donderdag 11 augustus 2016

Loco-burgemeester criminele gemeente Duiven is onbereikbaar ondanks uitnodiging voor gesprek... (nog) geen 'glazen huis'!

Direct naar telefoongesprek met gemeente Duiven (aanklikken rode stip met witte pijl) na uitnodiging tot een gesprek met de loco-burgemeester Van Groningen:


'The empire tries to strike back'... vanwege d.d. 12-08-2016 ontvangen verzoek - per mailbericht - van gemeentesecretaris Papjes om de 'niets-' = alleszeggende audio-opname te verwijderen (want anders volgt aangifte en juridische stappen?)...

...werd het telefoongesprek, zoals kennelijk door de gemeente gewenst - maar waarom toch? een wederzijds keurig gesprek waar de naam van betreffende persoon niet werd genoemd; wat heeft de gemeente kennelijk, aldus Groenendijk - zie artikel, te verbergen?! - binnen 10 uur weer verwijderd.

Groenendijk heeft namelijk geen behoefte aan onnodige 'recht'zaken en presenteert morgen?/ zeer binnenkort 'een prima en niet-te-'verbieden' oplossing'... wordt ver-volgd. Deze volhardend vader en rechtzoekend burger laat zich niet intimideren en laat ook 'zijn' drie dochters nooit in de steek... de gemeente blijft crimineel (niet) bezig. Onbestaanbaar.Doofpot-Duiven: geen democratische controle en steun crimineel college B&W?!


Met 'open vizier' werd de gemeente Duiven, zowel het college B&W als alle fracties van de gemeenteraad van het bewezen! criminele wangedrag van burgemeester De Langesecretaris Papjes, teamleider Hoogstraten - medewerking aan inter-nationale ontvoering van drie Nederlandse meiden sinds 14, 12 en 10 jaar tijdens de lopende ondertoezichtstelling zoals juist door de rechtbank Gelderland in hun belang was! - op de hoogte gesteld en om 'correctie/ gepaste stappen' verzocht. Helaas blijken de politieke partijen in gemeenteraad van Duiven, nochtans, 'geen probleem' te hebben met internationale kinderontvoering en hun criminele bestuurders van het college B&W...?!


Daarmee verzaken zij - bewust, want hen werden de bewijzen (aan)geleverd - in hun democratische controletaak... schokkend! Is dan de hele bestuur-lijke/ 'democratische' organisatie in Duiven 'in slaap gesust/ corrupt?' c.q. dermate onverschillig dat het zelfs derde kinderontvoering naar 'onbekende bestemming' uit hun gemeente en aldus de ten-  uitvoerbrenging van de ots-beschikking onmogelijk werd, desondanks... 'gewoon? slikt'? De schouders ophaalt en besloot te wachten tot 'de vader-storm' overwaait? Tevergeefs. Dat zal nooit geschieden.
  
Integendeel; alle inwoners van de gemeente Duiven & omgeving (25.452/ 84.000) zullen weten hoe er 'namens hen' - ? dat wordt niet geloofd; ook de Duivenaars (?) wensen niet door bewezen criminelen 'vertegenwoordigd' te worden! Als de wets-getrouwe en eerlijke inwoners van Duiven kennis nemen van het dossier zullen ook zij niet-accepteren door een feitelijk crimineel en niet-integer college B&W 'be-stuurd' = bedonderd te worden.

Ook: zouden deze kennelijk gevoel- en gewetenloze 'professionals' zich precies zo opstellen als hun eigen kind(eren) sinds d.d. 27-06-2016 'spoorloos' verdwenen zou(den) zijn...? Zeker niet.


Waarom werken zij dan nu toch allemaal mee met de non-'oplossing' van bewust-falende jeugd'zorg'-organisatie 'Samen Veilig' Midden Nederland?

Omdat zij 'alles' te verliezen hebben...


De jarenlange smerigheid van 'het systeem' zal aldus nu openbaar gemaakt worden - met alle be-wijzen erbij, zodat de geachte medeburgers zelf kunnen controleren dat wat Groenendijk beweert,; 'de waarheid en niets dan de waarheid is/ de feiten zijn'. Door hen zal ('en public' en naar het Strafrecht) verant-woording worden afgelegd.

De kinderen hebben vandaag al 873 dagen iedere omgang en sinds enkele maanden zelfs het belcontact met hun eigen vader (afgedwongen) verloren. Onbestaanbaar; dat is emotionele kindermishandeling!
 
Een gigantische doofpot die door Groenendijk opengebroken werd en successie-velijk openbaar gemaakt wordt. De feiten spreken voor zich; waarheid is sterker dan alle leugens in crimineel samenspan...!


Nogmaals: internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling!

Zelfs het bindende oordeel van de rechtbank Gelderland blijkt voor deze gemeente Duiven 'bijzaak' te zijn en werd genegeerd?!

Dat is niet alleen pure minachting voor drie Nederlandse meiden en hun vader, maar ook voor de rechters/ Vrouwe Justitia! Schokkend.


Deze fractievoorzitters: H. Albers/ CDA, P. Neuteboom/ SP, G. Schrijner/ VVD, H. Egtberts/ D66, K. Schols/ PvdA, A. Reebergen/ Pro Duiven en andere -leden reageerden geen van allen... 'wie zwijgt, stemt toe, nietwaar'?

Die van GroenLinks/ M. Snaas en van Lokaal Alternatief/ P. Dijkstra reageerden wel.. maar beiden afwijzend en zien geen aanleiding om hun criminele college B&W aan te pakken?! Dat strookt niet met de basisbeginselen van een rechtstaat, waar internationale kinderontvoering en bestuurlijk gesjoemel en weigering om - 99,99% wel bekende, ontvoer- -adresgegevens te verstrekken, door een gemeenteraad afgestraft dient te worden. En niet 'gewoon accepteren', zoals Lokaal Alternatief, CDA, PvdA en VVD alsook D66, SP, Groen Links en Pro Duiven klaarblijkelijk - of staan er alsnog democratische raadsleden op? - wel allemaal doen... in opdracht van 'hogerhand'?!

College B&W nodigt burger uit, maar houdt vast aan criminele doordramkoers!


Van de criminele, want meewerkend aan internationale kinderontvoering en bestuurlijk gesjoemel/ afschuiven, gemeentesecretaris dhr. Papjes ontving volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk d.d. 09-08-2016 volgend mailbericht:

Geachte - ? - heer Groenendijk,

U heeft de gemeente Duiven op verschillende manieren benaderd om aandacht te vragen voor de situatie rondom u en uw kinderen. Een hele vervelende situatie en ik begrijp dat dit gepaard gaat met emoties.


Onze reactie hierop blijft echter onveranderd:

de gemeente kan - = wil(de)! - met betrekking tot uw kinderen niets voor u doen.


Om dit nader toe te lichten, nodig ik u graag uit voor een gesprek met loco-burgemeester dhr. Van Groningen. Dit gesprek kan plaatsvinden in ons gemeentehuis of als u dat liever heeft, tele-
fonisch.

U kunt bellen naar het bestuurssecretariaat om hiervoor een afspraak te maken. Het telefoonnummer is 0316-279111.

Met vriendelijke groet, Chris Papjes Gemeentesecretaris
 

In reactie hierop:

     'U heeft de gemeente Duiven op verschillende manieren benaderd om aandacht te vragen voor de situatie rondom u en uw kinderen. Een hele vervelende situatie en ik begrijp dat dit gepaard gaat met emoties.'
 
1. Deze mail/ uitnodiging komt van dezelfde gemeentesecretaris, dhr. Papjes, die meewerkt(e) aan internationale kinderontvoering en 'gesjoemel op papier' met zijn handtekening en die van de burgemeester De Lange eronder. Jegens hem, De Lange en Hoogstraten zal dan ook aangifte worden voorgenomen.


De 'stiekeme' suggestie dat Groenendijk '(te) emotioneel' zou zijn; daarmee 'in de war, maar de gemeente toont begrip?' is niet alleen onjuist - alles prima op een rijtje en ja, volhardend ook om uw misdaad tegen de kinderen openbaar te maken - maar ook een 'smerige strategie'/ poging om af te leiden van de - feitelijk - criminele geest van de gemeente zelf.


Een standaard 'werk'wijze; wie het lef heeft om 'in opstand te komen', wordt gepoogd om in dis-krediet te brengen of als 'een verward persoon' be-/ afgestempeld.

Daar zong het Klein-Orkest ook al over, vanaf 0:56 sec. maar dan mbt de DDR... en kijk nu eens hier in ons 'keurige'?... Nederland!

Dat zegt alles over deze gemeente en niets over die persoon; blijf wakker Nederland... de 'overheid heeft niet (meer) het beste met haar burgers voor'. Das war (maybe?) einmal.

  • Zijn 'met vriendelijke groet' is niet-gemeend, derhalve hypocriet en als 'mooi weer spelen, maar feitelijk slinks? blijven doen', geduid.


2. Dit is inderdaad 'een zeer vervelende situatie' voor de kinderen, die nu in een land verblijven waar ze nooit anders dan op vakantie waren, maar ook een zeer onprettige positie voor de gemeente Duiven nu hun misdadige medewerking aan interna-tionale ontvoering openbaar gemaakt wordt.

Groenendijk 'begrijpt' dat dit voor dhr. Papjes en trawanten 'emotioneel/ vervelend' is, nu hun huidig?, gemeentelijk aanzien en (machts-)'posities' ter discussie staan. Het bewijs is rond; vluchten kan nu niet meer... of vertrekken zij ook naar Duitsland (of Nieuw-Zeeland?).

3. Probeert u zich maar eens voor te stellen hoe het is om 2, 4, 10 weken? > 29 maanden? of langer uw kinderen niet te kunnen knuffelen? Hoe het wel niet voor de kinderen moet zijn om hun eigen papa niet te kunnen zien, spreken en deelgenoot van hun belevenissen te maken?Al jarenlang zonder hem te moeten opgroeien en daarbij enkel 'moeder haar leugenverhaal' te horen, te horen, te horen krijgen maar niet de waarheid = vader zijn verweer te kennen?

Kunt u zich voorstellen hoe het voor hen moet zijn om weer 'ergens anders heen te worden gebracht', de vriendinnetjes enz. te moeten missen? Om bewust in een jarenlang en zeer ernstig loyaliteitsconflict te worden gebracht en gehouden? Ver weg van papa, zonder enig contact? Kunt u dat al (een beetje) meevoelen? Hoe verdrietig en boos zou u dan zelf worden? Zeker als u steeds '(het) goed(e) doet', maar daarmee enkel beso-demieterd wordt? Hoe voelt u zich dan nu... zelf?

Dank voor uw begrip voor enige 'emotie' - gelukkig heeft Groenendijk nog gevoelens! en is trots daarop. Hoe dan ook: deze prudente vader laat 'zijn' meiden nooit in de steek en accepteert geen hersenspoelen tot ze 18 zijn...!

 
      'Onze reactie hierop blijft echter onveranderd: de gemeente kan - = dient alarm te slaan bij 'spoorloos verdwijnen van 3 Nederlandse kinderen tijdens lopende ots', maar wil niets doen! - met betrekking tot uw kinderen niets voor u doen.'

4. De reactie van de gemeente blijft: 'met betrekking tot de door ons gesteun-de internationale ontvoering van drie Nederlandse kinderen tijdens lopende ondertoezichtstelling (en aldus onmogelijk maken van tenuitvoerlegging = belem-mering van de rechtsgang) hadden wij besloten niets te willen doen en rammen we gewoon door, ongeacht uw bewijzen!' Wat is dit voor een secretaris c.q. ge-meente? Daar is niets 'behoorlijks' of 'rechtens' aan. Integendeel.


De gemeente Duiven besloot - dit waarschijnlijk allemaal vooraf met SVMN & Co, mogelijk zelfs met het Paleis van Misdaad (= rechtbank en hof te Arn-hel tezamen) vanwege de 50 criminele 'recht'ers waartegen aangifte werd gedaan - om haar mede-werking te verlenen aan 'het over de grens gooien'/ laten gaan van de 'moeder' en onze drie kinderen... in de hoop daarmee 'van probleem Groenendijk' af te zijn.

Want: 'wij weten van niets en gaat u het maar in Duitsland proberen', is de overduidelijke 'strategie'/ non-'oplossing' zoals nochtans wordt gepoogd om te zetten. Gaat u 'de zoektocht naar uw kinderen' maar aldaar voortzetten? Bah.

Over de ruggetjes van drie minderjarige meiden, de (op)rechte rug en uiteraard ietwat emotionele vader - die zijn verdriet en boosheid al jarenlang omzet in verweer tegen dit smerigste onrecht en ernstige schending van onze mensenrechten en dat blijft doen! -  en Vrouwe Justitia? Die wordt door de gemeente Duiven als 'iets van de verleden tijd' behandeld en 'op zeer onheuse wijze bejegend'. Onacceptabel.

5. Feitelijk bevestigde gemeentesecretaris Papjes - dit slechts per mailbericht = niet-rechtsgeldig; waar blijft de hierbij expliciet verzochte, ondertekende postnazen- ding?! - daarmee akkoord te willen blijven gaan met het ernstige en herhaalde misdrijf gepleegd door de ziekelijk-egoistische 'moeder', zijnde internationale kinderontvoering, onttrekking aan - toen zeker - lopende ondertoezichtstelling zoals door de rechtbank Gelderland juist in hun belang was geacht en voortdurende PAS-familiedrama = emotionele kindermishandeling!
 

 
Dit zelfs nadat de gemeente Duiven expliciet gewaarschuwd was om niet mee te doen met het criminele, bewust verzaken van SVMN/ team'leider' dhr. S.S. en de ingevlogen (hun eigen woorden!) 'gezins'voogd mw. M.K. alsmede 'zeer bijzondere' curator mw. mr. Hopmans (met mw. mr. Verbeke - de (voormalig?) advocaat van de 'moeder'- samen in hetzelfde R'damse bestuur van jeugd'recht'advocaten - VJAR; hoe bedoel je evidente (schijn van) belangenverstrengeling, maar dat vond het hof = 'Sof' Arn-hel geen enkel probleem!), blijkt zij dat wel/ toch te hebben besloten en zonder scrupules en onveranderd vast te houden aan deze 'smerige streek uit Gelderland/ Duiven'. Dat zijn niet (alleen) vaders 'emoties', maar bovenal: de feiten. Zum Kotzen.
 
     'Om dit nader toe te lichten, nodig ik u graag uit voor een gesprek met loco-burgemeester dhr. Van Groningen. Dit gesprek kan plaatsvinden in ons gemeentehuis of als u dat liever heeft, telefonisch
.'
 
6. Groenendijk wordt uitgenodigd om de nadere toelichting van loco-burgemees- ter/ dhr. Van Groningen van Lokaal Alternatief aan te komen horen? Waarom Duivense gemeente 'niets doet bij internationale kinderontvoering en sjoemelt met BRP/ RNI-verantwoordelijkheid'? Dat is zeer opmerkelijk.

Wil de gemeente pogen om Groenendijk alsnog te overtuigen van hun 'gelijk'? Hem te laten geloven in - reeds aangetoonde - 'criminele sprookjes' = be-stuurlijk wangedrag en niet-integriteit?

Dat kan 'interessant' worden... ah, vandaar enkel 'mondeling'. Iedere eerlijke burger doorziet dit trieste patroon van 'geen (verdere) schriftelijke bewijzen'.

Ook: waarom met de loco- (Van Groningen/ als lokaal alternatief?) en niet direct met de 'echte' en (eind-) verantwoordelijke en persoonlijk betrokken burgemeester, dhr. De Lange in gesprek gaan? Heeft hij het 'te druk' en kan ook niet 1 uurtje vrij-maken in de komende weken (vakantie duurt niet eeuwig)? Het betreft namelijk zijn 'beslissing(en)/ verantwoordelijkheid' en met hem gaat Groenendijk dan ook liever 'in gesprek.

De Lange werd aangeschreven en niet Van Groningen die zelf in 2013 een motie van afkeuring van GL tegen zich ingediend kreeg... ook in de Duivense gemeenteraad werd zijn (niet-)handelen reeds bekritiseerd.

7. Daarnaast: als de gemeente Duiven zich bereid toont in een persoonlijk gesprek met deze recht- (en daarmee: ook 'zijn' meiden terugvindende!) zoekende burger 'uit te leggen waarom de gemeente niets deed (of kon/ kan doen, zoals zij beweren)' dan is het ook mogelijk om dit schriftelijk te doen.

 
En uiteraard met een 'natte' handtekening van de burgemeester De Lange; anders niet-rechtsgeldig.

Een mailbericht van de gemeente zou van 'iemand anders' kunnen komen: zie schandaal bij de bijna 'buur'gemeente Ede.

Bovendien kan er dan ook geen verwarring ont-staan over de echte 'redenen' van hun 'niets-doen'...


8. Na melding d.d. 09-08-2016 werd d.d. 11-08-2016 telefonisch contact opge-nomen met de gemeente Duiven en naar het bestuurssecretariaat gevraagd, zoals vermeld in de uitnodiging van secretaris Papjes. Luistert u zelf:
 
Helaas bleek de loco-burgemeester Van Groningen/ het bestuurssecretariaat op donderdag om 15:25 uur niet bereikbaar en poogde de 'algemene balie' om een terugbel-bericht te noteren. 'Don't call us, we call you... ?'

Neen, dank u. Groenendijk verzocht aldus om 
melding per mailbericht van alter-natieve gespreksmomenten waarop telefonisch in overleg met de gemeente Duiven/ De Lange (ipv Van Groningen) getreden kan worden. Aan 2x 2 uur OV-reis naar Duiven om aan te horen 'hoe de gemeente poogt zijn eigen straatje schoon te vegen' - en op eigen kosten - is voor Groenendijk geen noodzakelijke behoefte... dat kan ook telefonisch en liever nog: schriftelijk.

Nochtans werd geen bericht met alternatieve ge-spreksmomenten van de gemeente ontvangen. Of dat te maken heeft met recente publicaties?

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/08/bewust-falende-gemeenteraad-duiven.html
http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/07/liegende-burgemeester-de-lange-van.html
http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2016/07/criminele-overheid-100-bewezen-svmn.htmlWordt vervolgd... in alle openbaarheidDe feiten spreken voor Groenendijk.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia