donderdag 20 juli 2017

Raad voor de 'Rechtspraak' weigert meteen in te grijpen bij verkrachting Vrouwe Justitia; mr. Bakker gaat... 'eerst maar eens weken op vakantie'?!


Leven we in Nederland in een democratische rechtsstaat of is dat slechts nep?!


We zouden toch in een 'recht?'staat leven waar de wet telt? Denkt u dat dan tenminste...

onze 'recht'ers de wet zelf naleven?

Het 'goede? voorbeeld' geven en conform de wet rechtspreken?

Dat werd ons toch - allemaal; maar...
hen ook? - geleerd en voorgehouden?
Helaas...  dat blijkt een 'slecht sprookje= 'gewoon'... niet waar te zijn!
  
Svp.: 'don't shoot the messenger'... want:

  • de waarheid mag, nee, moet gezegd worden!

In het belang van ons allemaal.Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. noemde reeds - met dank aan melder van misstanden, Nico van den Ham -

  • de namen van > 50 - feitelijk - criminele 'recht'ersen vorderde het ontslag van deze 'presidenten':


van 'Paleis van Misdaadte Arn-hel;

mr. A.R. Van der Winkel --->
ge'recht'ts-sof en<---   mr. M.J.Blaisse
          'krom'bank.


Beiden zijn passé...! (betekenis nr. 2)

Want:   

Mw. mr. Blaisse beweerde zelfs dat 'beschikkingen met foutieve handtekeningen eronder - wettelijk vereist: behandelend rechter en griffier - maar feitelijk 'griffier en secretaresse'... desondanks 'rechtsgeldig' zouden zijn.'


Kul; complete onzinZie artikel d.d. 08-05-2016:

Schokkend, luister en huiver:


Dat pikt Groenendijk niet... natuurlijk niet!

Zou dan... de Raad voor de Recht?spraak 'orde op zaken (laten) stellen'?


d.d. 10-07-2017:

'Ingrijpen advocaten-drama vereist: maakt de 'Raad voor de Rechtspraak' haar naam waar of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?'

d.d. 15-07-2017:

'Vrouwe Justitia wordt in NL stelselmatig verkracht; grijpt Raad voor de Rechtspraak in bij de NOvA en SKJ of maakt zij deel uit van die bendes?!'


Maar helaas...pas d.d. 18-07-2017 werd de d.d. 14-07-2017 gedateerde ontvangstbevestiging van de Raad ontvangen...
  • niet die van d.d. 13-07-2017, dit terwijl laatstgenoemde brief toch echt de volgende dag, aldus d.d. 14-02-2017  bij deze Raad werd bezorgd!


Hoe zit het met de doorlooptijd bij het secretariaat van de Raad en waarom doet zij niet (ook) aan elektronische post?

Dit (b)lijkt wederom...Denkt u nog steeds dat de Raad zal gaan optreden?

  • Neen... temporiseren is alles wat ze doen!

Citaat Raad:

     'Geachte heer Groenendijk
      = in werkelijkheid; oh, irritante volhouder:

      De Raad voor de Rechtspraak heeft uw brief van
      2 juli 2017 in goede orde ontvangen.

      Wij zullen nog nader inhoudelijk op uw brief rea-
      geren. In verband met de vakantieperiode kan dit
      wat langer duren dan gebruikelijk.'


Wanneer antwoordt de Raad dan wel inhoudelijk?

Hoeveel weken houden ze daar vakantie? Hoe zit het met - dan - vervanging door collega's?

  • Daar houden 'ze' bij ons 'omgedraaid' toch ook geen rekening mee, nietwaar? The show must go on...!


Of dat met door de beklaagde Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant gestelde 'dead-line tot 'betaling van 50,- euro griffierecht of einde klachtbehandeling' te maken heeft?

Natuurlijk... 'in criminele vereniging', heet dat (artikel 140 wetboek van Strafrecht! Vervolgen dat stelletje bewuste verzakers!
  
  1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie...!

Of de not-'abelen' weken-, neen, maandenlang rekken en dan gehoopt hadden om Groenendijk 'kort voor de zomervakantie definitief de dikke vinger te tonen'?

Natuurlijk... totaal doorzichtig en hun standaard-'werk'wijzeSchokkend en onacceptabel.Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia