dinsdag 15 maart 2016

Koning, minister, rechter, RvdK, SVMN, bijzondere curator; liegen doen ze - inderdaad - allemaal!

Een-twee-drie-vier... liegen doen ze met plezier:

'Koning. keizer, admiraal, dat 'vervelende' deuntje kennen we vast nog allemaal'. Maar kent u ook 'Le petit journal' met hun parodie op 'over-dressed Maxima' op de Franse tv al?

Om burgerlijke billen af - schoon? - te vegen: koning, rechter, minister... liegen doen ze (bijna) allemaal!


Een up-date over de '1e van de 4'-partijen:
1. Geen brief van niet-mijn Koning en evenmin van het MinVJ

Sinds mijn artikel d.d. 29-02-2016 waarin zeker niet-mijn koning Willem-Alexander alsmede het Ministerie van Vuiligheid en Jokkebrokken - geen enkele reactie maar 'oorverdovende stilte' - verzocht werd om de onverwijlde toezending van 'de verdwenen MinVJ-brief' - waarmee het kabinet van de Koning/ mr. Beuker' de deur in het gezocht van recht-zoekend burger smeet: 'onder verwijzing naar het antwoord van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat u eerder heeft ontvangen, moet ik u mededelen dat het voor de Koning helaas niet mogelijk is verdere tussenkomst te verlenen.’ zijn inmiddels weer 2 weken verstreken.
In deze tijdsperiode zou het toch naar alle redelijk- en billijkheid mogelijk moeten zijn om betreffende brief MinVJ - alsnog/ weer - naar recht-zoekend burger op verzoek toe te (laten) zenden...?

Maar helaas... op bewust aangetekend verzonden - inmiddels al 8,60 euro - brieven/ verzoek werd noch van het kabinet van niet-mijn koning Willem-Alexander, noch van het Ministerie van Vuiligheid en Jokke-brokken/ (nog) minister mr. Van der Steur iets vernomen. Helemaal niets, nada, noppes. Hoezo niet 'heren'...?

 
Geen ontvangstbevestiging, laat staat de verzochte toezending van 'verdwenen' = niet-bestaande (?!) brief van het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken'. Hoezo niet? Dat is mij 
duidelijk...Nogmaals; dit is de werkelijke, diep-trieste stand van de juridische 'recht = krompraktijk' in ons Nederland anno 2016. Geloof alstublieft niet (meer) in deze 'recht'staat... die bestaat alleen ten faveure van - zichzelf aldus beschouwende 'plunder-elite' en niet voor 'Jan met de Pet'/ burgers die zich keurig aan de wet houden en gelukkig wel 'een geweten/ normen en waarden' hebben'!

Dat sommige/ kennelijk vele Nederlanders het verkiezen om op vakantie 'met hun blote billen door Frankrijk te wandelen' klopt helemaal en biedt de vriendelijke 'les Françaiseen zonnig verdien-model (-figuur ook?). 

Maar dat de Fransen 'ons' Koningspaar beter kennen dan velen hier in Nederland, dat is een grote schande/ 'une honte'... leer dus van en lach vooral hard om 'Du Pain, du Vin et Le petit Journal' - geen toeval dat de link helaas niet werkt (http://www.tv-replay.fr/10-03-16/le-petit-journal-canalplus-11466627.html); is dat dankzij 'Willem's grote vriend Hollande'?! - of via staatstrollen Nederlandse Omroep Stumperds te bekijken valt? Zie ook: http://www.hurktoilet.nl/weblog/wreageer.php?id=10049
Paleis op de Dam beklad: 'Fuck de koning'


Weg (nog) koning Willem-Alexander;
Wie weet wanneer Willem weggewerkt wordt? Wij wensen waarachtig wonderen!


Vive la Republique de Pays-Bas!


De 'andere 3'-partijen, te weten de:

  • 'Decanen Faculteiten der Rechtsgeleerdheid' over mijn oproep;
  • GI-instelling 'Samen Veilig' Midden-Nederland, de Raad van de Kinder'bescherming', de zeer bijzondere curator mr. Hopmans en advocaat moeder mr. Verbeke alsmede
  • 'Krom'bank Arnhem/ mrs. Blaisse, Jue, Van Son/ Groeningen & Co ter zake ingediend klaagschrift conform 'artikel 12 procedure'
komen spoedig aan de beurt; recht-zoekend burger en volhardend vader gaat nu eerst naar bed... slaap lekker Nederland!

No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia