zaterdag 28 oktober 2017

Boeven? Rutte en Grapperhaus moeten ingrijpen bij criminele overheids-diensten of zijn definitief ontmaskerd als 'deel van het grote! probleem'!


Naschrift: besloten werd om m'n handtekening toch even te censureren... vandaar.


d.d. 27-10-2017: 'Grapperhaus-valt-in-duigen:

getuige Holleeder niet beschermd en

  • Raad voor de Kinderbescherming poogt kinderontvoering in de doofpot te stoppen!'


Mijnheer Grapperhaus:

'vindt u dat kinderen in NL door de Raad voor de Kinderbescherming daadwerkelijk beschermd worden?


Let wel: de Raad voor de Kinder'bescherming' is onderdeel van het ministerie van Justitie? en Veiligheid! Vergelijk dat nu eens met de schokkende praktijk:Volhardend vader en recht-zoekend burger:


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@blogpsot.nlBetreft:

1. Voorganger Blok weigerde opdracht Rutte uit te voeren...

nu zijn het uw lijken in de kast’!

2. Raad voor de Rechtspraak
/ weigert te reageren mbt. misdadig Paleis van Justitie Arnhem!

3. Kwaliteit van de rechtspraak is beneden alle peil: ingrijpen door politiek is m.i. vereist!
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Tav. minister mr. F. Grapperhaus (CDA)


Turfmarkt 147 , 2511 DP Den Haag
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Telefoon: (070) 370 79 11


alsmede:


Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Tav. minister-president drs. M. Rutte (VVD)

Binnenhof 19, 2513 AA Den Haag
Postbus 20001, 2500 EA Den Haag
Telefoon: +31 70 3564100

Bussum, 26 oktober 2017
Nieuw?-kabinet, mini-sters Rutte en Grapperhaus,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,

1. Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt het ditmaal kort en verwijst naar recente publicaties:


d.d. 09-10-2017: ‘‘He, Stef; heb je Groenendijk al geantwoord?’ 'Eh, neen Mark; ik smeer hem snel’; ‘hihihaha; dat hebben we samen mooi samen opgelost, Stef!’’

d.d. 14-10-2017: ‘Blok komt na dood Anne Faber niet weg met wat onderzoekjes: aftreden! Vader 3 ontvoerde dochters eist vervolging van criminele 'burgemeester'!’

d.d. 16-10-2017: ‘Oprotten nep-minister Markie: geen vertrouwen in toekomst met Rutte-3; 'daadkrachtig en ambitieus' = 'lulletje rozenwater en maar-niet-heus'...!’

d.d. 17-10-2017: ‘Tutten-tandem Rutte/ Blok rijdt de dijk af, slaat 3x over de kop en komt in het water terecht; ze verdrinken bijna... wat doet u? Hetzelfde als zij!’

d.d. 26-10-2017: ‘Nu al kotsmisselijk van bende bedriegers... 'he Rutte-3 - he Rutte-3 - laat me weer regeren of ik ga kapot - met m'n criminele? clubje om me heen'!’dan bent u (weer) helemaal op de hoogte gesteld,
waar het allemaal om gaat en hoe;

  • schokkend de NL recht? is kromstaat in feitelijke praktijk blijkt te zijn (geworden)!


2. Hoe kan het Rutte,


dat Groenendijk u reeds d.d. 02-07-2017 aan-schreef in urgente zaak mbt. het hof van disci-pline dat zich niet aan de geldende wetten hield en aldus minister Blok d.d. 10-08-2017 opdracht gegeven werd om te ant-woorden, maar

  • dat niet gebeurde?


De vorige mini-ster/ Blok die als laatste wapenfeit nog wel een petitie over Anne Faber in ontvangst kwam nemen, reageerde niet op Groenendijk en wenste niet in te grijpen bij de gemelde, criminele beroepsgroep van advocaten…


hoe kan dat nou, Rutte?


Is dat omdat zogenaamde;

  • ‘rechtstaat van Markiehelemaal nepis?

Dat is de enige, juiste conclusie!3. Hoe dit op te lossen? Simpel:de nieuwe minister Grapperhaus moet...


   - binnen 1 week antwoorden, zoals door Rutte aan Nawijn in opdracht werd gegeven
   en passend -

...ingrijpen bij criminele organisaties;

     a)    de NL Orde van advocaten,

     b)    de Raad voor de Kinderbescherming

     c)    en het Paleis van Justitie te Arnhem.
Uiterlijk d.d. 03-11-2017 is duidelijk of Grapperhaus anders is dan Blok...

en/ of Rutte wel ‘de baas’ is als primus inter pare
of dat hij...

ook in Rutte-3 zijn status;


'Lulletje rozenwater is een bargoense uitdrukking voor een man met gebrek aan ruggengraat, of met een slap en enigszins onderdanig karakter. Een lulletje ro-zenwater is een doetje.'


Wordt geblogged…

Ervan uitgaande de ‘heren?’ Rutte en Grapperhaus alsook overige leden van de ministerraad naar be-horen te hebben bericht, verblijft


met strijdbare ‘groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaVerzending:
Deze brief werd d.d. 26-10-2017 ondertekend, per aangetekende post zowel aan Rutte (AZ) alsook aan Grapperhaus (JenV) gezonden.


Wordt vervolgd.


No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia