woensdag 2 januari 2019

Deel-11: KNUPPELENDE HAAGSE POLITIE achtervolgt VREEDZAME GELE HESJES NL - dus KOMEN WE WEER: vreedzaam, vastberaden, MASSAAL!


GRN: Schokkende AGRESSIE van HAAGSE POLITIE tegen VREEDZAME GELE HESJES!

Een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan lijf en goed... dan dooft het licht!Volhardend vader, recht-zoekend burger en GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSC. - gewoon PapaErik - was wederom 'geschrokken' van deze onnodige AGRESSIE van de HAAGSE POLITIE tegen deze VREEDZAME mede-demonstrant van de
GELE HESJES NEDERLAND.

  • SCHOKKEND: Als je naar smaak van de politie niet hard genoeg rent, dan word je gemept met de ('T oudE model) wapenstok - NL is een POLITIESTAAT!

Wikipedia: 'Onder een politiestaat verstaat men een staat waar de sociale, economische en politieke macht door de leiders gehandhaafd wordt met behulp van (geheime) politie. Deze politie heeft in dit soort staten meer bevoegdheden dan gebruikelijk is in een liberale democratie. Politiestaten in de strikte betekenis van het woord worden meestal ge-kenmerkt door totalitarisme en een sterke sociale controle.


Maar het VOLK HEEFT DAT DOOR en
KOMT IN PACIFISTISCHE OPSTAND:

  • LANG LEVE GELE REVOLUTIE:

TEGEN RUTTE-3 en VOOR NEDERLAND!


 GELE HESJES, GELE HESJES,
 GELE HESJES NEDERLAND...

 GELE HESJES, GELE HESJES...
 VEROVEREN HET LAND':

 BLAUW-WIT-ROOD - NEDERLAND IN NOOD


Dat is de waarheid en niets dan de waarheid die... gezegd moet worden! In het be-lang van Nederland, in het belang van Vrouwe Justitia en in het belang van de kinderen:

  • VERZET U TEGEN RUTTE-CATUUR - WIJ ZIJN HET VOLK!
GRN: GELE HESJES NEDERLAND - vanuit het HOGE NOORDEN naar Den Haag:

  • VEEL RESPECT en GELE GROETEN aan MEDE-HESJES NL
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia