zaterdag 16 september 2017

Gatverdamme: OM/ Van der Burg dient Vrouwe Justitia niet; heeft 'schijt aan de wet'. Het OM 'poept op mijn = alle kinderen'... (in figuurlijke zin)!


  • OM = niet 'Openbaar Ministerie' maar 'Overheids Misdadigers'!
OM-baas Van der Burg heeft schijt aan de wet; dient niet het volk maar enkel de 'elite'.


Twee maanden later:

Geen passende, inhoudelijke reactie laat staan vereist ingrijpen = arresteren De Lange, Papjes en Hoogstraten!

  • Ook Van der Burg deed/ doet helemaal niets en bewijst aldus net zo nepper-dan-nep = corrupt te zijn als de rest van 'de bestuursclub'; dat is onacceptabel.


Groenendijk kan op grond van de feiten geen andere = de enige juiste, conclusie trekken dat:  • het OM/ Van der Burg dient Vrouwe Justitia niet en heeft de facto 'schijt aan de wet' en 'poept op - mijn drie - kinderen' (in figuurlijke zin)!


Dat pikt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. = PapaErik, niet. Uiteraard niet; wie denken 'de tegenpartijen' wel niet dat ze zijn? Een stelletje bedriegers... gatverdamme; het volk komt Vrouwe Justitia bevrijden en daarvoor jullie in de ketenen slaan; eerlijk is eerlijk en duurt het langst.


Licht wint van het donker... sta op; eerlijke en weldenkende medeburgers: laat uw licht schijnen!

Sta op tegen staatsterreur in meest uiteenlopende vormen; de overheid dient niet ons, maar alleen hun belang; dat pikken wij niet! Ook bij volwassenen is 'samen spelen, samen delen'... een prima plan!


d.d. 17-07-2017:

'Is OM-baas mr. Van der Burg bang voor wat 'eerlijke' concurrentie? Wie ondermijnt er nu wat? Dient het OM wel de rechtstaat of alleen de 'elite'?!'

De duidelijke brief aan het OM/ Van der Burg; ingrijpen of oprotten:


Van:
volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc.

Aan: (nochtans) OM-baas mr. Van der Burg (opvolger Bolhaar)


Bussum, 15 juli 2017

Openbaar Ministerie, geachte mr. Van der Burg,
Anonieme, bewust-verzakende = criminele?! ‘officier’,

Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,

Hierbij wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht van een gigantisch schandaal/ failliet van de Nederlandse ‘recht’sstaat, aldus onomstotelijk bewezen:


1. Mijn drie NL-kinderen werden d.d. 27-06-2016 door hun - ziekelijk-egoistische - ‘moeder’ tijdens in ieder geval t/m d.d. 03-08 lopende ondertoezichtstelling uit de toenmalige woonplaats Duiven/ Gelderland ontvoerd naar (voor de vader) onbekende bestemming, waarschijnlijk Bundesrepublik Deutschland omdat dat haar nationaliteit is. 


2. Dit werd pas mogelijk gemaakt door criminele medewerking van gemeente Duiven die mijn drie dochters - kort voor het begin van de zomervakantie 2016 - op verzoek van de ‘moeder’ van Basisregistratie Personen (= de BRP) naar Register Niet-Ingezetenen (het RNI-deel) liet overschrijven = geen inwoners van Nederland meer.


3. De gemeen-te Duiven handelde daarmee niet alleen direct tegen de beslissing = geldende ots-beschikking van de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son (= criminele medewerking aan de 3e internationale kinderontvoering!), 

maar huichelde over deze onwettige gang van zaken en is medeschuldig aan de ernstige escalatie van het ouder-lijk conflict/ diep-triest PAS-familiedrama!


4. Uiteraard werd jegens de betrokkenen/ eindverantwoordelijken; dhr. De Lange, Papjes en Hoogstraten formeel aangifte gedaan ten einde hen daarvoor naar wet-boek van Strafrecht verantwoording te laten afleggen, maar pas maanden later... meldde de - anonieme! - politie Zevenaar;

  • onvoldoende aanwijzingen/ informatie te hebben om een - absoluut vereist! – onderzoek te starten.’


5. Dat is echter klinkklare onzin omdat ‘de zaak simpel is en het bewijs reeds onomstotelijk werd geleverd’!

De overheid dient zich aan uitspraken van de rechtbank te houden en in deze casus werd dat - m.i. bewust! - nagelaten… met zeer ernstige gevolgen!


Sinds deze 3e kinderontvoering wordt de wekelijkse belregeling niet meer nagekomen; zendt de ‘moeder’ niet de vastgelegde 2-maandelijkse ouderinformatie 

en weet ik niet eens waar mijn meiden zijn...

en/ of hoe het met hen gaat!


6. Dat is pure emotionele kinder- (en vader) mishandeling veroorzaakt door een criminele overheid en zonder enige consequentie van misdadig gedrag voor burge-meester, secretaris en teamleider? Dat is onacceptabel en volstrekt onwettig… 

wie denkt ‘de gemeente Duiven, de politie Zeve-naar en de anonieme! ‘officier van Justitie’ wel niet dat ze zijn? Totaal nep.


7. Ondanks mijn expliciete navraag d.d. 30-04-2017 weigerde de politie en het OM namelijk d.d. 11-05-2017 (NOG01284) nog steeds om ‘redenente geven voor de eerder gemelde en betwiste afwijzing (van behandeling van de aangifte)! Betrapt, OM!

Er werd alleen gemeld dat daartoe in overleg met een niet-met-naam-genoemde OM-er besloten was, maar de inhoudelijke motivering werd nagelaten. Hoezo…? 


8. Dat was niet-‘toevallig’ of ‘vergeten’

maar enkel omdat er geen enkele plausibele reden is waarom die criminele ‘burgemeester’ De Lange en zijn trawanten niet vervolgd zouden moeten worden!

Dat de criminele gemeente Duiven desondanks door de politie en het OM ‘in bescherming wordt genomen’…

bewijst dat het meer dan gigantisch stinkt bij de gehele juridischeketen!


9. Over de ruggetjes van drie minderjarigen en de (op-)rechte rug van hun vol-hardend vader en rechtzoekend burger werd gepoogd om het totale verzaken van de jeugd’ zorg’ alsook het ‘Paleis van Justitie’ (= Paleis van Misdaad) ‘op te lossen’ door de kinderen voor de 3e keer te laten ontvoeren


10. Ditmaal zelfs met overheidshulp door diverse partijen in criminele vereniging… en met 100% bewijs daarvan (op diverse locaties verspreid en gedeeld met derden!)!

Dat pikt deze Groenendijk nooit

direct naar de gevangenis met die lui en terug met mijn lieve dochters!


11. Wie is/ doet hier nu ‘gek’? Niet Groenendijk… dat lijkt mij duidelijk. De feiten spreken voor zich.

Dat uw voorganger Bolhaar weigerde om in te grijpen, staat op zijn ziel (?) ge-schreven en iedereen zal dat ook weten (wordt tzt. alsnog vervolgd) maar de vraag is nu:

wat gaat mr. Van der Burg - huidige OM-baas -  daaraan doen?

Leest u betreffende publicaties op de website: https://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/ waaronder d.d. 17-07-2017 zelf maar aandachtig door = integraal bestanddeel van het (klacht-)dossier en maak uw keuze: dient u ‘de wet/ het volk’ of de ‘elite/ het kwaad’?


12. Want: niet de anonieme - criminele?! - ‘officier’/ Parket OvJ Oost-Nederland, postbus 9032, 6800 EP, Arnhem ‘gaat weer maanden niets doen en dan toch (weer) afwijzen’…

…maar OM-baas Van der Burg dient onmiddellijk in te grijpen en

al dan niet in overleg met zijn ‘collega’ van de politie-baas Akerboom, tot horen van verdachten en hun strafvervolging over te (laten) gaan. Duidelijk.


13. En dit niet alleen betreffende De Lange, Papjes en Hoogstraten… maar onderzoek naar deze falende ‘officier’ is m.i. vereist en dat behoort de Rijksrecherche te doen, nietwaar? Hoe ‘toevallig’ dat ook die - zeker niet! - ‘onafhankelijke’ overheidsdienst weigerde om in te grijpen…


Of: is het

‘de ene verzaker dekt de andere verzaker’?

Dat (b)lijkt ‘keer op keer’ en wordt openbaar gemaakt.
14. De meest prangende vraag/ het grootste probleem in Nederland is m.i. echter niet de ondermijning door criminele burgers - al zal dat zeker voorkomen en dient bestreden te worden - maar:


ondermijning van de recht?’staat door not-‘abelendie ons, eerlijke en weldenkende deel van de bevol-king, zouden moeten beschermen, is tenminste 100x erger!

Schokkend.

Vanzelfsprekend zal ook de minister van Veiligheid en Justitie/ drs. Blok eveneens om ingrijpen alsmede alle 2e Kamerleden verzocht worden hun controletaken zeer serieus te nemen. 

Gisteren hoorde GRN, toen mini-ster? Blok gevraagd werd naar zijn geldelijke bijdrage nav. de orkaan-ramp op Sint Maarten, ongeveer zeggen:

  • 'de familie Blok doet altijd mee aan goede doelen, maar hoeveel precies dat houden wij voor ons zelf.'


GRN: huichel, huichel; net zoals de andere demissionaire bedriegers dat niet wilden zeggen, Rutte incluis. Groenendijk denkt dat geen van hen allen ook maar 1 cent doneerde... laat ze het tegendeel maar bewijzen; tot dan gelooft niemand hen. Geen woorden, maar bewijzen.


Groenendijk bewijst al sinds januari 2016 dat de NL-'rechtstaat' niet bestaat, althans niet voor de 'gewone burger' die recht zoekt... en vooral: zijn drie dochters! Maar mijn familie interesseert Blok-aan-ons-been geen ene zier; bahbahbah Blok!


15.  Van der Burg krijgt van Groenendijk nog 1 week om ‘orde op zaken te stellen en de gepaste maatregelen te treffen’ (zie boven). Uiterlijk d.d. 24-07-2017 verneemt deze vader/ burger uw persoonlijk-ondertekende reactie…

in het belang van mijn meiden en in het belang van Vrouwe Justitia!


Ervan uitgaande het Openbaar Ministerie/ baas Van der Burg en de overige leden van het College Procureurs-generaal , naar behoren te hebben bericht, verblijft 

met strijdbare groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Maar wat doet Van der Burg? Die gedraagt zich als een game-freak!


'Stoere praatjes' over computer-'spelletjes' maar drie ontvoerde kinderen...

die interesseren hem geen reet. Bahbahbah.


d.d. 16-09-2017:

'Hoogste man OM: te weinig mankracht tegen cybercriminaliteitVANDAAG, 08:46 BINNENLAND'

  • 'Op de vraag of het OM genoeg kennis in huis heeft om cybercriminaliteit aan te pakken, antwoordt Van der Burg: nee, we trekken er hard aan, maar we zijn er niet klaar voor.'


GRN: waar hij aan trekt, is iedereen duidelijk...

Vrouwe Justitia wordt door het OM in casu de facto juist verkracht.


'Onder- en bovenwereld


  • Een ander probleem dat Van der Burg wil aanpakken is de vermeng-ing van de boven- en onderwereld. De verwevenheid tussen die twee is volgens hem zo hecht en ernstig dat hij denkt dat het OM daar nog zeker tien jaar mee bezig is.'


GRN:

Van der Burg is zelf heel verkeerd (niet) bezig en


feitelijk is zijn 'bovenwereld' net zo crimineel -
eigenlijk nog erger; hij pretendeert namelijk 'schoon te zijn' en 'wet/ volk te dienen' terwijl dat...

m.i./ feitelijk nu juist keiharde nep is! - als de 'onderwereld' waarop hij (terecht) afgeeft.


Ergo: 'de pot (= Van der Burg) verwijt de ketel (= burger-criminelen) dat 'ie zwart ziet'... en niets anders dan dat!

Word wakker, beste eerlijke en weldenkende medeburgers:

  • in uw eigen belang!Wordt vervolgd... op de site maar vooral: op de straten en voor hun paleizen. Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia