zaterdag 5 maart 2016

Weer aangifte tegen corrupte president mrs. Blaisse, Civile en Evers van het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem


Weer een - zinloos? - 'uitje' naar het politiebureau te Hilversum:

Conform afspraak verscheen recht-zoekend burger/ volhardend vader om 15:00 uur bij de 
politie Gooi & Vechtstreek/ bureau op de Groest te Hilversum om aangifte te doen vanwege 'valsheid in geschrifte' - art. 225 Sr. - en 'machtsmisbruik/ rechtsweigering'.

De misdadige 'deur-in-het-gezicht-smijt'-brief d.d. 22-02-2016 van de 'krom'bank Arnhem/ misdadige (nog) president mr. Blaisse namens het gehele 'bestuur' = 'mede-capo's' mrs. Civile en Evers leidde niet alleen tot directe reactie mijner-zijds d.d. 24-02-2016 en publicatie van het 8e artikel d.d. 28-02-2016 maar ook zoals aange-kondigd d.d. 01-03-2016 ook - wederom - tot aangifte jegens de feitelijke 'partners in crime'...!

Na melding aan de balie en vriendelijk ontvangst door deze agente hoefde ik bijna niet te wachten en kwam een grote - > 2 m. - en dito brede agent dhr. O.V. met uitge-stoken hand op mij af: 
voor de lokale kenners... GNV10279. Ja, ik ben hier helaas om weer aangifte te doen tegen de 'krom'-bank Arnhem. In kamer 3? Prima, ik heb alles bij me... behalve mijn drie meiden - nu 14, 12 en 10 jaar! Dank u wel. Voor uw 'begrip en hulp'...?!


Recept van aangifte: be prepared voor 'soms? uw beste vriend'Allereerst een officieel legitimatiebewijs, dan mijn 'concept-aangifte' met de - strafbare - feiten/ delicten zo kort en duidelijk mogelijk vermeld als schriftelijke uitleg/ antwoord op de vraag: 'waarvan nu als burger aangifte wilt doen?' Ik heb namelijk gemerkt dat het nuttig is om 'n in alle rust voorbereide, schriftelijke toelichting/ samenvatting mee te nemen.

De politie is zo namelijk snel en zonder (mogelijk weder-zijdse) irritaties en/ of verwarring duidelijk van welk(e) strafbaar feit/ (non-) gedraging u/ deze burger - als slachtoffer van een misdrijf - aangifte wenst te doen. En 'altijd' opgenomen dient te worden! Vervolgens de schriftelijke bewijsstukken/ bij-lagen waarmee de misdaden van de 'krom'-bank Arnhem onomstotelijk vaststaan en 'met een strik erom' aangeleverd werden.
Een hele brede, grote en 'vriendelijk-cynische' agent doet zijn werk


Binnen enkele minuten en lezing/ doorkijken van mijn concept-aangifte werd  'naar achteren gelopen voor overleg' en - uiteindelijk toch snel en naar moge-lijkheden? - mijn concept-aangifte naar de formele aangifte omgeschreven. De agent meende dat de kinderen 'wel weer naar u toe komen als ze 18 zijn'? Maar ondertussen worden zij dan door hun ziekelijk-egoistische moeder en gemene club van misdadige jeugd-'hulp'-verleners (mogelijk) 'naar de knoppen geholpen'. Daar gaat deze liefhebbende vader zeker niet lijdzaam op wachten; onze meiden hebben hun eigen vader nu meer dan ooit nodig. In hun belang.
De politie vraagt: 'of u daar niet aan onderdoor gaat, dat kost u toch zo veel energie?' Ik laat mijn meiden nooit in de steek en nee, dank u, het gaat 'goed' met deze volhardend vader/ recht-zoekend burger! Dat 'begreep' hij best, maar poogde niet om zijn cynisme te verbergen. 'Daar gaan ze - helaas - waarschijnlijk niets mee doen, mijnheer' was de strekking van zijn opmerking/ intonatie.

Op mijn vraag; 'wat raadt u mij aan dan wel te doen?' werd ik eerst naar Slachtofferhulp verwezen en toen naar het OM en een advocaat... die doen echter 'niets' anders dan 'een brief'/ '2x onjuist sepot en 14x 'oorverdovende stilte'/ 'vele dikke rekeningen sturen'... 'Dan weet ik het ook niet meer' en goedemiddag.

Vrouwe Justitia en lachende Mark Rutte... een slecht 'Paartje'!


Of en wanneer de politie Gooi & Vechtstreek deze aangifte aan niet-behande-lende OM/ mr. Esbir Wildeman zendt? Of officier van 'Justitie' de vereiste beslissing tot vervolging van 'de drie van Arnhem'/ 'hooggeplaatsten = diep-vallende' magistraten gaat nemen? Wat denkt u zelf? Inderdaad dat zou moeten; gelooft u nog steeds in dat sprookje...?


Dit is de Nederlandse 'recht = krom'staat waarmee de lachende Mark ons poogt zoet te houden? Word 1. alstublieft snel wakker en 2. begrijp en steun de - 3. pacifistische - revolutie. Stop het verval van ons mooie land en verkrachting van Vrouwe Justitia door haar eigen 'zogenaamde' dienders...! Vrouwe Justitia wordt in - minder dan  haar hempie gezet en de belangen van 3 meiden & hun eigen vader vertrapt. Onacceptabel.No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia