vrijdag 31 mei 2019

OIA-36: #FREEVRIJKOTTE, IVO, nu al TWEE NACHTEN IN DE CEL 'OMDAT' die... ÉCHTE VADER bij het VOETBALLEN van ZIJN ZOONS kwam KIJKEN?!d.d. 22-07-2016: Ruben van Dortmont - 'Voetballen gaat fout'

'Ouder' die omgang tussen kind(eren) en andere ouder onmogelijk maakt is 'misdadig'!Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het schokkend dat PapaIvoVrijkotte... 

  • NIET eens bij het VOETBALLEN VAN ZIJN EIGEN ZOONS 'MAG KIJKEN'...

waarom, waarom toch... 'MOEDER' van júllie zoons?

Daarmee breng jij jullie GEZAMENLIJKE ZOONS (mogelijk ernstige) EMOTIONELE SCHADE toe! GRN leeft met IVO
(en de voetbaljongens) mee en eist:

   ONMIDDELLIJKE VRIJLATING!

 #FreeIvoVrijkotte
    'N ÉCHTE VOETBALVADERWAT VOORAF GING:


d.d. 28-05-2019: 'OIA-35:

   GELD, MACHT & VIEZE ZAKEN -
   VALSE PAUW en ENGE DE JONGE.

Dát doen:


d.d. 05-05-2019: 'BEVRIJDING?sDAG 2019:


     IVO VRIJKOTTE OP DE FIETS met een WIT T-SHIRT!


d.d. 05-05-2019: 'BEVRIJDING?sDAG en GELE HESJES ARNHEM:


d.d. 09-05-2019: Joep Zander

   'Geel tegen zwart op bevrijdingsdag'

Het passeren van het gerechtshol Arnhem kan ik niet in stilte voorbij laten gaan.

De plek waar ik herhaaldelijk als vader werd beledigd, geschof-feerd, waar we met een stuk of dertig vaders ons binnen in de hal vastketenden, waar het beruchte discriminerende formulier werd geproduceerd waarop vaders al bij voorbaat voorge-drukt de voogdij (gezag) werd ontzegd.d.d. 29-05-2019: 'Nieuw: HERKEN OVERHEIDsMISDADIGERs:FREE voetbal-vader: IVO VRIJKOTTE die ging kijken NAAR 'T VOETBALLEN van ZOONS!d.d. 30-05-2019: Joep Zander

  • 'Gevangenis voor het kijken naar het voetballen van je kinderen; steun Ivo'

Zo’n 25 jaar geleden noteerde een raadsrapport over een liefdevolle Friese vader die omkeek naar zijn kin-
deren (bij het voetbalveld onder andere) het volgen-
de:

  • “De heer X weet dat hij zijn ex-vrouw het beste kan raken door contact te zoeken met zijn kin-deren. Het lijkt erop dat hij niets ervaart van de ellende die hij daarmee aan-richt. Het lijkt ook alsof zijn kinderen niet meer van belang zijn. De heer X is een man met normale verstandelijke vermogens, die in staat geacht moet worden om de gevolgen van zijn daden te overzien.“

(jeugdbescherming Friesland geciteerd in het boek Gemist vaderschap van Joep Zander en Emiel Smulders)

Gisteren belde Ivo Vrijkotte mij vanuit de politiecel in Oldenzaal met de mede-deling dat hij door de politie was opgepakt omdat hij naar het voetballen van zijn kinderen aan het kijken was. Want er is nog maar weinig veranderd de laatste tientallen jaren. Het is misschien wel erger geworden.d.d. 30-05-2019: Patrick Damhuis - Dwaze Vaders

'(OM)KIJKEN NAAR JE KIND... VOOR VADERS STRAFBAAR ??

Gistermiddag (woensdag 29mei zo rond half 3) is Ivo Vrij-

kotte opgepakt door de politie, omdat ie stond te kij-
ken bij de voetbalwedstrijd/ training van zijn zoon-
tjes...

Hij heeft daarmee een contactverbod genegeerd mis-schien, maar: de vraag is nog steeds, of het contact-verbod wel een wettelijk gedragen is en wel op juiste informatie is uitgevaardigd en/of juist gebruikt (lees: misbruikt?) werd door een moeder, die "het systeem" dankbaar wist/weet te manipuleren...


Hoe dan ook: op zijn záchtst gezegd, vind ik het bijzónder "opmerkelijk" , te moeten constateren, dat het #openbaarministerie #OM het (om)kijken naar zijn zoons, een zó een zwaar vergrijp lijkt te vinden, dat Ivo nu de 2e (!) nacht in een cel gaat door-brengen!!


Ter vergelijk: iemand die een winkeldiefstal pleegt, of iemand die door ruzie lichaamlijk letsel heeft toegebracht, staat ná verhoor (meestal binnen een paar uur) daarna weer op straat om naar huis te gaan.... ! Een 2e nacht cel... staat dát in verhouding tot het "vergrijp " ???! #hoeKANhet , dat kijken naar je kind, dus wíllen omkijken naar je kind.... als een zwáárder vergrijp behandeld líjkt te worden nu. ???!


Daarom lieve mensen, gaan een aantal mensen, morgen Ivo een hart onder de riem steken, door zichtbaar aanwezig te zijn. De aanmeldingen stromen langzaam binnen, maar ik roep jullie allen op: kom morgen richting oosten des lands.

We weten morgenochtend / tussen de middag /begin middag pas waar precíes (Arrestantencomplex Borne of Rechtbank Almelo) en hoe laat, maar we willen laten zien, dat dít zo niet langer kan! 
Als ook jìj vindt dat (om)kijken naar je kind, een zwaar vergrijp is.... blijf dàn thuis. Denk je net als wij, dít is van de zotte: kom dan richting ons, en steun!

  • Hou FB in de gaten, dan weet je waar en hoe, geweldloos (!!!!!) laten we weten (Om-)kijken naar je kind, is dát strafbaar? Doe normaal !


GRN: Want.. zo'n vader als in onderstaande video is Ivo Vrijkotte zéker niet. Integendeel: beide zoons kunnen trots op hun papa - en andersom - zijn!

d.d. 05-08-2013: 'Jiskefet - Voetbalvader'Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia