zondag 2 april 2017

Als Groenendijk-je bij PAUW-tje komt, dan geeft hij niet thuis! Is 3 keer 3 kinderen ontvoeren met criminele hulp jeugdzorg/ rechters geen nieuws?

Als puntje bij paaltje komt... als het er echt om gaat, partij te kiezen - voor licht of 't donker - dan blijkt de reguliere media steeds aan de verkeerde kant te staan!
Publicatie-1 d.d. 20-10-2016:

'Vader ontvoert Insiya; groot alarm, uiteraard. Echter: als moeder 3x onze Lina, Jördis en Imke ontvoert, doen de politie, ministerie en media niets?!'

Citaat: Het kind/ de kinderen werd samen - 'uit liefde' - op de wereld gezet en heeft/ hebben beide ouders nodig. Samen spelen... samen delen. Zoals in 2009 ook werd vastgelegd in de wet 'bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'. Maar werkt deze wet ook... zoals die was bedoeld? Neen dus, absoluut niet.


De praktijk is - helaas - totaal anders.

En niet 'ten voordele' - ik ben voor 'ieder de helft' - van de kinderen/ vaders die van 'iedere dag samen zijn' nu meestal teruggaan naar/ 'afgescheept' wor-den met 'weekend om de week, vakanties gedeeld'. 

Ongeacht de eerdere verdeling van werk- en zorg-taken; dat is de dagelijkse standaard zoals door familie'recht'ers in Nederland wordt uitgesproken/ gevonnist = niet in het openbaar, maar in 'marme-ren achterkamertjes, vaak voorafgaande aan de te-'recht'zitting reeds vaststaand...

 • Na scheiding van 'de vrouw/ moeder' dan wel 'gewoon' papa kunnen blijven? Vergeet het maar... arm(e) kind (-eren).


Alleen als 'de ouders er wel samen uitkomen' = meestal; 'als de moeder daarmee instemt', is het mogelijk om 'in goed of redelijk overleg' - en dat heeft altijd de voorkeur! - er voor te zorgen dat het kind/ de kinderen ondanks het uiteengaan ver-der met beide ouders kunnen opgroeien.

Als de moeder 'tegenstribbelt' en zij geconfronteerd wordt met een vader die ook papa wil blijven 'zoals altijd' dan kiezen de jeugd'zorg' en de 'recht'ers in NL in 99% van de zaken daarvoor om 'de kinderen aan de moeder toe te wijzen' en 'krijgen' de vader en kind(eren) maar 'een weekendje of 1 dag meer, soms'. En daar 'moeten zij het dan mee doen'?

Hoezo? Dat is geen 'voortgezet ouderschap na scheiding' maar 'wij, de vaders mogen slechts suiker-oompje spelen'... dat is geen 'papa zijn' en dat missen de kinde-ren - en de vaders - enorm!

 • Dat is vader-discriminatie over de ruggetjes van de kinderen; onacceptabel want niet in ons belang!Publicatie-d.d. 23-10-2016:

'Media in NL (b)lijken ook te zijn 'gekocht' en vertellen niet de waarheid. U wordt thuis besodemieterd; via uw eigen televisie en krant!'.PAUW Oproep d.d. 21-10-2016 na de uitzending woensdag d.d. 12-10-2016:


Niet alleen vaders, maar - vooral,  in >70% van de gevallen! - ook moeders ontvoeren kinderen...

Van een 'recht'staat is geen sprake in diep-trieste casus PAS-familiedrama van 3 ontvoerde meiden!Bussum, 21 oktober 2016
   Geachte PAUW-redactie,

   1. In afgelopen jaren werd ook de VARA/ PAUW geinformeerd... maar helaas
   geen enkele reactie.

   Als 'n vader ontvoert dan heeft PAUW wel interesse, maar als een moeder drie
   kinderen voor de 3e keer ontvoert 'dankzij' 100% bewezen criminele gemeen-
   te Duiven/ Gelderland, dito > 50 'recht'ers en ministers die 'niets onrechtmatigs of
   strafbaars' zien...?

   2. Daar zou PAUW toch ook aandacht aan kunnen - 'moeten'? - besteden,
   nietwaar? Gaarne verneem ik zo spoedig mogelijk en dank daarvoor bij voorbaat.    3. Of bewijst ook PAUW zich als 'niet te vertrouwen' en - dan; inderdaad een - 
   'spreekbuis van de elite/ msm-propaganda'...? We wachten af.

   Tot slot: ik herhaal met Insiya en haar moeder mee te leven en hoop dat ze snel
   gevonden wordt..!Maar hoe kan dat nou?

Als een vader 1 kind ontvoert dan krijgt de moeder - terecht - alle steun, maar als een moeder voor de 3e keer 3 kinderen - onze Lina, Jördis en Imke - ontvoert, dan wordt vader = de kinderen! in de steek gelaten en doen 'alle partijen' nochtans niets...

...dan wordt juist de 'doofpot gehanteerd'. Dat blijft - uiteraard - onacceptabel.

 • Vaders houden net zo veel van en zijn net zo belangrijk voor de kinderen als moeders...!
Publicatie-d.d. 30-12-2016:

'Vader ontvoert kind en moeder is zielig; alle media erop. Maar ontvoert moeder 3 dochters 3x in samenwerking met criminele jeugd'zorg'/ 'recht'ers... dan niets?!'


Kleine, arme Insiya blijft klem-zitten tussen ouders; nu triest PAS aanstaande?

Die ouder die het onmogelijk maakt dat het kind/ de kinderen geen omgang met de andere ouder kan hebben...

...is heel verkeerd bezig en moet zich diep schamen

Ieder kind heeft beide ouders nodig om tot een gezond, eerlijk en gelukkig volwassen persoon te kunnen opgroeien.


Dan denk je alleen aan jezelf... dan is er iets helemaal mis met die ouder m/v!
Publicatie-d.d. 02-01-2017:

'Mannendiscriminatie in het NL-familie'recht':
moeders zijn zielig, vaders altijd een l#l en jeugd-
zorg, politie, rechters onafhankelijk/ professioneel?!'

In hetzelfde schuitje... moeder Nadia/ Insiya en deze vader Erik/ Lina, Jördis, Imke:


   'Beste Erik, Bedankt voor je bericht. Ik wens je
   heel veel sterkte. Geen ENKEL ouder mag dit meemaken ongeacht of het de moeder
   of vader is. Kinderen zijn geen strijdmiddelen en horen niet te worden 'misbruikt' in
   grote mensen problemen.'

   Inderdaad beste Nadia, helemaal mee eens.

   'Ik hoop dat er snel verbetering komt in jouw situatie en in elk ander situatie waarbij
   een ouder de ander ouder het moeilijk dan wel onmogelijk maakt. Dit mag geen en-
   kel ouder of kind meemaken
   
   ALLE Kinderen zijn belangrijk.
   Ook de kinderen waarvan wij niets vernemen.'

   De media geven geen enkele aandacht aan 3x kinderen-ontvoerende 'moeder
   Solvig S. en criminele jeugd'zorg' en dito 'recht'ersDat is niet-'toevallig' maar
   het trieste verschil tussen vrouw/ man; de eerste wordt door de media  geholpen

   ...maar vaders in vergelijkbare situatie niet. Hoezo?

 • Waarom wordt er dan niet bericht? Dat is mannendiscriminatie
   
    'Heel veel sterkte! Groet, Nadia'.
    Dank beste Nadia, houd vol.
    Tot je Insiya weer in de armen kunt sluiten...
Uitzending PAUW woensdag d.d. 29-03-2017:En na 1/2 jaar geen contact tussen moeder Nadia en ontvoerde dochter Insiya werd zij weer uitgenodigd om 'druk op de ketel te houden', aldus PAUW:

Feitelijk transcript (gehele item):


Citaat-1:

Pauw: Nadia, Nadia is de moeder van de ontvoerde Insiya en zij vecht door om haar dochter terug te krijgen uit India. De 3-jarige Insiya is vandaag 6 maanden weg. Is dit een foto van die tijd ongeveer, toen zij weg…?

Nadia: 10 dagen voordat zij werd ontvoerd

Pauw: je hebt dus eigenlijk geen idee hoe zij er nu uitzietNadia: Nee


Citaat-2:

Pauw: hoe breng jij je dagen door eigenlijk?

Nadia: ik ben hier fulltime mee bezig, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat ben ik bezig om oftewel contact te krijgen met Insiya of haar terug te krijgen, weer naar Nederland.


Pauw: Ja, dat eh, beiden is niet gelukt, he? Of heb je weleens een levensteken van haar ontvangen? Een kaartje, een berichtje? Of…

Nadia: Nee, ik heb tot op heden geen contact gehad met Insiya.

Citaat-3:

Pauw: Ja?
Plasman: het kan natuurlijk wel zijn dat op diplomatiek niveau, eh, uiteindelijk wordt gezegd; deze zaak is zo schrijnend dat wij toch deze man uitleveren, dat zal dan met terugkeergarantie zijn, dat hij na het proces toch terug gaat naar India, want India levert in principe geen eigen onderdanen uit en Nederland doet dat bijvoorbeeld ook niet, alleen met terugkeergarantie dus…


Citaat-4:

Plasman: Elke dag weer, dus dat, de ramp voor hem wordt steeds groter als ‘ie ooit ergens eens tegen de lamp loopt, het kan ook zijn dat doordat verdachte vastzit dat door familiekant druk wordt uitgeoefend want mensen zitten in de problemen omdat hij dit heeft geïnitieerd en ja, het kan ook nog zo zijn, al-hoewel daar geloof jij – Nadia – niet echt in,

...op een gegeven moment hij toch wel inziet dat een jong meisje ook contact met d’r moeder moet hebben maar dat is... 
Pauw: Daar geloof jij – Nadia – niet in

Nadia: Ja, dan moeten we ervan uit gaan dat hij het inzicht heeft en zoals ik hem ken, heeft hij het inzicht gewoon niet
Pauw: Nee, dus er is niets anders te doen voor jou dan op alle mogelijke manieren d’r een beetje druk op houden


Wat pas echt schrijnend is?


 • Drie kinderen die in corrupt samenspan tussen de ziekelijk-egoistische 'moeder' S.S., de misdadige 'hulp'verleners en criminele 'recht'ers hun goede, zorgzame en veilige vader werd afgepakt en in 9 jaar 3x ontvoerd werden.


Vandaag 1105 dagen geen omgang. Enzovoorts...


Maar daar halen 'ze' hun schouders over op... want 'het
systeem moet overeind gehouden worden'; gatverdamme!

Zouden 'ze' ook zo denken/ (niet) handelen als het hun eigen kind(eren) betreft... nee zeker niet. Maar ja, die heeft de Gelderse Commissaris van de 'koning', Cornielje, niet.

Zie publicatie d.d. 27-01-2017'Schrijnend geval' Cornielje weigerde op te treden tegen criminele gemeente Duiven maar wil toch herbenoemd worden?

Waarom worden vaders genegeerd? Past dat niet in Pauw's - opgedragen - plan?


Weliswaar is moeder Nadia het met deze vader Erik eens dat ALLE kinderen belangrijk zijn, ook de kinderen waarvan wij niets vernemen, echter...

   ...hoe kan het toch dat zij wel al 2x bij Jeroen Pauw aan tafel werd uitgenodigd,
   maar deze volhardend vader en recht-zoekend burger...

- wiens drie dochters d.d. 27-06-2016 voor de 3e keer door hun 'moeder', mw. Solvig S. - tijdens t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling met mede-werking van aldus criminele gemeente Duiven te Gelderland - ontvoerd werden - hun huidige ontvoer-adres ergens in Duitsland (nochtans) onbekend is; er geen ouder-informatie verstrekt en ook de vastgelegde bel-regeling, maandags 19:00 uur, sinds-dien niet nagekomen wordt -

   ...door de PAUW- en ZEMBLA-redactie genegeerd blijft worden.Hoe kan dat nu?

Is dat omdat ik 'niet knap genoeg' c.q. 'geen vrouw/ moeder' ben? Dat kan toch niet als valide reden gelden, Jeroen?! Mogelijk nog steeds onder invloed van die joint of van 'hoger geplaatsten'...?

Is dat omdat 'ons PAS-familiedrama minder erg is'? Dat lijkt me niet; 3 NL-meiden, sinds 2008 werden zij 3x ontvoerd, 3 jaar geen omgang na blokkering omgang door 'zeer bijzondere' kinder- = moeder-curator mr. Hopmans en nu al weer bijna 1 jaar geen enkel contact met hun eigen en enige vader.

Is dat omdat in ons PAS-familiedrama het - net zoals in 3 van de 4 gevallen - de vrouw/ 'moeder' was de kinderen ontvoerde en daarmee niet in het standaard-verhaal: 'moeder is het slachtoffer en moet de kinderen met hulp van de overheid beschermen tegen een boze, slechte vader', past dat Nederland opgedrongen blijft worden...?

 • Dat komt al dichter in de buurt, nietwaar?


Is dat omdat volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk in zijn op-recht verweer sinds 2008 er in slaagde om niet alleen de onomstotelijke bewijzen van onredelijke AMK/ BJZ Noord-Holland, partijdige BJZ Gelderland - zie rapport 2012/ 129 Nationale Ombudsman - maar ook herhaald misdadige 'hulp'verleners van 'niet-Samen niet-Veilig' Midden Nederland alsook > 50 criminele 'recht'ers en dito 'presidenten' Van der Winkel en Blaisse te verzamelen

 • Daar ben ik heel warm, toch?!


PAUW verzuimt om de primeur over 100% bewezen failliet van de 'recht'staat te Arn-hel te publiceren en werkt m.i. dus juist mee aan de instandhouding van deze kromstaat.

 • Wie is hier 'van het juiste pad af'...?Citaat-5:

Pauw: het gekke, het gekke, missie ook niet hoor, maar ik er natuurlijk als geïnte-resseerde leek naar kijk dat er een aantal verdachten zijn, maar dat er maar 1, eh, voor de rechter staat en dat de rest allemaal vrij is, dus niet in de gevangenis zit, hoe is dat?


Reactie:

Het gekke, het gekke is dat PAUW (en Ambert Alert/ NOS) wel Nadia 2x haar zielige verhaal laat doen, maar... een 'nog veel zieliger en schokkender verhaal' = ons PAS-familiedrama sinds 2008 'dankzij' een ziekelijk-egoistische 'moeder' en de - 100% bewezen - misdadige jeugd'zorg' en criminele 'recht'ers...

...juist geen enkel nationale media-aandacht krijgt. Hoezo deze 'selectie', PAUW en VARA-/ media-vriendjes?


Misdadigers worden beschermd in plaats van in de gevangenis gezet... precies de omgekeerde wereld en dat, herhaald, onomstotelijk bewezen!

 • Waarom wil PAUW daar kennelijk geen enkele aandacht aan besteden?

Is PAUW 'een bange media-poeperd en misleidt iedere avond het Nederlandse volk'? Oordeel zelf...


Citaat-6:

Pauw: Nadia, ik wil toch nog even naar jou want ik weet dat ehm de vader van Insiya heeft gezegd dat je onder bepaalde voorwaarden je dochter weer zou kunnen zien, bijvoorbeeld als je de aangifte zou intrekken, geloof ik?
Nadia: Ja

Pauw: En als je het ouderlijk gezag zou overdragen aan hem?
Nadia: Ja, dat is 1 van de voorwaarden, twee van de voorwaarden

Plasman: alles intrekken, alles intrekken, alles
Pauw: En dan zou je je dochter kunnen zien?

Nadia: Dan zou ik haar mogen zien, eh, onder toezicht, in India, maar dan moet ik wel alleen komen.
Pauw: Dat is voor jou geen enkele optie?

Nadia: Nee, nee
Pauw: Wat zou voor jou een bevredigende uitkomst kunnen zijn?

Nadia: D’r is maar 1 uitkomst die bevredigend is, dat Insiya zo snel mogelijk weer terugkomt.
Pauw: En dat de vader dan misschien 1x in de maand langs mag komen om even zijn dochter te zien?
Reactie:

ook 'moeder' Solvig S. misbruikt(e) onze kinderen jarenlang - en nog steeds - als 'machtsmiddel'... 1e kinderontvoering in 2008: 'als jij toestemming geeft voor verhuizing naar Duitsland dan mag je hen alle vakanties in mijn woning opzoeken'.

Toen ik daar niet mee instemde - op 600 km afstand - ontvoerde zij onze kinderen voor de 1e keer kort voor de zomervakantie en moest een kort geding worden aangespannen om onze drie meiden weer terug naar Nederland te laten komen.

 • Het ouderlijk conflict was daarmee 'geboren'...


De 'moeder' Solvig S.: 'ich musste schlucken dass ich nicht nach Deutschland gehen konnte, jetzt bist du dran. Ich sorge dafuer dass du die Kinder nie mehr siehst'. En 'dankzij' misdadige 'hulp'verleners en criminele 'recht'ers is haar dat - nu 9 jaar en 3x kinderontvoering later - nog 'gelukt ook'.

Onacceptabel; want niet in het belang van onze meiden.

 • Wie kinderen steelt/ laat stelen, is een crimineel.Desnoods worden haar familienaam, foto en overige persoonsgegevens ook openbaar gemaakt. Want:

 • Misdaad mag nooit lonen; 'moeder' S.S. be-hartigde/ -t enkel haar 'belangen' en stelde/ -t de belangen van onze kinderen niet bovenaan. 

Dan verdien je de eretitel 'moeder' (allang) niet meer... en zijn de kinderen juist tegen haar te beschermen, zoals deze vader al sinds 2008 meldde maar door de jeugd'zorg' en 'recht'ers steeds genegeerd werd omdat het niet in hun - leugen- verhaal paste!

 • Alle bewijzen worden nu openbaar gemaakt; in het belang van mijn meiden en Vrouwe Justitia. Drie kinderen stelen is ziekelijk en crimineel.


Of haar chantage met betrekking tot mijn (toen) vaderlijk gezag; 'alleen als je mij toestemming geeft voor de oudste 2 meiden - waarvoor zij toen de relatie nog goed was, wel de 'verklaring van gemeenschappelijk gezag' wilde ondertekenen (wij waren niet getrouwd en dan heb je als vader niet automatisch eveneens gezag; kind erkennen = alleen betalen; gezag = meebeslissen) - om mee 'in meine Heimat um zu ziehen' dan geef ik toestemming ook officieel 'vader van onze 3e dochter' te worden, anders niet'.

Ook daarmee ging deze echte vader niet akkoord en na juridische procedure werd mij - net als voor de oudste twee dochters Lina en Jördis - het ouderlijk gezag voor de jongste dochter Imke toegewezen. Ook dat komt online ter verificatie van iedereen.


En later weer door - de m.i. eveneens misdadige - 'recht'er mw. mr. Van Belzen in samenspan met liegende 'gezins'voogden mw. M.M. en mw. Y.R. van - toen - Bureau Jeugd'zorg' Gelderland afge-pakt 'omdat de vader toestemming voor gebruik op school van het astma-medicijn van de middelste ge-weigerd zou hebben'. Aangetoond 100% kul.

Lariekoek; de school had helemaal geen dergelijke melding doen uitgaan aan BJZGL maar... dat vertel-den deze voogden wel aan de rechtbank!

Ik herhaal: alle leugens en bedrog worden openbaar gemaakt zodat alle burgers zelf kunnen zien, lezen en verifieren dat familie'recht' niet bestaat in Nederland.

 • Het is feitelijk een grote, smerige corrupte bende die helemaal niet de be-langen van kinderen behartigt. Niets daarvan... het gaat 'ze' alleen maar om 'geld, macht en meer'. Bahbahbah.
Deze vader GRN vertrouwt ook advocaat mr. Plasman 'nog voor geen stuiver'!


'D'r' is een advocaat genaamd Plasman die wel moeder Nadia wenst te verdedigen/ helpen, maar 'ie' is niet bereid - 'want' hij heeft het zo druk? - om 100% bewezen misdadigers - dhr. mr. De Lange en dhr. mr. ing. Peijnenburg - van/ namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op te (laten) pakken...?

Leest u hier mijn concrete verzoek en de reacties van Plasman-advocaten.


Citaat-7:

   vr 12-12-2014 10:46
   Van: N. | Plasman cs advocaten

   n.@plasmanadvocaten.nl
   Aan: drs. Groenendijk MSc.


   Geachte heer Groenendijk,

   Ik heb voor u geïnformeerd, maar kan u helaas niet doorverwijzen.    

   Wellicht dat het Juridisch loket u wel verder kan helpen:
   https://www.juridischloket.nl/
   
   Met vriendelijke groet,
   N.G.,
   Secretaresse mr. J.P. PlasmanMijn ervaringen met 'advocaten' zijn erg slecht...
'hun schoorsteen moet altijd roken' maar echt helpen; dat doen ze veel vaker niet dan wel.

Wel gedwongen te zijn - hoezo verplichte winkel-nering bij het advocaten-gilde? - om een advocaat mee te nemen - kosten: minimaal 200 euro per uur voor 'een beetje advocaat'! - maar dan 'prut krijgen' en ook de klachtbehande-ling tegen advocaat/ 'zeer bijzondere' curator mr. Hopmans door de Orde van Advocaten blijkt een schijnvertoning te zijn; niet-behoorlijk en niet-onafhankelijk. Helemaal niet-goed geregeld' in Nederland; het is nepper-de-nep!

Mijn inziens zijn veel advocaten inderdaad 'advocaat van de duivel', maar daarover later meer. Voor nu: ga nooit naar dhr. mr. Mei van Kroon Advocaten te Hilversum of naar mw. mr. Sio te Breda; met beiden heb ik zeer slechte ervaringen opgedaan - en minus 80.000,- euro - en bleken zij, aldus voormalig cliënt Groenendijk, uiteindelijk niet mijn = de kinderbelangen, maar vooral hun eigen belangen te dienen. Te zijner tijd zullen ook hun 'bijdragen' gepubliceerd worden... wees reeds gewaarschuwd.Uiteraard werd met open vizier zowel Zembla alsook PAUW op de hoogte gesteld van publicatie op deze site en om hun aan-dacht voor ons diep-trieste PAS-familiedrama 'dankzij'/ met medewerking van een 100% bewezen: misdadige overheid, verzocht. Maar:

PAUW is 'op vakantie/ winterstop tot 1 maart'... en Zembla meldt: 'don't call us, we call you' = nooit meer een reactie van hen terug... althans zo lees ik dat, u ook? Wordt vervolgd.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia