zondag 18 maart 2018

GRN tankt vitamine D. - 'ga mee naar buiten allemaal dan zoeken wij de wielewaal/ het is lente in 't land' - en blijft zo gezond. Stop chemtrails!






Heel veel Nederlanders hebben 'n vitamine-D tekort zonder dat zelf te weten:



En als je - dik aangekleed en ietwat verkouden - toch lekker buiten bent om te genieten van de zon...

dan worden u en ook deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik -  be-sproeid met chemtrails = giftige vliegtuigstrepen in de lucht!

Geen 'gewone' uitlaatgassen maar bewuste luchtverontreini-ging met o.a. zware metalen en nano plastic deeltjes...

  • heel erg ongezond!

In het belang van uwzelf en in het belang van uw kind(eren):

  • Stop chemtrails-vergifting van het volk!


De lieve buurtjes van iets verderop waren ook 'aan de wandel' en waren het met mij eens: er stond weliswaar een 'fris windje' maar met het zonnetje en 'uit de wind' was het buiten juist prima vertoeven. Dit ondanks 'weeralarm' en 'snijdende kou met gevoels-temperatuur heel koud enz.'...

het lijkt er sterk op dat de NOS en andere weers'-voorspellers' niet willen dat wij naar buiten gaan om vitamine-D te tanken?! Blijf gezond en pak zoveel mogelijk zonneschijn mee, GRN zingt:

  • Ga mee naar buiten allemaal...!


Ter voorkoming van:

Vitamine D-deficiëntie kan het gevolg zijn van on-voldoende inname gepaard gaande met inadequate blootstelling aan zonlicht, aandoeningen die de absor-ptie ervan remmen, aandoeningen die de omzetting van vitamine D in actieve metabolieten remmen, zo-als aandoeningen van lever of nieren, of (zelden) door een aantal erfelijke aandoeningen.

Deficiëntie leidt tot verminderde botmineralisatie, en uiteindelijk tot aandoeningen die het bot verweken, rachitis bij kinderen en osteomalacie bij volwassenen, en draagt mogelijk bij aan osteo-porose. Momenteel komt er ook meer en meer aandacht voor andere functies van vit. D en de rol ervan bij (preventie van) hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten en kanker.[2] Onderzoek heeft uitgewezen dat vitamine D-deficiëntie een verband heeft met darmkanker;[3] ander onderzoek brengt vitamine D-tekort ook in verband met andere vormen van kanker, maar daarover bestaat nog geen consensus in de weten-chap



d.d. 16-01-2018:

'Wilt u ook NIET vergiftigd worden door chemtrails boven onze hoofden?


GRN stemadvies volgt!'








Lang leve altijd actuele Wodan-canon (4:53 min.) van Van Kooten en De Bie:





Kom mee naar buiten allemaal        Hij woont in 't dichte eikenbos 
Dan zoeken wij de wielewaal           Gekleed in gouden vederdos 
En horen wij die muzikant                    Daar jodelt hij op zijn schalmei 
Dan is zomer weer in 't land                 Tovert onze harten blij! 
Dudeljo klinkt zijn lied (2x)                   Dudeljo klinkt zijn lied (2x) 
Dudeljo en anders niet                          Dudeljo en anders niet








Maar wil je 'er een dagje op uit'? met boekenweekgeschenk... dan rijdt de trein niet!


Nederlands dagblad: Gratis treinreizen met Griet

UTRECHT (ANP) - Wie in bezit is van het boekenweekgeschenk kan zondag weer gratis met de trein. Gezien de Feiten van de Vlaamse schrijfster Griet op de Beeck 

  • fungeert als treinkaartje waarmee de hele dag voor niets kan worden gereisd.

GRN: althans... in theorie:




Dan komt er van treinreizen 'niets terecht' en aldus het boekenweekgeschenk 'niet van pas'; lastig als je sneller denkt... dan dat je kunt spreken, haha!


Scholieren.com: samenvatting 'Gezien de feiten'

Olivia (71 jaar) heeft na een lang maar saai huwelijk met Ludo haar man begraven. Haar dochter Roos is erg van slag, maar Olivia weet zich aardig goed te houden. Ei-genlijk gaat er voor haar een nieuwe toekomst open, want Ludo belette haar in veel dingen. Haar dochter Roos (getrouwd met Sander, de ideale schoonzoon) is het niet eens met de activiteiten die haar moeder ontplooit. Olivia geeft oude spullen aan Tim die ze voor een goed doel (ontwikkelingswerk) in Afrika gebruikt. Olivia zou kunnen lesgeven aan vluchtelingen en hij nodig haar uit. Ze gaat zes weken naar Afrika, wat haar dochter Roos niet kan waarderen.

Olivia schrikt van wat ze in het Afrikaanse land aantreft. Ze ontmoet er ook een mooie en lieve man Daniel. Hij is charmant zeker vergeleken met haar Ludo. Ze spreken bei-den goed Engels. In het land komt veel geweld voor en de kinderen lijden erg. Maar ze zijn dol op Olivia die een goede lerares is. Als ze met Roos skypt, komt Daniel binnen-lopen. Roos is jaloers en vraagt wie dat is. ("Een goede vriend", zegt Olivia).

Daarna komt er een keer ruzie in het klaslokaal bij een jongetje dat veel geweld heeft meegemaakt. Olivia valt flauw; Daniel brengt haar bij en masseert haar (heerlijk). Kort daarna gaat ze met hem op de brommer naar zijn eigen, zeer armoedige huis. Na zes weken is het tijd om terug te gaan naar huis. Ze kan moeilijk afscheid van Daniel ne-men. Hij omhelst haar. Op het vliegveld mist ze hem eigenlijk al.

Terug in België mist ze hem nog meer. Roos en Sander doen negatief over hem en haar. Waarom zo kort na Ludo's dood een nieuwe vriend?

Olivia en Daniel skypen en aan het eind van het gesprek vraagt ze hem naar België te komen. Hij komt over, ze kussen elkaar voor het eerst. Er lijkt sprake van echte liefde. Na een avondje onbezorgde karaoke, gaan ze met elkaar naar bed. Seks was er al ja-ren niet meer bij in haar relatie met Ludo. OLivia geniet er met volle teugen van: dat dit nog kon?

De volgende morgen staan Roos en Sander te bellen. Als ze snappen dat Olivia en Daniel seks hebben gehad, vlucht Roos boos weg. Sander is wat gematigder in zijn reactie. De maanden vliegen voorbij en Daniel moet terug. Maar hij zegt dat hij weer zal terugkomen. Een immigratieverbod voor zijn land verhindert dat echter. Roos lijkt opgelucht maar ze heeft buiten de waard gerekend. Olivia wil nu naar Daniel gaan in plaats van andersom. Ze volgt haar hart. Op het vliegveld in Afrika mailt ze haar be-sluit naar Roos. Dan stapt ze in de auto van Daniel. Ineens slaat het noodlot toe. Waarschijnlijk zijn ze het slachtoffer van een aanslag of rijden ze op een bermbom. Daniel valt over haar heen en Olivia weet niet wat er gebeurt. De novelle eindigt met: "ze ging"...





Nu rijdt de NS bijna 'normaal'; jammer, dat GRN weer thuis is na > 1,5 uur geen trein:


De praktijk:

Of de 'beste reizigers' in Naarden/ Bussum en Bussum-Zuid nu ter compensatie...

   'volgende weer zondag', d.d. 25-03-2018, alsnog
   vrij kunnen reizen met boekenweekgeschenk?

Vast niet... lang 'leve de NS'!




Reisinformatie - De actuele situatie op het spoor: storing

Schiphol-Amersfoort; Amsterdam-Amersfoort
laatste update: zondag 18 maart 2018, 17.06 uur

Tussen Naarden-Bussum en Bussum Zuid zijn
de beperkingen voorbij. De vertraging neemt af. De treinen rijden weer normaal rond 17:30 uur.


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!



No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia