donderdag 1 maart 2018

Deken-in-net-pak mr. Meijer 'de oren gewassen' bij openbare klachtzaak Raad van = zonder? Discipline Den Bosch! Publicatie audio-opname volgt.De geslaagde hoorzitting bij de Raad van/ zonder Discipline werd passend gevierd!


   Brood en banketbakkerij De Krakelinghe-Bufkes maakt dagelijks heerlijke lek-
   kernijen. Denk hierbij aan smakelijke gebakjes, taarten, vlaaien, luxe broden en be-
   legde broodjes. Op deze website staan onze laatste acties en aanbiedingen.
   Zo vindt u de bestellijst voor brood, taarten en gebakjes.

   Wilt u tijdens uw lunch genieten van een lekker
   broodje? Kijk dan eens op de website van onze


GRN: en echt... heerlijk smullen daar!

Ook 'n zeer aardige bakkersvrouw en -man met wie over een aantal andere wereldse zaken gesproken en het adres van de website gegeven werd.

Nogmaals; groet, ditmaal uit Bussum, Erik

Parketpolitie en behandeling klachtzaak; docent GRN wast 'deken' Meijer de oren!


Gegrond! klagend en recht-zoekend burger, tevens volhardend vader; drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft de gemaakte audio-opname van zowel het prettige gesprek met een andere burger, dhr. 'R.' - gaarne contact ivm. toestemming (ano-nieme/ stem-verdraaide etc.) voor publicatie; audio liep reeds en anders had GRN dat nooit 'stiekem' opgenomen! - alsook de be-handeling van de klachtzaak jegens 'deken' Meijer bewerkt... wat 'n werk! Maar zal binnenkort (in stukken) te beluisteren zijn.

Dit zodat iedere eerlijke, zelf-nadenkende medeburger niet alleen getuige kan zijn van 'hoe zo'n klachtbehandeling dan in de praktijk gaat' maar ook haar/ zijn eigen conclusies trekken over de zaak en mate van 'onafhankelijkheid' van de Raad van of juist zonder Discipline.

  • Van een doofpotaffaire wordt gesproken als aan het licht komt dat een be-paalde zaak bewust en vaak langdurig buiten publiciteit is gehouden uit vrees voor sancties/ andere negatieve consequenties. Het achterhouden zelf wordt 'in de doofpot stoppen' genoemd, 'n uitdrukking die is ontleend aan de mid-deleeuwse doofpot.GRN geeft reeds aan dat er enkele schokkende uitspraken van mr. Meijer te horen zullen zijn/ transcript - hij vond het niet fijn dat er 'zomaar audio-opnames gemaakt werden' - en dat zelf-beklaagde mw. mr. Huysmans-van Opstal  des-ondanks haar opwachting maakte als 'griffier'... belooft weinig/ niets goeds. Zoals GRN bij voorbaat al voorspelde.

GRN heeft kort wraking overwogen om die reden maar daar werd vanaf gezien... ook dat wordt uitgelegd. Bent u tevens benieuwd hoe het met de parketpolitie verder ging en of GRN 'bijna gearresteerd werd'? Dat snapt GRN en wordt gepubliceerd; straks verder maar nu echt eerst naar bed...Wat vooraf ging:


d.d. 28-02-2018: 'Paleis van Misdaad poogde zelfs...

...om buiten video-opname te verbieden!


Ook niet op verzoek van de opgetrommelde parketpolitie, maar daarover in volgende publicatie(s) meer...!'

GRN maakte aansluitend toeristische wandeling door mooi, vriendelijk Den Bosch:
De Bossche markt

Na eeuwen is de Bossche markt nog steeds hartje centrum, gelegen tussen de vele historische monumentale panden waar het stadhuis een onderdeel van vormt, met een verleden die terug gaat naar de veertiende eeuw. Daarbij zijn de meeste gevels nog versierd met namen in de gevelstenen die hun oorsprong vinden in de middeleeuwen. Ook het standbeeld van Jeroen Bosch en de vijftiende eeuwse waterput vormt een we-zenlijk onderdeel van het marktplein...
Instorten gevolg van fout uit 1992:

  • houten wandje als draagmuur

DEN BOSCH - Het monumentale pand op de hoek van de Markt in Den Bosch is ingestort nadat bouwvakkers een scheidingswand hebben weggehaald. De bouwvak-kers konden niet weten dat een stalen balk steunde op die wand.
Ai-ai-ai... dat had GRN helemaal verkeerd; het waren 12 discipelen, niet 7! Wie die beelden dan wel zijn/ voorstellen? Er werd nog even gezocht maar, helaas, niet gevon-den; wie helpt? Dank!

Vraag: "Wie waren de twaalf discipelen / apostelen van Jezus Christus?"

Antwoord: Het woord “discipel” betekent “leerling” of “volgeling”. Het woord “apostel” verwijst naar “iemand die is uitgezonden”. Toen Jezus op aarde was, werden de twaalf “discipelen” genoemd. De twaalf discipelen volgden Jezus, leerden van Hem en werden door Hem opgeleid. Na de opstanding en de hemelvaart van Jezus zond Hij de discipe-len de wereld in (Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:8) om Zijn getuigen te zijn. Zij werden toen de twaalf apostelen genoemd. Maar zelfs toen Jezus zich nog op de aarde bevond, werden de begrippen “discipelen” en “apostelen” soms zij aan zij gebruikt, omdat Jezus hen opleidde en uitzond.

De Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist,[1] gewoonlijk aangeduid als de Sint-Janskathedraal, in de binnenstad van 's-Hertogenbosch wordt veelal beschouwd als het hoogtepunt van de Brabantse gotiek. Het bijzonder harmonieuze interieur is het resultaat van de eenheid van stijl die de gehele bouwperiode van eind veertiende tot begin zestiende eeuw bleef gehandhaafd. De buitenkant levert met zijn gulle orna-menten, zoals de dubbele luchtbogen met de 96 luchtboogfiguren en de reliëfs boven de ramen, een treffend beeld op van de versieringsdrift van de late gotiek. De Sint-Jan is een..
Erfgoed Den Bosch - Bouwgeschiedenis

De met raadselen omhulde en niet-gedocumenteerde stichting van de kerk moet tussen 1200 en 1220 worden gezocht. Tegen het torenloze kerkgebouw werd tussen 1240 en 1250 de nog steeds bestaande vroeggotistische bakstenen toren met klokkenzolders gebouwd. Omstreeks 1270 werd de kerk voor het eerst uitgebreid met een kapel, de huidige Mariakapel, die uitwendig werd voorzien van een natuurstenen schil. Tussen 1300 en 1350 volgden diverse uitbreidingen van het kerkgebouw. Aan het begin van de veertiende eeuw werd eerst een nieuw gotisch koor met flankerende koortorens en ne-venkoren gebouwd. Het noordelijke nevenkoor werd in 1316 in gebruik genomen door de voor de ontwikkeling van de kerk belangrijke, in datzelfde jaar opgerichte Lieve-Vrouwe-Broederschap. Daarna volgden in fases vernieuwde en vergrote gotische schip-zijbeuken, waarvan ook de huidige doopkapel onderdeel uitmaakte.

Vlinders of schubvleugeligen (Lepidoptera) zijn een orde van gevleugelde insecten.

De orde van de vlinders is na de orden van de vliesvleugeligen, de tweevleugeligen en de kevers, de vierde grootste insectenorde binnen het dierenrijk: er zijn ongeveer 180.000 beschreven soorten.[1] Vlinders leven in uiteenlopende biotopen: van koude toendra's tot woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in tropische of sub-tropische gebieden. In het Nederlands Soortenregister staan van de 18.000 inheemse Nederlandse insectensoorten ruim 2.200 soorten als vlinder geregistreerd, zodat ruim 12 % van de Nederlandse insectensoorten bij de orde van de vlinders is inge-deeld

Het pseudoniem - M. Vasalis

'Vasalis' is een latinisering van haar achternaam 'Leenmans'. De 'M' staat niet voor 'Maria' zoals soms ten onrechte wordt gemeld. De dichteres wilde in 1e instantie pu-bliceren zonder dat duidelijk werd dat de gedichten door een vrouw waren geschreven.
  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia