zaterdag 7 april 2018

Eerste zonnige lentedag ook bij u verpest door die smerige chemtrails = giftige vliegtuigstrepen? In Bussum ook... stop vergiftiging van het volk!


Wel 07 april - 14:00 uur - maar geen vrijdag; het is al zaterdag geworden; ach ja...
Waarom GRN doet wat hij doet: omdat hij gifvrije lucht voor iedereen wilt, nee; eist!


Deze volhardend vader en recht-zoekend burger, tevens Bussum-mer drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft met deze site een aantal doelen, primair:


alsook, secundair:


die door criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'rechters' werden verne#kt.


En dat pikken wij niet;

natuurlijk niet.

   Wij zijn echte ouders:

   Ouders In Actie @outlook.commaar tertair voelt GRN de behoefte...

 • om medeburgers wakker te schudden mbt. bijvoorbeeld 'de politiek'; 'het recht- = kromsysteem' in NL maar ook maatschappelijke thema's

die hem raken/ wakker houden; zoals bijvoorbeeld 'smerige poging tot ophitsing tegen Rusland' maar ook 'ziekmakende chemtrails' worden besproken.


Waarom? Omdat wij het zat zijn!

Omdat Nederland beter verdiend.

Omdat onze kinderen beter verdienen,

   omdat wij allemaal frisse lucht
   zonder gif nodig hebben...

...onze (op)groeiende kinderen nog het aller-meeste. Dus: in het belang van ook  uw (klein-)kinderen: denk altijd zelf na en ga op eigen (internet-/ google-) onderzoek uit. Dan zult u beseffen dat wij inderdaad onmid-dellijk allemaal in opstand moeten komen...


Kijk omhoog: dit zijn geen normale vliegtuig-uitlaatgassen maar gif - CHEMTRAILS:

Toen GRN de 1e video opgenomen had en van de heuvel naar beneden liep, kon  hij het natuurlijk (genetisch 'belast'; zijn moeder is net zo) niet laten om

 • 'even een praatje te gaan maken' met de oma van het jongetje (?) dat daar speelde...

Ze zat lekker in het zonnetje (voor zover nog aanwe-zig) met had haar zonnebril op en naast haar liep een klein hondje dat nieuwsgierig kwam snuffelen.

GRN sprak de mevrouw aan: 'mag ik u iets vragen?' 

Dat mocht en GRN vertelde dat zij hem vast had zien filmen en uitgelegd werd dat de gemaakte video over 'chemtrails' ging, dat GRN absoluut geen overspan-nen complotdenker, maar juist 'n waarheidszoeker/ -brenger is die alles prima op een rijtje heeft en zich o.a. oprechte zorgen maakt over:

 • de vergiftiging van onze lucht met zware metalen als barium, strontiumaluminium en lithium, ijzer en titanium alsook plastic nanodeeltjes en meer van dat soort troep:
Bent u een struisvogel die haar/ zijn hoofd in een emmer water/ mobiel houdt of...?


Hoe GRN dat zo zeker weet? Gaat u svp. maar eens zelf zoeken op het internet naar alternatieve nieuwsbronnen en alstublieft:

 • kijk 1 uur naar zo'n 'stop chemtrails'-documentaire.

Dan zult ook u wakker zijn! Ook: kijk omhoog en denk na: dat is niet normaal!


Of verkiest u het - nog steeds? - om uw hoofd als een struisvogel... in een bak water te duwen? Of uw blik (bijna) constant in dat stomme mobieltje te verstop-pen in plaats van 'omhoog te kijken'?

GRN hoopt zeer dat u tenminste bereid bent om e.e.a. zelf nader te onderzoeken en dat niet 'ooit' maar direct! Veel dank dat u bereid bent om uw hori-zon te vergroten en (bij) te leren...


Na de volgende filmpjes (nogmaals) een duidelijke uitleg van experten die 'alles reeds onderzocht en bewezen hebben' - nu nog de massa wakker schudden en in beweging krijgen;

De vriendelijk oma luisterde aandachtig naar het relaas van GRN maar moest toege-ven dat zij inderdaad tot de groep mensen behoort die denkt dat het 'wel gewone vlieg-tuigstrepen zijn'. Helaas; er moet nog veel overtuigingskracht en voorlichtingswerk ver-richt te worden maar... GRN blijft optimistisch. De naam van deze site werd genoemd:


GRN heeft goede hoop dat deze aardige dame met hondje en kleinzoon (?)
thuis inderdaad gaat kijken en verder;

zelf kritisch nadenkt over chemtrails
= lucht-vergiftiging van het volk!


Vriendelijk namen wij van elkaar afscheid en werd een

 •  'fijne dag nog', gewenst.Zie voorgaande publicaties waaronder:

d.d. 19-12-2017: 'Code rood: bewuste luchtverontreiniging - giftige strepen boven Bussum!


en de beloofde documentaire (als voorbeeld, wel in het Engels en 1:39:36):

Documentaire in het Nederlands:

of 'alles uitgelegd' in slechts 7 minuten 15 sec. (geen plaatje maar filmpje doet 't!)


           

En terwijl GRN 's middags de voortuin lenteklaar maakte,Tot 's avonds laat:

Demonstratie tegen chemtrails d.d. 21-04-2018 

Amsterdam, 13:00 uur vanaf het Stationsplein:Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia