zaterdag 13 januari 2018

Advocaten doen alsof ze belangen van de client(en) behartigen... maar feitelijk gaat het ze er alleen maar om 'hun schoorsteen te laten roken'!

Ook zonder dit soort verwerpelijk gedrag;

blijkt 99,99% van de advocatuur
ook in NL...   niet te vertrouwen!

Zowel de individuele advocaten alsook hun be-roepsverenigingen'Wan-Orden van Advocaten',

aldus ervaringsdeskundige Groenendijk:


Overijssels deken Luttikhuis toont zijn ware gezicht met partijdig-deken-ad-vies:


d.d. 03-10-2017:

   'Overijssels deken Luttikhuis                   --->


moet adviseren om..

beklaagd ex-'deken'
<---   Van Empel

van de Orde Zeeland-W.Brabant;

van het tableau te schrappen of...

   blijkt lid van 'club tegen het volk' (zoals verwacht)!Dat laatste is tenminste de conclusie van deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. met betrek-king tot (nog) deken van Orde van Advocaten Overijssel, dhr. Luttikhuis... dit gelet op zijn d.d. 13-12-2017 ontvangen en m.i.;

  • zeer partijdig = 'hun soort dekt hun soort, ongeacht alles' deken-ad-vies; Luttikhuis dekt Van Empel en naait GRN!

'Ze' = beklaagde en deken... spannen samen tegen recht-zoekend burger; dat is de waarheid en dat pikt deze GRN niet!Hahaha-Luttikhuis toch:

  • 'Met verweerster - Van Empel - ben ik van mening dat haar geen tucht-rechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Zij heeft de klacht tegen mr. Meijer - (nog) deken Orde Rotterdam - uitvoerig onderzocht en een mo-gelijke afwijzing uitvoerig gemotiveerd.'


GRN: wat Van Empel deed = liet doen, was het 'dekken van mr. Meijer' en dat op zeer onheuse, wel degelijk tuchtrechtelijk verwijtbare wijze, mr. Luttikhuis! GRN diende als klacht een 'witte auto' in en kreeg verweer van beklaagde op 'een zwarte scooter'... dit omdat de Orde/ zelf-beklaagde 'secretaris' - maar geweigerd te behandelen! - o.a.
Dat kan uiteraard niet, mr. Luttikhuis...

en als 'u' dat niet snapt = wilt begrijpen, dan meldt GRN heel duidelijk dat u zijn respect en dat van de lezers verloren heeft - uw naam en gezicht worden echter onthouden en uw kantoor door slimmere burgers gemeden)!

Kortheidshalve verwijst GRN naar eerdere en ook de komende (overzichts-) publicaties over Wan-Orden van 'Advocaten' in Nederland. Rotterdam; Zeeland-W.-Brabant en Overijssel!

d.d. 12-12-2017: kul-ad-vies (nog) deken Luttikhuis

                          = pagina 1; pagina 2; pagina 3; envelopHahaha-Luttikhuis toch:

  • Ik verwacht dat de klacht ongegrond zal worden verklaard, in het ge-val de klacht wordt voorgelegd aan de raad van discipline. Ik advi-seer klager dan ook om het hierbij te laten. Indien hij = 'u', als u dhr. Groenendijk aanschrijft, mijn'heer' Luttikhuis of moet beter gezegd; het 'sec-retariaat'! het niet eens is met mijn standpunt kan hij = 'u'!, om door-zending van de klacht naar de raad van discipline vragen.


  • Daarbij merk ik op dat de raad niet gebonden is aan mijn zienswijze en anders over de kwestie kan oordelen.' - GRN: Dat zou een werkelijk onafhankelijke, eerlijke raad inderdaad moeten doen... we gaan het zien!


GRN: Uiteraard wenst GRN om zijn klacht jegens mr. Van Empel aan de raad van = zonder? discipline voor te leggen en binnen de daarvoor gestelde termijn (4 weken na 13 december 2017) werd aldus het gevraagde griffierecht van 50,- euro betaald. Gaarne ontvangt GRN uitnodiging van de raad voor hoorzitting op korte termijn!

GRN adviseert Luttikhuis daarnaast om zich 'diep te schamen' en een voettocht naar Lourdes te maken om zichzelf weer terug te vinden! Wij weten inmiddels allemaal 'hoe u en uw Orde?' zich werkelijk gedraagt met uw - partijdige! - deken 'ad-vies' en;

  • wat uw drijfveren klaarblijkelijk echt zijn...
Original music and lyrics by PSY Parody lyrics by Tommy Chuang

  • Lyrics: - Rolling lawyer styleLawyer style

Besmirch my good name and I may just sue you for libel Using this old book of statutes which is kinda like my bible - I'd say "see you in court" but I think you'd prefer to settle - Save yourself the costs of trial.

I'm wearing Versace - Senior partner at my firm and earning equity - Strutting through the Supreme Court high-fiving Baroness Hale - Another late night at the office eating takeaway - Eating takeaway

Do you seek damages or an injunction? - I'll take both. Hey! Yes I'll take both. Hey! - Do you seek damages or an injunction? - I'll take both. Hey! Yes I'll take both. Hey! - Look at all this money you will have to pay! - Rolling lawyer style - Lawyer style - Roll, roll, roll roll, rolling lawyer style - Lawyer style - Roll, roll, roll roll, rolling lawyer style - Thaaaaaaanks for the money - Roll, roll, roll roll, rolling lawyer style - Thaaaaaaanks for the money - Roll, roll, roll roll tha tha tha tha tha thanks

Impressing my clients, steamrolling negotiations - Drafting the perfect contract, no room for ambiguation - When the deal falls through I take it to arbitration - If that fails sue for restitu-tion. - I'm wearing VersaceSenior partner at my firm and earning equity - Strutting through the Supreme Court high-fiving Baroness Hale - Another late night at the office eating takeaway - Eating takeaway


Do you seek damages or an injunction? - I'll take both. Hey! Yes I'll take both. Hey! - Do you seek damages or an injunction? - I'll take both. Hey! Yes I'll take both. Hey! - Look at all this money you will have to pay! - Rolling lawyer style - Lawyer style - Roll, roll, roll roll, rolling lawyer style - Lawyer style - Roll, roll, roll roll, rolling lawyer style

Thaaaaaaanks for the money -Roll, roll, roll roll, rolling lawyer style - Thaaaaaaanks for the money - Roll, roll, roll roll tha tha tha tha tha thanks - I'm not free - Although I'd like to be - I can win you all your cases if you pay my fees - I'm not free - Although I'd like to be - I can win you all your cases if you pay my fees - YOU KNOW WHAT IM SAYING?

Rolling lawyer styleTha tha tha tha tha tha - Thaaaaaaanks for the money - Roll, roll, roll roll, rolling lawyer style - Thaaaaaaanks for the money - Roll, roll, roll roll tha tha - tha tha tha tha - Rolling lawyer style


GRN is het eens met Nico van den Ham: weg met corrupte 'rechters en advocaten':


Met Nico van den Ham valt bijna niet meer te praten over crimi-nele rechters en advocaten - Ook geeft Nico van den Ham geen leuke antwoorden meer aan mensen die hem vragen...

 of hij nog een goede advocaat weet.

  • Zijn antwoord is dan steevast:  ja ik weet er er drie...

De eerste kon er niet meer tegen om gedwongen aan het gerech-telijke gesjoemel mee te doen en ging toen uit protest maandenlang in hongerstaking. Toen dat niet hielp pleegde de advocaat maar >>> zelfmoord (artikel).


De tweede die tijdens rechtszittingen wat van dat justitiële gesjoemel zei, is van het tableau ge-schrapt en >>> mag zijn advocatenwerk niet meer doen (artikel/ video's).

De derde advocaat die veel kritiek op een misdaad-geldbank en haar kliek heeft, moet zijn dossier inle-lveren,  wordt >>> door rechters bedreigd (Artikel en video) en moet daarom ook stoppen met de advo-catuur.  


Groenendijk is in afwachting van de uitnodiging voor hoorzitting van klachtbehan-deling door de raad van - of juist; zonder - discipline en 'is benieuwd' of beklaagde ex-deken, mr. Van Empel zich daar dan ook persoonlijk komt verdedigen...


of dat zij 'te laf' zal blijken om deze - met recht! - klagend burger GRN persoonlijk in de ogen te kijken en...

...te zijner tijd verstek zal laten gaan c.q. zich door haar advocaat zal laten vertegenwoordigen?!

Wordt vervolgd...Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia