maandag 19 maart 2018

GRN stemt 'protest' en dus op lege BSOV-zetel in Gooise gemeenteraad; het is toch allemaal nep! Chemtrails zijn wel echt - we worden vergiftigd!Uiteraard 'de goeden' - voor zover die in de politiek bestaan - daargelaten!
Chemtrails bestaan niet? Wilt u alstublieft zelf meer nadenken/ onderzoeken? Dank!
d.d. 06-03-2017: GeenStijl - Dom, dom, dom. Nu gelooft helemaal neverste nooit meer iemand in je Jesse-fabeltjeYasser!

Controleer de macht of zij controleren u! Hoe worden onze stemmen eigenlijk geteld?

Daarnaast: het is helemaal niet raar dat fractievoorzitter Thierry Baudet van FvD - waarop GRN echter niet gaat stemmen bij de landelijke verkiezingen; zie bijvoorbeeld de 'tweede FvD-man', mr. Theo Hiddema

 • oproept om het tellen van de stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te gaan controleren.


d.d. 01-12-2017: 112Hilversum.nl

 'Stembureauleden en tellers gezocht!


COEVORDEN - De gemeente is op zoek naar stembureauleden. Op 15 maart 2017 wordt de Tweede Kamerverkiezing gehouden. Voor deze verkiezing is de gemeente Coevorden op zoek naar nieuwe (reserve) stembureauleden. Ook zoeken we tellers die na sluiting van de stembureaus willen helpen bij het tellen van de uitge-brachte stemmen.

Als stembureaulid moet u de hele dag beschikbaar zijn. De stembureaus zijn van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend. U verricht administratieve taken zoals het in ontvangst nemen van de stempas en het uitreiken van een stembiljet. Omdat het tellen van de stemmen veel werk is, worden er op stembureaus speciale tellers ingezet die de stem-bureauleden helpen bij het tellen. Als teller werkt u van 20.30 uur tot alle stemmen zijn geteld. Er zijn wel een aantal voorwaarden om stembureaulid of teller te kunnen zijn.

 • Zo moet u 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse taal goed beheersen, op een vriendelijke en correcte wijze met mensen omgaan en volgens bepaalde richtlijnen kunnen handelen.

Uiteraard geven wij u vooraf instructie hoe u moet handelen. Als u ingedeeld wordt als stembureaulid of teller krijgt u een vergoeding.GRN: heeeeeel 'speciaal' die tellers en vooral; wat zijn dan die 'bepaalde richtlijnen waarnaar gehandeld dient te worden'? Die ene stem tellen we wel en die andere stem niet? Om maar een 'bepaalde richtlijn' te verzin-nen...

 • volledige transparantie en stevige controle van de macht is dus absoluut noodzakelijk.

'Vertrouwen is goed, maar controle is hier beter!'

Dus: ja, alles filmen/ vastleggen en 'real-time' publi-ceren om eventueel gesjoemel bij verkiezingen - ook in NL - onmogelijk te maken!

Ook GRN maakt zich grote zorgen over de betrouwbaarheid van de uitslagen van alle Nederlandse verkiezingen, want... wie controleert of de stapels stemformulieren wel goed worden geteld en daarna; of de uitslagen van de diverse stembureau's wel op correcte wijze via de computer worden samengevat? Dus zonder dat de verkiezingsuit-slagen - alsnog - gemanipuleerd zouden kunnen worden via 'computer-hacking/ cyber-crime'! GRN zou niet weten hoe of wie dat doet...

 • is manipulatie van de verkiezingsuitslag aldus mogelijkrealiteit?!!

Zijn NL-verkiezingen wel 'eerlijk en betrouwbaar' of wordt de uitslag gemanipuleerd?


Ook de, zelf-criminele, ex-mini-ster Plasterk meende dat meer transparantie en controle nood-zakelijk is. Klaarblijkelijk weet hij dat omdat hij

 • 'dicht bij het duivelse vuur' stond/ staat...?!!


d.d. 19-06-2017, Het Parool

'Mini-ster Plasterk: Betere controle op stemmen tellen'

 • Bij verkiezingen moet het tellen van de stemmen beter worden gecontroleerd. Ook de transparantie moet groter.

Dat concludeert minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) na een evaluatie van de jongste Tweede Kamerverkiezingen, die niet geheel vlekkeloos verliepenNiet alle gemeenten en hoofdstembureaus hebben zich nauwgezet aan instructies gehouden om controles uit te voeren, zodat eventuele fouten tijdig zouden worden ontdekt en gecor-rigeerd, stelt Plasterk. Hij wijst met name op de kieskring... 

 • Den Bosch, waar 8700 stemmen niet werden meegeteld.d.d. 19-07-2017: Telegraaf - 'Minister wil betere controle bij verkiezingenNiet alle gemeenten en hoofdstembureaus hebben zich nauwgezet aan instructies gehouden om controles uit te voeren,

zodat eventuele fouten tijdig zouden worden ontdekt en gecorrigeerd, stelt Plasterk.


De minister pleit nu voor een publicatie op het internet van de processen-verbaal van de stembureaus en de opgave van de burgemeester van het totaal aantal stemmen in de gemeente. Iedereen die dat wil kan dan vóórdat de uitslag wordt vastgesteld controleren of er fouten zijn gemaakt, aldus Plasterk.


 • „Het past niet in de huidige tijdgeest dat pro-cessen-verbaal alleen korte tijd ter inzage liggen op de gemeentehuizen en daarna niet meer te raadplegen zijn.”

De bewindsman wijst er verder op dat fouten in de processen-verbaal van de stembureaus nu niet kunnen worden gecorrigeerd. Hij stelt dan ook voor de Kieswet zo aan te passen dat een gemeentelijk stem-bureau voortaan op een „transparante en con-troleerbare wijze” fouten van stembureaus mag ver-beteren. „Dit kan in belangrijke mate voorkomen dat er pas aan het einde van het proces fouten op-duiken die alleen hersteld kunnen worden door alsnog een hertelling uit te voeren.GRN: ex mini-ster Plasterk houdt dus mooie praatjes 'tegen misbruik en voor transparantie' maar uiteindelijk... stemde hij toch 'gewoon' in met het gebruik van computers bij de verkiezingen waarmee misbruik op de loer ligt.


 • Ergo: Plasterk is lid van de 'club tegen het volk' en poogde enkel de burgers zand in de ogen te strooien! Trap er niet in en controleer zelf!d.d. 15-02-2017: Tweakers.net - Gemeenten en Kiesraad gaan toch computers gebruiken bij tellen stemmen


De computers worden ingezet als telhulpmiddel, bijvoorbeeld met een spreadsheet. De computers mogen niet op internet aangeslo-ten zijn en de uitslagen worden alleen op papier doorgestuurd. Minister Plasterk schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat in overleg met de Kiesraad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken is besloten om toch computers te gebruiken als hulpmiddel bij het optellen van de stemmen.


GRN: is het dan zo 'ontzettend moeilijk'...
om zonder computer op te tellen?

En daar willen we best eventjes langer op wachten;
als het maar goed en eerlijk gebeurd, nietwaar?

Of... willen 'ze' juist die computer per se gebruiken om de boel te kunnen besodemieteren?!

GRN wordt steeds argwanender...

u hopelijk toch ook?d.d. 13-03-2018: Tweakers.net


De telsoftware voor de gemeenteraadsverkiezingen bevat on-danks wijzigingen nog steeds beveiligingslekken, volgens de ethische hacker Sijmen Ruwhof. (duimpje omhoog Sijmen!)


De software heeft onder andere geen integriteitscontro-le. Ruwhof nam de software, met de naam Ondersteu-nende Software Verkiezingen, of OSV, opnieuw onder de loep, nadat hij vorig jaar al een grote hoeveelheid kwetsbaarheden in de software had aangetroffen.

Dit keer vond hij alsnog 49 veiligheidsproblemen, waar-van hij er een 'kritiek' vond en op 9 andere de aandui-ding 'hoog risico' plakte.

Onder andere bij controle en detectie ging het mis,
vertelt hij tegen RTL:

 • "Er zit geen integriteitscontrole in, geen fraudedetectie en geen inbraakdetectie: de verkiezingssoftware vindt alles prima."d.d. 13-03-2018: LindaNieuws - hahaha... dan weet je het al. Hoe meer 'glossy' hoe minder = helemaal niet te vertrouwen:

SOFTWARE VOOR TELLEN VAN STEMMEN GEMEENTE-RAADSVERKIEZINGEN ZOU WÉL VEILIG ZIJN

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft belang-rijke veiligheidsmaatregelen rond de verkiezingen teruggedraaid.

Dat blijkt uit onderzoek van ‘RTL Nieuws.‘ Inmiddels heeft het ministerie gereageerd.


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia