donderdag 21 september 2017

'n Peter R de Vriesje: SKJ-'voorzitter' en NJI-'directeur' haha-Hageraats slaat op de vlucht voor de waarheid en gaat snel 3 weken 'op vakantie'?!d.d. 18-09-2017:

'Gatverdamme en no way:

SKJ-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en

gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!'


d.d. 19-09-2017:

'Schokkend: einde NL-'rechtstaat'; onleesbare en bewust anonieme hand-tekening onder uitspraak: SKJ-'rechter' weigert naam bekend te geven!'Melding publicatie d.d. 19-09-2017 - laatste kans voor Hageraats en Co:


Publicatie SKJ
- reactie 'voorzitter' Hageraats is onacceptabel

Gaarne doorzending aan het gehele bestuur; dank!

di 19-9-2017 00:34
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: Rutger Hageraats (r.s.hageraats@gmail.com);
Secretariaat tuchtrecht | SKJ (secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Bussum, 19 september 2017
SKJ-bestuur, meneer Hageraats,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,

1. met open vizier doe ik u melding van meest recente publicatie over de criminele gang van zaken bij de SKJ - onacceptabel:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/09/gatverdamme-en-no-way-skj-bestuur-haha.html

Vorige publicatie mbt. SKJ - Stichting Kwaliteit ? sregister Jeugd : d.d. 21-08-2017 : 'Nep-tucht'rechter' van 'jeugdzorg' = SKJ zwijgt omdat ze betrapt werden en absoluut niet-te-vertrouwen zijn! Ook Hageraats temporiseert... triest.


2. de SKJ/ het bestuur wordt 1 allerlaatste kans gegeven: per ommegaande bevestiging van ontslag van mr. Jacquemijns!


3. zo niet: (nog) minister Schippers zal het PAS-familiedrama
- net als Plasterk, Blok en Rutte - op haar bord krijgen...


wie denken dit soort mensen wel niet dat ze zijn?

  • Het volk pikt het niet... uiteraard niet.

U dient allen naar het wetboek van Strafrecht vervolgd te worden!


Met volhardende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - Luctor et emergo
- in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Melding publicatie d.d. 21-09-2017 - laatste kans voor Hageraats & Co:Weer publicatie SKJ - reactie 'voorzitter' Hageraats is onacceptabel!

Gaarne doorzending aan het gehele bestuur; dank!

Do 21-9-2017 21:25
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: r.hageraats@nji.nl; Rutger Hageraats (r.s.hageraats@gmail.com);
Secretariaat tuchtrecht | SKJ (secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Bussum, 21 september 2017
SKJ-bestuur, meneer Hageraats,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,


1. met open vizier doe ik u melding van meest recente publicatie d.d. 21-09-2017 over de criminele gang van zaken bij de SKJ - onacceptabel:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/09/schokkend-einde-nl-rechtstaat.html

Schokkend: einde NL-'rechtstaat';

onleesbare en bewust anonieme handtekening onder uitspraak: SKJ-'rechter' weigert naam bekend te geven!

Deze burger pikt het niet ; roept allen op zich te verenigen voor Vrouwe Justitia!


2. de SKJ/ het bestuur wordt geadviseerd de 1 allerlaatste kans te nemen: per ommegaande bevestiging van ontslag van mr. Jacquemijns!

In het weekend staat de volgende, schokkende publicatie over de SKJ gepland en voor iedereen duidelijk zijn dat er van 'recht'spraak of een behoorlijke klachtbehan-deling absoluut geen sprake is.

  • Allen keihard ontmaskerd... wordt vervolgd!


3. zo niet: (nog) minister Schippers zal het PAS-familiedrama - net als Plasterk, Blok en Rutte - op haar bord krijgen...

wie denken dit soort mensen wel niet
dat ze zijn?

  • Het volk pikt het niet... uiteraard niet.

U dient allen naar het wetboek van Strafrecht vervolgd te worden!


Met volhardende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Vlucht hahaHageraats voor de waarheid en pakt snel z'n biezen:


En wat deed Hageraats?

  • hij gaat eerst maar weer eens op vakantie; ditmaal voor 3 weken:

Automatisch antwoord:

Weer publicatie SKJ - reactie 'voorzitter' - haha - Hageraats is onacceptabel!

Gaarne doorzending aan het gehele bestuur; dank!do 21-9-2017 21:25

Van: Hageraats, Rutger R.Hageraats@nji.nl
Aan: drs. Groenendijk MSc.


'Geachte mailer,


Met vriendelijke groet,

Rutger Hageraats
Directeur NJI'
en de rest van het SKJ-bestuur? Mooy, Loykens, De Waard, Bakker en Winter:


  
Mooy                 -               Loykens


 
De Waard             -       Bakker      -            Winter


ook die zwijgen en zwijgen...

oorverdovend stil zijn zeWant: keihard betrapt en ontmaskerd; allemaal. Echt, beste mensen;

  • die SKJ is 1 groot bedrog - van boven tot onder... allemaal nep.

In het weekend komt de volgende publicatie over de Stichting geen-Kwaliteit!sregister Jeugd en schok-kende poging van deze SKJ om:

  • het grondrecht van iedere burger op een eerlijk proces = behoorlijke klachtbehandeling te ontnemen en


de zeer, zeer laffe melding van de beklaagde partij:

niet-Samen, niet-Veilig Midden-Nederland...

moeder-'voogd', Marieke K. en haar 
niet-eens-geregistreerde team'leider' Steven S.!


Wordt vervolgd; zo?Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia