zondag 3 november 2019

NEE, NEE, NEE - GÉÉN 5G! STEL 'ZE' PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK VOOR 5G-GEZONDHEIDSSCHADE: RED UW KIND(EREN) VAN 5G-GEMAGNETRON!
PAK 'ZE' OP ENIGE PLEK WAAR ZE 'GEVOEL' HEBBEN: IN PORTEMONNEE - GÉÉN 5G!!


Volhardend vader, rechtzoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakt zich al langer...

   ZÉÉR GROTE ZORGEN OVER
   GIFTIGE CHEMTRAILS en 5G-
   ELEKTROMAGNETISCHE STRALING!

Alstublieft:

  • WORD WAKKER: LAAT UW KINDEREN, Uzelf, de DIEREN en NATUUR toch NIET LANGER VERGIFTIGEN en OOK NIET 5G-MAGNETRONNEN!


   GRN STEUNT het INITIATIEF van:

   DE NATIONALE BOND OVERHEIDSZAKEN
   om VERANTWOORDELIJKEN VOOR GAANDE
   én KOMENDE GEZONDHEIDSSCHADE...

   - alias 'STILLE MASSAMOORD' -
    AANSPRAKELIJK TE STELLEN:

    NEE, NEE, NEE... GÉÉN 5G!

     RAAK ZE WAAR HET HÉN PIJN DOET:

  • IN DE PORTEMONNEE!!
MAIL BOND OVERHEIDSZAKEN: AANMELDING AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING:


Doe mee aan de 5G aansprakelijkstelling met recht op een dagvergoeding van € 2.000,- per dag!

Van:       Nationale Bond Overheidszaken
               info@bondoverheidszaken.nl
Aan:        drs. E.M. Groenendijk MSc.
Datum:    Za 2-11-2019 23:25


Beste Bondslid,

Goed nieuws! De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een aansprakelijkheidsactie tegen 5G begonnen en nog voor ik jou heb kunnen informeren (waarover later meer) kunnen we al spreken van een succes. Ik wil jou oproepen ook aan de actie mee te doen. Lees verder en bekijk ook onze vernieuwde geautomatiseerde:


Zoals je misschien weet zijn KPN, T-Mobile en Voda-fone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, om-dat het ons in staat zal stellen een film in twee se-conden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je misschien ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagneti-sche straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je ge-zondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwe-ge de gezondheidseffecten die zij ervaren.

Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw per-soonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten. Is dit alles nieuw voor je, klik dan hier:


Begin deze maand zijn we daarom de aansprake-lijkheidsactie tegen 5G begonnen met recht op
een schadevergoeding van max. € 2.000,- , en die loopt als een trein! Het was mijn bedoeling om jou eerder over onze actie te informeren, maar doordat de e-mails naar alle leden handmatig moesten wor-
den verzonden, en we vanaf het begin veel aanmel-
dingen kregen, kwam ik er niet aan toe jou dit bericht te sturen. Sorry daarvoor. Inmiddels hebben we onze communicatie voor een belang-rijk deel kunnen automatiseren.

Sinds afgelopen zomer hebben ik en een kleine groep vrijwilligers een grote inspanning geleverd om tot een aansprakelijkheidsbrief te komen waarmee we de introductie van 5G kunnen blokkeren. De methode die we met de brief hanteren, is gebaseerd op ons eerdere succes inzake de Zorgverzekeringswet. De aansprakelijkheidsbrief wordt in elk geval verzonden naar directeuren van telecomproviders, politici en ambtenaren. We hebben nu aanmeldingen binnen van meer dan 4.400 personen. De actie richt zich op dit moment op de telecomproviders. Omdat we pas sinds vandaag over een vereenvoudigde aanmeldprocedure beschikken, heeft nog niet iedereen zijn aanmel-ding afgerond. Ons doel was om een aantal van 1.000 deelnemers aan onze actie te bereiken. We streven nu naar 5.000!


Zouden er zoveel mensen aan onze actie meedoen, dan bezorgen we de telecomproviders een zeer groot probleem. Sowieso hebben de directeuren van deze bedrijven straks aansprakelijkheidsbrieven op hun bureau liggen waar ze niet omheen kunnen. Maar liggen op dat bureau straks 5.000 brieven, dan be-draagt onze gezamenlijke claim 3,5 miljard euro op jaarbasis. Reken maar dat in de bestuurskamers dan paniek uitbreekt! Klik hier voor meer informatie over onze actie. De actie loopt tot en met maandag 18 november. Binnenkort gaan we de politici en ambtenaren aanpakken.

Meld je NU aan! En stuur dit bericht vooral ook door naar vrienden, familie, buurtgenoten, mensen die je kent van de sportclub, je werk, etc. We kunnen een doorbraak bereiken, maar dan moeten we wel voor wat massa zorgen!

PS. De cursussen en lezingen “Leer uw Rechten” starten weer vanaf december, leden die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen een uitnodiging en meer info per email.

O ja, Facebook heeft het nodig gevonden om ons de toegang tot ons eigen account te ontzeggen. Het openen van een tweede, vervangende pagina heeft Facebook onmid-dellijk tegengehouden. Je kunt ons enorm helpen door zélf onze informatie op sociale media te delen. Laat de gevestigde orde maar zien hoe wij over censuur denken!

Met vriendelijke groet, J. Zwarts

Voorzitter Nationale Bond Overheidszaken
Tel: (+31) 06 12567430 - website: www.bondoverheidszaken.nl
WAT VOORAF GING:


d.d. 15-03-2019: 'STOP 5G - LAAT UW HOOFD NIET IN MAGNETRON STOPPEN:


en:

d.d. 03-07-2019: 'STOP invoering DODELIJKE 5G-STRALING: 4 JULI, 15:00, Den Haag-DEMO LEVENSGEVAAR:


en:

d.d. 29-07-2019: 'GENIETEN van ZON = VERBODEN in NL: 'sluierbewolking/ smog' zijn GIFTIGE CHEMTRAILS en...

en:

d.d. 11-08-2019: '5G-STEUNZENDER AAN MIJN BUITENMUUR?
                           OVER MY DEAD BODY!

  • zei vaders dan en díe houdt GRN er graag in... 5G? Weg ermee!'
GRN: NEE, NEE, NEE... GÉÉN 5G!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia