dinsdag 20 maart 2018

Geef Rutte-3 'n veeg uit de pan en stem bij gemeenteraadsverkiezingen zeker NIET op VVD, D'66, CDA, CU en ook niet PvdA, SGP of GroenLinks!In de gemeenteraad van Gooise Meren zitten 31 raadsleden. Zij nemen de besluiten voor de gemeente. Als inwoner van Gooise Meren kiest u de raadsleden bij gemeen-teraadsverkiezingen.


De fracties in de gemeenteraad zijn:

   VVD (6 zetels), D66 (5 zetels), CDA (5 zetels),
   PvdA (4 zetels), GroenLinks (3 zetels), Goois
   Democratisch Platform (3 zetels), 50+ (2 zetels),
   Gewoon GooiseMeren (2 zetels) en Hart voor BNM 
   (1 zetel).


Wat GRN van de (momenteel) grootste partij in Bussum - de VuVuDu - vindt:
Fractievoorzitter Alexander Luijten (VVD) - A.H.J.J. Luijten (zie boven)

Na het opzoeken, bleek GRN het mis te hebben. Het station werd niet door P. Cuypers - die deed Amsterdam CS - maar door ir. H.G.J. Schelling ontworpen. Lees verder:

Nationaal Comite 4 en 5 mei: Bussum, plaquette in het NS-station

De plaquette in het NS-station te Bussum (gemeente Gooise Meren) is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen.

De naam van het slachtoffer luidt: Jackle MiedemaJackle Miedema werd geboren op 20 september 1908 te Loosdrecht. Hij was werkzaam als wegwerker en werd tewerk-gesteld in Duitsland waar hij door slechte medische verzorging overleed op 13 fe-bruari 1945.


GRN: ook mijn opa werd in Duitsland tewerk gesteld, maar keerde gelukkig wel terug. Veel wilde hij daar echter niet over vertellen.

Wikipedia: ir. Hermanus Gerardus Jacob Schelling

(Stompwijk, 15 oktober 1888 - Driebergen, 8 juni 1978) was een NLs architectEen van de plaquettes voor het gevallen spoor-wegpersoneel, ontworpen door Schelling, uitgevoerd door Winkel-man. Schelling was als architect verbonden aan de NS. Hij ont-wierp in de jaren twintig tot zestig van de 20e eeuw diverse sta-tions in Nederland. In zijn vroegere werk (station Naarden-Bussum) is de invloed merkbaar van Frank Lloyd Wright. In zijn latere werk liet hij zich inspireren door Auguste Perret.


Het station werd op 10 juni 1874 tegelijk met de Oosterspoor-weg geopend. Oorspronkelijk was dit een standaard HSM-station (vergelijkbaar met het oude stationsgebouw in Hilversum). De ingebruikname van de spoorlijn naar het Gooi was een sterke stimulans in de groei van het forensenverkeer, waardoor de aan-liggende gemeenten uitgroeiden tot forensenplaatsen.


Het huidige stationsgebouw, een ontwerp van ir. H.G.J. Schelling, werd in 1926 geopend door de toenmalige locoburgemeester van Bussum, Paul Brand. Tussen 1914 en 1925 stond er vanwege ma-terieelschaarste na de Eerste Wereldoorlog een hulp-station. Het huidige eilandperron dateert uit 1917.

Het huidige gebouw heeft geen enkele gebogen lijn; alleen rechte vormen zijn gebruikt. De bouwstijl kan worden aangeduid als 'kubistisch expressionisme'. De vorm is a-symmetrisch en de hal domineert het geheel, zowel van de buitenzijde gezien als van binnenuit. Schelling ontleende bij dit ontwerp zijn inspiratie vooral uit het werk van Frank Lloyd Wright.


In de hal bevinden zich glas-in-loodramen die in 1947 door de Algemene Bond van Forensen aan de Nederlandse Spoorwegen geschonken zijn uit dank voor de elektrificatie van de Gooilijn in 1946.

Deze zijn ontworpen door de Haagse kunstenaar Pieter A.H. Hofman.

Onder andere zijn er de wapens van Naarden en Bussum in te zien.

Het stationsgebouw is een provinciaal monument.
GRN: Op de stoep tegenover het stationsplein liepen twee wat oudere GroenLinkers - duidelijk herkenbaar aan hun groene werkuniform - en GRN kon het niet laten om hen aan te spreken.

Want: in principe heeft GRN juist respect voor alle mensen die in hun vrije tijd pogen om anderen te overtuigen van 'de idealen/ plannen' van hun partij...

beter dan thuis zitten, alleen maar klagen maar zelfs niets doen. Maar wat nu als 'het voetvolk' - met jegens beiden ook uitgesproken respect - door hun eigen partijtop worden misleid?

Wat als zij zelf niet in de gaten hebben dat zij misbruikt worden en in de satanische agenda van 'de elite' die juist tegen het volk is en

  • 'schijt heeft' aan ook 't politieke/ regionale 'vriendelijke voetvolk'?


De dame en heer luisterden aandachtig en GRN meldde hen 'wel te weten waarom > 70% van de insecten verdwenen is in NL' en wees daarbij naar de lucht.

Waar helaas ook toen...
weer chemtrails te zien waren;

en verzocht beide GL-ers om daar eens kritische vragen over te gaan stellen aan de eigen partij. Ook werd het adres van deze site gemeld...

GRN gaat straks extra checken hoeveel stemmen uw partij gehaald heeft; leest u dan verder op deze waarheidssite en


Veel dank en groet, Erik Groenendijk
Met muzikale afsluiting:
De Bolero of Boléro is een ballet, in 1928 gecomponeerd door Maurice Ravel voor danseres Ida Rubinstein. Ravel noemde het stuk muzikaal inhoudloos, maar toch staat het stuk bekend als één van zijn meesterwerken.

De Bolero bestaat uit twee thema's, die telkens door andere instrumenten worden ge-speeld. Na twee inleidende maten door de kleine trom wordt het eerste thema ingezet door een enkele fluit, waarna langzamerhand het gehele orkest gaat meedoen, waarbij bij elk opeenvolgend fragment crescendo plaatsvindt.


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia