dinsdag 12 juni 2018

'Als je nog eens beter kijkt dan is het niet zoals het lijkt' - NL-rechtstaat = bananenrepubliek! Is FB-groep (h)erken ouderverstoting te vertrouwen??d.d. 07-04-2012: MrWishky007 - 'Niets is wat het lijkt te zijn

  • Zo zie je maar, overal aan twijfelen

GRN 'voor'schrift: hier stond eerst een andere, ook leuke video (zie foutmelding) maar die werd verwijderd... is dat 'dankzij/ omdat' die hier gebruikt werd? Het (b)lijkt zo te zijn...GRN houdt echter niet van 'griezelfilms' - de maatschappij is al 'eng' genoeg... Onthoud als vaak-geldende regel:GRN naschrift: ook hier stond een leuk filmpje maar ook die werd verwijderd... is dat om deze site tegen te werken? Het (b)lijkt zo te zijn!


Manifestatie Opkomst voor Het Kind
Persbericht (vet = toevoeging GRN)

Woensdag 13 juni 2018 vindt op het Malieveld in Den Haag een manifestatie plaats van ouders die protesteren tegen de gang van zaken rond het Actieplan Waarheidsvinding van Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

Met dit actieplan voert de Minister een motie van de Tweede Kamer uit om te komen tot invoering van waarheidsvinding in procedures over maatregelen van kinderbescher-ming (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen). In zulke zaken worden van oudsher veel ongegronde beschuldigingen geuit tegen de ouders ter on-derbouwing van een verzoekschrift aan de kinderrechter. De professionals wimpelen verweer af met het mantra: "In het jeugdrecht gaat het niet om de waarheidsvinding". De Kinderrechter vertrouwt op de juistheid van wat de professionals zeggen.

Deze manifestatie is een reactie van onafhankelijke ouders op het congres Waar-heidsvinding van 10 november 2017 op de Erasmus Universiteit, georganiseerd door daartoe geselecteerde ouders uit "cliëntenraden". Op dat congres ontstond een vernietigende stemming gericht tegen de professionals. Het Actieplan gaat geheel voorbij aan de werkelijkheid tijdens het congres.

Tijdens de Manifestatie "OpkomstvoorhetKind" zal afstand worden genomen van het ambtelijk opgestelde Actieplan Waarheidsvinding en zal een visiedocument worden gepresenteerd met een tegengeluid.

Datum: Woensdag 13 juni 2018 Plaats: Malieveld Den Haag Tijd: Van 14:00 tot 18:00 uur

Sheila Swerissen Opkomstvoorhetkind.wordpress.com Opkomstvoorhetkind@gmail.com


 
GRN: In hoeverre de 'onafhankelijke ouders' werkelijk 'onafhankelijk zijn', valt nog te bezien en...

...wat voor 'tegengeluid' precies?

Wat houdt jullie 'Plan Prinsen' dan in? Door wie en hoe werd dat 'tegengeluid' opgesteld - wat is die reactie dan, inhoudelijk?

Dat de 'geselecteerde ouders' die in dergelijke "cliëntenraden" zitting namen, niet - kunnen - deugen dan wel erg naief zijn... moge duidelijk zijn.

Met klem verwijst GRN naar recente publicatie van PAS-expert dhr. Joep Zander (vet = toevoeging GRN):


d.d. 09-06-2018: J. Zander

  • Waarheidsvinding

Als je vindt dat er betere waarheidsvinding moet plaatsvinden in het familierecht dan kan het geen kwaad om zelf eens de werkelijkheid onder ogen te zien zeg ik bij deze even tegen al die mensen die aanstaande woensdag de toespraken gaan aanhoren op het Malieveld bij een of andere manifestatie tegen waarheidsvinding, oh nee voor waarheidsvinding. Ugh.

Zelf zal ik er niet bij zijn. Ik was aanvankelijk uitgenodigd om te spreken. Nadat ik weigerde om het volledig eens te zijn met een voorgebakken verhaal waarvan degene die me uitnodigde de essentie niet eens kon uitleggen, iets met een bredere jeugdtafel of zo, werd ik ineens geweerd. Het is maar dat u weet waarom ik er dus niet bij ben. Zoek het uit want ik heb geen zin het hier weer eens uit te leg-gen omdat ik dan lasterprocedures riskeer van mensen die theoretisch mijn maten zou-den moeten zijn. Want de waarheid tsja dat is lastiger als het je toevallig niet uitkomt heh?


 


  • Deel mailwisseling Zander en organisatie

Ik sta inderdaad niet geheel achter het plan van Prinsen en ik hou ook niet zo van dit soort voor of tegen keuzes waarbij de discussie wordt gesloten.

Ik vind het plan ook niet oplossingsgericht en het ontwijkt de werkelijkheid.

Als we zelf niet aan waarheidsvinding doen waarom zouden we dat dan van anderen kunnen eisen?


Ik begrijp een aantal van je zinnen in je mail niet helemaal zoals:

'Het lijkt mij daarom verstandig om vriendschappelijk tijdens dit manifest , ondanks naar ik bespeurd heb met dezelfde goodwill, niet samen te voegen'

succes ermee verder vriendelijke groet Joep Zander

GRN: Ook deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was verbouwereerd toen hij enkele weken geleden, volgens mij zonder enige aanleiding en zeker zonder concrete waarschuwing...

  • 'opeens' uit de FB-groep: '(h)erken ouderverstoting' werd gegooid.

Dat was erg jammer omdat dit 1 van de grotere groepen over dit trieste onderwerp = vele, vele PAS-familiedrama's is en je zou denken dat 'wij?' elkaar zouden moeten steunen. Waarom GRN die toch veel en inhoudelijk onderbouwd, publiceert nu uit die groep geweerd 'moest worden', is een raadsel tenzij... er even 'out of the box' - als advocaat van de duivel - gedacht wordt en die FB-groep/ organisatie niet werkelijk dat voorstaat wat zij zegt te willen. Grmpf.

Zou het echt zo erg zijn? Het lijkt er steeds meer op... helaas. Gaarne reactie van 'de organisatie' die toch net als GRN 'voor de goede zaak' strijdt? Dan zouden we elkaar moeten helpen in plaats van uit te sluiten, toch? Dat (b)lijkt GRN het meest logische/ effectieve...

  • samenwerken en niet tegenwerken!

Of is het een kwestie van: '(h)erken ouderverstoting' moet als 'merk' gepusht worden en GRN is dan 'een concurrent'? Nou, GRN interesseert dat helemaal niets: hem gaat het alleen om 'de zaak' en niet om 'zijn persoon' = is 'slechts een middel' tot doelen:


   1) terugvinden en -brengen van allerliefste dochters Lina, Jördis en Imke,

   2) het strafrechterlijk (laten) vervolgen van betrokken criminele jeugd'zorg'
       en misdadige familie'recht'ers en

   3) zeer grote schoonmaak van 'de overheid' = jeugd'zorg', 'recht'spraak en
       volks'vertegenwoordigingKort samengevat:

    Pacifistische Schuursponzen-Revolutie
 
GRN herinnert zich het ontvangst van vader Patrick Damhuis in Den Haag na zijn protest-wandeltocht en daar was 'opeens' wel 'Hart van Nederland' - wat hem uiteraard gegund werd; de goede zaak wordt altijd ge-steund - om tv-opnames te maken terwijl deze GRN nergens een podium 'gegund wordt' anders dan deze eigen website...


Met vele volgers, lezers en echte steunders; veel dank daarvoor - nogmaals! Maar:


Kan GRN het 06-nummer en mailadres van betreffende redacteuren krijgen?  Dank bij voorbaat. Alle bewijzen van criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers zijn voorhanden... is dat waarom GRN niet op tv 'mag'? Omdat dan het leugens-kaartenhuis in elkaar dondert en dat... nu precies niet 'hun plan' is. Want 'die anderen' denken vol-gens GRN aldus:

  • 'er mag wel wat kritiek op tv. komen zodat het lijkt alsof we er wat aan doen maar in werkelijkheid gaan we gewoon door met onze misdaden'.

Volgens GRN is het allemaal 'voor de Bühne'/ slechts een schijnvertoning en niet gericht op werkelijke verandering... dat noemen ze in slecht Nederlands: 'controlled opposition'.

  • En daar werkt GRN - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia - evenmin aan mee... woensdag niet naar het Malieveld dus maar werken.

O ja, GRN herinnert zich ook nog - toen hij nog wel in die FB-groep mocht publiceren (1 artikel per dag) - dat hij een demonstratie op de Dam poogde te organiseren (ook mw. Anacaona plus 'n/ haar vriend waren, bleek later; dank jullie daarvoor!) en daar door (h)erken ouderverstoting wat flauwtjes op gereageerd werd met een 'neutraal advies/ wij doen er verder niets mee'.

  • Waarom zou dat nou geweest zijn? Wat (h)erkent u, eerlijke en zelf-nadenkende lezer van GRN-site? Precies; de waarheid duurt het langst!


Aanmelden bij: Ouders In Actie kan nog steeds en GRN gaat eerlijke, geheel onafhankelijke en strijdbare OIA verder op de kaart zetten...
Uw delen wordt gewaardeerd;
daarvoor mijn oprechte
dank!


No justice, no peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!