vrijdag 1 april 2016

Allerslechtste 1-april grap 2016: beweren dat Nederland een 'recht'staat is... feitelijk diep-triest en om te huilen!

Vooraf: erratum mijnerzijds, met 'Justitiabelen' werd/ wordt 'de Rechtspraak' bedoeld (besturen, rechters, griffiers, medewerkers et cetera)

They love krom en spreken onrecht; in naam van 'koning Pils'Afbeeldingsresultaat voor trap in kruisDe 'Recht = Krombank' en het 'Hof = Sof' Arnhem zijn als 'twee handen op dezelfde misdadige buik' en (nochtans) werkzaam in het 'Paleis van Misdaad'. Een 'statig', lelijk gebouw dat in stand gehouden wordt van ons belastinggeld en waar de juist eerlijke, wetsgetrouwe burgers heen gaan om recht te doen laten gelden - in plaats van 'antieke?' eigen-richting - maar waar zij 'stank voor dank' krijgen. Waar de individuele burger helemaal niet tegen 'willekeur en onrecht' beschermd wordt, maar juist 'besodemieterd en juridisch in het kruis worden getrapt!

Diverse curieuze uitspraken worden nu juist daar gedaan... onder aan-'fuehrung' van reeds bewezen misdadig ge'krom'bestuur mrs. Blaisse, Civile en Evers. Voor-ganger mr. Naves werd 'weggepromoveerd' naar dito 'krom'bank Amsterdam om de Mokumse burgers 'het leven kapot te (laten) maken'... het is een misdadige stoelen-dans waarbij Vrouwe Justitia wordt verkracht en alleen de betroffen, ontgoochelde burgers 'moord en brand' roepen of - diep-triest - zelfs een einde aan het eigen leven maken. 


'Dankzij' onze = hun 'recht'spraak... wat een 'prachtige' VOC-mentaliteit, of toch juist niet en verwerpelijk/ onbestaanbaar?! U weet dat 'ieder volk de leider krijgt die het verdient'; maar door 'criminelen van het ergste soort' geregeerd = uitgezogen en bedrogen' te worden, dat wilt u toch zeker niet? Ik ook niet; gelukkig zijn wij het eens.
De 'recht'spraak is enorm corrupt; van een 'recht'staat is geen sprake!

Zet uw (mogelijke) roze bril dan alstublieft snel af en zie de huidige staat/ verval van ons mooie Nederland. Veroorzaakt door 'onze' leiders/ (nog) machtshebbers aan de top; zij zijn niet de oplossing maar zijn juist het probleem. Niet 'meer repressie of inleveren van privacy voor veiligheid' maar per direct 'afzetten van deze machtswel-lustelingen/ 'witteboorden- of befjes'criminelen' en hen vervangen door wel eerlijke, wetsgetrouwe dienders.Afbeeldingsresultaat voor eu top 2016Die niet het eigen- maar enkel het lands- = ons belang dienen... dat is echter een belangrijk verschil dat veel van deze 'elite = criminelen' niet (willen) kennen.

Zij huichelen 'voor ons te zijn' maar ze zijn er feitelijk 'alleen maar voor zichzelf'...!
  • Krombank en Sof Arnhem zijn twee handen op een misdadige buik die wel benoemd maar niet ontslagen worden door daarmee bewust wegkijkende Willem-Alexander; wat een triest 'konink-arm'?!

Afbeeldingsresultaat voor koning gooit wc

Uit naam van niet-mijn 'koning Pils' die met zijn 'charme-offensief' - waar die dan ook uit zou moeten bestaan? - in de Schilderswijk poogde om een leuk 'nieuws'-item voor het NOS te regelen maar er ondertussen voor kiest om zijn ogen te sluiten voor mijn - hadden die van u kunnen zijn - drie dochters en hem aangetoonde de facto misdadige (non-) gedragingen te Arnhem om hen hun papa af te pakken.


Willem-Alexander laat naar een kennelijk niet-bestaande (?!) brief van het Ministerie van V&J/ (nog) minister mr. Van der Steur verwijzen om 'niets te hoeven doen' en zijn vriendjes-misdadigers niet te moeten ontslaan. Deze Willempie & Co steelt meer van ons Nederland dan alleen zijn hempie...


U begrijpt dat die smerige oranje wimpel daar
belandde waar 'ie (thuis-) hoort: in de vuilnisbak
Geen juiste reactie op bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' door 'krom'bank en geen enkele reactie op artikel 12 procedure!

In casus blijken diverse zeker niet-'Justitiabelen' - 100% aangetoond - misdadigers te zijn die 'domweg' in crimineel samenspan nu niet eens het fatsoen/ 'lef' hebben om (op wettelijk vereiste wijze) te reageren op tijdig ingediend bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' jegens de 'krom'bank en ook op het beklag 'niet-vervolgen van een strafbaar feit'/ een zogenaamde artikel 12 procedure bij het 'Sof' Arnhem werd geen enkele reactie ontvangen...?!Afbeeldingsresultaat voor willem en poetin  bierAangetoond worden diverse mail-berichten en aangetekend of per faxbericht verzonden stukken door zeker niet-onafhankelijke en zeer corrupte Justitiabelen 'simpelweg' genegeerd.

In naam van niet-mijn 'koning Pils'... bah!Mijn bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 17-03-2016 werd ten onrechte als 'hoger beroep/ 2e aanleg' geduid en op mijn brief d.d. 20-03-2016 en rappel d.d. 29-03-2016 volgde geen (herstel-) reactie van de 'krom'bank Arnhem.


Hetzelfde geldt voor mijn beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit - door deze niet-'Justitiabelen' d.d. 08-03-2016, brief alsook klacht-indiening d.d. 22-03-2016 en rappel d.d. 29-03-2016 bij het 'Sof' Arnhem.Geen enkele reactie... doet de waarheid pijn en valt daar helemaal niets tegen in te brengen?Het staat 100% vast dat - ook uw eigen - kind(eren) in dit land met smerigste leugens van u afgepakt kan/ kunnen en naar de knoppen 'geholpen' worden.


Het staat vast dat 'koning, rechter, minister' liegen dat ze barsten! Onbestaanbaar. Daar maakt u zich toch ook sterk tegen?

Tot het u zelf betreft... sta nu op tegen de vernietiging van Nederland!De rest van Nederland 'gelooft' niet dat - veel, mogelijk niet alle maar waarom zwijgen de 'goede'? - rechters de facto misdadigers blijken en verkiest het om 'de kop in het zand te steken'?

Wel zo 'veilig' totdat... zij/ u zelf aan de beurt zijn/ bent. Dat wens ik echter niemand toe: wordt alstublieft wakker!

  • In ons = uw eigen belang.


Wij - eerlijke burgers - leven in een matrix/ web van leugens en bedrog waar de zichzelf als de 'elite' ziende kliek van huidige machthebbers inderdaad de 'wereldheerschappij' en mijn/ uw 'slavernij/ dood voor de doorsnee-mens' nastreeft. Het is erger dan u denkt, maar nog niet te laat...

want het kaartenhuis van Nederlands & NWO-criminele gang is aan het instorten!


Afbeeldingsresultaat voor koning horen zien en zwijgenHet kan toch niet vaak genoeg gezegd worden:

'Wees slim, doe mee en sta op'
tegen zieke staatsdictatuur en

doorzie hun allesvernietigende oorlogspropaganda.


Stem tegen het associatieverdrag!


Sta op voor ons ideaal/ onze eerlijke, open wijze van samenleven en laat u niet bang maken of misleiden! Geloof alstublieft 'koning Pils' en zijn kliek niet (meer) maar ga zelf op onderzoek uit bij 'de alternatieve' = wel eerlijke echte nieuwssites, bijvoorbeeld van de waarheidsstrijders Micha Kat/ revolutionair-online, AdamNoir van SteveBrownNico van den Ham/ melder van misstanden en ook Joep Zander/ familierecht enz.


Past u zeer op voor 'nep-sites' van overheidstrollen waarmee u 'weliswaar een uitlaatklep maar geen enkel resultaat wordt geboden' en tegelijkertijd als een 'potentieel onruststoker/ opstandeling' geregistreerd en u tegengewerkt wordt door de 'elite = criminelen' omgekochte hun 'vrienden en foute actievoerders'. Vertrouw uw naasten die u kent en verenigt u!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia