegt; ik wil ze interviewen, ik wil 100 lekkende, betrapte agenten bevragen… bent u daar nu mee bezig? Gedaan?

ANP: jazeker, daar wordt nu onderzoek naar gedaan omdat we daar van willen leren: ‘wat is nou, wat gebeurt er nou als je die drempel overgaat en het gaat soms over kleine dingen; vaders zijn ongerust over wie de eh eigenlijk met de, met z’n dochter thuiskomt, dus laat ik even kijken wie dat is en dat mag niet. Dat zijn de kleine dingen en de grote dingen zijn dat er toch verleiding is om die informatie ook aan criminelen te geven.

NVM: ja
ANP: en dat kan niet in een politieorganisatie en wij leggen op alle slakken zout, dus dat bete-kent ook geheid ontslag en daar doen we onderzoek naar en ik heb ook gezegd; dat gaat niet stoppen, de de politie bestaat uit 50.000, 60.000 mannen en vrouwen, en die komen, daar kom je dit soort zaken tegen en ik ga daar gewoon mee aan de slag, morgen, overmorgen en ook over 3, 4, 5 jaar nog.

NVM: bespeurt u enige verbetering?

ANP: bespeurt u enige verbetering? Het gaat erom dat ik overal op reageer als zich dat voordoet, maar nog belangrijker is dat we dat bewustzijn, dat we dat kunnen activeren en daar zijn we dagtaaks mee bezig. En politiemensen weten heel goed waarvoor ze zijn aangesteld en van die 65.000 zijn het maar een paar waarin dit gebeurt en die 65.000 politiemensen doen het hart-stikke goed. 

NVM: Prachtig gedicht, kom ik toch weer even terug op, bij de poezie, jullie hebben d’r zelf voor gekozen, eh, het moment waarop je moet kiezen; de split-second, trek ik mijn wapen of niet, grijp ik in of niet, moet ik geweld gebruiken of niet, om iets te keren, dan kan je niet lang over-leggen, dan is er ook geen after talk, je moet, eh meteen, hoe belangrijk is zo’n moment in de carriere van een agent?
ANP: cruciaal.

NVM: heeft u het wel eens meegemaakt?
ANP: nou, ik heb niet hoeven schieten, in mijn, in mijn carriere, eh maar heel veel collega’s en ik hebben die beslissing moeten nemen; gaan we nou wel of niet naar binnen, als je hele nare ge-luiden hoort daarbinnen en je mag het eigenlijk niet – DOORGEMARTELD TERWIJL DE AGENTEN BUITEN STONDEN – ga ik wel of niet het water in als daar een auto dreigt te zinken? Ga ik wel of niet geweld gebruiken? En alle beslissingen die je neemt, hebben consequenties. Als je het wel doet, heeft het consequenties en als je het niet doet, het zijn jonge mensen en ook ervaren dienders die dit soort beslissingen echt in een split-second nemen en daarna, op de groene tafel, over iedere milliseconde verantwoording afleggen…

NVM: mm
ANP: …en dat is onderdeel van het politievak.

NVM: de zaak Mitch Henriquez is natuurlijk nog vers in ons geheugen, die lijkt hier denk ik op, die heeft hier mee te maken, zij moesten meteen handelen en hebben gehan-deld met de dramatische gevolgen van dien…
ANP: zeker

NVM: hoe keek u ernaar?
ANP: nou, ik kijk er vooral naar dat er… naast, dat is verschrikkelijk, dat is een zaak waar alleen maar verliezers zijn, aan alle kanten, maar er zijn heel veel potentiele eh geweldsescalaties die niet plaatsvinden, gelukkig, die niet gebeuren en waar wij goed en steeds beter in moeten wor-den, is dat wij in die split-second niet alleen eh direct handelen maar toch effe goed nadenken; hoe gaan we nou met elkaar aan de slag en soms moet je dus eerst even tot 10 tellen voordat je aan de slag gaat en dat hebben wij sinds Mitch Henriques aan alle collega’s weer geleerd...

Gast; in  hoeverre wordt je dan in zo’n opleiding ook psychologisch begeleid daarin dat je dat gewoon leert? Dat zijn namelijk geen dingen, neem ik aan, die je alleen leert door met elkaar te spreken, datq je ook gewoon, zijn daar therapeuten of psychologen bij betrokken die je dat leren?

ANP: nou, wij hebben een heel programma, dat heet ook ‘mentale weerbaarheid’, dat gaat ook hiervan uit, ben je in staat om deze beslissing te nemen en ben je ook in staat om die beslissing niet te nemen, om hem uit te stellen en kun je daarover dan ook verantwoording afleggen, heh, blijf je staan als als er erg veel tegenwind komt, maar in de opleiding is het heel belangrijk dat je doet professioneel doet, wij kunnen het ons niet veroorloven dat iedereen aan een kant gaat lopen sjorren van een verdachte, nee, je verdeelt even de taken, je maakt dan heel snel, in een paar seconden een plannetje, doe jij dit, dan doe ik dat en dat, dat leren jonge politiemensen al in de opleiding maar dat is echt dagdagelijks kost. 

NVM: het gedicht is, is, is veelzeggend, dat is ook waarom, je bent er zeer in geslaagd om in het hoofd van die agent, volgens mij, te kruipen, zou je het willen voorlezen?
ENP: ja

NMVM: het heet, eh; ‘stil’
ENP: op het scherm lijkt zo’n seconde vaak een eeuwigheid. Alsof het script werd uitgedeeld. Alsof er is gerepeteerd, alsof je alle tijd hebt na te denken over houding, rol, je taak, het licht- alsof vooraf al een filmpje is. In werkelijkheid sta je zonder tekst achter de schermen. Heb je een tel waarinj alles grijpt: je leven, je wapen, je oordeel, je spijt. Een tel, een beweging, een stap een hand, een hoofd. Er is geen tijd. Er past geen antwoord na de vraag. Je wacht of schiet. Dit is de hele waarheid niet, er is een making of die niemand ooit vertoont.’

ENP: dit onderwerp heb ik heel bewust doorgesproken met agenten, het was 1 van de dingen die mij ontzettend fascineerde, ook omdat ik had begrepen, want ik heb, ik heb dat even uitgezocht, het is wel eens voorgekomen dat ze burgers die daar dus een mening over hebben, net als ik, de kans gaven om – Akerboom knikt instemmend – te oefenen met dat soort situaties, dus dat je moet schieten; je ziet iets opduiken en dat kan een kinderwagen zijn of een boef en het bleek dus dat mensen die dat niet gewend zijn die beginnen dus gewoon op de kinderwagen te schieten omdat je heel weinig tijd hebt en heel graag wil slagen in je… nou zo erg is het natuurlijk bij agenten niet, die hebben dat allemaal wel geoefend maar dan nog als je zo weinig tijd hebt en er hangt zo veel vanaf, ik zou het ook gewoon niet willen, ik zou die hele beslissing niet willen nemen op zo’n moment…


NVM: want? We hebben gelukkig mensen – wijzend naar Akerboom - die dat wel willen doen
ENP:  ja, nee, dat klopt, daar ben ik wel heel blij mee

Gast: voel je je – tegen Akerboom - dan ook heel erg gegrepen? Ik kan me voorstellen dat het ook heel aangenaam is om dat te horen?


ANP: fantastisch

Gast: dat iemand dat kan, mentaal
ANP: het is heel knap wat ehm, en ik heb ook met een aantal collega’s zit hier ook in de zaal, eh nog eens even gesproken; herkennen jullie nu zelf, hebben bijgedragen aan deze gedichten, wat hier wordt opgeschreven en dat is heel knap gedaan; zij heeft goed verwoord wat wij voelen en dat is voor politiemensen een heel belangrijke erkenning, wordt gezien, wordt erkend, voor wel-ke afweging wij komen te staan, in een, als je op een deurbel drukt als je een melding krijgt en als je moet optreden.

NVM: bedankt voor uw komst, de volgende 5 jaar zijn ingegaan, wat gaat u morgen doen?
ANP: eh.. lachend: heel veel!

NVM: laten we het daarbij?
ANP: ik ga vooral denken aan hoe we de komende die de politie nog beter begrepen maar ook hoe we die dienders in vorm houden, dat is heel belangrijk.

NVM: veel succes! Dank u wel – hand aan Akerboom (en hij vergeet ENP) 
Tegen echte dien-ders heeft GRN niets; zelfs 'fijn dat die er zijn' en het volk/ de wet dienen;

 • maar 'de top/ de rest' wenst GRN vergelijkbaars:
Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia