woensdag 6 februari 2019

GELE HESSER GRN op bezoek bij WAN-ORDE van ADVOCATEN = klacht vs. Van Empel olv. NEP-VOORZITTER K.H.A. HEENK: SCHAAMT U ZICH NIET?!GRN: Het waren uiteindelijk geen 6 maar 8 minuten en toen stond recht-zoekend burger Groenendijk weer buiten. Een zinloze exercitie want een SCHIJNVERTONING = BURGER-BEDONDER-SHOW van het Hof van Discipline/ Orde = Wanorde van Advocaten maar...

  • wel (H)EERLIJK om de wel/ niet-edel-gestrenge 'dames en heren' even duidelijk DE WAARHEID en NIETS DAN DE WAARHEID te kunnen zeggen

Daar hebben we echter geen 30 minuten voor nodig, aan 8 had GRN genoeg en... wordt verder vervolgd!

Zoals u hoorde: d.d. 01-04-2019 komt dan de door GRN reeds nu voorspelde = 99,99% zekere 'klachtafwijzing' zoals ondertekend gaat worden door o.a. nep-voorzitter mw. mr. drs. K.H.A. HEENK en neen;

  • Uitspraak 'op 1 april, kikker in je bil' - dat is geen grap... hoe 'lollig' bedacht die datum, SOF ZONDER Discipline!


WAT VOORAF GING:'SCHAAMT U ZICH NIET MEE TE DOEN AAN: de BURGER-BEDONDER-SHOW?


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en de zoveelste zogenaamde 'staatsvijand' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zal nog een
vervolg over de klachtzaak jegens ex-deken, mw. mr.
Van Empel publiceren waar de behandelend voorzit-ter mw. mr. Heenk en overige leden werd gevraagd:


        Dat zou u namelijk wel moeten doen!

        Er kwam geen antwoord.


GRN leerde: 'wie zwijgtstemt toe'!

Nee dus: 'ze' schamen zich daar niet voor...
en aldus wordt hier wederom herhaald:

   GELE HESJES NL zijn KEIHARD NODIG:

   SLUIT U OOK AAN en STRIJD MEE VOOR:

ECHTE DEMOCRATIEONAFHANKELIJKE RECHTSTAAT en EERLIJKE WELVAARTSVERDELING!d.d. 05-02-2019: 'GELE HESSER GRN tegen Hof ZONDER Discipline:

---

Wikipedia: Salomonsoordeeldoor Giuseppe Cades.

  • De vrouw - of man - in het wit - met geel hesje, gele muts en gele zonnebril - verhindert dat de soldaat haar kind in tweeën hakt.

Een salomonsoordeel is een vonnis of uitspraak in een lastig geschil die ge-tuigt van wijsheid en spitsvondigheid. Geen van de strijdende partijen heeft ogenschijnlijk een voordeel bij deze uitspraak. Uit de reactie van de strijdende partijen leidt de rechter vervolgens af welke partij in haar recht staat. De uit-
drukking is ontleend aan een Bijbelverhaal waarin koning Salomo op een spitsvondige manier een oordeel velt in een moeilijk juridisch vraagstuk (1 Kon. 3:16-28).

---

Wat GRN vindt van zo.n NEP-HOF van Discipline = SOF ZONDER Discipline dat op '1 APRIL UITSPRAAK' doet?
d.d. 01-04-2014: SerpentGameplay '1 April, Kikker in je bil! (Fopje voor mijn ser-pentjes)'  Sorry voor de mensen die na deze video een trauma hebben en NEE het is geen screamer, ik haat fucking screamers!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia