dinsdag 24 oktober 2017

Steeds onterechte? FB-blokkering = pure censuur! Als de waarheid niet gepubliceerd mag worden, weet je dat je gelijk hebt! FB bang voor GRN?


 • Een (overbodige?) tip aan iedereen: plak die camera af... beide kanten!Ambivalente - tegengestelde - gevoelens: irritant of trots op 'PGS'-status?!


Moet volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc - = gewoon PapaErik - zich nu storen aan het feit dat hij opnieuw (nog) 6 dagen niets in de groepen bij Facebook kan plaatsen door de onterechte ban of...

zich 'n beetje 'trots?'

- het gaat echter geenszins om mijn 'succes?' maar om drie, nu 3x ontvoerde dochters, de vele andere kinderen/ ouders, de niet-be-staande 'recht? = krom!-spraak' en parlementaire democratie? hahaha; wat een slechte grap! -

voelen nu hij door FB kennelijk de status = geuzenpenning:

 • Potentieel Gevaarlijke Stoorzender toegekend kreeg?!

Facebook seems to be scared of the publications of school-teacher GRN!


'Dear mister Zuckerberg,

for the last few weeks... Facebook is blocking my publica-tions on the platform and possibilities to post any reactions in groups in different ways, even though I did not violate any of the community guidelines.... why so?

This cannot be a 'software problem' or 'wrong recognition' as I was banned for a week directly after posting a - supposed-ly; harmless?! - publication on the selling of 'childrens stamps' by some local neighbourhood-girls on the start-page. I am convinced I did not do anything wrong but still...

 • blocked for a week!

In addition; I did not receive any Facebook-reaction on my many comments, nor a logi-cal explanation from the moderators, nor any advice to prevent this from hap-pening again. Why not?

The only - valid?! - explanation for this unpleasant behaviour of Facebook is...

 • old style and hard-core censorship, not true?!

What about the freedom to question? What about freedom, what about liberty? I must say I am very much disappointed in Facebook as it exposes itself as 'member of the club against the people'...

as a fastly growing number of people would agree with me. Don't you think it is time for some play fair? You must know the meaning of these words...

 • fair and honest treatment of people

Yours sincerely, drs. E.M. Groenendijk MSc. - Bussum, the Netherlands
Citizen of the world - in behalf of the children and for the freedom of allEnkele artikelen over 'Censuur en Facebook': • Wat is censuur en wat doet Zuckerberg?!

Censuur (informatie) - Wikipedia

'Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, een andere controlerende macht, een bepaalde groepering, of van bepaalde individu-en, om informatie achter te houden of

de expressie aan banden te leggen.
= in deze casus het geval; lees verder...

De verwante term persbreidel geeft de maatregelen aan om de persvrijheid te beperken. Censuur kan enerzijds gebruikt worden om...

 • te voorkomen dat de macht van een instantie wordt ondermijnd,

maar anderzijds ook met het idee de burger te beschermen. D
it laatste argument is in de geschiedenis vaak door overheden misbruikt als rookgordijn voor het eerste. Een bekende uitspraak van Thomas Jefferson, de derde president van de VS:

 • "It is error alone which needs the support of government...                   Truth can stand by itself!"d.d. 09-09-2016: The PostOnline -

'Extreme Facebook-censuur begint nu serieus persvrijheid aan te tasten':

 • Wereldberoemde foto van 'napalmmeisje' consequent gecensureerd want 'naakt'?!d.d. 05-10-2016: Want to Know -'Burgerlijke ongehoorzaamheid' is

het opzettelijk overtreden van de wet of het negeren van bevelen van de overheid met een politiek doel.

De meeste denkers en activisten die zich ermee bezig hebben gehouden stellen dat burgerlijke ongehoorzaamheid...

per definitie geweldloos is en
   
nooit plaatsvindt uit louter eigenbelang.'
d.d. 22-05-2017: RTL Nieuws -

 • 'Censuurregels Facebook uitgelekt: geen bezwaar tegen beelden zelfverminking

   Monika Bickert, hoofd van Global Policy Management van Facebook, erkent in The
   Guardian dat het lastig is overeenstemming over regels binnen het bedrijf te
   krijgen. "Mensen in Europa hebben een heel ander idee van wat oké is om te delen
   dan mensen in Azië. Waar je de lijn ook trekt, er zal altijd wel ergens een grijs
   gebied zijn."


In onder meer het Verenigd Koninkrijk gaan stemmen op om Facebook te beschouwen als journalistiek medium dat zich moeten houden aan soortgelijke regels als de BBC of kranten.

   Facebook wil dat niet.

"We zijn geen traditioneel mediabedrijf.
We schrijven geen nieuws dat mensen lezen."

- maar willen wel bepalen wat de mensen lezen en wat niet als dat 'de elite' niet past... nietwaar, Bickert/ Zuckerberg? neen, dank u!d.d. 31-05-2017: GeenStijl -

 • 'EU en Facebook gaan internet actief censureren

   And so it begins. Eerst werd kiddie pr0n gebruikt
   als argument om het internet af te schilderen als
   een eeuwige broedplaats van misdaad en verderf,
   daarna werd 'terreur' het argument om het hele 
   web van hogerhand te gaan monitoren, en nu wor-
   en 'xenofobie en racisme' gebruikt als smoesjes om
   de VvMU (Vrijheid v. MeningsUiting) te beknotten. 

   Ditmaal heeft de regressieve overheid van de Europese Unie een convenant
   getekend met het internet zelve: met Facebook, Twitter, YouTube, Google en
   Microsoft hebben ze een gedragscode opgesteld om zogenaamde "haatzaai-
   ende boodschappen" op internet tegen te gaan.'d.d. 28-06-2017: Martin Vrijland - 'Facebook-censuur verwijdert artikel over de Machiavelliprijs

 • We hebben het onderstaand bericht verwijderd, omdat het in strijd is met de richtlijnen voor de Facebook community“, zo was de vermel-ding.


Een klacht die ik indiende onder begeleiding van de vraag of Facebook kon toelichten waar ik in het artikel iets gezegd heb dat in strijd is met deze richtlijnen,

is tot nu toe simpelweg niet beantwoord.

 • Het lijkt erop dat we in een nieuwe fase van censuur zijn beland, waarbij Facebook zonder toelichting je bericht kan verwijderen.

Maar het gaat nog een stap verder, aldus de melding [citaat] “Houd er rekening mee dat de accounts van personen die herhaaldelijk berichten plaatsen die niet zijn toege-staan op Facebook permanent kunnen worden uitgeschakeld.” Zo kun je dus eenvoudig iemand met bijna 17 duizend volgers definitief de ‘social-media-nek’ omdraaien.Het is immers volkomen onduidelijk wanneer je strijdbaar bent tegen de richtlijnen van de Face-book community. Facebook kan dus zomaar nog eens een artikel betitelen als...

‘strijdig met de community richtlijnen’ en

dan mijn gehele pagina onaangekondigd en zonder onderbouwing, verwijderen.'

Onterechte blokkeringen Facebook maar geen reactie op klacht = censuur
!Blokkering-1:

d.d. 28-07-2017COMMUNITYRICHTLIJNEN - Raadpleeg onze community richtlijnen

Meer informatie over wat je mag delen op Facebook en welke soorten content moeten worden gerappor-teerd en verwijderd. Facebook © 2017

 • Je bent tijdelijk geblokkeerd van het lid worden van en berichten plaatsen in groepen tot morgen om 4:41.


BEPERKING INGESCHAKELD - Eindigt op morgen om 4:41

Bedankt voor het melden van kan geen reacties plaatsen...?! Wat te doen?

VERZONDEN - Ons antwoord - 28 juli 2016

Je feedback wordt gebruikt om Facebook te verbeteren. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om een rapport in te dienen.


Meer informatie - Je blokkering op het zien het lid
worden van en berichten plaatsen in groepen is 
opgeheven.

BEPERKING UIT - De beperking is opgeheven
18 juni 2016

 • Je blokkering op het zien het lid worden van en berichten plaatsen in groepen is opgeheven.'Blokkering-2:

d.d. 03-10-2017: GRN mbt. Orde van Advocaten Overijssel geen FB-reactie op klacht!
   Geachte Facebook-redactie,

   ik plaats per groep 1x mijn nieuwste publicatie... wat is het probleem?
   En direct geblokkeerd?

   https://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/10/overijssels-deken-luttikhuis-
   moet.html


   WAAROM?

   Kreeg FB de opdracht om censuur toe te pas-
   sen? Daar lijkt het nu sterk op... nietwaar?

 • Gaarne uw reactie of beter nog:            opheffen onterechte blokkade!

   Mijn oprechte dank, GroenendijkBlokkering-3:

d.d. 04-10-2017: GRN mbt. Kinderpostzegels - geen FB-reactie op klacht!

 • waarom blokkeert FB artikel over kinderpostzegels?


'Bussum, 04 oktober 2017
   Geachte FB-redactie,

   waarom waarom waarom? Gaarne blokkering opheffen; dank!

   http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/10/wat-kinderpostzegels-marokkaanse-
   meiden.html

   Groenendijk groet!Blokkering-4:

d.d. 15-10-2017: GRN mbt. de Nederlandse Opstandgeen FB-reactie op klacht!
GRN plaatste dit artikel op de startpagina en meteen, binnen 10 sec. - onmogelijk om in die tijd het artikel te 'reviewen' - ergo: pure censuur! - weer 'n - aldus onterechte! - blokkering van Facebook ontvangen voor 1 week... hoezo?!

 • 'Indien u meent dat de blokkering onterecht was, laat het ons dan weten- en dat deed GRN wederom:

   'En meteen; weer geblokkeerd!
   15-10-2017, 15:03 uur

   Waarom waarom Facebook... geen spam,
   geen overtreding van de voorschriften...

   is dit pure censuur?
   Ook op mijn vorige reacties...

 • geen enkele respons van FacebookU laat zich kennen.Of wat doe ik dan fout?
Gaarne reactie dan wel blokkering opheffen...

dank! drs. Groenendijk MSc.


ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE !!!

- Geen cursusje doen maar in opstand komen tegen staatsterreur die onze kinderen steelt/ laat stelen; ook politiek doet niets tegen... een criminele 'jeugdzorg'!


- ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE !!!Blokkering-5: enkel omdat GRN de waarheid publiceert...


'Actie geblokkeerd - d.d. 23-10-2017 t/m d.d. 30-10-2017!

 • Je bent tijdelijk geblokkeerd van het lid worden van en berichten plaatsen in groepen tot 30 oktober om 12:04.'

- 'We blokkeren soms bepaalde inhoud en acties om Face-book veilig - ??? - te houden. Als je van mening bent dat dit een fout is, laat het ons dan weten.' - bij deze (nogmaals)!

- 'Facebook hanteert een beleid om gedrag te stoppen dat andere mensen vervelend of aanstootgevend vinden. We hebben vastgesteld dat je een functie zodanig hebt gebruikt dat het kan worden gezien als aanstootgevend 
- ??? - , ook al had je het niet zo bedoeld.' - voor wie dan? de 'elite'?

- 'Als je tijdelijk geen chatberichten meer kunt versturen, kan dit zijn omdat je recentelijk een groot aantal 
- 1x op start-pagina, 10 seconden later blokkering! - chatberichten hebt verstuurd of omdat mensen hebben aangegeven je chatberichten niet op prijs te stellen - Kinderpostzegels???'

De stand van het land - de wereld - duidelijk uitgelegd in rapvorm:


Word wakker en sta op...

niet alleen 'vrijheid op internet' maar alle vrijheid wordt stukje bij beetje en steeds meer...

beperkt, totdat 'het volk' geen enkele vrijheid meer heeft en in opstand komen 'te laat' is!

Nu is het moment; u bent allen gevraagd...

 • u bent de verandering; voor de toekomst van onze kinderen!


Het is al 5 over twaalf; stop uw hoofd niet in het zand als een struisvogel en/of haal het (zee-/ regen?-) water uit uw oren en sluit u aan bij de strijders van het licht.

 • Sluit u aan bij echte Nederlanders: samen zijn wij veel sterker dan zij!Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia