vrijdag 3 augustus 2018

Allemaal Nederlanders: LHBTI-ers met hun Canal Pride, godsdienstigen met heilige boeken en PapaErik - samen op zoek naar verschillend geluk!d.d. 07-10-2017: Broken Rainbows - 'Funny Gay Commercials'

GRN steunt LHBTI tegen discriminatie maar schijtziek van alle COC-propaganda!


En ja hoor, zoals verwacht, ook vandaag bij EenVandaag weer een item over de komende Gay Canal Pride (morgen; A'dam) en hun onderzoek naar 'homo-acceptatie' in Nederland...

Nou, deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is daar duidelijk in...


'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens gods-dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, ge-slacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'


Helemaal mee eens, maar... dat betekent niet dat Echte Nederlanders elkaar niet 'de/ hun waarheid' kunnen zeggen als dat echt nodig is!

  Nederland is: lang leve het maatschappelijke debat
  en de vrije meningsuiting, ook als dat... 'soms
  pijn doet'.

Bijvoorbeeld over het irritant-geworden COC-gel#l en gek#t... maar ook over oprecht onmogelijk te geloven in 'iedere godsdienst' - Joods, Christelijk of Moslim of anders;

  • Dat is GRN's geloof/ overtuiging c.q. maatschappelijke opvatting...


d.d. 03-12-2013: Nu.nl    - 'Godslastering niet langer strafbaar'


Het Wetboek van Strafrecht legt geen verbod meer op smadelijke godslastering.

  'Maar dat mag u niet zeggen!'? Wel dus maar dat 
   hoeft niet altijd... alleen als het echt nodig is.

GRN vindt het bijvoorbeeld ook 'niet leuk' dat godsdiens-tige mensen denken/ geloven dat atheisten 'naar de hel gaan'... 'want; zij weiger(d)en te geloven'. Jaja = neen!

Misschien is het een goed plan om 'wel/ niet geloven' en-kel een prive-zaak tussen een persoon en (mogelijk?) God/ Allah te laten zijn (of blijven). 'Leven en laten leven'...

...en als we dan doodgaan, zal iedereen wel/ niet weten 'of er nog iets is'. Als een goed persoon pogen te leven, is - in beide gevallen - een mooie opgave voor ieder persoon, ongeacht achterliggende motivatie, nietwaar?

  • GRN gelooft zelf in 'leven met hart en verstand' - God/ Allah bestaat niet, besta! - alsook leven met elkaar = samen spelen, samen delen.Wikipedia: 'de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.

   Vrijheid van meningsuiting wordt vaak be-
   schouwd als een integraal concept in demo-
   cratieën

De vrijheid om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uiten staat expliciet vermeld in de Universele verklaring van de rechten van de mens.

De wettelijke beperkingen op meningsuiting kunnen per rechtsstaat verschillen. Het Nederlandse straf-recht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van ge-zagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.


d.d. 03-08-2018:

'To gay or not to gay' - schijtziek van overal en voortdurende LHBTI-propaganda:

  • COC 'doe normaal dan doen we - allen - al gek genoeg'!
En dat het met de 'homo-acceptatie' niet zo goed gaat... kijk deze video's maar eens:Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid". De huidige betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.d.d. 28-07-2018: De Telegraaf - 'Homohaat in beeld: ‘Liever niet hier

  • Het is slecht gesteld met de homoacceptatie in Nederland. De Telegraaf nam de proef op de som en ging met verborgen camera de straat op.'

d.d. 28-01-2018: 
De Telegraaf - Mars tegen homohaat

  • 'Tolerantie naar homo’s wordt alleen maar minder

In Amsterdam vond zondagmiddag een mars tegen homohaat en discriminatie plaats. De aanleiding voor de mars is de mishandeling van de 24-jarige Xeverio die begin ja-nuari met een baksteen werd mishandeld vanwege zijn seksuele geaardheid.


d.d. 16-12-2013: Omroep PowNed - Montessori-College A'dam

  • "Homo's moeten het land uit"

Het was onlangs
Paarse Vrijdag. Genoeg reden voor PowNews-verslaggever Jan Versteegh om een aantal scholieren te vragen wat ze van de acceptatie van homo's vinden. Want op Paarse Vrijdag dragen de mensen paarse kleding om hun solidariteit te tonen.


VIDEO doet het wel...GRN: Homo's moeten het land uit?

  • Die jongen heeft NL (nog) niet begrepen... dat meisje heeft gelijk!


Wat is oorzaak van afname homo-tolerantie? Waar komt dat door? Ruttemetutje?GRN: Het anti-homo-gedrag wordt door Amster-dams docent-met-zomer'vakantie' GRN absoluut herkend en... gelijk tegengesproken!

   Want: wij discrimineren niet.

Niet op grond van 'jouw? godsdienst, afkomst of je kleur... dat snap je toch? Dan dus ook niet op grond van 'wat iemand in bed lekker vindt'.

Dat gaat niemand wat aan; laat iedereen gelukkig worden hoe hij/ zij wil... zij, u, ik; wij allemaal. Simpel toch? En klaar nu! Meestal wordt dat begrepen. Soms wordt er gezegd:

  • 'Maar dat mag niet van ons geloof'... grmpf, denkt GRN dan.


GRN: Misschien dat de afname in dat EenVandaag-onderzoek van 74% naar 64% van de (oppervlakkige = zolang het maar niet gezien wordt) homo-acceptatie ook daarmee te maken heeft? Gedeeltelijk zeker, denkt GRN maar kent ook vele gelovigen die daar minder/ helemaal geen moeite mee hebben. 

En eerlijk is eerlijk: van GRN hoeft al dat geklef in de openbaarheid evenmin... niet van hetero's en niet van homo's of alles daartussen. Dat doen mensen maar lekker thuis of in dergelijke clubs (geen probleem) en zonder preuts te zijn - absoluut niet - vindt GRN dat het 'wel wat minder bloot kan in de media'.

Zelf gaat GRN altijd naar strand waar de leerlingen niet heengaan... heerlijk rustig en overal bijgebruind. Maar er is ook een 'gewoon/ textiel-strand' en zelfs een stuk waar de hond het water in kan... voor ieder wat wils; Nederland.


GRN hoopt echter dat die afname vooral te wijten is aan de irritatie van 'velen in het volk' over die overdreven genderneutrale onzin - 'geachte dames en heren' ipv. 'beste reizigers' en overal regenboogvlaggen (ipv. Rood-Wit-Blauw - wel zonder wimpel).

Niets tegen (of voor) homo's maar...


...het flikkergedrag van nep-mini-ster-'president' Ruttemetutje die weigerde ook maar iets te doen voor drie NL-meiden...

die door ziekelijk-egoistische mw. S.S. (de ere-titel 'moeder' verdient zij allang niet meer) en met schokkende hulp van...


...criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers


Hebben meer WEZB-en - hetero en niet-hetero - inmiddels een gezonde aversie tegen Ruttemetutje gekregen? Op Markie kan niemand 'pride' zijn! Echte-vader-verzoek:


Dat zouden LJI = 'de meiden' en GRN als mens zeer
waarderen en bij voorbaat dank voor lieve hulp!Wordt vervolgd...

     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!

No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia