zondag 17 december 2017

Disobey: opstandige medeburger in 't Gooise Bussum; they live, we sleep! Hoogste tijd om wakker te worden, op te staan en zelf echt te gaan leven!Neen; dit is - echt - niet door GRN geschreven maar de boodschap wordt wel gedeeld!

Groenendijk groet wakkere Bussumse medeburger/ vandaal annex revolutionair:


2017-12-17 Station Bussum Zuid - gegroet 'vandaal' = wakkere, pacifistisch-revolutionaire medeburger;

   they live, we sleep!

Hoogste tijd om dat om te draaien!

En 'zij' beginnen al te zweten omdat er steeds meer medeburgers - 'wij'; het 'gewone' volk; de 80% - wakker worden en ook gaan zien dat zij bedonderd werden door 'de 1% elite' en '19% hulpjes = o.a. de Rutte's & Co...

de toorn van het volk zal hen met 'pek en veren' naar de gevangenis/ Extra Be-veiligde Inrichting brengen!


En neen, dit is geen oproep tot vandalisme en het bekladden van muren en glazen - al krijgt deze actie wel mijn sympathie - maar wel tot het nadenken over, accepteren dat ook u in-derdaad jarenlang keihard en totaal besodemieterd werd en vervolgens... dat niet (meer) te pikken en op te staan;
'Burgerlijke ongehoorzaamheid is het opzettelijk overtreden van de wet of het negeren van bevelen van de overheid met een politiek doel. De meeste denkers en activisten die zich ermee bezig hebben gehouden stellen dat burgerlijke ongehoorzaamheid per definitie geweldloos is en nooit plaatsvindt uit louter eigenbelang.'

Wees creatief in uw ongehoorzaamheid... en veel plezier gewenst; u zult merken dat de wereld zoals 'de elite' ons poogt te verkopen 'een lachertje' is!

Als u ook eens aan het langste eind wenst te trek-ken... zet dan die 'ik-geloof-klakkeloos-alles-wat-de-tv-of-Rutte-zegt'-knop uit en wees kritisch(er)! 
  • Of blijft u uw hoofd in het zand steken? Groenendijk gaat liever voor de - harde - waarheid...


DISOBEY'diso'bedience (zelfstandig naamwoord)
failing or refusing to obeyongehoorzaamheid

   All we want is FREEDOM!

Gehoorzaam niet aan (machts-)perverselingen!

Gooi zand in hun perverse uitbuit-machine; wij zijn met veel meer en samen veel sterker dan zij

laat u nooit 'bang maken' of 'intimideren'...
dan weet u dat u op de juiste weg bent!


U bent niet alleen; wij zijn met veel wakkere medeburgers en steunen elkaar; altijd!

Want:
  • Wij zijn het volk!

En wij bepalen in ons Nederland, niet zij!

 

d.d. 24-08-2017:

U werkt zich de pleuris...

en zij leven als vorsten!


Het gewone volk wordt bedonderd door 1% regerende Super-Rich...
en parasiterende 19% uitvoerders!Achterkant van/ extra 'tuin' bij de Bussumse villa-wijk:En zoals (bijna) altijd heeft Nico van den Ham gelijk. Sta op Nederland!

 
Nico van den Ham waarschuwt voor blokkades op internet, criminele journalisten en rechters:d.d. 11-12-2017Oma IRene zingt uit volle borst en op zuivere toon bij kerst-matinee van concertkoor NSF 

  • Nosotros Sonitos Facimus - wij hebben weer genoten!
d.d. 24-10-2017Steeds onterechte? FB-blokkering = pure censuur!

  • Als de waarheid niet gepubliceerd mag worden, weet je dat je gelijk hebt! FB bang voor GRN?Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia