woensdag 21 maart 2018

Stemwijzers zijn grote onzin: 'durf zelf te denken'... of bent u een bange poeperd/ liever een struisvogel? Is het hele stemmen ook '1 grote nep'?!


In de Nederlandse-'democratie' wordt 'voor spek en bonen' gestemd...

 • het is echt helemaal nep! Burgers pik dit niet!
Niet kiezen op basis van beloftes maar 'de macht controleren' - wat deden ze echt?!


Dus in plaats van 'binnen een paar minuten' uw stem weg te geven aan 'een of  andere partij' op basis van een stemwijzer van 30 vragen.

Let op: het gaat er namelijk niet om wat die partijen 'nu beloven' maar juist:


GRN zou dan ook graag een stemadvies krijgen op basis van 'of de partijen deden wat ze beloofden' = bleek hun stemgedrag in diverse gemeentelijke zaken overeenkomstig het partijprogramma of...


werden er keer op keer oneigenlijke 'compromissen gesloten' = het beleid werd al door 'de elite' opgelegd en slechts 'de details' worden door de regionale partijen verder uitgewerkt = onderhands bekonkeld.Het maakt helemaal niet uit of u links, midden of rechts stemt; echt niet... stemmen is in NL 'voor spek en bonen', want:

de 'elite' legt alle partijen het uit te voeren beleid dwingend op;

 • waarvan slechts 1% naar links of 1% naar rechts - gel#l in de marge dus - kan worden afgeweken. Dat 'democratie' noemen, is pure volksmisleiding door de zogenaamde 'elite'!d.d. 20-03-2018: 'Geef Rutte-3 'n veeg uit de pan en

stem bij gemeenteraadsverkiezingenGemeente Gooise Meren - Gemeenteraadsverkiezingen en
raadgevend referendum 21 maart 2018


d.d. 18-03-2018: 'F#ck de sleepwet: 'ugly Ollongren will be watching you',

 • bij alles wat u doet op internet/ mobiel en gebruikt dat (toekomstig) absoluut tegen u!'
StemWijzer

Er doen 10 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gooise Meren op 21 maart 2018: VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Hart voor BNM, ChristenUnie, Goois Democratisch Platform en Behoud Oud Valkeveen. Wilt u weten welke partij het dichtst bij uw eigen standpunten staat? Vul dan de 30 stellingen van de StemWijzer Gooise Meren in.

 • Het invullen neemt maar een paar minuten van uw tijd in beslag.

De StemWijzer Gooise Meren bevat 30 stellingen die u beantwoordt met 'eens', 'oneens' of 'geen van beide'. De stellingen gaan over verschillende onder-werpen, zoals:

Gooistad, hondenbelasting, een vuurwerkverbod, schoolzwemmen, promotie van toerisme, de aanleg van een buitenhaven in Muiden, het toestaan van hoogbouw, een supermarkt op het Scapinoterrein,


de kosten van parkeren, de maximumsnelheid op de A1 en A6

Na het invullen van de stellingen krijgt u te zien met welke partij of partijen uw standpunten het meest overeenkomen.Pagina 1: Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Start Bekijk de toegankelijke versie voor mensen met een visuele beperking

Bij StemWijzer nemen we privacy en kiesrecht zeer serieus. Je krijgt straks eerst alle stellingen te zien. Daarna vragen we je toestemming om bepaalde gegevens te delen. Dat is niet verplicht. Ook zonder akkoord te gaan, kun je de uitslag bekijken. Verder gebruiken we Google Analytics om de StemWijzer te verbeteren. We hebben Google Analytics op een privacyvriendelijke manier ingesteld. Lees meer in ons volledige privacy- en cookiestatement.


Vraag 1: Eenrichtingsverkeer

 • Gooise Meren moet meer straten met eenrichtingsverkeer instellen.


Wat vinden de partijen?

Eens: D66      Geen van beide: GroenLinks


Oneens: VVD, CDA, PvdA, Hart voor BNM, 50PLUS, ChristenUnie, Goois Democratisch Platform, Behoud Speelpark Oud Valkeveen (BSOV)GRN: En dan kan je kiezen: 'eens' - 'geen van beiden' - 'oneens' waar bij iedere vraag deze systematiek herhaald wordt. De stelling/ vraag; dan het standpunt van de lokale partijen en vervolgens kan de burger dan haar/ zijn voorkeur aangeven. GRN was benieuwd 'bij welke partij hij zou uitkomen' en of dat met zijn reeds vaststaande keuze overeen zou komen... ergo; hoe 'goed' werkt die stemwijzer eigenlijk? Of is ook dat als 'nep'/ niet-effectief te duiden?!Vraag 2: Zwembaden


 • In Gooise Meren moeten tenminste twee zwembaden open blijven, ook al kost dat de gemeente extra geld.


Vraag 3: Referenda

 • Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente advies aan de bevolking vragen door middel van een raadgevend referendum.


Vraag 4: Maximumsnelheid


 • De gemeente moet zich inzetten om de maximumsnelheid op de A1 en de A6 te verlagen naar 80 km per uur.


Vraag 5: Contributie

 • De gemeente betaalt de contributie voor een sportvereniging voor mensen die het niet kunnen betalen en er vrijwilligerswerk doen.


Vraag 6: Reclamestunts


 • De gemeente moet reclamestunts met alcohol (zoals happy hours) verbieden.


Vraag 7: Buitenhaven


 • In Muiden moet een buitenhaven komen.


Vraag 8: Vuurwerkverbod


 • In heel Gooise Meren moet het verboden zijn om vuurwerk af te steken.


Vraag 9: Ombouwen kantoorpanden

 • De gemeente moet leegstaande kantoorpanden ombouwen naar (tijdelijke) woningen, ook al kost dit veel geld.


Vraag 10: Hondenbelasting

 • Gooise Meren moet de hondenbelasting afschaffen.


Vraag 11: Gemeentelijke lasten


 • Mensen met een zeer laag inkomen hoeven geen gemeentelijke lasten (belastingen en heffingen) te betalen.


Vraag 12: Belastingverlaging groen


 • Voor huishoudens met een groen dak of groene tuin (zonder tegels) moet de belasting worden verlaagd.


Vraag 13: 'Bed, bad en brood'


 • De gemeente moet afgewezen asielzoekers en illegale migranten ‘bed, bad en brood’-opvang bieden.


Vraag 14: Brinklaan


 • Tijdens winkeluren moet de Brinklaan in Bussum alleen toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers.
Vraag 15. Afzetplek basisscholen

 • De gemeente moet bij alle basisscholen ‘kiss-and-ride’-zones aanleggen voor ouders die hun kinderen met de auto halen en brengen.


Vraag 16Bezuinigen bibliotheek

 • De gemeente mag bezuinigen op de bibliotheken in de kernen van Gooise Meren.


Vraag 17. Schoolkantine

De gemeente moet met scholen bindende afspraken maken om alleen nog gezond eten en drinken te verkopen in de schoolkantine.


Vraag 18. Kunstgrasveld

Op alle kunstgrasvelden in Gooise Meren moeten de rub-
berkorrels vervangen worden door kurk...


...ook al is dat duurder.Vraag 19. Tegenprestatie uitkering

 • De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering als tegenprestatie verplicht arbeid laten verrichten.


Vraag 20. Stadslandbouw

 • In het gebied achter het Mouwtje moet stadslandbouw worden toegestaan.


Vraag 21. Taalles migranten


 • Nieuwe migranten moeten taalles krijgen op kosten van de gemeente.


Vraag 22. Toerisme


 • De gemeente moet geld uitgeven aan activiteiten en promotie om meer toeristen naar Gooise Meren te trekken.


Vraag 23. Schoolzwemmen

 • Gemeentelijke financiering voor schoolzwemmen moet worden afgeschaft.


Vraag 24. Legale wietteelt

 • De gemeente moet meedoen aan een experiment met legaal geteelde wiet voor coffeeshops.


Vraag 25. Hoogbouw

 • De gemeente moet hoogbouw (meer dan vier woonlagen) in Gooise Meren toestaan.


Vraag 26. Studiebeurs leerkrachten

 • Leerkrachten die zich willen bijscholen, moeten daarvoor een studiebeurs krijgen van de gemeente.


Vraag 27. Supermarkt Scapino-terrein

 • Op het Scapino-terrein bij de Kerkstraat in Bussum mag een supermarkt komen.


Vraag 28. Elektrisch vrachtvervoer

 • De gemeente moet streven naar volledig elektrisch vrachtvervoer in het centrum van de kernen.


Vraag 29. Parkeertarieven


 • De kosten van het parkeerbeheer moeten volledig door de gebruikers betaald worden, ook als dat betekent dat de parkeertarieven hoger worden.Vraag 30. Gooistad

Het zou goed zijn als de regio Gooi en Vechtstreek
in de toekomst één grote gemeente wordt (Gooistad).

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?
Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.


GRN: geen bijzondere weging aangegeven.


Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat? 
U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.


GRN: zeker GEEN VuVuDu, D666, CDA of CU - die werden uitgesloten!


 


Uw mening komt het best overeen met:

Goois Democratisch Platform - 60% overeenkomst - ??? -

 • BSOV, 50Plus, PvdA, Hart voor BNM = 50% overeenkomst


GRN constateert dat hij het dus voor 40-50% of meer % oneens is met de lokale partijen in Gooise Meren.

Misschien dat GRN de volgende keer mee gaat doen met een eigen partij voor de burger? Eens uitzoeken wat je daar allemaal voor dient te doen/ betalen...d.d. 19-03-2018:

'GRN stemt 'protest' en dus op lege BSOV-zetel in Gooise gemeente-raad; het is toch allemaal nep!

 • Chemtrails zijn wel echt - we worden vergiftigd!'

Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia