vrijdag 19 oktober 2018

PALEIS VAN MISDAAD ARN-HEL - GRN EIST GEHEIME TUSSENBESCHIK-KING MINTJES OP! OOK AANGIFTE TEGEN Z.J. OOSTING - HOF ARNHEMGRN: >50 misdadige rechters, griffiers, presidenten enz. - onacceptabel!

Burger GRN verzoekt Openbaar Ministerie om misdadig bestuurslid hof te vervolgen:Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - publiceerde reeds de 'concept'-aangifte en bij deze het ingescande origineel, zoals bij de politie Hilversum gedaan werd tegen:

'Recht?erlijk bestuurslid Gerecht?sbestuur' = naar het wetboek
van Strafrecht TE VERVOLGEN - artikel 225 Sr.

  • mw. mr. Z.J. OOSTING (-Stockhorst?)

van het hof Arnhem = SOF ARN-HEL!!Aangifte d.d. 10-10-2018

   jegens mw. mr. Z.J. Oosting

   Pagina 1 - pagina 2


d.d. 16-10-2018:

    'Rechtersdictatuur-9:

    Drs. GRN MSc. laat zich niet verne#ken...


    
...door 100% misdadig!!!


   ge'recht?'shof Arnhem = sof Arn-hel

    mr. Z.J. Oosting
Uiteraard werd - misdadigster! - Oosting op directe wijze van deze recente aangifte op de hoogte gesteld:Aangifte jegens mr. Z.J. Oosting - publicaties


   Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

   Vr 19-10-2018, 00:05

   Van:    drs. E.M. Groenendijk MSc.
   Aan:    gezagenomgangsgriffie.rb- gel.
              arnhem@rechtspraak.nl 

   GAARNE DOORZENDING aan mr. OOSTING - dank!


   Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,
   Hof Arnhem = sof Arn-hel/ bestuurslid mr. Z.J. Oosting,

   1. Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc.
   heeft meer dan genoeg van uw Paleis van Misdaad te Arnhel en deed opnieuw
   aangifte, ditmaal tegen uw bestuurslid = misdadigster Oosting!

   2. Kortheidshalve verwijst GRN naar 1e publicaties,
   d.d. 16-10 en d.d. 19-10-2018:


   Rechtersdictatuur-9: drs. GRN MSc. laat zich niet verne#ken door 100% mis-
   dadig ge'recht?'shof Arnhem/ mr. Z.J. Oosting - aangifte gerealiseerd!

   GRN : Nederland is - helaas - geen rechtstaat (meer) maar... een bananen-
   republiek!!  Weg met dat  ZWART TOGIA-TUIG!
   

   3. In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia, in het belang van Nederland,


   Met publicerende 'groet',
   drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo!!!GRN EIST GEHEIME TUSSENBESCHIKKING - MISDADIGSTER - MINTJES OP!!!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia