vrijdag 3 augustus 2018

'To gay or not to gay' - schijtziek van overal en voortdurende LHBTI-propaganda: COC 'doe normaal dan doen we - allen - al gek genoeg'!GRN: Laat haar toch gewoon gelukkig - in dit geval lekker lesbisch - zijn!

d.d. 18-01-2017: Livia Tiana - "Ben je homo ofnie"
Niets tegen homoseksuele medeburgers, maar schijtziek van pro-gay-propaganda:


Niet alleen in alle staatspropaganda-kranten worden wij gebom-bardeerd met 'Pro-Gay-Propaganda' - vele knipsels werden verzameld - maar ook op televisie (en internet) wordt het volk keer op keer geconfronteerd met - of u dat nu wilt of niet -

  • de 'LHBTI'-agenda/ COC-speerpunten.

Wederom bij EenVandaag zag volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - een item over de acceptatie van homoseksualiteit met daarin een interview met COC-voorzitter Tanja Ineke.


Nou, laat GRN daarover duidelijk zijn - lang leve artikel 1 van de grondwet!

   'Leven en laten leven' maar tegelijkertijd:  

   'Fecalienmisselijk van overal en voortdurende
   gay-propaganda'! 'COC: doe svp. maar nor-
   maal dan doen we - allemaal - al gek genoeg'...


...nietwaar?! Wikipedia:


COC Nederland:     opgericht in 1946 
Plaats:                    Amsterdam, Nederland
Voorzitter:               Tanja Ineke
Aantal leden:           8000
Aantal werknemers: 35

COC Nederland of kortweg COC, is een Nederlandse belangenorganisatie 

  • van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie, kortweg lhbti's.

Het COC werd in 1946 opgericht als de Shakespeare Club en is daarmee de oudste nog bestaande lhbti-emancipatievereniging ter wereld. In 1949 werd de naam gewijzigd in Cultuur- en Ontspannings Centrum (C.O.C.). In het kader van de grotere openheid in de maatschappij ten opzichte van homoseksualiteit werd deze verhullende naam in 1964 veranderd in Nederlandse Vereniging voor Homofielen COC. Vanwege de naams-bekendheid werd de afkorting gehandhaafd, maar de puntjes verdwenen. In 1971 kreeg de organisatie de naam Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homosek-sualiteit COC. In 2017 is de naam aangepast naar COC Nederland. Onder de federa-tieve vereniging COC Nederland vallen thans 20 lokale COC-verenigingen, die tezamen ongeveer 8000 leden tellen.


d.d. 05-01-2017: COC Amsterdam

  • Interview met Tanja Ineke - VIDEO

'In 2016 bestaat COC Amsterdam maar liefst 70 jaar. In de komende maanden duikt de redactie in de roemruchte geschiedenis van onze organisatie. In deze editie vertelt Tanja Ineke, sinds 2012 voorzitter van COC Nederland,  over de recente wapenfeiten van het COC en de speerpunten voor de komende periode, zowel nationaal als in-ternationaal.'


d.d. 19-04-2018: COC.nl

'Overwinning:

   voorlichting wordt verplicht op het mbo!

Het bevorderen van LHBTI-acceptatie wordt ook verplicht in het middelbaar beroepsonder-wijs (mbo).

Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) op donderdagmiddag 19 april bekend in de Tweede Kamer.

Het COC pleit hier al lang voor en spreekt van ‘een overwinning voor LHBTI-studenten in het mbo.


GRN: Heeft het COC wel eens van een 'Pyrrus-overwinning' gehoord?

Slechts een papieren 'winst' en zal vooral tot 'gaap-uurtje'-lessen leiden, aldus GRN.

   Een pyrrusoverwinning is een overwinning die zoveel
   inspanning kost dat ze dezelfde uitwerking heeft als een
   nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets een overwinning kan lijken, terwijl het
   eigenlijk een verlies is; een "valse" overwinning. De uitdrukking is ontleend aan de veldslagen
   die Pyrrhus, koning van Epirus (nu een provincie van Griekenland), leverde tegen de Romeinen
   in de 3e eeuw v.Chr. Hij verloor een groot aantal mannen in een tweetal gewonnen veldslagen.
   Toen één van zijn generaals hem met zijn overwinning wilde feliciteren zou hij in woede zijn
   uitgebarsten en opgemerkt hebben "Nog één zo'n overwinning en ik ben verloren."


Bovendien: acceptatie afdwingen... dat werkt enkel contra-productief en 'het bevorderen van acceptatie verplichten', is hetzelfde. Uiteraard worden niet-hetero's door GRN niet gediscrimineerd; artikel 1 van de Grondwet wordt niet alleen gekend (en geciteerd in de klas) maar ook geleefd. Echter:

  • Dat 'LHBTI'ers' = het COC dit kennelijk als 'strijd' ziet - huh? - die zij op deze - echt verkeerde - wijze nooit zal gaan 'winnen'... aldus deze kant!


Het wordt eerder: 'zielig gezeur'!

Het wekt bij GRN - en anderen? - vooral het tegendeel op van dat wat de COC hoopt/ denkt daarmee te be-reiken en dat...

   ...dat is erg jammer!

Gelukkig laat GRN zich door steeds irritanter-wordend COC-'gel#l t/m gek#t' niet van de 'normale? weg' af-brengen en blijft 'de aardige gay-buurmannen met hun hondjes' groeten en een praatje maken...

Schijtziek van LHBTI-propaganda, mw. Ineke!


Vr 3-8-2018, 12:46

Geachte mevrouw Ineke, geachte COC,

'to gay or not to be gay', that's the question... deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk houdt van 'leven en laten leven' maar....


...wordt tegelijkertijd schijtziek van al die pro-
gay-propaganda.

Bij GRN werkt dat 'overal en voortdurend gezeur' en-kel averechts... jammer hoor!


Kortheidshalve wordt verwezen naar recente publicatie:

'To gay or not to gay' - schijtziek van overal en voortdurende LHBTI-propaganda: #COC 'doe normaal dan doen we - allen - al gek genoeg'! http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/08/to-gay-or-not-to-gay-schijtziek-van.html

GRN hoopt dat ook heteroseksuele mensen (weer) gelukkig mogen zijn...?

Met 'whatever'-groet,

drs. Erik M. Groenendijk - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitiad.d. 27-07-2018: Gooi en Eemlander

- Mike Deutekom


'Die die, die...' roept Chris, terwijl hij naar haar wijst. Hij zwaait terug naar haar, de blonde schone zwaait terug. Oke, toch niet gay...'


  • In 60 seconden - Oke, toch niet gay...


Mogen hetero-vaders niet (weer) gelukkig worden? Flikkergedrag van Ruttemetutje:


d.d. 19-02-2018: 'Word gelukkig met wie/ hoe je wilt, maar...

Vervolg:


       Rutte's gluiperige flikkergedrag
       is onacceptabel!

  • Drie NL-kinderen ontvoerd maar hij weigert in te grijpen!'


Ook reizen met de trein is niet meer...
wat het ooit was:


d.d. 23-12-2017:   'Nederlandse Spoorwegen is 'juiste weg' totaal kwijt

       Naast vertraging/ staan, geen dames en heren, ook geen kerstboom A'dam CS!

  • Welke dienstregeling volgt zij..?!'


d.d. 04-08-2018: deze zaterdag - Canal Parade 2018

Wikipedia: Gay Pride Parade of Gay Pride is de gebruikelijke benaming voor een manifestatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lgbt), die jaarlijks in vele landen wordt gehouden en die zowel een feestelijk als een demonstratief karakter heeft.

Route: Oosterdok – Nieuwe Herengracht – Amstel – Prinsengracht – Westerdok.

De Paradeboten verzamelen zich vanaf 11:00 uur in het Oosterdok en nemen positie in hun startbox. We varen door de Prinsengracht omdat daar de laagste brug het hoogste is van alle grachten (2,25 meter) en de route daarmee het langste is, namelijk 5,6 km. In het Westerdok dienen alle passagiers af te stappen aangezien de boten onder geen beding met passagiers het IJ op mogen varen.

Samenstelling Parade: 

De parade bestaat uit 80 deelnemers met een maximale afmeting van 20×4,5m voor boten met eigen aandrijving en 38×4,5m voor trek/duw combinaties. Uit alle concepten die organisaties en bedrijven voor 1 februari 2018 konden inzenden heeft onze ballota-ge commissie de mooiste en meest aansprekende uitgekozen.'Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia