donderdag 9 augustus 2018

Familiedrama: PapaErik op zoek naar zijn meiden, ook deze zomer! Waar zijn Lina, Jördis, Imke? Drie keer ontvoerd met misdadige overheidshulp!GRN: Ook buurman G. wil nieuwe foto van buurman Erik en zijn meiden maken...

'Papa op zoek naar zijn meiden, ook deze zomer! Waar zijn Lina, Jördis en Imke?


Wo sind Lina, Jördis und Imke? Sehr wahrscheinlich irgend-wo in der BRD - Bundes Republik Deutschland - seit dem 27-sten Juni 2016 zum dritten Mal entführt worden von krankhaft-egoïstischer Fake-‘Mutter; Solvig S. - Frau S.S...!

  • Wie geht es meine Mädel? Wie siehen sie jetzt aus?

Sie werden unbeschreiblich vermiβt


...dat moge duidelijk zijn. Niet alleen door PapaErik maar ook door OmaIRene en de rest van de Groenendijk-familie.


Wij zijn van hetzelfde vlees en bloed; wij horen en blijven altijd bij elkaar...

...daar komt nooit wie dan ook tussen.

   De waarheid en PapaErik's echte liefde
   voor zijn drie dochters duren het langst.Op de foto staat de deur 'op een kier' maar voor jullie altijd en onvoorwaardelijk 'wagenwijd-open' - het 2e sleutelkoord hangt aan het haakje op jullie te wachten.

Ook OmaIRene wordt nu echt ouder, inmiddels 75 jaar meiden - ga svp. 'naar de Meent = lief'... doen!

  • Dikke kusknuffels, altijd PapaErik

Krant/ bessen, sproeien/ sneeuwruimen enz. = leve goed buurman-/-vrouwschap!


Lieve buurman G. - graag gedaan! En zo doen wij dat in onze straat met buurman G. en de andere buurtjes! Er zitten nu zelfs zo veel bessen aan dat GRN zich (alleen) 'ziek zou eten' aan die vitamines en dus werd er met liefde een bakje rijpe rode bessen voor de deur gezet. Want:

'Het ene moment zie je de buurman in de tuin rom-melen en het andere moment is hij weer de hort op', goed zo! Later die dag stond het lege schaaltje met 'n aardig memo-papiertje op het muurtje achter en werd, toen we elkaar wel zagen, dat gezellige praatje gemaakt. Kijk, daar houdt GRN nou van:


En uiteraard; 'graag gedaan' - de ene hand wast de andere en ... 'we zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar?'

Want: 'vriendschap, liefde, broederschap', komen nader, stap voor stap... ja, dat is waar; inderdaad'!

'Vriendschap, liefde, broederschap', het zijn geen loze kreten, we leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten, neen...

  • we benne op de wereld om mekaar, om mekaar, om mekaar, om mekaar, te helpen, nietwaar? Jaaaaa!'


d.d. 12-06-2018: 'Geen gif in GRN's tuin: 1e oogst = verse aardbeien, rode
                           bessen - lekker - en slakken - bah!


Meer 'buurman en buurman'- alsook ontmaskering van reguliere = nepnieuwsmedia:


d.d. 11-02-2018: 'GRN-Nieuws over NOS-Nonsens: laat u niet (langer) 'mindf#cken' maar denk altijd zelf na en controleer de macht!

  • Ons Nederland verdient beter!'

d.d. 04-02-2018: 'Meet Eva Jinek met 2 maten? Moeder Nadia/ Insiya op tv - vader Erik/ 3 dochters 3x ontvoerd, genegeerd!

  • Hun verdriet minder nieuws-waard-ig?'

d.d. 30-12-2017: 'Speciaal voor iedereen: hypocriet 'alles goede voor 2018';


d.d. 02-04-2017:


Is 3 keer 3 kinderen ontvoeren met criminele hulp jeugdzorg/ rechters geen nieuws?

Als puntje bij paaltje komt... als het er echt om gaat, partij te kiezen - voor licht of 't donker - dan blijkt de reguliere media steeds aan de verkeerde kant te staan!


d.d. 09-10-2016: 'dr. Plasterk: wat een 'l#l'... 'niets onrechtmatigs of strafbaars gebleken' ondanks 100% criminele gemeente Duiven?!


d.d. 29-02-2016: 'Niet-mijn koning Willem-Alexander
                            en zijn OM/ CPG en MinVJ-ezel(s).

Ofwel: de verdwenen brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie!

  • Ook de buurman doorziet het 'Krom-rijk der Nederlanden' allang!

De titel werd aangepast maar verder 1:1 overgenomen, want helemaal goed/ typisch voor de wijze waarop in 'zijn Krom-rijk' = ons Nederland daadwerkelijk 'het boeren-verstand' wordt afgedaan en bij het OM/ CPG en MinVJ vooral 'ezels' blijken te werken die 'schijt hebben aan de wet en kinder- of burgerbelangen. Veel plezier:

De koning en zijn domme ezels

Er was eens een koning die wilde gaan vissen. Hij ontbood de koninklijke weersvoor-speller om het weer voor de volgende dagen te voorspellen. De weerman verzekerde hem dat er zeker geen regen zou vallen. Dus gingen de koning en de koningin vissen. Onderweg ontmoeten ze een boer met zijn ezel.

De boer zei: 'Uwe hoogheid, U zou beter terugkeren naar Uw paleis want weldra zal er een aanzienlijke hoeveelheid regen vallen.' De koning was beleefd en terughoudend en antwoordde: 'Ik heb een zeer gewaardeerde paleisvoorspeller die hoog opgeleid is en bovendien jarenlange ervaring heeft. Ik betaal hem een hoog loon. Hij gaf me een zeer verschillende voorspelling.


Ik vertrouw hem en dus zal ik niet terugkeren.'

En dus ging de koning verder naar het meer. Maar een korte tijd later viel eer een verschrikkelijke hoe-veelheid regen. De koning en de koningin waren doorweekt en hun gevolg gniffelde om hen in zo'n beschamende toestand te zien. Woedend keerde de koning terug naar het paleis en beval de koninklijke weersvoorspeller te ontslaan. Dan ontbood hij de boer naar zijn paleis en bood hem de prestigieuze en dik betaalde baan van weersvoorspeller aan.

De boer zei: 'Uwe hoogheid, ik weet niets over weer voorspellen. Ik krijg deze infor-matie van mijn ezel. Hoe meer de oren van mijn ezel hangen, hoe harder het gaat regenen.' Dus gaf de koning de baan van weersvoorspeller aan de ezel.

Vanaf toen begon het gebruik om bij de overheid domme ezels aan te stellen en hen de hoogste en invloedrijkste posities te laten bezetten.

En deze gewoonte is sindsdien blijven bestaan...!


d.d. 05-06-2018: 'Afzetten die nep-'koning' Willem-Alexander:

GRN vindt dat gehuichel van Willem-Alexander in slecht 'Nederlands':

  • zum Kotzen, nep-'leider/ vader des vaderlands'!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia