dinsdag 19 december 2017

Code rood: bewuste luchtverontreiniging - giftige strepen boven Bussum! Geen con- maar chemtrails = geen ijskristallen maar giftige chemicalien!


Groenendijk wil zon, blauwe lucht en wolken zien; dus geen giftige dampen inademen!


Groenendijk maakt zich grote zorgen over vergiftiging boven onze hoofden!


Jazeker, beste dames en heren... ook recht-zoekend burger en volhardend vader drs. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakt zich grote zorgen over het gif dat 'de elite' over onze hoofden laat uitsproeien.

Ja, u weet wel... niets geen 'normale' condens-/ vliegtuigsporen in de lucht (contrails/ ijskristallen) maar feitelijk 'chemtrails'...

of in beter Nederlands/ kort uitgelegd:

  • gif dat met vliegtuigen over ons wordt uitgespoten!


Roger Pierweijer legt het ons d.d. 19-02-2015 begrijpelijk uit:
En recent, d.d. 12-09-2017, zijn update:
Als uw eigen gezondheid en een toekomst voor uw kind(eren) u eveneens lief is?

  • word dan eindelijk wakker!

Kijk niet naar beneden op die stomme smart?-phones maar juist omhoog! Naar de lucht - desgewenst: de hemel - en zie wat daar keer op keer gebeurt. Dat is niet normaal, dat is gemaakt; dat is weer-manipulatie en

  • de-'elite'-laat-u-ziek(er)-maken en niets anders dan dat!
Waar zijn mooie NL-wolkenluchten gebleven? GRN ziet alleen witte smurrie!


Maar ja, of u ziet dat niet... omdat u bijna iedere vrije minuut op dat stomme apparaat zit te turen en niet (meer) om u heen/ naar buiten kijkt;

of als u wel omhoog kijkt en die witte, langzaam uitwasemende strepen in de lucht ziet dan wilt u niet geloven dat 'er iets verkeerds' zou zijn... tegen beter weten in! Uw hoofd in het zand of uw mobieltje (ver-)stoppen helpt u echter niet!

Kunt u zich dan echt niet meer herinneren hoe 'de lucht' er eigenlijk uit zou moeten zien? Iedereen van mijn leeftijd (44 jaar) of ouder moet dat toch nog weten...?!

Wake up:

Anders zijn die wereldberoemde Nederlandse wolkenluchten alleen nog maar op schilderijen uit de Middeleeuwen te zien;

dat is ziek (-makend)!Dus gaat u net als Groenendijk als optie-3: vaker omhoog kijken, altijd zelf nadenken en ook in opstand komen... sluit u aan; samen maken we onze lucht weer zoals die hoort te zijn;

  • mooi blauw met witte wolken!


Deze vergiftiging van Bussum/ Nederland moet stoppen:
En nog een voorbeeld van de voortdurende vergiftiging van Bussum:


NOS wil niet dat u weet dat u vergiftigd wordt en komt met ongeloofwaardige 'uitleg':


Bent u - nog steeds te - 'goed-gelovig' en denkt dat Gerrit Hiemstra over vliegtuig-strepen de waarheid spreekt? Echt? Alstublieft... onderstaande uitzending is pure staatspropaganda; ook Gerrit is lid van/ werkt voor 'de club tegen het volk', aldus GRN; wegzappen dus als u die Hiemstra ziet!


De waarheid volgens zelf-nadenkende burger:

NOS en alle andere reguliere media = massa-manipulatie

= halve waarheden vertellen, publieke opinie in een bepaalde richting duwen en vooral 'de elite' aan de macht houden met bangmakerij, leugens en bedrog... om maar wat voorbeelden te noemen.

Nogmaals:
                   liever de harde waarheid...
                   dan hun - mooie? - leugens!


HahaHiemstra...

  • Niet serieus te nemen; niet uw weersvoorspelling en niet uw 'uitleg'!Wat Hiemstra 'uitlegt' is, aldus GRN, te duiden als misleiding; pure volksverlakkerij, vindt u ook niet? Welke - dure! - middelen/ pillen zou hij mogelijk krijgen/ slikken om vergiftigende effecten tegen te gaan? Of interesseert hem zijn eigen gezondheid niet... GRN snapt dit soort mensen niet, u wel?

Mogelijk dat GRN er 'heel andere normen en waarden' op na houdt dan weerman Hiemstra?!

  • Groenendijk wil blauwe lucht en niet vergiftigd worden! En u?Gelukkig zijn er ook in Nederland andere wakkere mensen - Maarten Horst, d.d. 13-04-2015 - die deze gif-strepen niet pikken en de AIVD = het Ministerie van Binnenlandse Zaken opbelden. Luistert u zelf - typisch - hoe dat dan gaat:Goed geslapen en lekker vroeg op... genieten van de zon? bij een mooie wandeling:


O wat was het zondag. d.d. 17-12-2017 weer een lekker chemtrail-weertje;

  • heerlijk?' gif-happen!
d.d. 19-05-2014: Waarheid Openbaring ~Chemtrails~ inhoudelijke uitleg:

  • Blijf mensen bewust maken, alleen dan kan er wat veranderen!Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia