dinsdag 18 december 2018

GRN: ECHTE NEDERLANDSE LEEUW LOOPT ALTIJD VOOR DE TROEPEN UIT ZONDER GELE HESJES DOOFT HET LICHT: SLUIT U NU AAN, BEVRIJDERS!!GRN: Wees DAPPER, GEEL en LEEUWSAMEN ZIJN WE veel STERKER DAN RUTTE-3!

GRN: EEN ECHTE NEDERLANDSE LEEUW LOOPT - ALTIJD - VOOR DE TROEPEN UIT!


   Volhardend vader en recht-zoekend burger en GELE HESSER
   drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - kreeg enige
   tijd geleden onderstaand mailbericht.

   Maar wat daarvan te denken? Wat vindt u dat GRN van deze 
   'waarschuwing?' zou moeten vinden? Niets; verkeerd bezorgd?

   In ieder geval laat deze GRN zich niet intimideren, chanteren
   of bang maken. Nooit.

   
   Want:       ...dan dooft het licht!'
WAARSCHUWING?SMAIL aan GRN:   Van: ... (geanonimiseerd)
   Verzonden: zaterdag 8 december 2018 06:58
   Aan: stoppasfamiliedrama@outlook.com

   Onderwerp:

   Erik , denk aan je eigen veiligheid,
   en om je dochters... ik weet wat het
   is om je hoofd boven maaiveld uit te steken 

   Amsterdam 8-12-2018 om uur, vanwege andere tijdzone 
   emailserver, verschijnt bij jou andere/latere tijd en datum


Beste Erik Groenedijk, - GroenENdijk!

Ik ben al sinds 1974 klokkenluider van strafbare feiten en misstanden gepleegd door de "royals"W. A(libaba) nu niet met 40 rovers maar miljoenen. Met aan de leiding fake "koningshuis-leden", Heb doordat ik klokkenluider ben heb ik mij al zeer vaak laten arresteren/gijzelen, laten arresteren, nou ja werd gearresteerd, omdat ik lastig was.

Doordat ik pas klokkenluider werd van fraude van "prinsje" Bernhard jr. welke ik melde in 1991 waarop Bernhard Sr. met Beatrix de hetze in zette. Bernhard Sr. daarvan is nu bekend dat hij wel vaker misbruik maakte van zijn macht en power, Beatrix is geen haar beter, denk maar aan haar "kroning". Mijn tegenstand van "koningshuis-leden" werd zo erg, dat ik eerst meer dan 13 bedrijven kwijtraakte, maar daarna moest ik zelf nog kapot.......!

Voor de schijn bood Jan Marijnnisse Sp mij hulp in 1997, waardoor Ronald van Raak zijn absentie in de kamer kon verdedigen 6 jaar lang, immers was hij bezig met klok-kenluidershuis. Was loze belofte SP en Jantje, maar hetze ging door, waaardoor ik in 2005 mijn kinderen kwijtraakte, uit huis geplaats door criminele van Jeugdzorg in dienst van overheid.

2009/2010 raakte ik zonder reden mij huis kwijt leidschendam-Voorburg, dan naar mijn geboortestad, wat men wist dat ik er zou komen sinds 2003, dat ik daar heen wilde met mijn kinderen. Dus werd F.J.M. Crone ex kamerlid ingezet, welke burge-meester werd in Leeuwarden, werd daar mishandeld door politie, stelde Crone aan-sprakelijk voorschot 300.000,00 eind 2010. Maar dan word ook de rechtbank ingezet waarbij men voorbij loopt aan mijn huurcontract, wat betekende sinds 4-2011 geen uitkering, huis, hart en lonmedicatie, tot 1-2018.

In 2014 beloofde Eberhard E. van der Laan mij hulp als klokkenluider, alleen schreef hij mij dat hij mij alleen kon helpen als ik in Amsterdam zou zijn/wonen, wat ik ook deed.

30-9-2016 was ik in Amsterdam, vroeg uitkering, hulp, zorg aan, maar ambtnaren en wethouders, ook Ollongren werkte tegen, waardoor er weer geen uitkering kwam, dus ik maar moest zien te overleven. Omdat Eberhard andere had aangestuurd om mij te helpen, zodat alles dus ook uitkering/ huisvesting (woonwagenplek)/ WMO/ e.d. gere-geld kon worden, maar doordat dit niet gebeurde, moest ik Eberhard weer mailen. Dit was in aug. 2017, want Eberhard mocht er van uit gaan als hij zaken uitzet, dat deze gebeuren, dus hij nam o.a. contact op met chef DWI van A. Milano op zijn ziekte/ sterfbed. De chef beloofde dat alles in orde zou komen, maar in sept.2017 nam Ollongren, welke als eerste wethouder al mocht aantreden bilderberg-congress, als beloning afdekken DNA-fraude 2010 "koningshuis".

Maar werd dus niet in orde gebracht, door het doorvechten van mij, kreeg ik uiteinde-lijk uitkering 1-2018, maar heb daar hemel en aarde voor moeten bewegen. Sinds 30-7-2017 woon ik in brandonveilig pand, wat ik gemeld heb 16-10-2017, toen Ollongren verantwoordelijk was, men kijkt er van weg, met alle gevolgen van dien.

Maart 2018, is het college B&W en raadsleden vernieuwd, maar ook kijken zij er van weg, erge is ook dat hetze en problemen toenemen met mijn uitkering, met grote gevolgen. Eberhard zorgde voor afgeschermd ander postadres, dus feitenlijk niet mijn adres, omdat hij als geen ander wist wat de gevolgen zijn als klokkenluider tegen overheid.

Maar nu laat men mij post komen naar west, want men heeft postadres veranderd van Flierbosdreef 23, naar west, omdat ik aangifte deed beveiliger Trigion bij Grapper-haus/ Harbers.Deze zijn voor "koningshuis", maar ook heb ik ze min of meer ge-dwongen om armeense kinderen te laten blijven, want Harpers zei vrijdags nog dat kinderen het land uit moesten, na mijn mail weekend, werd ineens anders.

Ben Hart en Long patient, maar ook getraumatiseerd (veroorzaakt door de overheid zelf), waardoor ik niet kan reizen per OV/ regiotaxi, waardoor ik nu geen post kan halen in amsterdam-west, want woon t.o. stadskantoor Zuid-Oost.

Heb door mijn klachten en aangifte zelf een verbod gekregen nov.2018 dat ik geen enkel stadskantoor in mag en zelfs op postadres zelf geen post halen, wat meer pro-blemen zal opleveren, want bij postadres eis 1xper 2 weken posthalen. Als ik mij daar niet aan hou zal ook weer de uitkering beeindigd worden, met alle gevolgen van dien, want men blijft bezig mij te dwarsbomen en de hetze door te voeren. Want eind okt. 2018 kreeg ik wel uitkeringsspecificatie, maar geen geld op mijn rekening, moest advocaat inhuren, excuus DWI dat ik nu een andere prepaidcard krijg, maar kan niet bij de post komen waar pas bij zit.

Je mag de mail en ook fotos op je site zetten als je mijn naam weghaald en ook mijn email adres, want wil geen ongewenste mail verkrijgen. 

Jij Erik lijkt mij een zeer verstandig persoon, maar toch maak ik mij zorgen over jouw, omdat je nu met gele hesjes jouw hoofd boven maaiveld uit steektNodig je uit om eens lang te komen, zodat we eens kunnen spreken, zodat we elkaar leren kennen, maar ook dat ik je meer bewijzen kan laten zien.

  • Begrijp dat je actie wil voeren, maar denk aub om je eigen veiligheid, denk ook aan je kinderen...!

gr. ...
Maar OOK GEBED:


RespectB. (geanonimiseerd)
Di 18-12-2018, 00:08

Beste meneer groenendijk,

Ik leef met u mee, volhardend in de strijd van het moment in het nieuwe decennia. ik bid dat de dammen van justitie door de Tranen van de slachtoffers zullen door brekenIk geloof dat de druk niet meer te houden is.

no justice no peace ooit zullen onze mensen overwinnen en zullen deze beesten vam het toneel verdwijnen,ik noem het woord beesten om dat ze lang geleden begonnen zijn om onze weeskinderen beesten te noemen en ze op die manier te behandelen ik ben zelf ook een weeskind. Ik zelf lijd al 49 jaar ,echter de tijd staat aan onze kant en we zullen ze wegvagen

no justice no peace. Ik bewonder de manier hoe u voor u zelf en uw kinderen opkomt het getuigd van een groot leraar. Ik hoop dat u de kracht en energie houdt tot u kinderen meerder jarig zijn . Ik zou het heel interessant en fijn vinden om een keer met u een gesprek te hebben over onze levens ik verblijf momenteel in een klooster waar de omgeving mooi en rustig is en waar we in alle rust kunnen spreken en energie kunnen opdoen ik gun u een moment van rust in uw zwaren tijden.


Als u het een goed idee vind bent u welkom om te komen dat is wat ik voor u kan betekenen, ik leef met u mee en ik zou het bijzonder vinden om iets voor u te kunnen betekenen en u te mogen leren kennen op deze manier. 

Met vriendelijke groet, I. Veel kracht en sterkte toegewenst in uw strijd tegen onrecht


GRN: Veel dank, beste I.  en GELE GROET terug.


Maar helaas... ook voor een klooster heeft GRN geen tijd. Er moet namelijk aardse actie worden gevoerd met GELE HESJES NL tot dat Rutte-3 weg is!


d.d. 17-12-2018: 'GELE HESJES NEDERLAND

GRN-OPROEP aan ECHTE HELDEN - ECHTE NEDERLANDERS - ECHTE BEVRIJDERS:   LAAT ZATERDAG 22-12, 13:00

   OOK UW GELE HESJE ZIEN...
  en SLUIT U AAN = BEVRIJD NL!

   GRN groet GEEL... juist in het belang van de,
   dus ook zijn, kinderenEn ook in het belang van
   Vrouwe Justitia en voor Rood-Wit-Blauw!

   'GELE HESJES, GELE HESJES, GELE HESJES
   NEDERLAND... GELE HESJES, GELE HESJES,

  • VEROVEREN - samen - HET LAND!'Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia