zaterdag 4 juni 2016

Wijkagent uit huis gezet; nu 'op zijn p#k getrapt' en doet aangifte ivm - vermeende! - 'belediging'? Laf en onterecht!

Op de vlucht voor de waarheid: politie G&V te Bussum weigert geven dienstnummer!

De waarheid sterker bleek dan het dienstwapen van Bussumse wijkagent (zijn GNV-nr. sinds d.d. 09-06-2016 bekend en binnenkort op deze site vermeld... dat mag namelijk zeker!) van de politie Gooi & Vechtstreek en na niet meer welkom te zijn en uit mijn huis gewezen, vluchtte hij zonder zijn dienstnummer te willen geven, hoewel hij daartoe wettelijk verplicht is! Ook werd deze burger op sarcastische wijze door hem toegezwaaid vanuit de - van ons belastinggeld betaalde - gestreepte-politie bolide met in de onderstaande video genoemde kenteken. Je zou het 'bijna! leuk' gaan vinden; kijkt u zelf naar dit korte fragment:
De videocamera staat inmiddels altijd stand-by en ligt binnen handbereik om de feitelijke gang van (toekomstige) zaken voor heel Nederland vast te leggen. De waarheid en niets dan de waarheid; dit is de werkelijke wijze waarop met de 'rechten van een burger(s') die recht-zoekt en vooral: de volhardend vader omgegaan placht te worden. Als je gegrond en formeel 'verzet pleegt' en nooit zal accepteren dat een ziekelijk-egoistische 'moeder' in samenwerking met 'onredelijke, partijdige' - zie Nationale Ombudsman 2012/ 129 - en m.i. zeer ondeskundige jeugd'hulp'ver-leners/ SVMN en de curator-'trol' mr. Hopmans door de facto bewezen - zie > 20 aangiftes jegens betreffende - (nog) 'rechters en presidenten' = misdadigers wordt 'goed'gekeurd dan wordt in Nederland de politie op je dak/ aan de voordeur gestuurd...!In plaats van de - reeds 100% bewezen! - criminelen in het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem (alsook te Amsterdam en Den Haag) op te pakken en conform de geldende wet-(ten) naar het Strafrecht te (laten) ver-volgen, gebeurt precies het omgekeerde. Gepoogd werd en wordt om de recht-zoekend en wetsgetrouw burger en vooral: de volhardend vader 'mond-dood te maken, weg te zetten als verward/ emotioneel of anderszins in diskrediet te brengen en/ of op een andere wijze te intimideren'.

Tevergeefs, want niet van toepassing c.q. onwerkzaam; in het belang van de kin-deren en Vrouwe Justitia blijft mijn rug altijd recht.De waarheid mag, nee, moet gezegd en openbaar gemaakt kunnen worden. Wat een geluk toch dat deze Bussumse wijkagent zelf aangaf de gemaakte opname 'prima' te vinden en voor 'open een eerlijk' is... althans dat is wat hij d.d. 15-04-2016 bij zijn onaangekondigde bezoek, na mijn lange werkweek als docent, meldde toen hij zich 'naar binnen smokkelde' door 'een zielige en wat sombere stem op te zetten' en als reden voor zijn 'gang'bezoek te melden: 'het gaat over uw ex... en de kinderen.' alsof er met mijn dochters iets zou zijn gebeurd. Na 1 uur spreken met deze 'heer' bleek dat het welzijn van de kinderen/ ons diep-trieste PAS-familiedrama hem naar mijn inschatting - na al die tijd in zijn 'grijnzende face' te hebben gekeken - geen ene zier interesseert.


'Of wij ons zorgen moeten maken over u?', was de werkelijke 'reden' voor zijn komen en zijn gaan:'ROT OP... U BENT HIER NIET MEER WELKOM. WEGWEZEN!' mijn antwoord;


want al sinds 2008 bewijst deze altijd lieve, zorgzame en veilige papa dat hij als enige oprecht en werkelijk de belangen van zijn dochters bovenaan stelde en stelt, zich juist daarom - op een formele wijze; via 'koninklijke' weg - verweert tegen onze drie 'kinderen hun lieve papa af laten pakken met de meest smerigste leugens en bedrog'. Dat zal ik ook altijd blijven doen omdat ik mijn drie meiden na hun geboortes op hun eerste dag bij - toen - 'ons' beloofde 'altijd goed voor hen; 'jullie te zullen zorgen'.


En ik houd altijd mijn woord als man: of dat ook voor deze 'vriendelijke, behulp-zame?' wijkagent en dito 'slaafse collega's' in combinatie met door hem/ -n afgelegde politie-eed geldt?

Hypocriete Bussumse wijkagent uit mijn arbeidershuis gezet en is nooit meer welkom:


Voor het gehele gesprek met betreffende wijkagent, inclusief mijn 'emotionele samen-vatting van ons diep-trieste en nog steeds voortdurende PAS-familiedrama, kunt u hieronder klikken op de tronie van deze 'plichtbewuste?' diender als 'pijltjes gooien op een dartbord'... veel triest luister-'plezier'. 'Op de vlucht voor de waarheid' is de - bewapende - wijkagent uit Bussum oprecht als 'lachwekkend' te duiden en lijkt wel een 'klucht uit een televisieserie met B-acteurs'...!


- in verband met verhoor d.d. 09-06-2016 na aangifte van desbetreffende wijkagent vanwege - vermeende! - belediging is deze audio-opname verwijderd en wordt feitelijk transcript opgesteld... -Als u liever deze casus (nogmaals) naleest dan verwijs ik u naar mijn 1e publicatie d.d. 17-04-2016: 'dubbele-agenda-wijkagent = politie G&V' - direct 2 dagen na zijn enige en laatste! bezoek - en 2e publicatie d.d. 06-05-2016: 'politie-vlucht-weg-voor-waarheid-boze'. Het plaatje op mijn lage tuimuur met daarop: 'verboden toegang voor onbevoegden - Zutritt fuer Unbefugten verboten' dat ik ophing tegen de huidige partner van 'moeder' - die zich in de tuin opdrong bij (toenmalige) kinder-overdracht - geldt sindsdien ook voor deze Bussumse wijkagent en dito gedragende politiecollega's. Al zullen nu juist dit soort 'macho'-personen zich daar niets van aan-trekken...

Artikel 461 http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/461.html

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.


Afbeeldingsresultaat voor verboden toegang blauw
Brief VVC-Noord met uitnodiging voor verhoor op het politiebureau Huizen

Gedateerd op vrijdag d.d. 27-05-2016 en aangetekend verzonden door de politie eenheid Midden-Nederland, werd dinsdag d.d. 31-05-2016 deze brief/ uitnodiging tot verhoor als verdachte ter zake - vermeende! - 'belediging' ontvangen. Met pleegdatum vrijdag d.d. 15-04-2016... maar wie ik 'beledigd' zou hebben, staat niet vermeld. Het wetboek van Strafrecht zegt in art. 266:

Artikel 266

1 Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aange-daan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2 Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.
 

Zonder enige vermelding van de afzender in persoon - enkel 'de politie Huizen' en hun stempel - en zonder vermelding van de aangever - diegene die aangifte jegens mij deed = 'inderdaad wijkagent XYZ zoals vandaag, d.d. 09-06-2016 bleek - en zonder nadere toelichting of 'tipje van de sluier op-lichten'... wie ik dan - en hoe? -  'bele-digd' zou hebben?Afbeeldingsresultaat voor politie + vvc noordHet ligt echter niet in mijn 'aard van het beestje' om andere personen te beledigen en dat deed ik in casu ook nergens... mijn persoonlijke mening over betreffende wijkagent - mocht hij de aangever van deze aangifte jegens mij geweest zijn - en de 'niet -voor-de-burger-of-conform-de-wet-politie' wordt door deze 'zinloze uitnodiging' enkel ver-stevigd. Dat zijn de feiten en ieder eerlijk en recht-denkend medebur-ger zal eenzelfde mening zijn toegedaan.

Kortheidshalve meld ik dat mijn persoonlijke duiding/ oordeel geplaatst tussen 'aanhalingstekens' in een democratie/ 'recht'staat gewoon mogelijk is =  geen sprake van een be-lediging! (lid 1) en mocht dit desondanks als 'beledigend te zijn, worden geacht' dan is art. 266 lid 2 van toepassing. Simpel.

'Op zijn pik getrapt voelen'... de waarheid mag, nee, moet vermeld worden, ook bij agenten:


Ik verweer mij met 'integrale opname' die in mijn eigen huis gemaakt werd, waarmee de wijkagent 'geen probleem' had en hij mag mij best 'Gekke Erik' noemen: dan ben ik niet 'beledigd', maar weet dat dit een afkorting is die staat voor: 'Geleerd En Knap' (let op: echte schoonheid zit van binnen) en ga ik geen aangifte tegen hem doen. Who cares wat hij van mij vindt? Deze Bussumse wijkagent is zonde van mijn tijd...


Ook zonde van de dag lesuitval voor mijn VMBO-scholieren die nu geen wiskunde en economie-les kunnen krijgen. 'Waarom bent u er niet, meester?' Graag zou ik zeggen: 'omdat de politie G&V poogt mij te intimideren - in opdracht van wie?' en hen uit te leggen dat je beter op jezelf kunt vertrouwen, maar dat bespaar ik hen en het wordt dus: 'ik ben verhinderd om prive-redenen, maar je maakt toch gewoon de volgende paragraaf... succes!'.Afbeeldingsresultaat voor op zijn pik getraptJammer dat deze wijkagent zich nu kennelijk - als aangever? ja, zoals d.d. 09-06-2016 bleek - toch 'op zijn p#k getrapt voelt' - weer zo'n mooie volkse uitdrukking die precies duidelijk maakt hoe 'de vork in de steel zit' (oeps, weer 1, 'ei is geen ei, 2 ei is een paas-ei') - en 'opeens' geen voorstander meer blijkt van 'open en eerlijk', zoals hij in ons gesprek meldde. Nu lijkt het meer op 'ontzettend laf en triest'... ook: eerst volgen op Twitter, dan mij blokkeren en vervolgens 'huiliehuilie doen bij de collega's' - mocht hij de aangever blijken te zijn? Wie laat zich hier enorm kennen...? Of voor deze agent met zijn 'dienst'wapen hetzelfde geldt als wat ze voor mannen met een grote auto zeggen?


Afbeeldingsresultaat voor op zijn pik getraptBussumers: kent 'uw' wijkagent... Nederland, kent 'uw/ dito - niet alle! -' politiedienders - juist de wel goede agenten krijgen nog steeds mijn complimen-ten, maar ook dit oprechte verzoek: sta op tegen die rotte appels die nochtans uw politie-fruit-mand laten beschimmelen... dank van het volk; ook uw broers en zusters/ vaders en moeders enz.!
Bellen politie d.d. 31-05-2016 ivm uitnodiging verhoor d.d. 09-06, 14:30 uur te Huizen:

Luistert
u zelf hoe 'dienstbaar en voor de burger' de politie Gooi & Vechtstreek - elders? - in de echte praktijk is en 'geniet' van deze agente (naam eruit geknipt vanwege privacy-overwegingen) die in het korte telefoongesprek dat ik met haar had om de 'achterliggende reden tot uitnodiging voor het verhoor c.q. de aangever te mogen vernemen' niet alleen dat weigerde te melden; 'dat doen wij nooit' en ook de algemene vraag die ik wilde stellen in 1e instantie niet eens afwachtte, maar direct 'nee' zei... pardon? Dat kan dus echt niet en dat begreep zij ook, maakte snel 'excuses' met kort 'sorry' en door mij aldus niet verder werd 'lastiggevallen' anders dan mijn pas daarna bevestigde vraag: 'of er aangifte tegen mij gedaan was'? Ja. Maar hoezo? Kul.
De rest zal ik dan komende donderdag vanaf 14:30 uur 'mogen vernemen' op het politiebureau te Huizen waarvoor u allemaal bent uitgenodigd als persoonlijke getuige bij dit verhoor omtrent - vermeende! - 'belediging' = de waarheid/ de feiten moeten - straffeloos - benoemd (mogen) worden.

Jammer, dat het maken van video-opnames van dit verhoor of een live-verbinding met internet niet zijn toegestaan... deze burger heeft niets te verbergen en voelt zich juist 'beledigd' dat de aangever meende een aangifte te kunnen doen van een niet-gepleegd delict. Ik laat mij niet intimideren of 'besodemieteren, maar volhard in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia.


Na bekend te zijn gemaakt met de naam van deze aangever c.q. het (mogelijk) ten laste te worden gelegd van 'belediging' zal (mogelijk) aangifte van 'valse aangifte' jegens deze aangever gedaan moeten worden. Laat dan de 'rechter' en vooral -middels directe publicatie - de eerlijke, wetsgetrouwe Nederlandse burger maar beslissen wie hier nu werkelijk 'sancties verdiend'...Afbeeldingsresultaat voor van der steur en koning willem alex


Enorm 'jammer' = onacceptabel, ja, m.i. zelfs 'crimineel' dat de politie/ het OM alsook CPG en het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken', niet-mijn 'koning Kluns' al maanden-/ > 1 jaar lang weigeren om diverse aangiftes jegens misdadige 'rechters/ presidenten/ griffiers en secretariaatsmedewerkers' met 100% bewijs tot daadwerkelijke strafvervolging te brengen, maar juist 'in de doofpot - pogen te - stoppen'. Het failliet van 'recht'staat Nederland staat met > 50 misdadige 'niet-edel-achtbaren' onomstotelijk vast... zeker te Arn-hel.


Dat is waar de politie G&V/ deze Bussumse wijkagent zich nu echt zorgen over zou moeten maken. Over drie meiden van nu 14, 12 en 10 jaar die vandaag 805 dagen geen omgang met hun eigen vader konden hebben en onze knuffels/ weder-zijdse, echte liefde zeker enorm missen. Dat de politie al jarenlang niets 'deed en doet' is inderdaad 'heel erg gek'.... Onbestaanbaar zelfs.


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia