woensdag 24 oktober 2018

De 'elite' voert smerige oorlog tegen het volk en wil 't gepeupel dood heb-ben! Hoeveel jaar bestaat Nederland nog als we nu niets doen? Verzet u!!GRN: Ja, we zijn al eeuwen in oorlog... niet met Rusland, dat willen we zeker niet;

  • maar met 'de elite' = 'de club tegen het volk'!

Het Fake Media Park vertelt (meestal) nog minder dan de halve waarheid:


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ging d.d. 23-10-2018 niet alleen naar de begraafplaats maar ook naar het Fake Media Park.

Dit om 'tegenwicht' te bieden aan de staatspropaganda die vanuit Hilversum over heel Nederland wordt uitgestraald.

Want: wat u door het Fake Media Park verteld wordt, klopt vaak niet of maar voor een stukkie... minder dan de halve waar-heid. Dat is de waarheid en niets dan de gehele waarheid!

Wees - alstublieft - veel kritischer... denk altijd zelf (beter) na:

  • In het belang van uwzelf, uw kinderen en in het belang van Nederlanddank u zeer!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------Wikipedia:


De Tachtigjarige Oorlog...

...was een strijd in de Nederlanden die in 1568 begon en eindigde in 1648, met een tussenliggende vrede (het Twaalfjarig Bestand) van 1609 tot 1621. De oor-log woedde in een van de rijkste Europese gebieden, de Habsburgse of Spaanse Nederlanden en richtte zich tegen een wereldmacht: het Spaanse Rijk onder koning Filips II, landsheer der Nederlanden, en zijn opvolgers Filips III en Filips IV.

De eerste fase van de oorlog kan gekarakteriseerd worden als een opstand en staat be-kend als de Nederlandse Opstand hoewel deze benaming soms voor de hele oorlog wordt gegeven. Vanaf 1588 veranderde het karakter in een geregeld oorlog...
NTR - Speciaal voor Iedereen NPO

   Over 80 Jaar Oorlog - Televisieserie

Eind 16e eeuw komen Nederlandse onderdanen in opstand tegen het wettige Spaanse gezag.Wat begint met ontevredenheid van een minderheid groeit uit tot een oorlog die meer dan een mensen-leven zal gaan duren.

Van Groningen tot Brussel, van Den Briel tot Groenlo, overal barst de strijd los. En vaak doet die strijd merkwaardig modern aan.

Terrorisme, propaganda, executies, radicalise-ring, shock and awe; allemaal thema’s die moeite-loos terug zijn te vinden in de oorlog die van 1568 tot 1648 werd gevoerd.

In een 7-delige televisieserie brengt de NTR in het najaar de verhalen over de 80-jarige oorlog die overal in het land te vinden zijn.

En Hans Goedkoop overziet, met deskundigen, het slagveld.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
GRN kwam deze televisiemaker H. Goedkoop 2 jaar geleden? tegen in de trein en maakte een praatje met hem... best een aardige man, echter:


En dat al eeuwenlang! 

Wakker worden, beste Hans of...

  • hoor jij ook bij c.q. werkt voor 'de club tegen het volk'?!


GRN:

En natuurlijk 'respect' voor alle deelnemers... 
...die allemaal veel beter zingen dan deze GRN.

Echter: heeft u langzamerhand niet genoeg van ieder jaar weer het-zelfde platte 'amusement'? Vindt u die 'EndeMol-producties' werkelijk 'leuk' of... kijkt u maar omdat er niets beters te zien is?

Doet u nog eens iets anders dan 'de tv aanzetten en gaan zitten tot bedtijd?' GRN hoopt van wel, want:

  • Er zit een knop op uw tv - druk hem in en ga maar mee, de bloemen buiten zetten! Ga echt leven ipv. uw tijd te verkijken met fake fake fake!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia