zaterdag 23 september 2017

Tuchtrechtspraak advocatuur is nep; ook Raad van = zonder discipline Den Bosch toont zich misdadig met uitspraak en negeren van wraking!


Faxnummer van Raad van = zonder discipline blijkt vaker onbereikbaar!


Als je als recht-zoekend burger verzet wilt aanteken tegen een kul-uitspraak van de Raad van = zonder discipline dan moet dat binnen 30 dagen ontvangen zijn en wordt aangetekende verzending plus per fax op die dag = d.d. 22-09-2017 in casu, als onwrikbare voorwaarde voor acceptatie door de griffie gesteld. Helaas bleek het ver-melde faxnummer: 088 - 205 37 37 vanaf andere locatie en gepoogd op verschil-lende tijdstippen helaas... niet bereikbaar te zijn!

Bij telefonische navraag werd dit bevestigd en gemeld dat 'dit bij het faxnummer van de raad inderdaad vaker gebeurde'... dat is lekker handig, griffie van de raad; niet dus! Op deze wijze wordt het onmogelijk gemaakt om binnen gestelde, harde ter-mijn verzet in te dienen... typisch des advocaats, aldus GRN. Hoe dit opgelost werd?


U hoorde het net en lees verder voor de achtergrond en schok-kend verzetschrift tegen partijdige kul-uitspraak van de raad Den Bosch om beklaagde 'deken' Meijer 'vrij te pleiten'...

dat stinkt gigantisch en is onacceptabel.

Hier de tijdlijn 2016 - 2017 met de relevante correspon-dentie en publicaties (aanklikbaar) en/ of lees verder:

Samenspan in criminele vereniging: Wan-Orde R'dam en Raad Den Bosch:


Gistermiddag publiceerde deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc - gewoon PapaErik - dit artikel waarin de pure chantagebrief van beklaagd 'deken' Meijer van de Wan-Orde van Advocaten Rotterdam

- slikken kul klacht'dossier' of stikken; 'uw' klacht wordt helemaal niet behandeld -

en de 'hun soort dekt hun soort ondanks alle bewijzen van het tegendeel'-uitspraak van nep-'voorzitter' Gimbrère-Straetmans en nep-'griffierHuysmans-van Opstal van de Raad van = raad zonder discipline te Den Bosch (niet 's Hertogenbosch maar; weg met alle nep-adelijken - het is niet het bos van de hertog maar van het volk!) wordt uitgelegd:


d.d. 22-09-2017: 'Burgertje bedriegen: smerig intern 1-2-tje nep-advocaten/ Wan-Orde R'dam/ Meijer en Raad van = zonder Discipline Den Bosch/ Gimbrère!


Geen makkelijke materie, wel van groot belang: 

hebben we in NL eigenlijk wel een 'rechtstaat' of is dat enkel een sprookje en blijkt de werkelijkheid een nachtmerrie;

een kromstaat waar de overheid alsook de NOvA en haar 'Orden' de facto schijt hebben aan de wet en belangen van de individuele burger.

Dat heet dan: 'dictatuur'... geen 'democratische democratie'; ook dat is nep!

Ja, geachte eerlijke en weldenkend medeburgers: het volk - u en ik - wordt en masse besodemieterd... mag 'voor spek en bonen' gaan stemmen, maar geluisterd wordt er enkel als wij dat stemmen wat 'de elite' wenst, anders niet.

Dat wordt 'de grote leugen' genoemd; als die 1+19 = 20% als 'de ene' keihard liegt... dan doen ze het zo massaal en onvoorstelbaar dat 'de ander' = 80% van het volk (de brave, 'dommen') die wel/ veel eerlijker is, zich niet kan voorstellen dat wat die ene zegt, dat dat gelogen zou zijn. Dat kan toch niet waar zijn?

Jawel... helaas. Zet die 'geloof braaf de NOS'-bril eens af en u zult zien dat de wereld opeens veel begrijpelijker is. Dan ziet u ook hoe slecht 't acteertalent van Mark Rutte is en alleen hij en zijn 19% volgers die nep 'minister-president' geloven zijn marketing-praatjes. Netjes in het pak, formeel brilletje en de haren keurig gestyled, dan deftig en 'staatsman'-achtige praatjes houden zonder wat te zeggen...

...het volk is die versleten praatjes en arrogante weglachen van MarkieMark helemaal zat. Hij werd d.d. 02-07-2017 per aangetekende post en persoonlijk aangeschreven maar nog steeds wacht Groenendijk op de, namens Markie, beloofde reactie van het ministerie van 'Veiligdheid en Justitie'/ nep-'minister' Blok-aan-ons-been...


Doorziet ook u het enorme verschil tussen dat wat Markie en die kliek op televisie beloven/ het volk voorhouden en dat wat er uiteindelijk 'gerealiseerd' = tegen de wil van de meerderheid van de bevolking toch doorheen wordt gedramd.

Want: als wij niet stemmen wat 'zij = de 1%' bedacht hadden...

dan dramt hun 'regering' op hypocriete wijze desondanks 'gewoon' door en de tevens omgekochte volks'vertegenwoordiging' keurt dat - na een beetje geruzie op tv om het nog op wat te laten lijken, maar feitelijk is dat 100% toneel - uiteindelijk toch goed, zoals gepland.

Daaaaaaaag klootjesvolk; dikke vinger naar jullie 80%... blijf maar braaf geloven in een niet-bestaande 'democratie' en 'rechtstaat alleen in Mark zijn natte dromen werkelijkheid' zodat wij, die 1% 'elite' en 19% hulpjes, in alle rijkdom kunnen feesten en zelf nooit hoeven te werken.

  • Op onze kosten... stelletje ezels dat wij zijn!


Niet leuk om te lezen, maar ja...

dit is hoe het in Nederland (en veel andere westerse landen) werkelijk aan toe gaat.

En dat pikt Groenendijk niet; u toch ook niet?


  • Get up, stand up... stand up for your rights!

Samen spelen, samen delen. De 80% komt die 1% alles afpakken, vervolgen en naar de gevangenis en die 19% moet maar eens langere tijd 'daar beneden leven' als her-opvoedingsmaatregel - van steenrijk naar straatarm; niet 1 maand maar jarenlang. Wel zo eerlijk, nietwaar?!

Wan-Orde R'dam/ 'deken' Meijer versus volhardend vader Groenendijkd.d. 22-08-2017:

Pure chantage-brief van beklaagd (nog) 'deken' Meijer
van Wan-Orde Advocaten Rotterdam

  • helder bewijs van zijn ongeschiktheid!

'Slikken of stikken'... dat is wat (nog) 'deken' Meijer meldde. GRN meent dat Meijer het exit-traject dient te volgen; weg met die Rotterdamse nep-'deken'!


d.d. 22-08-2017: collega-advocaat/ 'vriendinnetje' Hopmans bericht door Meijer 


die het 'o zo erg vindt dat die zeer bijzondere moeder-curator in onzekerheid is over de klachtbehandeling'... maar wat de ernstige escalatie van het PAS-familiedrama 'dankzij Hopmans' voor de drie kinderen betekent; dat interesseert hem helemaal niets, aldus GRN.
d.d. 28-08-2017: Expliciete reactie van recht-zoekend burger Groenendijk


Betreft:

1. Pure chantage-brief/ (nog) ‘deken’ Meijer d.d. 22-08-2017 is schokkend…
2. Herroepen kul of hierbij nieuwe klacht bij hof van Discipline jegens Meijer
3. Doorzend-verzoek alleen als Meijer 2.weigert en dan weer ontmaskerd!
4. Raad nu gewraakt indien zij akkoord wenst te gaan met de kul van Meijer
5. Raad nu gewraakt indien geen behandeling op zitting Hopmans-klacht 


Citaat-GRN:

'3. Ja, daaaaaaaaaaaaag! Want:

Groenendijk stelde en stelt zich namelijk op het standpunt stelt dat eerst de klacht jegens Meijer behandeld dient te zijn voordat hij überhaupt deken-advies ter zake Hopmans-klacht kan geven; het voorliggende ‘ad-vies’ is dan ook te vernietigen en haar veel-te late-dupliek te weigeren!

Uiteraard zal Groenendijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen beroep instellen tegen de kul-beslissing van de raad zonder Discipline/ Den Bosch! Andermaal poogt (nog) ‘deken’ Meijer ten onrechte door te drammen met de Hopmans-behandeling op grond van een kul-dossier waartegen de (beroeps)procedure nog lopende is…

dan ‘snel willen doordrammen’… dat kan dus niet, mr. Meijer!

Onmogelijk, tenzij ‘u’ de boel besodemieterd… 

en in dat geval vordert Groenendijk bij deze uw onmiddellijke (‘vrijwillig’) ontslag!

Want: bovenstaande weet u ook/ behoort dat te weten als ‘mr. in de rechten’ c.q. met het gebruik van een ‘gezond? verstand dient te begrijpen, nietwaar?!


4. Gelet op bovenstaande en aldus als pure chantage’ te duiden brief met onmogelijke en bovendien: 

onbehoorlijke en pre-mature ‘keuze’ tot instemmen met de Wan-Orde R’dam-kul of

er vindt geen behandeling van de Hopmans-klacht plaats hierbij de reactie van Groenendijk:

a) Indien niet-‘ vrijgesproken’ - maar nog steeds lopen-de zaak, zie aangekondigd hoger beroep jegens de kul-beslissing van mw. Gimbrère-Straetmans - Meijer zijn chantage niet onmiddellijk (uiterlijk d.d. 29-08-2017) schriftelijk herroept en bevestigt dat zijn doorzenden aan de Raad inderdaad ‘te vroeg/ ‘pre-matuur’ was…

wordt hierbij om de reden van dan; ‘weigering Meijer om lopende, volledige klachtbe-handeling jegens zijn persoon te respecteren/ af te wachten’, wederom klacht jegens Meijer ingediend en het hof van Discipline om verwijzingsbeslissing verzocht. Uiteraard niet naar Den Bosch… die Raad bewees reeds geen/ onvoldoende Discipline te bezitten!

b) Indien desondanks doorgedramd zou worden door de Wan-Orde R’dam en aldus... enkel en alleen om te voorkomen dat de klachtbehandeling jegens mw. Hopmans ge-staakt ‘zou kunnen worden’, wordt hierbij - indien a) niet wordt ingewilligd en dit tot nadere publicaties en formele stappen zal leiden - verzocht om doorzenden van nog steeds betwist kul-klacht’dossier’ met onheus Meijer ‘ad-vies’ aan de Raad…

c) Dit echter met de duidelijke melding betreffende Raad bij deze = op dit moment, reeds te hebben gewraakt indien zij niet de behandeling van het aangekondigde hoger beroep in lopende klachtzaak jegens Meijer zouden af willen wachten omdat zij daar-mee onomstotelijk uiting daaraan geven bij voorbaat aan de kant staan van de be-klaagde = (schijn van) partijdigheid/ niet conform H9 Awb. en geldend procesrecht.

d) Toekomstige Raad wordt eveneens bij deze = op dit moment, reeds gewraakt indien zij de behandeling van de Hopmans-klacht niet op zitting maar op betwiste! stukken zou willen afdoen… zonder mondelinge toelichting van klager en beklaagde is in deze casus namelijk geen afgewogen oordeel te vellen!


Naschrift:

De raad weigerde Meijer-klacht op zitting te behandelen en negeerde eveneens het duidelijke, vooraf gedane wrakings-verzoek indien niet tot mondelinge behandeling op zitting zou worden besloten.

Ergo:

  • ook de raad zonder discipline te Den Bosch blijkt er in de 'recht- = krompraktijk geenszins onafhankelijk en/ of betrouwbaar te zijn!


Raad van zonder discipline Den Bosch versus volhardende Groenendijkd.d. 22-08-2017

Hun kul-uitspraak werd d.d. 24-08-2017 per normale en aangetekend post door mr. Huysmans-van Opstal zelf aan GRN gezonden:

   a) begeleidende brief nep-'griffier';

   b) uitspraak pagina 1;   c) uitspraak pagina 2;
   d) uitspraak pagina 3;   e) uitspraak pagina 4;  
   f) uitspraak pagina 5;    g) uitspraak pagina 6;

waartegen Groenendijk uiteraard verzet aantekende:d.d.  22-09-2017: begeleidende brief 

en VERZETSCHRIFT 17-591 / DB / ZWB


VERZET VERZET VERZET VERZET VERZET VERZET VERZET 


Raad van = zonder Discipline/ griffie,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,

a) In reactie op de - afwijzende - beslissing d.d. 22-08-2017 van mw. mrs. Gimbrère-Straetmans en mw. Huysmans-van Opstal 2017 in zaak 17-591/ DB/ ZWB - verzonden d.d. 24-08-2017 - meldt volhar-dend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:

1. met de onjuiste, partijdige beslissing van de Raad van = zonder Discipline van de Orde van Advocaten Den Bosch kan niemand zich verenigen en aldus

2. wordt hierbij op grond van art. 46h lid 1 Advocatenwet formeel verzet aange-tekend tegen bovenstaande kul-beslissing van nep-rechter Gimbrère/ nep-secretaris Huysmans.


Voor ‘de redenen waarom’ wordt verwezen naar de bijlagen en dit verzetschrift werd d.d. 22-09-2017 per fax en tevens ondertekend (met natte handtekening) per aan-getekende post verzonden aan de griffie (in 2-voud; samen met afschrift van de be-slissing waarvan verzet).

b) Tevens meldt Groenendijk dat een mondelinge (openbare) behandeling op zitting bij het hof van Discipline dient plaats te vinden en indien dat geweigerd wordt, hierbij de nog te bepalen ‘voorzitter’ van het hof om die reden gewraakt.

Het kan niet zo zijn dat de Raad weigerde om de klachtzaak jegens (nog) ‘deken’ Meijer enkel op stukken afdeed en ook het hof dezelfde lafheid zou tonen door de casus niet op zitting te willen afhandelen…


is het hof van/ zonder Discipline bang voor de waarheid;

bang voor de verzamelde feiten van
deze Groenendijk?

Uiteraard wordt derhalve dit verzetschrift weer open-baar gemaakt zodat iedereen alles kan volgen; de
Raad - en ook hof zonder Discipline? - is (weer) ontmaskerd;

naming and shaming!Aldus d.d. 22-09-2017 niet per faxbericht vanwege technische problemen = onbereikbaarheid van de raad, waarvoor dit voorblad was geprint maar wel;

zowel per aangetekende post (verzendbewijs komt) alsook per direct mailbericht aan de griffie verzonden en telefonische bevestiging van ontvangst alsook van 'akkoord' door de raad Den Bosch zoals in de audio-opname bovenaan vastgelegd werd.


Wordt vervolgd

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia