dinsdag 14 augustus 2018

Een NL-volk dat uit angst om goed en lijf te verliezen (laf-/luiheid?) voor tirannen blijft zwichten, zal in het pikkedonker eindigen - sta op, verzet u!Wikipedia:

Hendrik Mattheüs (Henk) van Randwijk (meestal aangeduid als H.M. van Randwijk) (Gorinchem, 9 no-vember 1909 – Purmerend, 13 mei 1966)

...was een Nederlandse verzetsman, journalist, schrijver en dichterHij was een verzetsleider en mede-oprichter van Vrij Nederland en de eerste hoofdredacteur daarvan, ook na de oorlog.


Levensloop

Van Randwijk groeide op in een gereformeerd tuin-dersgezin met zes kinderen. Hij werkte bij zijn vader in het bedrijf en studeerde voor onderwijzer. In de crisisjaren ontwikkelde hij linkse opvattingen, waar-door hij moeite had een school te vinden - dat lukte door bemiddeling van ds. J.J. Buskes uiteindelijk in de Jordaan in Amsterdam.

De ellende van de crisis greep Van Randwijk aan; hierover schreef hij in 1936 het boek Burgers in Nood. Van 1937 tot 1940 was Van Randwijk hoofd van de Eben-Haëzer school, een van de lagere scholen verbonden aan de organisatie Tot Heil des Volks.

Tweede Wereldoorlog


Zijn werkgever Tot Heil des Volks stuurde Van Rand-wijk zogenaamd met ziekteverlof zodat hij zich vol-ledig kon werken aan het verzetswerk. In de oorlog raakte Van Randwijk snel betrokken bij de illegaliteit. Zijn schuilnaam was Sjoerd van Vliet.

Hij was een van de oprichters van Vrij Nederland en fungeerde als hoofdredacteur. Na de oorlog zou hij ook hoofdredacteur van het blad blijven.

In 1942 werd hij door de Duitsers gearresteerd en zes weken lang verhoord; hij ontkende stug en hield vol dat iemand met zijn theologische opvattingen geen ver-zetsblad kon uitgeven.

Hij werd vrijgelaten met de uitroep: 

   "U bent óf onschuldig,
   óf de grootste leugenaar die er bestaat."

In 1943 leidde de linkse koers van Vrij Neder-land tot een schisma. Een groep onder wie Sieuwert Bruins Slot, Gesina van der Molen en Wim Speelman scheidde zich af en ging verder

met het protestants-christelijke blad Trouw.


Sta op, Nederlanders - voordat het te laat is  - drijf die nep-'elite' de Noordzee in!


Deze, ook Amsterdams docent, volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maar dan in Noord is het 100% eens met wijlen Van Randwijk.

Als het Nederlandse volk voor tirannen blijft zwichten uit angst (of laf-/ luiheid?) om lijf en goed te verliezen, zal zij - uiteindelijk - in het pikkedonker eindigen...

  • laat het niet (weer) zo ver komen: nie wieder!

Wikipedia:De meeste denkers en activisten die zich ermee bezig hebben gehouden stellen dat burgerlijke ongehoor-zaamheid...

   per definitie

   geweldloos is en nooit plaatsvindt
   uit louter eigenbelang.

Als inspiratiebronnen voor burgerlijke ongehoorzaam-heid en/of geweldloos verzet worden vaak genoemd Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Leo Tolstoj en Henry David Thoreau.

Herhaald:

d.d. 31-03-2018: 'Check uit bij 'het systeem' en in bij 'de waarheid': they live, we sleep...


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia