woensdag 1 augustus 2018

Voor het betere voeten, en rest van uw lichaam, -werk adviseert GRN... CHRISIS! Ook: van harte gefeliciteerd met je verjaardag, liefste mamsie!


GRN: Voor beter voeten, en rest van uw lichaam, -werk adviseren wij: CHRISIS:
'Lang zul je leven, lang zul je leven, lang zul je leven in de gloria', liefste mamsie:


Hoera, hoera, hoera... het is weer 1 augustus en dat betekent dat 'ons mamsie jarig is'! Hieperdepiep en van harte gefeliciteerd, met je - knipoog - 57?-ste verjaardag,

  • allerliefste mamsie IRene...

Je middelste zoon; volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - wenst jou:

  • alle gezondheid, veel geluk en samen gezelligheid!

Dikke kusknuf, Erik


Wikipedia:

Eirene (Oud-Grieks: Eἰρήνη / Eirēnē) is in de Griekse mytho-logie een van de drie-eenheid Horae en volgens Hesiodos dochter van Themis, Rechtvaardigheid. Haar andere verschij-ningsvormen of manifestaties zijn Eunomia en Dikè.

   Haar naam betekent Vrede.

Eirene komt in de Romeinse godsdienst overeen met Pax, Vrede. Met haar Griekse afstamming van de titanide Themis wordt tot uitdrukking gebracht dat...

  • de vrede haar oorsprong vindt in rechtvaardigheid.


Door de onverbrekelijke band met haar verschijnings-vorm Dikè, de personificatie van het Recht en Euno-mia als de manifestatie van Ordening (of regering) werd het belang van recht en orde voor de bestendig-heid van de vrede onderstreept.

Ze wordt wel voorgesteld als een jonge vrouw met het kind Ploutos en een Hoorn des Overvloeds op de arm, wat de zegenbrengende werking van de vrede zou symboliseren.

Andere attributen van haar zijn een stompe speer, die op haar zelfverdediging in oorlogstijd kan wijzen, daarnaast een Palm- of olijftak en aren.


Ensie: Of... uit protest tegen nazi-overheersing:

Er is nog een bijzondere uitschieter in het toekennen van de naam Irene: in 1945 kregen 747 kinderen de naam. Dit is verreweg het populairste jaar voor de naam Irene. Na de Tweede Wereldoorlog heeft er een geboortegolf plaatsgevonden die bekend staat als de babyboom.

De bijzondere betekenis van 'vrede' kan ook meespelen in de populariteit van de naam rond die tijd. De laatste jaren wordt de naam steeds minder aan pasgeborenen gegeven. In 2012 kregen 14 kinderen de naam Irene.


d.d. 10-12-2017: 'Lieve meiden Lina, Jördis en Imke; jullie worden enorm gemist. Vandaag al 1356 dagen geen (klein-) dochters;

  • maak tenminste je Oma Irene blij!'


Met alle liefde maakt zoon GRN wat reclame voor mamsie IRene Groenendijk-Wanner:


FeldenkraispraktijkCHRISIS


Opleiding Feldenkrais:
Amsterdam International Training in Feldenkrais, 1999-2002
Doet mee aan POF: Ja   Achtergrond: Docent

Praktijkinfo 

  • Chrisis

Feestelijk Feldenkrais op de zolderverdieping van mijn eigen woonhuis. Vele malen in de week. Na jarenlang met plezier voor een gezin en ouders te hebben gezorgd, volgde ik daarna mijn hart en begon aan de opleiding tot Feldenkraispractitioner.

In Amsterdam kreeg ik les van Larry Goldfarb en Arlyn Zones en vele anderen. Dat maakte me tot een bevlogen docente. Tot op de dag van vandaag beleven leerlingen en ik allebei plezier aan wat we hier ontdekken.Welkom

Hieronder vind je een korte opsomming
van wat ik aan Feldenkrais-lessen
te bieden heb.

Elk onderdeel wordt vervolgens uitgebreider beschreven, inclusief cursusdata en -tijden, in een eigen hoofdstuk.


Groepslessen

Kleinschalig bewegingsonderricht, organisch leren, verbale instructie.
Thema najaar 2018:

  • Dat ene uurtje voor jezelf

Voel je welkom. Meld je vroegtijdig aan; de plaatsruimte is beperkt. Helaas. Voor meer, zie hoofdstuk groepslessen...


Proefles

Op afspraak is een keertje meedoen mogelijk. Je betaalt de normale prijs, net als ieder ander: € 10. Voor meer, zie hoofdstuk groepslessen...


Individuele lessen

Meer klachtgerichte benadering, tactiele en/of verbale communicatie. Individue-le lessen gaan tijdens de vakantie gewoon door. Voor meer, zie hoofdstuk individuele lessen...


 Thema-cursussen

Cyclus van ca. 8 lessen rondom een specifiek aandachtsgebied, namelijk:


Bekken en Bekkenbodem

Er is altijd gelegenheid in te schrijven voor deze lessen. Lestijden in overleg.

Zie verder hoofdstuk bekken en bekkenbodem


Bekken en -bodem op zaterdag

Er bestaat een mogelijkheid met minimaal vier, maximaal zes personen, hier ter plekke een serie lessen af te spreken. 's Morgens een les, lunchpauze, 's middags een les. Vier zaterdagen. Vraag info, of klik hier om meer te lezen.


Prettiger Paardrijden

De lessen lijken een 'doorlopende cursus' te worden; er wordt in blokken van 8 lessen bijgetekend. Soms is er opeens een plekje vrij; dan kun je meedoen. Bij voldoende aanmeldingen starten we in onderling overleg een nieuwe groep.

Bekijk ook hoofdstuk prettiger paardrijden. Wel even doorscrollen naar beneden... en bezoek hoofdstuk Betaling lesgeld en hoe zijn de afspraken?


Prettiger Paardrijden op zaterdag

Er bestaat een mogelijkheid met minimaal vier, maximaal zes personen, hier ter plekke een serie lessen af te spreken. 's Morgens een les, lunchpauze, 's middags een les. Vijf zaterdagen. Vraag info, of klik hier om meer te lezen.


Laat je stem horen

Een achttal lessen voor wie graag zingt, voorleest, spreekt. Om te ervaren hoe het gebruik van je lichaam daarin een belangrijke stem heeft. Tijdstip nog niet bekend. Meld je aan wanneer je er belangstelling voor hebt.


Speciaal voor OuderenLessen zelf-redzaamheid.

Lopen en hardlopen

Soepeler vallen en gezond weer opWorkshops/Gastlessen

Op uitnodiging op locatie gegeven les(sen).
- Vraag info.

Bibberbed

Geen cursus, maar een hhp-massagematras voor een heerlijke massage...GRN: Heel fijn dat je nog - heel lang - bij ons bent...


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia