zondag 6 mei 2018

NL zit er weer middenin - Rood Wit Blauw-5: na zonnige wandeling is doel bereikt = herdenkingskruis Bussummerheide - NU verzet is keihard nodig!


Video-29: Tja; waarom laat het NL-volk zich kaalplukken door de 'club tegen het volk'?


Vorige publicatie
d.d. 26-04-2018

   'Rood Wit Blauw-4:

         waarheidspisser GRN roept alle 
         echte Nederlanders op om zich...

    niet (langer) te laten bedonderen!
    wij moeten ons NU verzetten - opstand!!'


Video's 23 t/m 28:Slot wandeling: herdenkingskruis op Bussummerheide werd - uiteindelijk - gevonden:


Hilversum, gedenkkruis voor verzetsmensen Bussummerhei

Het monument - Het gedenkkruis voor verzetsmensen op de Bussummerhei in Hilversum is een houten kruis met daarop een plaquette bevestigd waarop de namen van de vijf slachtoffer staan vermeld.

     De tekst op de plaquette luidt:   '1940 1945

      A.A. BOSSCHART 1897-1941        - 44 jaar    (leeftijd toevoeging GRN)
      L.A.R.J. VAN HAMEL 1915-1941   - 26 jaar
      R.P. 'S JACOBS 1905-1941           - 36 jaar
      C. VAN DER VEGTE 1900-1941     - 41 jaar
      A.J.L. VAN ZOMEREN 1920-1941' - 21 jaar

Symboliek: Het is een christelijk kruis, de boodschap is: ondanks de verschillende achtergronden in ideeën en religie verdienen allen een christelijk kruis, op de locatie waar hun ziel het lichaam heeft verlaten. Het gedenkteken is geplaatst ter nagedachtenis aan men-sen die na de oorlog werden beschouwd als verzets-helden. Het is de plek waar de fusillade heeft plaats-gevonden, maar niet de plaats waar hun stoffelijke resten liggen begraven.

Wijzigingen: Het oorspronkelijke houten gedenkkruis is in 1978 vervangen door het huidige kruis. L.J.L. van Zomeren is in 2007 toegevoegd als slachtoffer op het gedenkkruis.


Video-30: Wat struint er door het bos en over de heide? GRN en anderen...


 

Alle Rood-Wit-Blauwe 'mieren' verzamelen...

  • samen één - tegen Oranje' Rutte-kliek!


Video-31: En 'opeens' schoot er iets van rechts naar links over het (fiets)pad:

Video-32: Lekker wandelen of paardrijden op/ langs de hei met mooi uitzicht:

Video-33: Waarom 'moest' dat beklad worden? Ga je eigen kamer/ huis verven!

Video-34: Word wakker, sta op en verzet u, Nederlanders - we zitten er middenin!

Terug van (nooit?) weggeweest: nieuwe 'leider' die het volk 1000,- euro beloofde!


'Nie wieder' maar...

  • we zitten er - weer/ nog steeds - vandaag middenin!

Duidelijk kan GRN niet maken waarom hij zich 'zeer grote zorgen maakt'. Niet alleen over zijn eigen, drie keer ont-voerde, drie dochters maar ook over de hele maatschappij:

De tekenen des tijds zijn er weer...

  • ... alleen in andere 'vermomming'!

Geen uniformen ditmaal, maar 'mannen? en vrouwen? in (mantel-)pak!' Diegene aan 'de top' = leden van de 'club tegen het volk' zijn nooit te vertrouwen en moeten onmiddellijk verwijderd worden, aldus GRN. Sta op en verzet u NU:

  • in het belang van uwzelf en mijn/ onze, uw (klein-)kinderen!


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia