dinsdag 5 februari 2019

GELE HESSER GRN tegen Hof ZONDER Discipline: SCHAAMT U ZICH NIET MEE TE DOEN AAN DE BURGER-BEDONDER-SHOW? Dat zou wel moeten!GRN kreeg recent een tip: 'Je moet je mobieltje draaien dan krijg je niet van die zwarte balken aan de zijkanten'... helaas is 45-jarige GRN (nog) niet zo handig met z'n stupid-phone!

Volgende keer maar weer de opgeladen, klaarliggende videocamera meenemen ipv. vergeten... hoe die werkt, heeft GRN inmiddels wel al aardig uitgeprobeerd. Of zou GRN toch nog 'meer last hebben' van de recente val van de trap? Het juist antwoord: optie-1...

  • Excuses voor uw (mogelijk) stijve nek van 't draaien om te kunnen kijken!
'SCHAAMT U ZICH NIET MEE TE DOEN AAN: de BURGER-BEDONDER-SHOW?


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en de zoveelste zogenaamde 'staatsvijand' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zal nog een vervolg over de klachtzaak jegens ex-deken, mw. mr. Van Empel publiceren waar de be-handelend voorzitter mw. mr. drs. Heenk en overige leden werd gevraagd:


       Er kwam geen antwoord.


GRN leerde: 'wie zwijgt, stemt toe'!

Nee dus: 'ze' schamen zich daar niet voor...
en aldus wordt hier wederom herhaald:

   GELE HESJES NL zijn KEIHARD NODIG:

   SLUIT U OOK AAN en STRIJD MEE VOOR:

ECHTE DEMOCRATIE, ONAFHANKELIJKE RECHTSTAAT en EERLIJKE WELVAARTSVERDELING!


Wikipedia:

Salomonsoordeel, door Giuseppe Cades. De vrouw in het wit verhindert dat de soldaat haar kind in tweeën hakt. Een salomonsoordeel is een vonnis of uitspraak in een lastig geschil die getuigt van wijsheid en spitsvondigheid. Geen van de strijdende partijen heeft ogenschijnlijk een voordeel bij deze uitspraak. Uit de reactie van de strijdende partijen leidt de rechter vervolgens af welke partij in haar recht staat. De uitdrukking is ontleend aan een Bijbelverhaal waarin koning Salomo op een spitsvon-dige manier een oordeel velt in een moeilijk juridisch vraagstuk (1 Kon. 3:16-28).


ACHTERGRONDEN KLACHT-ZAAK:


d.d. 27-11-2018:

  'Rutte, Grapperhaus/ Dekker 
   l#llen op tv mooi over 'recht'staat maar...


    ipv in te grijpen bij diverse Wanorden
    van Advocaten!'

GRN: Meer komt... maar nu eerst naar bed. GRN wil morgen uitgerust zijn voor het lesgeven en de 'Open Avond'!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia