woensdag 28 februari 2018

Paleis van Misdaad poogde zelfs buiten video-opname te verbieden! GRN weigerde beelden te tonen/ wissen. Ook niet op verzoek vd. parketpolitie!Naar de 'Raad van/ zonder Discipline' ivm klachtzaak jegens 'deken' mr. Meijer

Behandeling van klacht jegens 'deken' Meijer in het Paleis van Justitie? Misdaad!


GRN: deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was al eens vaker in Den Bosch (niets geen 'hertogen' in mijn vocabulaire) geweest...

   o.a. tijdens het carnaval, maar ditmaal viel hem - naast de
   altijd warme Brabantse vriendelijk-/ gezelligheid - op dat 
   er helaas ook;

'overal bewakingscamera's hangen' - het gehele stations-gebied en daar omheen is vergeven van zwarte, halve bollen!

Dus niet die lekkere Bossche bollen:


maar helaas anno 2018...

  • 'Big brother is watching you'

ook in het mooie Den Bosch!


ANW: quis custodiet ipsos custodes?
(spreekwoorden, zegswijzen)

(Latijn, letterlijk 'wie zal de bewakers zelf bewaken; wie houdt er toezicht op degenen die de beslissingen nemen?; wie controleert degenen die het voor het zeggen hebben?; wie houdt er toezicht op de toezichthouders?'


  • Wie controleert de controleurs?

Ontleend aan de Satiren van Juvenalis (Satura VI, 347), in zijn oorspronkelijk vorm voorafgegaan door sed 'maar'.


GRN: word alstublieft wakker en sta op;

leest/ kijkt u verder naar hoe er bij het 'Paleis van Justitie? of Paleis van Misdaad'! met recht-zoekende en zich altijd keurig gedragende burger(s) gepoogd werd om te gaan...

  • ondanks 'ervaring'; het blijft schokkend!
Toeristisch aanbod - korte introductie:

's-Hertogenbosch, veelal Den Bosch genoemd, is de hoofdplaats van de Nederlandse gemeente 's-Hertogenbosch. Daarnaast is het de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant, waarvan het met een bevolking van 107.870 (1 januari 2013) naar inwonertal de vierde stad is (na Eindhoven, Tilburg en Breda). De hele gemeente telt zo'n 150.000 inwoners. De stad is een voormalige garnizoensstad en verder de zetel van het bisdom 's-Hertogenbosch.


Wat te doen en waar te gaan - VERKEN ’S-HERTOGENBOSCH

In ’s-Hertogenbosch valt ontzettend veel te doen en beleven. Door haar veelzijdigheid stelt de stad nie-mand teleur. Voor de fanatieke cultuursnuivers zijn daar de musea, rondvaarten en stadswandelingen. De shopaholics kunnen helemaal losgaan in de diverse winkelstraten. De kinderen vermaken zich prima tij-dens de verschillende activiteiten.

Wat tussen de bedrijven door niet vergeten mag worden is het nuttigen van een hapje en 'n drankje bij een van de knusse cafe's en restaurants die je in de binnenstad vindt. - Den Bosch is er voor iedereen. Je treft er de leukste pittoreske straatjes, interessante historie en adembenemende natuur. Ook op cultureel gebied daagt Den Bosch uit: een stad om in je hart te sluiten.


De 'recht'spraak is toch 'van en voor ons allemaal'? In Den Bosch vergaten ze dat!


Schokkend;

  • ONwelkom/ ONwettig ontvangst door medewerkster Paleis van Misdaad:   'en...'

toen maakte GRN 'n zwenk naar de ingang van 'Paleis van Misdaad' Den Bosch. Maar 'omdat' daarbij ook de toegangsdeur met daarachter - vaag; onherkenbaar - twee burgers in de rij om hun spullen door de controlepoortje te krijgen en 1 vd. 2 dienst-doende medewerkers van 'recht'bank Oost-Brabant/ ge'recht'shof Den Bosch stonden, werd besloten om - voor alle zekerheid - besloten om dat stukje eruit te knippen:

   '...daar moeten we naar binnen. Ik heb net al even gevraagd; 'ben ik juist?'
   want hier...'


En toen kwam de 'aardige' mevrouw met wie net binnen was gesproken = medewerker betaald van ons belastingsgeld...

...hard rennend naar buiten en - terwijl zij binnen nog zo aardig was toen GRN informeerde en na haar bevestiging van juiste zittingslocatie berichtte; 'te vroeg te zijn en over 'n klein uurtje weer te komen' - meldde op dwingende toon:


   'Mijnheer,?

   GRN:
   Dag, mevrouw...

  • 'u mag de ingang NIET filmen!'
Huh? Waarom dan niet?

  • Dat er 'binnen' niet gefilmd mag worden, 'begrijpt' GRN, maar waarom mogen er geen opnames van de buitenkant gemaakt worden?


Complete onzin; dat is ook vanaf de openbare weg met zoomfunctie te realiseren! Wat heeft deze medewerkster te verbergen?

Zij werd niet eens herkenbaar in beeld gebracht - en dat werd haar ook gemeld! - ...schaamt zij zich om voor 'de club tegen het volk te werken'?


Dat zou haar zwaar overdreven reactie kunnen enigzins kunnen verklaren; hoogste tijd om een andere, betere baan te zoeken?

Bovendien: GRN en alle andere bezoekers, zelfs voorbijgangers die een kortere route over het terrein van het Paleis van Misdaad kiezen, worden gefilmd. Vanuit alle vier de hoeken van het grote plein - binnenhof - en GRN stond zelf direct onder hun camera te filmen... van geen kwaad bewust.


Maar het 'vriendelijke' ontvangst ging nog verder: die mevrouw eiste op hoge toon dat GRN haar de ge-maakte opname zou laten zien en dat deze boven-dien verwijderd zou moeten worden...

  • ja, ammehoela - troela!

Dat werd weliswaar gedacht, maar - uiteraard - niet uitgesproken; GRN bleef netjes en rustig. Hij legde haar uit dat GRN geen bordje 'verboden filmopnamen te maken', had gezien toen hij door de toegangspoort naar het terrein liep en ook op de deur staat dat nergens aangegeven. Logisch ook, want dat is natuurlijk complete onzin;Let wel: eerst willen 'ze' ons 'voor onze? veiligheid' overal in de gaten kunnen houden en als eerzaam GRN daarover een kort item draait dan 'gaan alle alarmbellen af' en wordt gepoogd hem met staatsmacht? te knevelen? Dacht 't niet. GRN kent namelijk de wet en houdt zich daaraan; hij wel. De 'aardige dienares van het volk' werd de naam van de 'Bossche toerist'-GRN gemeld en hij kondigde aan 'over 'n uurtje weer terug te zijn', waarop hij - ongehinderd - vertrok. Even een rondje lopen...

eens kijken waar die camerazone ophoudt en zich 'geestelijk
voorbereiden' op de mondelinge behandeling van de klacht

   jegens 'deken' Meijer/ Orde van Advocaten;
   want daar kwam GRN voor naar Den Bosch!

Dit ontvangst bleek de voorbode van meer gedoe... maar daarover in volgende publicatie meer. Het bewerken van de gemaakte audio-opname van die hoorzitting bij de Raad van/ zondeer Discipline kost enige tijd...


geduld is een schone zaak;

fijn dat schoolmeester GRN krokusv'akantie' heeft. Er liggen ook nog toetsen om na te kijken.

GRN doet zijn uiterste best...
maar moet ook voldoende slapen!


Hetzelfde 'Paleis van Misdaad' te Den Bosch - in de media slechts 1 kant belicht:


d.d. 27-02-2018 ANP - Pleegouders geschrokken van ontvoering:

  • 'Dit had ons ook kunnen overkomen'

"Ik heb gisteren de hele dag aan die pleegmoeder ge-dacht. Wat zal ze in spanning hebben gezeten. Het deed me veel." Mariët Schilperoort werd geraakt door het nieuws over baby Hannah, die gisteren door haar bio-logische ouders werd ontvoerd. Zij en haar man Ruud hebben zelf elf kinderen opgevangen. "Dit had ons in principe ook kunnen overkomen.

Want je hebt te maken met ouders die vaak boos en verdrietig zijn", zegt Mariët. Ze kan zich herinneren dat ze een baby bij een ziekenhuis moesten ophalen en de ouders hen dreigend toespra-ken.

"Dan kom ik hem zelf wel halen,
zei de vader bijvoorbeeld."

GRN: en dat 'snappenMariët Schilperoort en haar man Ruud niet...? GRN wel.

Weten zij dat niet dat jeugd'zorg' in NL de facto een criminele organisatie is die samenspant met misdadige familie'rechters'? Kennelijk niet.


Ook: hebben zij geen eigen - biologische - kinderen? 'Van eigen vlees en bloed', wel te verstaan?!

Dan 'snapt' GRN dat zij zich op deze schaamteloze (zeer naief?) wijze laten misbruiken in de 'nieuws'-brenging met Jeugd'zorg' Nederland/ Nieuwsuur. Bahbahbah. Dit onafhankelijk daarvan of zij 'goede?' pleegouders waren/ zijn.

Als GRN ze in Bussum tegenkomt op straat zal hij pogen om hen toch 'het licht te laten zien', want 't zijn (mogelijk) geen slechte mensen maar zij werden misleid! GRN raadt hen aan om 'volger' van deze - en andere, zoals Nico van den Ham - wel de waarheid en niets dan de waarheid brengende site te worden!


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia