woensdag 21 maart 2018

GRN en NL is die schijndemocratie meer dan zat; minder minder minder spionage door huidige, bange 'macht'hebbers' en meer ECHTE VRIJHEID!


Geachte eerlijke, weldenkende en hardwerkende mede-Nederlanders... GRN vraagt:En net toen volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - bij het stembureau zijn video-opname wilde maken, kwam de over-buurvrouw van 'iets ouder' dan 75 - alle respect; deze beroemde kunstenares (maar haar naam zal GRN niet zeggen, dat is privacy) woont nog helemaal zelfstandig, doet haar eigen boodschappen en het straatje wordt met sneeuw door ons geveegd - er aan om ook 'haar plicht' te doen.

'Wat is dat, Erik?' Wat ben je aan het doen...?', vroeg ze toen ze mij met de videocamera met selfiestick in de aanslag zag staan. Nou, dat werd natuurlijk uitgelegd maar de overbuuf doet het nog zonder internet dus aan het adres van de site heeft ze niet zo veel.

Net als GRN vindt zij echter ook dat 'de regering toch niet naar ons luistert' en daar waren wij het weer helemaal met elkaar eens, fijn. De bovenkamer... (en de rest, op wat kleine klachten na) van de 'oude' maar van-geest-jonge buurvrouw werkt nog prima! We namen afscheid en zij ging alvast naar binnen om te stemmen en GRN maakte bovenstaande opname.

  • Echter: toen GRN klaar was en zelf wilde gaan stemmen, kwam de buurvrouw verbouwereerd weer naar buiten. Zij had niet kunnen stemmen...!

'Want' de stempas - die iedereen per post zou hebben moeten gekregen - voor de ge-meenteraadsverkiezingen bleek bij haar alleen voor 'het laatste? referendum' te zijn en haar stempas voor de gemeente had zij helemaal nooit gekregen. Echt niet? Nog even naar huis toe om goed te zoeken, buurvrouw?

'Nee hoor, dat hoeft niet. Ik weet zeker dat ik die niet heb gekregen', en GRN gelooft haar absoluut. Buuf heeft ze allemaal op 'n rijtje en die andere had zij wel gekregen en bij zich... erg jammer! Nu bleek zij echter ook niet voor het referendum gestemd te hebben en 'weggestuurd' te zijn (om te zoeken of verkeerd begrepen?).

Maar dat hoeft nu ook weer niet; GRN legde uit waar het referendum nu eigenlijk over ging en dat hij TEGEN zou gaan stemmen. 'Als u wilt dan gaan we samen nog een keer naar binnen en dan kunt u/ je - GRN was niet consequent - alsnog uw stem bij het referendum uitbrengen, ongeacht voor of tegen... zo gezegd, zo gedaan.

  • De lieve buurvrouw stemde mbt. het referendum - geheim/ zelfstandig - alsnog en werd vriendelijk een 'fijne dag verder, lieve buuf' gewenst!


Vervolgens was GRN zelf aan de beurt en werd eerst gegrapt met de 1 van de medewerkers van het stembureau die vroeg:

   'of u voor het referendum komt'?

   'Neen, GRN komt TEGEN  stemmen en...
   wat u net deed... dat mag helemaal niet!


U mag geen 'stemadvies - voor' of tegen - geven!' Ietwat verrast maar goed repliek dienend werd gemeld dat 'zo zeggen wij dat in NL: iemand komt voor iets', in dit geval 'voor het referendum'/ 'u komt vanwege of komt u stem over het referendum uitbreng-en', kan natuurlijk ook, maar we waren het verder eens en het woordgrappen maken? voorbij.

Op serieuze wijze werd navraag gedaan bij de voorzitter van het stembureau betreffen-de toestemming voor/ de mogelijkheden tot het maken van video-opnames van stem-men gemeen-teraad Gooise Meren en TEGEN de Sleepwet; mag dat en zo ja, wat wel en wat niet? Als GRN 'geen andere personen in beeld zou nemen' dan was het

  • 'geen probleem'... nogmaals mijn dank en bij deze de gemaakte video's:

d.d. 19-03-2018: 'GRN stemt 'protest' en dus op lege BSOV-zetel in Gooise gemeenteraad; het is toch allemaal nep!


  • Chemtrails zijn wel echt - we worden vergiftigd!'
Het 'fotomoment' = hoe een 'VOOR SPEK EN BONEN'-stemmer eruit ziet? Zie onder:

STOP CHEMTRAILS - STOP VERGIFTIGING - WORD WAKKER, STA OP en VERZET U!
Om 0:00 uur meer over Bussum en... de burge'meester' van Gooise Meren/ dhr. Ter Heegde die wel tijd maakte om 'n 100 kg stemmer - achterop - op de fiets naar het stembureau te brengen, maar...

tot op heden op geen reactie wenste te geven op de keurige brief van GRN aan de gemeenteraad en Ter Heegde over;

o.a. chemtrails - vergiftiging van de burgers van Gooise Meren.


Ja, aldus GRN!


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia