donderdag 24 maart 2016

Criminele familierechter & Co pakt 3 dochters met list en bedrog hun vader af; stop PAS-familiedrama NU

Update art. 12 Sv./ beklag niet vervolgen misdadige 'justitiabelen'


Op 8 maart 2016 werd vanwege de - onjuiste! - seponering van 2 specifieke aangiftes = de facto rechtsweigering van het Openbaar Ministerie/ verzonnen? officier van 'Justitie' mr. Esbir Wildeman want 100% bewezen - schriftelijk/ via verhoor onder ede en zelfs audio! -  jegens de doortrapte, misdadige = liegende/ bedriegende en plaats-vervangend 'rechter' mw. mr. drs. L.A. van Son - volgens de (nog) 'krom'bankpresident mw. mr. Blaisse 'een van onze beste rechters' - zie transcript van 'overleg'gesprek = haar kul' - en dhr. H. Kraehe en dito mrs. Van Son, Sluijters, Kuypers - die bij het zeilmeisje Laura Dekker de behandelend voorzitter was, vast weet u nog haar strijd tegen de jeugd'zorgen'-brengers/ 'krommers' nog - en Kroon vanwege door hen gepleegde - onomstotelijk en zonder twijfel bewezen o.a. - 'valsheid in geschrifte, bedrog en machtsmisbruik, negeren artikel 162 Sv.' door deze recht-zoekend burger en zeker volhardend vader een beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit ingediend = 'artikel 12 procedure' gestart waarover reeds werd gepubliceerd, nu 2 weken geleden.

  • Genoeg tijd voor een antwoord binnen redelijke - wettelijke termijn zou je denken?


Helaas. Niets. Nada. Geen bevestiging van ontvangst, geen verklaring van ontvanke-lijkheid of planning van behandeling. Noppes...!
Mijn reactie:

klachtindiening d.d. 22-03-2016 jegens het 'Hof = Sof'

en hun klaarblijkelijke 'heulen met bewezen misdadigers' van de 'krom'-bank te Arnhem

- 'een handje klap tussen 'collega's in de koffiehoek' -

en directe mail-verzending met ondertekende post-nazending per d.d. 23-03-2016 kunt u hier nalezen.

  • Van een behoorlijke rechtsgang is onder (nog) gerechtshofpresident mr. Van der Winkel absoluut geen sprake. Integendeel.


Kinderen (laten) stelen, dat vindt hij kennelijk geen probleem; 'wie zwijgt en niets doet/ laat doen, is medeschuldig en verdient/ krijgt dezelfde straf'. 
Drie dochters wordt hun vader afgepakt door misdadige 'rechter's?!

De misdadige ontwikkelingen stapelen zich razendsnel op en juist dan is even 'rust/ afstand nemen' nodig om dan secuur en volledig weer-woord te voeren. Want: kort, voor nu - nadere publicaties volgen - d.d. 11-03-2016 werd na het afpakken van het vaderlijk gezag door mw. mr. Van Belzen - b#tch - nu de kinderen ook zelfs de omgang met hun eigen papa ontnomen door  de 'meervoudige familiekamer = partners in crime' mrs. Van Son, Kuypers en Kroon!
Dit 'omdat de kinderen dat zelf zo willen', aldus de enkel 'liegende en bedriegende' zeer bijzondere curator mr. Hopmans - en ook niet-'toevallig' in het-zelfde bestuur van de VJAR als huidige advocaat van moeder/ mr. Verbeke; evidente belangenver- strengeling! Maar dat vond het 'Sof' prima... nadere detail-publicatie over beiden volgt!

  • Wees reeds nu gewaarschuwd voor deze 'dames/ trollen'!


Wat een kul en totaal ongeloofwaardig = dit is nu echt PAS/ Parental Alienation Syndrome! Dat is echter niet vast te stellen als je bijna 1 jaar lang helemaal niets doet om de omgang te (laten) herstellen dan pas 1 dag voor te'recht'zitting d.d. 03-12-2015 met moeder/ 'de oudste twee kinderen' telefonisch genoemde 'kinderverkla-ringen' te verzinnen/ vast te stellen terwijl de 'krom'bank d.d. 10-12-2014 partijen juist opdroeg om 'alles' daarvoor te doen...
Dan bevorder je als zeker zeer bijzondere curator mr. Hopmans juist - bewust - (mogelijke) ouder- (= deze vader) vervreemding/ -verstoting! Tegenstrijdig aan de opdracht van de 'rechter'...!

  • Ook SVMN = jeugd'zorg-makers' meldde: 'Er is niets gebeurd'.

Is dat nu in het belang van de kinderen = herstel van de omgang, aldus Van Son d.d. 10-12-2014 of juist in het belang van de 'moeder' & Co...? Lijkt me duidelijk.
Beroep = bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 17-03-2016


Vader deed aantoonbaar diverse oplossingsvoorstellen tot herstel van de omgang maar deze werden steeds afgewezen. Hoe kan het dan dat de 'krom'-bank Arnhem toch in haar misdadige en nietige 'beschikking' vermeldde dat SVMN, curator mr. Hopmans 'meerdere voorstellen deden, maar dat door vader werd afgewezen en hij wederom ten onrechte als boeman de schuld kreeg' en 'gewijzigde omstandigheden tot het ontnemen van de omgang en art. 1:377a BW nu opeens wel van toepassing werden geacht'.


  • Smeriger en meer onrecht is onmogelijk.

In rechte kunnen ze het niet winnen van deze vader/ zijn oerinstinct en verworden deze 'rechters' tot misdadigers


Onacceptabel; wie denkt 'u' wel dat 'u' bent?

Opsluiten in de gevangenis is de passende? straf die wij daarvoor als samenleving in ons wetboek hebben afgesproken .

De wet geldt voor iedereen; als 'voorbeeld' functie ook/ juist voor - gepretendeerde - 'justitiabelen'!


Passende aangifte jegens 'deze tegenpartij' volgt wederom en wordt opnieuw openbaar gemaakt. Nadere (juridische) stappen en detail-publicaties volgen... leest u zelf maar over deze 'juridische monsters'!


Op dit moment kan het d.d. 17-03-2016 gedateerde en d.d. 18-03-2016 persoonlijk met ontvangstbewijs aan de centrale balie van 'krom'-bank te Arnhem ingediende:
  
  • 'beroep = bezwaarschrift nietigheid van rechtswege' gepubliceerd worden waar om de vernietiging = in de prullenbak, non-existentie van de d.d. 11-03-2016 andermaal valselijk opgemaakte 'beschikking' en dito 'proces-verbaal' d.d. 03-12-2016.
  

per mail-bericht en Hof en aangetekende, ondertekende post werd gezonden. Niet recht doen, is het doel in het 'Paleis van Misdaad' maar enkel 'burgers in civiele zaken standaard te laten verliezen'! Klacht werd wederom ingediend...
Openbaar Ministerie weigert vervolging bewezen misdadige rechters!Op zitting werd - 100% aantoonbaar middels integrale audio-opname en opgesteld, feitelijk transcript - bijv. 'A t/m E' gemeld maar in de 'zakelijke weergave van gedane/ gezegde op zitting' van de 'griffier' mr. Sluijters staan 'D + E' helaas niet vermeld...

Omdat het 'proces-verbaal' de enige kenbron is van datgene wat er zich daadwerkelijk in onze 'recht's-zalen - achter gesloten deuren, 'want' een familiezaak maar ook bij alle civiele zaken! - plaatsvindt, is deze omissie essentieel/


  • onacceptabel omdat daarmee een valse voorstelling van zaken wordt gegeven.


Volgens het wetboek van Strafrecht staat dat gelijk aan 'valsheid in geschrifte', zoals door de Hoge Raad in vaste jurisprudentie werd (her-) bevestigd.

  • Dat aangiftes van zeer ernstige criminele (non-) gedragingen tot op heden niet door het Openbaar Ministerie/ ovJ. mr. Esbir Wildeman werden vervolgd, is schokkend!In plaats van de feiten wordt er een gekunsteld... verhaal gemaakt, toegeschreven naar door hen ge-wenste uitkomst van de beschikking!  Dat is geen waarheidsvinding en/ of eerlijke weging maar fei-telijk een pure 'krom'-dictatuur over de ruggetjes van drie lieve meiden en hun volhardend vader.

Misdadige rechters wordt geen strobreed in de weg gelegd om drie kinderen - geheel ten onrechte! - de omgang met hun altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader te (gaan) ontnemen.


  • Dit ondanks = juist omdat vader niet akkoord gaat met leugens en bedrog de meegeleverde en onomstotelijke bewijzen; dat is ziek en misdadig.


Weg met 'In naam van koning Pils' uitgesproken en leve pacifistische revolutie 

Mw. S.S. verdient de ere-titel 'moeder' niet; houdt zij wel echt van hen?


Reken maar dat deze volhardend vader en recht-zoekend burger 'erg boos is' - logisch ook! - op mr. Van Son & Co, de RvdK, GI-instelling SVMN, zeer bijzondere curator Hopmans maar ook, uiteraard op de helaas ziekelijk-egoistische 'moeder' die dit alles de kinderen (en mij) wenst(e) aan te doen.

Hallo S.S.: je moet je meer dan schamen! Hoe durf jij samen met hen onze kinderen hun eigen, goede vader af te (laten) pakken? De waarheid zal/ meiden zullen zich uiteindelijk tegen je doen keren met weer verdriet...
Mevrouw S.S. verdient de ere-titel 'moeder' niet. Een echte moeder houdt van haar kinderen en zal nooit de omgang tussen de kinderen en hun vader onmogelijk maken zonder zeer goede redenen.


Afbeeldingsresultaat voor PAS loyaliteitsconflictIn ons PAS-familiedrama meldde mw. S.S. - nadat zij na mijn kort geding in jaar 2008 gedwongen werd om na haar 1e, toen internationale kinderont-voering naar Leipzig/ Oost-Duitsland = op 800 km afstand naar Nederland terug te keren - hatelijk tegen vader:

'Ich sorge dafuer dass du die Kinder nie mehr siehst'

- met getuige! De werkelijke reden dat er geen omgang plaatsvindt en nu zelfs afgepakt werd, is;


  • dat de = onze kinderen/ drie dochters niet de waarheid, de feiten over het diep-trieste PAS-familiedrama 'mogen' weten/ horen.


Want dan gaan onze kinderen zeker heel anders over hun ouders en 'hulp'-verlening denken...
De waarheid duurt het langst en echte liefde overwint alles!


Dit omdat dan niet moeder 'de lieve/ het slachtoffer' blijkt die onze kinderen van hun boze vader redde, maar het precies andersom is. 
Deze 'moeder'... is de werkelijkezieke agressor en onze kinderen en hun vader 'de slachtoffers'. De kinderen hebben recht op de waarheid/ werkelijke informatie op passende wijze en niet pas als zij 18 zijn of zoveel eerder als zij gaan weglopen van hun 'moeder'.

Reeds nu voelen zij in hun hart dat het afpakken van iedere omgang - inmiddels al 732 dagen - 'niet klopt' - ondanks de 'namens de kinderen' opgestelde verklaringen = leugens/ PAS-drama. Wordt vervolgd...


Afbeeldingsresultaat voor de waarheid duurt het langst
Jullie zijn altijd welkom te Bussum, lieve meiden, wanneer dan ook en hoe dan ook. Papa houdt 'van de maan en terug' van jullie drie...! Maar dat weten jullie al 14, 12 en 10 jaar lang.


Dikke kusknuf, Papa.
No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia