zondag 29 oktober 2017

Wil je een diploma halen? Dan: niet l#llen maar poetsen bij meester GRN - de herfstvakantie is bijna voorbij en we gaan weer aan de slag! Hoera?!Wat spannend?! En ja, toegegeven; je doet het inderdaad leuk... maar toch:

 • chill effe gast, je bent wel heel erg druk, aldus GRN De herfstvakantie - 1 week - zit er weer op... morgen weer lesgeven:

En ja, op de 1e plaats natuurlijk 'de leerlingen' maar... ook die 'herfstvakantie' is het leuke van docentschap en neen, dat is niet tegenstrijdig. Het is een voorrecht om de leerlingen wat bij te mogen brengen in de respectievelijke vakken, maar... het is ook erg vermoeiend en dan is volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. - gewoon 'meester Groenendijk' - inderdaad erg blij om even 'geen wekker te hoeven zetten'.

 • Heerlijk uitslapen, wakker worden als 't lichaam zegt; 'uitgerust, opstaan'!


Zoals u weet, 'alles hat ein Ende'... - behalve na-tuurlijk 'n 'Bratwurst' - die heeft twee (uit-)einden - en morgen is het dan weer zover... de wekker moet weer worden gezet om in de donkere dagen toch op tijd wakker te worden. Want: deze meester GRN kan natuurlijk niet te laat komen voor de les - das gelebte Beispiel - en met de NS en 'bladeren op de rails' is tijdig bij het station staan noodzakelijk. Meestal lukt het meester GRN om een zitplaats (klapstoeltje is ook zitten) te bemachtigen, maar niet altijd... herkenbaar? Hoe dan ook: genoeg voorpret, eerst moet het werk wel af zijn en dus:

De laatste toetsen nakijken... 2e en 3e klas, wiskunde en economie, basis en kader-niveau; een stapeltje van 8 toetsen plus 2 inhaaltoetsen-apart... ja, dat ziet u niet, maar dat doen die docenten dus wel in hun 'vakanties'. Dat u het weet, net als de 3x open-avonden werving, de 10-minutengesprekken per rapport enz. enz... geloof niet dat wij 'lui' zijn;

 • we moeten allemaal (te?) hard werken (net als u)!


Belangrijk: voor de 2e klassen tellend de toetsen 'alleen maar' mee voor het volgende rapport maar voor de 3e klassen zijn alle cijfers die behaald worden zogenaamde 'PTA-cijfers' = Programma van Toetsing en Afsluiting - wat 'de ouders' als tentamencijfers kennen. Die gaan dus mee naar het 4e jaar en tellen (samen met de 4e klas PTA-cijfers) mee voor 50% van het eindcijfer!

De andere 50% is het bij het CSE = Centraal Schriftelijk Eindexamen, behaalde cijfer. Het is dus erg belangrijk om ook in de 3e klas 'zo hoog mogelijk te scoren' om het je in de 4e makkelijker te maken = te gaan slagen!


Sta je bijvoorbeeld voor je PTA een 7 gemiddeld dan hoef je op je CSE maar een 4 te halen, want 7 + 4 = 11 :2 = 5,5 = 'de vlag kan uit', geslaagd! Bij een 8 heb je een 3 nodig en andersom; bij een 6 een 5. Bij een 5 voor je PTA moet je dus minimaal een 6 halen om tot 11 punten te komen en dan 'delen door het aantal', om een voldoende (= 5,5) te halen. Uiteindelijk gaat het toch daarom: haal dat diploma! Maar 'gratis' en met niks doen... dat gaat niet lukken.

Een uiteraard: een actieve werkhouding is vereist schoolregel-4... en inderdaad is GRN vooral van het

 • 'niet slap l#llen, maar hard poetsen':

De meester doet de som voor, stapje voor stapje, niet te snel en dan nog eens maar daarna... ga je zelf aan de slag en het zelf proberen! • Jij ja; de leerling... je wilt toch een diploma en een goede baan? Dan moet je nu investeren! Gewoon sommetjes oefenen en rijtjes stampen!


School is je werk! Dus aan het werk...

volgens het oplossingsstappenschema dat er bij past en je geleerd werd (zie het bord en luister naar GRN plus zelf oefenen!): 'procenten gevraagd of % gege-ven?' Procenten gegeven = vissengraatje, 'procenten gevraagd' = iets/ totaal x 100 of nieuw - oud/ oud x 100 enzovoorts! En kom je er niet uit: 

dan steek je je vinger op en GRN komt je helpen... altijd.

Maar let op: niet ik moet het sommetje oplossen, de meester kan het al... maar jij.

 • Succes, 'je kunt het' als je je best doet!

en neen, onderstaand is geen goed experimenteel idee! Het leidt 1) tot nogal lege klassen en vooral; 2) veel 'minder-slimme?' leerlingen... nietwaar?! Dat doe je maar in je vrije tijd en pas als je > 18 bent maar zeker niet op school! Beter nog... doe liever maar helemaal niet; dat geldt natuurlijk ook voor alcohol etc.! Zonder bier ook plezier!
1996 Van Kooten en De Bie - Stoned Onderwijs:
Vraag GRN: 'Als een bedrijf steeds een negatief bedrijfsresultaat behaald dan gaat het uit-eindelijk... (invullen)?


Antwoord leerling: 'vajiet' - ? - ook: 'fajiet'... maar is 'failliet' of wees slim(-mer) en schrijf: 'dicht of sluiten', dat wordt goed gerekend en is makkelijker te spellen.

 • Keep it simple stupid - KISS! Waarom moeilijk doen als 't makkelijk kan?
2007 Van Kooten en De Bie - Kunt u nog spellen?

 • Verrassing of verassing? En ja, ik maak (soms) ook foutjes!

2007 Van Kooten en De Bie - vandaag in Amsterdam-Noord:

 • 'de raam blijft dicht, het raam mag wel open


2016 Van Kooten en De Bie - Onbevoegd lesgeven:

 • U heeft ook zin gekregen in 'veel vakanties' en lieve leerlingen?

Meld u dan nu aan: er is nog steeds een lerarentekort en dat zal alleen nog maar nijpender worden, tenzij...Het is echt 'n heel mooi vak, maar het moet wel bij je passen... 'welkom' indien!


'Mijn' 2e klassen:

Basis2B - economie...
proefwerk werd redelijk tot goed-gemaakt;

Kader2D - SO-tje wiskunde 'vergelijkingen'...
goed-gemaakt;

Kader2C - wiskunde; zelfde SO-tje 'vergelijkingen'... 1 onvoldoende (geen boek), de rest goed gemaakt, dit inclusief een aantal 'perfecte scores = 10-en'.

De cijfers staan nu inmiddels ook op 'Magister' - het software-programma dat veel scholen daarvoor gebruiken - en voor de leerlingen/ ouder(s) en/ of verzorgende(n) in te zien.  Uiteraard bespreken we die en daar waar nodig is worden maatregelen ge-nomen, zoals bijvoorbeeld:

 • 'kom jij maar vooraan zitten; dat lijkt me beter voor je cijfer?!'


'Mijn' 3e klassen:

Basis3Pie - wiskunde... de schriftelijke overhoring (1x) was heel slecht gemaakt en 'geschrokken', werd de eindtoets (2x) gelukkig wel een stuk beter afgesloten, maar helaas nog niet naar mijn tevredenheid. Ook de schriftelijke overhoring H2 was niet goed-gemaakt, terwijl dat best wel kon... harder werken. Jullie kunnen de borst nat-maken, 'dames en heren'...

aan de bak; dat moet en kan beter!


Kader3EO - wiskunde... eindtoets (telt 2x) werd redelijk tot goed gemaakt en 5x net 'n 5+ moet en kan de volgende keer die '6 of hoger' worden.

Ook hier geldt: cijfers/ loon naar werken...

duidelijk te zien is, welke leerling wel goed meedoet en formules leert/ gebruikt en wie wat minder.


 • Je kunt het, maar moet het zelf wel doen!
2009 Van Kooten en De Bie - Podium Duits leraar:

'Het podium' is niet nodig,


O. den Beste...

U blijft toch - altijd - mijn 'docent van het jaar'! 

Geniessen Sie Ihre Rente und lieber Gruss aus Bussum - geniet van uw pensioen en ja;

'vroeger was niet alles beter'...


maar sommige zaken welvooruit naar toen!

 • In het belang van de leerlingen en ons allemaal.

En voor het geval de school - onverhoopt - echt zou branden:


Naar welke school? zijn eigen, sinds 27 juni 2016, nu 3x ontvoerde, drie dochters gaan weet GRN niet, laat staan wat hun resultaten zijn en of ze extra uitleg van hun vader kunnen gebruiken...

 • vandaag al 1314 dagen niet.

Dat kan nooit in het belang van welk kind dan ook zijn en de ouder die hen dit aandoet, is 'ziekelijk-egoistisch' = 'moeder' Solvig S... arme meiden!

 • Bij PapaErik zijn jullie altijd welkom en ook Oma Irene wil jullie weer knuffelen... de waarheid en onze echte liefde duren het langst! Knuf.


Wordt vervolgd.


No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia