dinsdag 18 juli 2017

100% audio-bewijs: criminele 'rechter'/ hof van Discipline hangt op... als ze betrapt worden; het zijn oplichters die samenspannen met beklaagden!

Hoe menselijkgezellig Kerst vieren met partner?/ kind(eren)? Van der Meer!


Bijna zou ik empathische gevoelens ontwikkelen, maar dan denk ik weer aan úw 'aardige' telefoongesprek vandaag... waar ú namens het hof van Discipline jegens mij - en veel erger; jegens mijn drie meiden en al die andere kinderen die, ten onrechte, hun vader (en soms ook moeder) wordt afgepakt waar 'advocaten' vaak een meer dan dubieuze rol blijken te spelen - de deur in het gezicht smeet en op m.i. zeer arrogante wijze...

 • de telefoonverbinding verbrak! Pardon?!


Dat helpt... weg enig begrip of sympathie; want...

dat doet/ doen 'u en de uwen' evenmin.

Klacht jegens mw. Van der Meer werd reeds inge-diend en dit moet dan maar een additioneel punt worden.


Met kennis van de achtergrond in deze slechte 'juridische soap' = begrijpend wat dit feitelijk inhoudt (zie onder)... weten mijn lezers/ luisteraars dat dit;


Luisteren op eigen risico:
Van Dijk of Zuidema is als 'lood om oud ijzer'; hof van Discipline = oplichters!


Hahaha... het hof van Discipline werd totaal ont-maskerd als een bende oplichters! Ook nadat de zwijgende ex-deken dhr. mr. Van Dijk er 01-06-2017 'achter de geraniums' verdween...          --->

...blijkt de nieuwe deken, dhr. mr. Tj. Zuidema (voormalig kroonlid!) evenmin bereid om recht te doen laten gelden! Het is als 'lood om oud ijzer'!

Schandaliger kan niet... of er daarom geen foto op de website van het hof of elders gevonden werd... of schaamt Zuidema zich mogelijk voor zijn uiterlijk?

 • Het is hoe dan ook/ herhaald bewezen = een 'sof zonder Discipline'!


Kortheidshalve wordt verwijst deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk naar publicaties:

d.d. 18-06-2017:

'Als 'recht'ers corrupt blijken, is volksopstand aanstaande! Tuchtrechter advocaten (hof van = sof zonder Discipline) heult met beklaagde deken!'


 • Klachtbehandeling advocatuur en tucht'recht'-spraak = 'n slechte soap!

d.d. 09-07-2017:

'Falende Rutte/ Blok: einde NL-'rechtstaat' weer bewezen! Samenspan: 'beklaagde advocaten' Wan-Orden en hun 'rechters'/ hof van Discipline?!


Geen 'onafhankelijke rechters' maar juist samenspannend met de beklaagde, in casu o.a. de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant met - per 01-07-2017 al vertrokken - beklaagd ex-deken mw. mr. Van Empel. Het is 1 grote, corrupte bende; in criminele vereniging spannen 'rechter en beklaagde' samen tegen volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. - 100% bewijs!


En ook om de Raad voor de Rechtspraak hangt een ver-dachte lucht, maar daarover in het volgende artikel meer...

 • Criminele 'recht'ers...?
Dat pikt deze Groenendijk niet; natuurlijk niet!


We zouden toch in een 'recht?'staat leven waar de waarheid gezegd mag, neen, moet worden?! U denkt toch dat ten-minste 'recht'ers de wet naleven?

Helaas... niet bij het 'sof zonder Discipline'. Want:J.M. hangt op; F.O. is op vakantie en C.K. tegelijkertijd 'in overleg' en 'afwezig'?


En het presidium/ mw mr. G.J. Driessen-Poortvliet, plv. voorzitter; mr. W.H.B. den Hartog Jager, plv. voorzitter; mw mr.  P.M.A. de Groot-van Dijken, plv. voorzitter = hof 'van Discipline'- met 'oude wijn in nieuwe zakken'-voorzitter mr. Zuidema - weigert al weken-, neen, maandenlang om in te grijpen en recht te doen laten gelden:
  
 • d.d. 02-07-2017: Groenendijk aan 'sof' - non-reactie is onacceptabel.
  
 • d.d. 03-07-2017: 'sof' aan Groenendijk - klacht'bevestiging' per mail en 'u ontvangt hieromtrent binnenkort nader bericht.'


Echter:


De bevestiging..

van reeds d.d. 15-04-2017, gelijktijdig met klacht jegens 2e (nu ex-) deken Van Empel ingediend - beklaagd 'secretaris'/ mw. mr. C.K. die een, niet-gefiatteerde, kul-'samenvatting' opstelde...

welke niet overeenkwam met de daadwerkelijk door Groenendijk jegens R'dams deken mr. Meijer ingediende klachtenvoorsorteren op afwijzing; neen dus!

...ontbrak in het mailbericht van mw. mr. F.O./ sof-'griffier'!Dat is niet-'toevallig':

...maar bedoeld om Groenendijk 'te dwingen om in te stemmen met een betwist want kul-'klachtdossier'... met klachten die niet de mijne, maar die van mr. C.K. zijn alsmede een tevens betwist Van Empel 'ad-vies' dat niet afgegeven had mogen worden op dat moment'... no way!

  
 • Daar trapt Groenendijk natuurlijk niet in, want: 

Hun 'smerige strategie' werd allang doorzien en openbaar gemaakt;

dit is m.i. een pure chantage-poging door de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant die:


 • Groenendijk t/m d.d. 19-07-2017 'de mogelijkheid bood om het griffie-recht (50,- euro!) te betalen zodat de klacht jegens 1e deken Meijer door de Raad van Discipline ('s Hertogenbosch) behandeld kan worden (met foute 'samenvatting en Van Empel 'ad-vies')...
of...
 • de ingediende klacht wordt niet behandeld en 'gaat de prullenbak in' - wat 'zij' het liefste zouden zien gebeuren.


'Slikken = stikken', dus... dat pikt Groenendijk niet. Wie denken 'ze' wel niet wat 'ze' zijn? oplichters; zie hun onheuse, criminele gedragingen. Onacceptabel.

Volhardend vader/ recht-zoekend burger Groenendijk koos echter voor 'optie-3':


En meldde: éérst dienen de klachten jegens het 'hof van = sof zonder Discipline' alsmede jegens 2e, ex-deken Van Empel behandeld te zijn vóórdat 1e deken Meijer aan de beurt kan komen.

 • Dat is de juiste volgorde... aldus logisch én wettig!Dat de Wan-Orden Rotterdam/ Meijer samen met Zeeland-W.-BrabantVan Empel en

het sof zonder Discipline/ presidium met Zuidema samenspannen is duidelijk:

   de Wan-Orde Zeeland poogt 'door te drammen'...

   terwijl het sof zonder Discipline 'niet-horen, niet-zien'
   speelt en weigert om - tijdig en passend - in te grijpen.
Met schokkend, ditmaal audio-bewijs van niet-de-wet-respecterend/ omzettend 'sof zonder Discipline' waar met telefonische contactopname bleek dat:


   1. mw. J.M. voluit 'Jolanda van der Meer' heet en publicatie 'prima' vindt;

   2. mw. mr. F.O. 'toevallig' nu op vakantie is, terwijl zij 2 weken geleden be-
   loofde 'binnenkort nader bericht te zenden'... en zij tevens 'per ongelijk ver-
   gat' om de klacht jegens mr. C.K. van de Wan-Orde Zeeland te bevestigen;

   3. mw. Van der Meer keihard loog; 'eerst was mr. C.K. in overleg' maar
   één minuut later was die C.K. opeens 'afwezig'... jaja! Hoe duidelijk.


Werkelijk schokkend.


Groenendijk 'moest maar een mailtje sturen' - op-nieuw? nadat al weken-/ maandenlang niet dan wel onvoldoende, inhoudelijk, op vele mails en aangete-kend verzending geantwoord werd; 'griffier F.O. na 2 weken niets doen weer 2 weken op vakantie gaat?

Neen! Deze 'temporisatie' is crimineel te noemen; onacceptabel - en toen...

 • hing mw. Van der Meer 'simpelweg' op/ verbrak de telefoonverbinding!

Ergo: het sof weet zich geen raad met de waarheid/ feiten en staat in haar hemd.. mede dankzij deze Jolanda M.; mijn dank daarvoor! Luister en huiver, nogmaals:


 

Tot slot: om 'archivering zonder behandeling Meijer-klacht' te voorkomen, betaalde Groenendijk die 50,- euro griffierecht  - onder protest - vanavond = op tijd.

 • Daarmee wordt echter absoluut niet-akkoord gegaan met doorzending van huidig kul-'klachtdossier' naar de Raad van Discipline/ Den Bosch!

Raad voor de Recht?spraak en Minister Blok worden in de plicht geroepen!


Nog steeds niet... Groenendijk laat zich niet intimideren, besodemieteren of 'n oor laten aannaaien - 'k heb er gelukkig al twee (goed-werkend ook)! - en meent dat,

 • als het hof van Discipline niets wenst - in ieder geval niet tijdig, zoals gepast is - te doen,

dan zowel Raad voor de Rechtspraak/ mr. Bakker ---> alsook...

...(nog) demissionair minister van Veiligheid en Justitie/<---   drs. Blok en


drs. Rutte   --->


andermaal opgeroepen worden om in te grijpen... en wel: onmiddellijk!
U begrijpt al wie het onderwerp van de volgende video zal worden.

Wordt vervolgd... en gepubliceerd.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia