zondag 29 april 2018

FB-censuur als staatsopdracht; politie/ OM die alles meelezen en Rutte-3 die liegt dat het gedrukt staat! Doet u mee NL weer mooi en trots maken?
Binnenkort ook in - weer mooi en trots te makenNederland? Viva Catalonia!

Helpt u svp. allemaal mee met zoeken naar Lina, Jördis en Imke; dank/ dikke knuf!


'Meester, verdient u nou ook geld met uw site?', wordt wel eens gevraagd door een wakkere leerling. Neen hoor, jongen of meisje...

...maar daar doet GRN het ook helemaal niet voor!

GRN wil namelijk geen advertenties op zijn site, onafhankelijk blijven en vooral: zijn allerliefste drie dochters weer in de armen kunnen sluiten!

Vandaag on 13:15 uur stond de teller van het aantal bezoekers; het aantal 'views' op 250.980...

...die ruilt GRN echter - met uw welnemen - zonder met de ogen te knipperen om voor de dag waarop zijn drie dochters (die drie keer ontvoerd werden) weer in de armen ge-sloten kunnen worden. Dat is hem alles waard en 'geld interesseert GRN maar bitter weinig; die keuze werd door deze docent al lang geleden gemaakt, reeds voordat er drie allerliefste dochters kwamen...


Waarom GRN absoluut niet (meer) in de NL-'recht'staat maar wel in 'de wet' gelooft:


d.d. 27-01-2016:    'Het sprookje van de Neder-landse rechtstaat; 

100% bewijs van misdrijf wrakingskamer Arnhem

 • Lang, lang geleden was er eens een tijd dat ik nog geloofde dat Nederland een ‘recht’staat was…

Waar Vrouwe Justitia een blinddoek droeg en iede-reen voor de wet gelijk was, met in haar ene hand de weegschaal waar het delict gewogen en naar het wet-boek (mogelijk) bestraft werd, dit middels het zwaard dat zij in de andere hand droeg. Zo zou het toch ook moeten zijn

 • Inmiddels ben ik echter - helaas - daarvan overtuigd dat dit slechts een sprookje was of inmiddels tot het verleden behoort.d.d. 01-02-2016: 'De wrakingskamer is het rechte pad nu helemaal kwijtgeraakt:

      'beschikking en het proces-verbaal'

Na wettelijk onmogelijke weigering van de wra-kingskamer te Arnhem met voorzitter mr. Van Groeningen en collegeleden mrs. Van der Mei en
Van Leeuwen - met als griffier mr. Van Gameren
- om gehoor te geven aan d.d. 21-01-2016 op zitting gedane wrakingsverzoek - zie 1e artikel - werd d.d. 24-01-2016 reeds aangifte gedaan.

 • Kan het nog erger?

Ja, in Arnhem 'kan' werkelijk 'alles'... waar de wet niet telt en er met daadwerkelijk genoemde wrakingsgronden - herhaald - gerommeld werd. Het zijn 'krommers' = misdadigers; wederom met 100% bewijs!'d.d. 10-07-2016: 'Drie Nederlandse kinderen ontvoerd; Jeugd'zorg' en de curator 'staan erbij en kijken ernaar'?

       Waar zijn 'mijn' drie dochters naartoe ontvoerd?
Censurering door Facebook-politie anno 2017/18 - herinnert dat u ook niet aan 'iets'?d.d. 24-10-2017: 'Steeds onterechte? FB-blokkering = pure censuur!


d.d. 06-01-2018: 'Stop censuur, lees de waarheid:


d.d. 11-03-2018: 'FB blokkeert waarheidsstrijder GRN meteen en zonder enige reden:

d.d. 10-04-2018:


GRN: het volk zwaait Ollongren en Zuckerberg graag uit!'


GRN zit goed want 'ze' van FB gaan door met blokkeren en tegenwerken: tevergeefs!


GRN merkt niet alleen aan de - herhaalde; constante? - blokkeringen en tegenwerking van FB en PAUW en Jinek = allemaal lid van de 'club tegen het volk' dat hij 'goed zit' maar dit vooral - en uiteraard veel dank daarvoor! - aan de stijgende bezoekersaantallen op

...deze site. Klaarblijkelijk heeft GRN 'de juiste toon' en/ of 'goede format' gevonden waar meer - wakker (aan het wordend)e - mensen interesse voor tonen...

 • in het belang van mijn en uw (klein-) kinderen, in het belang van Vrouwe Justitia; in het belang van ons weer mooi, trots te maken Nederland. Super!

Nogmaals: het gaat GRN niet om 'bekend te worden' of 'persoonlijke aandacht/ ego-tripperij'... integendeel. GRN heeft er 'naar eer/ geweten, met heel zijn hart en ziel'... alles aan gedaan en voor over gehad om onze drie allerliefste dochters dit doorlopende, diep-trieste PAS-familiedrama te besparen maar heeft nu geen andere keuze.


De mensen in Nederland en Duitsland zullen weten wat Solvig S. onze kinderen aangedaan heeft en nog steeds doet...

mogelijk gemaakt met vriendelijke ondersteuning van onder andere: criminele jeugd'zorg' en mis-dadige familie'rechters'. Aangiftes werden gedaan en > 50 namen genoemd: vertrouw hen nooit!

Het einde van jeugd'zorg', het einde van de 'recht'-staat en het einde van de 'democratie'. Dat moet dan maar allemaal door GRN ontmaskerd worden...

 • PapaErik 'verzet alle bergen van de wereld' voor een gelukkige, eerlijke en liefdevolle toekomst van zijn liefste dochters Lina, Jördis en Imke!


Hoe kan dit ooit nog 'goedkomen', nep-'moeder' Solvig. S.? Nooit meer en ja; GRN zal je weer vinden... hoe dan ook! Jij verdient die ere-titel allang niet meer en moet je heel diep, diep schamen. Maar ja, dat begrijpt zij helaas niet;

 • het gaat Solvig S. alleen om 'zichzelf en haar nep want gestolen 'mooie le-ventje' met ONZE drie dochters'; zij houdt alleen maar echt van zichzelf!

GRN houdt echt van zijn drie meiden LJI
en laat hen never nooit niet in de steek!

In plaats van 'bij de pakken neer te zitten, te blijven huilen en boos/ kwaad op iedereen te zijn, besloot GRN om Nederland, Duitsland, de hele wereld te informeren.

Juist niet te zwijgen maar openheid van zaken te geven, de harde waarheid te melden over de huidige - voor NL-ers beschamende - stand van het land en...

...een positieve verandering = terugvinden van mijn drie meiden en radicale om-wenteling in Nederland, Europa, de wereld te - pogen te - bewerkstelligen. Als dan niemand het doet - op de zeer-geachte mede-waarheidsbrengers/ we-wakker-en-niet-opgevende-maar-opstandige-meder-Nederlanders (overal op de wereld) na - dan moet GRN het maar doen. Uit liefde voor zijn meiden en voor Nederland!

 • Alle ONOMSTOTELIJKE BEWIJZEN werden VERZAMELD en OPENBAAR ge-maakt: de waarheid mag, neen; moet gezegd/ publiekelijk bekend worden!

In het belang van ons allemaal... minus de leden van de 'club tegen het volk', maar dat had u (als regelmatige want wakkere lezer; volgen kan ook - linksboven klikken, toppie!) al begrepen!En 'jammer dan voor die Facebook-redacteuren = meelopers met de club tegen het volk'/ die nep-'elite'; deze GRN laat zich niet intimideren of ontmoedigen door blokkeringen of andere vor-men van tegenwerking (in moeten typen van 'verificatie'-onzin zoals WjT92H of RnaP92)... integendeel.

Hoe meer weerstand, hoe meer GRN zich zal inzetten om iedereen wakker te schudden, vriendelijk te schoppen of met emmers met ijswater te overgooien totdat... ook zij gaan zien dat het - - onmiddellijk en - ECHT heel ANDERS MOET in NEDERLAND!


Recente voorbeelden van FB-tegenwerking en GRN zijn vergeefse weerwoord(en):


d.d. 18-04-2018:       Bussum, 18 april 2018, 00:34

Ha die Facebook,

is het weer zover? GRN publiceert de waarheid over recht = kromstaat NL en bijna direct weer een blokkering. FB bewijst keer op keer aan censuur te doen en dat wordt gepubliceerd...

Onmiddellijk opheffen die blokkering; zo maakt FB het alleen maar erger en ontmaskert zichzelf!

   Met menselijke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Alarm: Paleis van Justitie Arnhem = Paleis van Misdaad Arn-hel - 100% bewijs dat 'presidenten' mrs. Van der Winkel en Blaisse criminelen zijn!

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/alarm-paleis-van-justitie-arnhem-paleis.htmld.d. 22-05-2018:                                                     Bussum, 22 april 2018, 16:38


Facebook is weer aan het censureren; net zo 'plichtsgetrouw' als die psychopaten-piloten die ons dagelijks besproeien met...

 • gif gif gif = chemtrails.

Onmiddellijk blokkering t/m woensdag opheffen FB: geen enkel voorschrift/ richtlijn werd overtre-den...! Wordt gepubliceerd met keiharde repliek!

   Met volhardende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Demonstratie Museumplein tegen bewuste luchtvergiftiging = chemtrails; geef slapende burgers lieve trap onder de kont: kijk omhoog en stop dat

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/demonstratie-museumplein-tegen-bewuste.html
d.d. 26-04-2018

                            Bussum, 25 april 2018, 23:49 uur

Hallo FB-censuristen:

Mijn onterechte blokkering van 1 week is van-daag afgelopen en als dan 's avonds dit artikel wordt geplaatst in enkele groepen dan meteen weer ban voor 1 week?

GRN KRIJGT TE VEEL LEZERS... NIETWAAR?


DE WAARHEID IS HARD en FB CENSUREERT! GRN herhaalt: onmiddellijk blokkering opheffen en wordt gepubliceerd.

 • Wat een nep, dat Fakebook!

       Met ware 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc.

In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

#ikBesta:

 • NL-Löwe kämpft für seine in die BRD ver-schleppte Töchter: wo sind Lina, Jördis und Imke?


Ihr wißt das ganz genau; bitte helfen Sie uns!

    #PapaKnufMeiden

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/ikbesta-nl-lowe-kampft-fur-seine-in-die.html
d.d. 27-04-2018:                                  Bussum, 27 april 2018 - Dag van het Volk

En het is weer Censuur-tijd bij Fakebook!

Opnieuw volledig onterechte blokkering t/m nu maandag weer...
ja, daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!


FB ontmaskert zichzelf als Oranje-klantje...
hoe triest.

Het volk is Rood Wit Blauw
en zal altijd zegevieren!

Leve de pacifistische revolutie; leve Nederland!

Onmiddellijk blokkering opheffen, FB. We weten waar je hoofdkantoor staat en onze boodschap moge...


...nu toch wel duidelijk zijn: you are losing!

   Met rood-wit-blauwe 'groet',

drs. E.M Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Nog meer bewijs voor 'allemaal zitten ze in het complot tegen ons, tegen het volk':


Heeeeeeeel opvallend: het aantal 'views' op 'Youtube' blijft maar op 10 staan ter-wijl... deze 100% zeker veel vaker werd bekeken. Niet alleen door GRN zelf maar ook door bevriende, echte Nederlanders die eveneens 'de proef op de som wilden nemen' en het liedje meerdere malen helemaal luisterden/ lieten afspelen maar desondanks... geen enkele stijging van het aantal views op die video's. Dat kan niet.

Tenzij... die aantallen views feitelijk 'gewoon niet kloppen', maar gemanipuleerd wor-den. Voor iedereen duidelijk en controleert u het zelf maar: censuur in opdracht van 'de staat' en 'die engerds' daarboven!

 • Zouden 'ze' die blokkering snel weer stopzetten na deze publicatie? meldt u het GRN dan; dank bij voorbaat - samen zijn we veel sterker dan die club!


Ergo: ook 'Youtube' is lid van de 'club tegen het volk'

en heeft de opdracht gekregen op vooral maar deze inderdaad-o-zo-ware GRN-parodie 'klein te houden';
althans, dat pogen 'ze'...

die van 'Facebook' en ook die van Youtube'! Echter:


 • Wij lachen die censurisen keihard uit en zingen uit volle borst alle-maal mee: Hup Holland Hup, laat ons land niet naar de kloteN gaan...


GRN haat nep-'vader des vaderlands' --->

   Willem-Alexander Claus George Ferdinand,
   Koning der Nederlanden,

   Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg:


= onze dag - iedereen gefeliciteerd; hij niet! 

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/grn-haat-nep-vader-des-vaderlands.html


Wordt vervolgd...!

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia