dinsdag 27 februari 2018

De 'elite' is bang voor GRN en laat leus: 'they live, we sleep' verwijderen van station Bussum-Zuid... hahaha; de angstige 'macht' laat zich kennen!GRN dacht bovenstaande opname te hebben gewist (niet dus) en nogmaals:Alleen dit plekje werd schoongemaakt, de rest niet... 'de elite' wordt steeds banger!


Vergelijk svp. met:

d.d. 17-12-2017:

'Disobey:
opstandige medeburger in 't Gooise Bussum;

   they live, we sleep!

Enne; GRN zou 't grappig vinden als deze tekst 'opeens' weer verschijnt op locatie!

Alstublieft: UNSHEEP - UNSHEEP - UNSHEEP - UNSHEE - UNSHEEP - UNSHEEP!


Uiteraard is dit geen oproep tot vandalisme... maar zeker wel; van tenminste 'zelf nadenken ipv. u als schaap te laten be-donderen' tot actieve, burgerlijke ongehoorzaamheid!

is het opzettelijk overtreden van de wet...

of het negeren van bevelen van de overheid met een politiek doel.


GRN's doelen:

  • zijn allerliefste drie dochters weer in de armen kunnen sluiten voor dikke knuffels; echte vrijheid, gelijkheid, broederschap en volksdemocratie!


De meeste denkers en activisten die zich ermee bezig hebben gehouden stellen dat burgerlijke ongehoor-zaamheid;

   per definitie geweldloos is en...
   nooit plaatsvindt uit louter eigenbelang.

Als inspiratiebronnen voor burgerlijke ongehoorzaam-heid en/of geweldloos verzet worden vaak genoemd;

Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Leo Tolstoj en Henry David Thoreau.


Laat die nep-'bestuurders'  allemaal lid van 'de club tegen het volk' op allerlei moge-lijke manieren merken dat u hen... meer dan zat bent - die bange poeperds!

  • Wij zijn het volk en samen veel sterker dan 'zij''!

Stopt u uw hoofd als een struisvogel in het zand of... denkt u liever zelf na?!


Simpeler/ duidelijker kan GRN het niet uitleggen:

Vergelijk alstublieft 'opstandige? of waarheids!'-video d.d. 17-12-2017 'They live, we sleep' met de 

   - alleen deze plek werd schoongemaakt, maar bij-
    voorbeeld de - altijd - vieze wachtruimtes niet en 
    ook elders op het station staat nog altijd graffiti -

...rararare prioriteiten van de gemeen-te Gooise Meren!'-video d.d. 26-02-2018 en onthoud:

  • Samen zijn wij veel sterker dan 'club tegen het volk' = bang voor ons!


Een revolutie is een plotselinge opstand van het volk
of verandering. 

Het is daarmee de tegenhanger van de evolutie, wat een ge-leidelijke verandering is. Heden ten dage zijn historici het niet eens welke gebeurtenissen nu wel of niet de term 'revolutie' waardig zijn. Ook worden de termen revolutie en revolte soms door elkaar gebruikt.

In de politiek bedoelt men met revolutie vaak het afzetten van een autoriteit en/of een plotselinge verandering van politieke verhoudingen en politiek systeem.

Een geweldloze revolutie wordt een fluwelen revolutie genoemd. Een revolutie die een wijziging van heerser maar niet van systeem inhoudt heet ook wel een paleisre-volutie.

Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia