dinsdag 21 augustus 2018

Vrije meningsuiting duurt in NL precies 7 minuten! Waarom 'mag' GRN niet zeggen dat MH17 door 'club tegen het volk werd neergeschoten'?!GRN: Zeg mij wat is die vrijheid... '7 minuten lang' waard? Censuur-puur!

'Mag' GRN niet zeggen dat MH17 door club tegen het volk werd neergeschoten?


Volhardend vader en recht-zoekend burger... drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - leerde dat de waarheid gezegd mag...

...neen; gezegd moet worden!

Alleen...

dat wordt in het 'vrije?' Nederland niet gewaardeerd door de censu-reerders van FB.

De vrije meningsuiting duurt bij Face = Fakebook...-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wikipedia:

Vrijheid van meningsuiting, op sociale media vaak verkort tot VvMU, is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaan-de controle door de staat. De vrijheid van menings-uiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.

  • Vrijheid van meningsuiting wordt vaak beschouwd als een integraal concept in democratieën.

De vrijheid om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uiten staat expliciet vermeld in de Universele verklaring van de rechten van de mensDe wettelijke beperkingen op meningsuiting kunnen per rechtsstaat verschillen. Het NL-strafrecht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Want: FB-censureerders bestraften GRN voor 'de waarheid' = zijn visie mbt. de geo-politieke 'redenen' en werkelijke ver-antwoordelijken voor neer (laten) schieten van de MH17 =

door 'de club tegen het volk'! Dat denkt tenminste deze GRN en toen hij dat publiceerde:


  • direkt weer 1 week FB-gevangenis!

Betekent: GRN heeft gelijk.


De waarheid moet gezegd en

   ...gedeeld worden; veel dank!


d.d. 20-08-2018: 


   'Waarheid over MH17 komt niet vanzelf
    uit de lucht vallen;

    moet dus afgedwongen worden:


GRN denkt:Fakebook-censuur, video-2:

Bussum, 20 augustus 2018, 13:43
Hallo censureerders van Fakebook,


Wat is dit weer voor een onzin?

   * Mag de waarheid niet gezegd worden?

GRN leerde dat die altijd gezegd mag...

neen; gezegd moet worden!


  • Op deze wijze toont FB enkel dat zij in dienst staan van die nep-'elite'! De club tegen het volk om het maar zo te betitelen...


Of heft FB de blokkering onmiddellijk op? 
Neen)

Wordt gepubliceerd...

In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia verblijft,


drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
Wordt vervolgd, GRN 'groet'!


Waarheid over MH17 komt niet vanzelf...
uit de lucht vallen;

moet dus afgedwongen worden:

  • 'binnenlandse' verraders zijn schuldig,

niet de Russen! 


http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/08/waarheid-over-mh17-komt-niet-vanzelf.htmld.d. 29-03-2013: Eli Kanal

  • Westernhagen - Freiheit Livekonzert 1989
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia