vrijdag 11 augustus 2017

Na dossierinzage: geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes - die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!Naschrift
:

Deze volhardend vader en recht-zoekend burger. drs. E.M. Groenendijk MSc. = altijd PapaErik had afgelopen woensdag, d.d. 09 augustus 2017, 11:00 uur een afspraak tot dossierinzage waarvan Groenendijk meende dat het de - 100% zeker! - criminele gemeen-te Duiven betrof maar bleek dat dit om eerdere...

geheel ten onrechte geseponeerde aangiftes jegens o.a. criminele 'recht'er en dito 'griffier' ging. Het is ook zo veel en het sof te Arn-hel vermeldde geen nadere informatie ter zake en beide 'deel-dossiers' blijven actueel...


Deeldossier-1:

Criminele 'rechters' te Arn-hel 100% bewezen, maar OM seponeerde deson-danks aangiftes en liet diverse aangiftes geheel onbeantwoord. Schokkend.

In plaats van criminele not-'abelen' naar het wetboek te vervolgen op grond van het onomstotelijke bewijs in alle gevallen... wordt dit geweigerd = meten met 2 maten; poging tot toedekken van misdadig wangedrag en ambtelijke corruptie/ schending afgelegde eed. 


Deeldossier-2:

Criminele 'burgemeester en friends' negeerden geldende ots-beschikking van de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son door die minderjarigen - mijn liefste dochters - d.d. 27-06-2016 uit de BRP naar het RNI-deel over te schrijven = 'groen licht voor 3e kidnapping door mw. Solvig S.'... dit terwijl de rechter juist geoordeeld had dat het in hun belang was dat de kinderen t/m. d.d. 03-08-2016 onder toezicht zouden staan.

Negeren van beschikking en 3e, internationale kinderontvoering mogelijk maken... maar toch weigert het OM ook die aangifte zelfs maar in behandeling te nemen? Dit stinkt gigantisch; onacceptabelLuistert u hier-onder (nogmaals) de telefonische afspraak; 'voor-traject' - grappig - gehele opname (geanonimiseerd):

en lees/ kijk deze publicaties:

d.d. 01-05-2017:

'Is politie Zeve-naar keihard zelf betrapt; zwijgt 'omdat' ze niet kunnen uitleggen dat criminele burgemeester De Lange/ Duiven niet in de cel zit...?!'

- waar duidelijk wordt dat de politie Zeve-naar en het OM Midden NL inderdaad in vere-niging/ samenspan 'besloten' om de aangifte jegens - 100% zeker! - criminele 'burge-meester' en dito trawanten niet eens in behandeling te nemen!

  • Dat is... pure rechtsweigering!

d.d. 17-07-2017:

'Is OM-baas mr. Van der Burg bang voor wat 'eerlijke' concurrentie? Wie ondermijnt er nu wat? Dient het OM wel de rechtstaat of alleen 'de elite'?!'

- waar uitgelegd werd hoe het OM niet haar wettelijke taak uitvoert, maar juist - en dat 100% bewezen! - boeven beschermt.. precies de omgekeerde wereld.

  • Overheids Misdadigers; dat zijn het en niets anders!

d.d. 07-08-2017:

'Waarschuwing: criminele burgemeester van Duiven beschermen en mijn dochters laten ontvoeren? Dat kan alleen maar verkeerd aflopen voor u! De geflikte 'kunstjes' van o.a. de gemeen-te Duiven; Nationale politie en Overheids Misdadigers gaan... voor hen allen slecht aflopen! De not-'abelen' worden allen...

  • keihard ontmaskerd; in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!'

d.d. 08-08-2017:

'Criminele gemeen-te 'secretaris' Duiven/ Papjes & nog-kort-'burgemeester' De Lange en team'leider' Hoogstraten 'n lesje natuurkunde gegeven! 'Broodjes Duiven-poep' vreten volwassenen en ook kinderen nooit!

Lees verder: geen 'begrip' voor de criminele gemeen-te Duiven die 3 meiden liet ontvoeren!'. Met onderaan: filmpjes opgraving...

Van 2016 tot heden - in chronologische volgorde:


Zo spoedig mogelijk zal Groenendijk alles precies uitleggen en in de video genoemde stukken mbt. de aangiftes en resultaten van de dossierinzage openbaar maken, maar reeds nu is duidelijk dat ook het:


Paleis van Justitie inderdaad, schokkend;

  • een Paleis van Misdaad blijkt te zijn!


Waar niet alleen een - zeer belangrijke - tussen-beschikking van mw. mr. Mintjes niet aan deze partij/ de aangever werd gezonden en Groenendijk maandenlang in het ongewisse werd gelaten...

maar ook de toen geplande behandeling in december 2016 helemaal niet plaats-had en procureur-generaal op geen enkele wijze reageerde; dus ook niet de nood-zakelijke onderbouwing leverde.

Helemaal niets. Dat is feitelijk misdadig en betrokken OM-personen zijn te ontslaan en zelf eveneens te vervolgen o.a. vanwege plichtsverzuim/ ambtelijke corruptie, aldus Groenendijk. Niet meer dan logisch en noodzakelijk.Over (nog) president van het ge'recht = krom'hof te Arnhem, Sof-baas/ mr. Van der Winkel publiceerde Groenendijk reeds meermaals en nadere video-uitleg volgt:


d.d. 27-01-2016: 'Het sprookje van de Nederlandse ‘rechtstaat;

100% bewijs misdrijf wrakingskamer Arnhem.'


d.d. 01-02-2016: 'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtgeraakt:

Ook leugens in en manipulatie van 'beschikkingproces-verbaal.'


d.d. 11-02-2016:

'Misdadige 'krom'bank/wrakingskamedramt door met PAS-familiedrama en is te laf om vader nogmaals in de ogen te zien!

Daadwerkelijk genoemde wrakingsgrond werd niet in proces-verbaal vermeld = bedrog! (audio-opname)


d.d. 14-02-2016: 'President mr. M.J. Blaisse 'kent de wet niet'

en poogt misdadige doofpot dicht te houden; tevergeefs!'


d.d. 28-02-2016: 'Laffe rechtbank-president mr. Blaisse... weigert vragen over misdadige 'rechters' te beantwoorden!


Geen 'recht' maar feitelijke 'krom'gang:

geen reactie op 100% bewezen misdadige (non)-gedragingen en onterechte klacht-afwijzing...

hoe alles-zeggend laf, nietwaar?!d.d. 04-03-2016: 'Weer aangifte tegen corrupte president mrs. BlaisseCivile en Evers van 'Paleis van Misdaad' te Arnhel.'


d.d. 08-03-2016'Beklag art. 12 Sv

(nog) niet-vervolgen misdadige magist-rat(t)en
te Arnhem blijft onacceptabel!

Misdadige 'justitiabelen' vallen in de eigen valkuil.'d.d. 14-03-2016'Koning, minister, rechter, RvdK, SVMN en vooral: zeer bijzondere curator Hopmans -
liegen doen ze inderdaad... allemaal!

Een-twee-drie-vier... liegen doet/ doen ze met plezier.' 


d.d. 23-03-2016: 'Criminele familierechter & Co 
pakt 3 dochters met list en bedrog hun vader af;

Stop PAS-familiedrama NU.Update art. 12 Sv./ beklag mbt. - ten onrechte -(nog) niet vervolgen misdadige 'justitiabelen'.


d.d. 11-04-2016: 'RechtbankHof Arnhem verkrachten Vrouwe Justitia

en laten - onze! samen spelen, samen delen! -
drie meiden bij psychische 'moeder' opgroeien!

Het volk laat zich niet besodemieteren en staat op!'


d.d. 14-04-2016: 'Hof Arnhem heeft teletijdmachine of pleegde 'valsheid in ge-schrifte, bedrog en machtsmisbruik'!

Vijf dagen nadenken over nietszeggende, misdadige zin = 19 woorden?!'


d.d. 28-04-2016:

'Corrupte 'Justitiabelenmishandelen kinderen emotioneel;

het OM weigert aangiftes te vervolgen en 

de politie poogt zich vrij te tweeten?!


Erratum mijnerzijds: met 'Justitiabelen' werd en wordt 'de rechtspraak' = 'besturen, rechtersgriffiers' etc. bedoeld.


d.d. 30-04-2016: 'Rechtbank Arnhem: vervolging criminele 'rechtersvereist, maar niet door tevens misdadige Hof Arnhem; 100% bewijs!'


d.d. 03-05-2016'Liegend en bedriegend 'Paleis van Misdaad' te Arnhem ontmaskerd:

100% sluitend en onomstotelijk bewezen! 

Nederlandse 'recht'staat in ernstig verval:
'macht corrumpeert'!'


d.d. 07-05-2016: 'Herstel de Nederlandse rechtstaat: hun corruptie leidt en volk lijdt? Neen. Kom in opstand, open uw ogen/ oren!

Direct naar audio-opname van 'overleg'gesprek d.d. 04-08-2015 met misdadige (nog) president krombank mw. mr. M.J. Blaisse!'

d.d. 08-05-2016'Schokkend


Onomstotelijk audio-bewijs van bedrog 'recht'bank Arnhem/ (nog) president mr. Blaisse!

Direct naar: niet-te-vertrouwen
(nog) 'recht'bank president Blaisse:'
d.d. 16-05-2016:

'Een beetje erg dom doen'... in PAS-familiedrama

= komende ondergang van 'misdadig wegkijkende koning kluns'...!

De koning dient het volk en dus... niet andersom!
Beetje dronken geweest?'


d.d. 26-05-2016:

'Hof Arnhem: valse handtekeningen onder diverse 'beschikkingen'!

PAS-doofpot door criminele 'rechters' en (nog) 'presidentVan der Winkel!

Diverse 'beschikkingenHof Arnhem 
...werden valselijk opgemaakt!'


d.d. 28-05-2016: 'Onomstotelijk bewezen:

Misdadige 'president' Van der Winkel/ Hof Arnhem, dito Minister 'Van der 5x Sorry' en 'koning Kluns'...!

Keihard bewezen: criminele 'rechtersbesturen' in Paleis van Misdaad Arn-hel!'Stop criminele 'Justitie'-dictatuur in Nederland!

d.d. 29-05-2016Namen van > 50 misdadige

'rechtersgriffiers en presidentengenoemd:
d.d. 05-06-2016: 'OM is zelf misdadig... na weigering van vervolging criminele 'recht'ers en

de facto geen 'hoger beroepingesteld, maar toch een afwijzende 'beschikking' ontvangen; rarara... hoe kan dat? Dat is crimineel.


d.d. 08-06-2016: 'Koning Salomo verraden:

Bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' vs. onmogelijke beschikking in hoger beroepingediend.

Paleis van Justitie te Arnhem =

               'Paleis van Misdaad te Arn-hel!'


d.d. 13-11-2016:

'De Nederlandse overheid werkte mee aan 3e kinderontvoering:

Criminele 'hulp'verleners, agenten, officieren, rechters, ministers - 100% bewezen!

Jeugd'zorgverzaakt bewust!niet-Samen niet-Veilig Midden NL negeerde rechtbank Arnhem

<--- mr. Van Son.

Tuchtklacht bij Stichting Kwaliteits?register Jeugd ingediend!'d.d. 19-01-2017: 'Waxineheld Erwin Lensink heeft vast gelijk met wraken van 'Arn-helse' hof... ook ik vind het 'n 'Paleis van Misdaad' - 100% bewijs! Erwin Lensink wraakt ge'recht'shof in Arnhem vanwege vooringenomenheid.'


d.d. 19-02-2017: 'Liegende rechters te Arnhem worden beschermd terwijl strafver-volging vereist is na criminele 'goedkeuring' 3e internationale kinderontvoering!


De 'recht'staat bestaat alleen...

in 'natte dromenvan...

            radeloze, draaikont Rutte!


d.d. 24-02-2017:

'Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt;

         'presidentenBlaisseVan der Winkel verdienen hun ontslag!

'Alles is toch goed geregeld in Nederland'? Leven we in een 'recht'sstaat'? 'De vraag stellen, is hem beantwoorden', hoorde ik ergens en werd onthouden!'


d.d. 27-02-2017: 'Ontslag 'krom'bank-president Blaisse en ge'recht'shof-president Van der Winkel is meer dan verdiend als bazen van 'Paleis van Misdaad'! 

Nederlandse overheid beschermt onze kinderen niet, maar laat ze 3x ontvoeren!'d.d. 21-03-2017Wrakingskamer Arnhel;
                            geen recht- maar misdadigers!

Van-GroeningenVan-der MeiVan-Leeuwen, Van-Gameren moeten van het pluche naar-de-gevangenis?! 

Binnenkort wordt ook de integrale audio-opname van de 'recht'szitting gepubliceerd waar Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen en Van Gameren...

de waarheid in het gezicht werd gezegd: jullie zijn/ u bent een misdadiger(s)!'


d.d. 08-04-2017: 'Is het justitieel apparaat

- politie, OM, MinVJ/ BZ - van 'laag tot hoog' zo corrupt als wat?

Ja100% bewijs in PAS-familiedrama en 3x kidnapping!'d.d. 25-06-2017:

'Rutte; rot op, Rutte; rot op,
Rutte, Rutte... Rutte rot op!

NL-'rechtstaat' bestaat alleen... in zijn natte? dromen!


Rutte doet niets bij 3e kinderontvoering en... lacht uit?!


Voor iedereen die ook interesse heeft voor geschiedenis, opgraving in Arnhem:


Delen 
van dit artikel
 
wordt (weer) gewaar
deerd en ook volgen van deze eerlijke en 100% bewezen websitemijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia