dinsdag 7 november 2017

GRN vindt Mark Rutte een 'vuile flikker' en mini-ster Grapperhaus is nep! Waarom? Ze laten 3 kinderen ontvoeren en huichelen over 'rechtsstaat'!Niets tegen 'homoseksuelen' maar grondige hekel aan 'vuile flikkers' = 'fags'!

En nogmaals: de gay-buurmannen verderop in de straat met hun kleine hondjes zijn erg aardig en geen enkel probleem met wat zij als dan niet in hun slaapkamer doen. Leven en laten leven; GRN gunt hen graag het geluk/ de liefde samen, waarom ook niet? Groenendijk houdt zich aan artikel 1 van onze Grondwet, inclusief die (geplande) toevoeging... echter:


GRN kan 'vuile flikkers' niet uitstaan! - 'fags'

En neen, daarmee wordt niet bedoeld;

dat de zo geduide personen 'lichamelijk vies' zouden zijn, betekende dat ze 'stinken of zich niet zouden douchen/ wassen' ofzo, neen!


 • Maar wel dat hun gedrag; 'vies/ smerig' is... stinkt!

Die de boel besodemieteren en dat kennelijk zonder enige schaamte, aldus GRN!
GRN vindt dat de feiten

 • de waarheid mag en in dit geval; gezegd moet worden!
Brief volhardend vader en recht-zoekend burger

 • drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik -

d.d.
17 september 2016;

ontvangen door het MinVenJ d.d. 21-09-2016,
aldus bevestigd door mr. Bervoets (zie onder).

Volgens GRN is het heel duidelijk dat de NL-overheid zich

niet aan de geldende beschikking van de rechter hield met het 'groen licht' van de gemeen-te Duiven voor huidige, 3e, weer internationale kinderontvoering sinds d.d. 27-06-2016 terwijl de ondertoezicht-stelling in ieder geval t/m d.d. 03-08 liep... bijna 6 weken later!

 • (Eerder) weggaan = negeren vonnis!


Ergo: 'moeder', SVMN, 'curator', gemeen-te Duiven en de RvdK hielden zich niet aan de beschikking van de rechter en maakten zich allen - dit in jarenlang samenspan - (mede-)schuldig aan onttrekking aan het gezag van de gecertificeerde instelling!


'Tweede Boek. Misdrijven
Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

Artikel 279 1. Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevange-nisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 2.

Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde ca-tegorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.'

 • Dat zijn de feiten en zo is de wet!

Brief Leenders/ MinVenJ d.d. 17 oktober 2016:


'Het is uw schuld!'....???


Inmiddels heb ik van de Raad begrepen dat u een ge-sprek heeft gehad waarin de Raad u van informatie wilde voorzien.

Dit gesprek is voortijdig door de Raad beeindigd

vanwege uw toonzetting en houding...


       - = gelogen!!!;

       GRN zei enkel de waarheid en niets dan de waarheid: 'ik vind u - dr. Jansen/
       RvdK - gelet op de feiten, een misdadiger/ crimineel!' -


...tijdens het gesprek. Van de Raad heeft u vervolgens schriftelijk de desbetreffende informatie verkregen.


Ook in uw aan mij gerichte brieven voldoet uw woordkeuze en toonzetting niet aan de alge-meen geldende fatsoensnormen. - ? kul ! - 

Dit is niet acceptabel. - kinderen (laten) stelen, dat is pas onacceptabel en volstrekt wette-/ fatsoensloos!

Op eventuele toekomstige correspondentie van u met vergelijkbare inhoud zal ik niet meer rea-geren.'
Reactie van Groenendijk:


1) 'ze' draaien het steeds om; niet GRN was onfatsoenlijk maar de RvdK en met het schrijven van dergelijke kul... ook mr. Leenders zelf, aldus GRN. Hem bevalt mijn - keurige! - 'toonzetting en woordkeuze' niet = hij kan niet tegen de waarheid...

 • ontmaskerd, drs. Hans, aldus drs. Erik!

2) Waarom het MinJenV verwijst naar deze 'wij antwoorden niet meer'-brief van 2016 ter zake de RvdK terwijl GRN recent ingrijpen verzocht bij het hof van = zonder discipline en het Paleis van Justitie = Paleis van Misdaad te Arn-hel;

 • is onbegrijpelijk...


dit zijn duidelijk twee heel andere instanties en criminele wan-gedragingen!

Dan volstaat niet in 2017 het verwijzen naar een - onterechte! - afwijzing in 2016 ter zake de RvdK, mijn'heer/ vrouw?' Nawijn namens de (huidige) staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (= Mark Harbers)!3) Schriftelijk antwoordde de RvdK dat;

'er geen sprake van kinderontvoering' omdat...

er 'op afstand toezicht gehouden werd - ??? - op een wijze zoals door de moeder' voorgesteld' was'... 


GRN: ...wie gedraagt zich nu op gekke wijze?
= feitelijk; criminele wijze - open met die doofpot!


 • 'Op afstand op onbekende bestemming' toch toezicht houden? Wat een kul. Dat kan helemaal niet!

...dit terwijl ze niet eens weten (zegt SVMN = gelogen, aldus GRN) waar de kin-deren zijn en ze in het buitenland sowieso geen zeggenschap hebben!

 • Hoe ziek in het hoofd ben je dan? SVMN en RvdK; heel erg!


Feitelijk negeerde niet alleen de ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S., maar ook de criminele 'burgemeester' De Lange van Duiven/ Gelderland (en Papjes en Hoog-straten) alsook SVMN en de RvdK - keihard strafbaar! - de geldende ots-beschikking van de rechtbank Gelderland/ Van Son maar weigerde de politie/ het OM de gedane aangiftes ook maar in behandeling te nemen...


Hoe bedoel je: 'allemaal samen tegen GRN'! En ja; GRN heeft alles op 'n rijtje en van alle overheidsmisdaden werd uiteraard het;

 • 100% bewijs vergaard en op diverse locatie/ bij ingelichte medestanders veiliggesteld!


Bewerking van de audio-opname is gaande...

de waarheid/ feiten duren het langst en iedereen zal dan kunnen horen dat niet GRN


 • maar de RvdK zich op kinderen- en Vrouwe Justitia onterende wijze gedroeg! Mij wordt feitelijk geen andere keuze gegeven dan publicatie...Zie recente publicaties mbt. overige leden van 'de club tegen het volk':


d.d. 05-11-2017: 'He Grapperhaus-ie:

...jouw Raad voor de Kinderbescherming is crimineel

en 100% audio-bewijs...

- in het belang van de kinderen en het algemeen belang - 

 wordt gepubliceerd!


De feitelijke praktijk is precies tegengesteld aan RvdK-verkooppraatjes!'
d.d. 27-10-2017'Grapperhaus-valt-in-duigen:

getuige Holleeder niet beschermd en
d.d. 28-10-2017: 'Boeven?

     Rutte en Grapperhaus

     moeten ingrijpen

bij criminele overheids-diensten of...


d.d. 08-10-2017:

'Krijgt Raad voor de Recht = Kromspraak/

                    'voorzitter' mr. Bakker           --->

na 'vrijdag de 13e' een koekje van eigen deeg?

 • Van Dijk ontslaan + ingrijpen Paleis van Misdaad!'

'U mag mij als bewindspersoon altijd op mijn verantwoordelijkheden aanspreken' - zegt Grapperhaus:

Nou, bij deze - nogmaals; waar blijft uw ingrijpen Grapperhaus... 


want: dat deed GRN herhaald maar u doet desondanks helemaal niets!!!

   Bussum wordt uw Waterloo...

en Rutte-3 gaat heel snel vallen;

onder het hakblok van het volk!Wordt vervolgd.No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia