zondag 6 augustus 2017

'Samenspan in criminele vereniging'; geen motorclub maar hof van = sof zonder Discipline weer, nu: mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, ontmaskerd!


Een ezel inderdaad niet maar 'advocaatjes...'? Oordeelt u zelf op eigen risico:

Tjemig de pemig... hier valt bijna niet tegen op te tikken/ publiceren;

de afgelopen 3 dagen weer:


1) een mailbericht van de SKJ dat ze nu wel 'opeens' de maanden geleden ingediende klacht over de plv. 'voorzitter' mr. Jacquemijns willen gaan behandelen, terwijl dit m.i. 'mosterd na de maaltijd' is en allang:2de Raad voor de Rechtspraak zond - na lang wachten, zoals gebruikelijk... vakantieperiode of niet;


dat is de praktijk - een afwijzende maar

desondanks zeer interessante brief waaruit

'de sof-slager keurt het stinkende vlees - desondanks - 'goed' blijkt en

3) ook het hof van = sof zonder Discipline zond opnieuw een brief (zie onder) en bewees zich andermaal als 'een bende bedriegers van het ergste soort'.


'Gewoon alles uitleggen' en 'zo kort en bondig mogelijk', Groenendijk!


Maar; deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. gaat het toch gewoon doen en maakte aangaande punt 3 - mbt. 1) en 2 ) komen zsm. - de volgende toelichting:Dat het hof van = sof zonder Discipline - de 'rechters' - en de 'beklaagde/ ver-dachte' = Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant in de juridische = criminele praktijk samenspannen - dit m.i. zelfs in criminele vereniging! - werd

toegelicht in publicatie d.d. 27-07-2017:


Vrouwe Justitia huilt.'


Waar het sof weigerde om de, tegelijkertijd...

d.d. 15-04-2017 met de jegens inmiddels ex-'deken', mw. mr. Van Empel,

ingediende klacht versus de-boel-bedonderende, 'secretaris' mw. mr. C.K. (o.a. kul-'samenvatting'

niet de daadwerkelijk ingediende klachten; de 'kapotte, zwarte scooter') te bevestigen...

 • 'omdatdan vast zou komen te staan; dit ook in hun stukken...


dat mr. C.K. inderdaad! 'de boel bedonderde'!

- onder eindverantwoordelijkheid van de 2e, nu ex-deken Van Empel -


Dit in een vergeefse poging om...

de klachten jegens 1e deken Meijer dan makkelijk(er) door de Raad te kunnen laten afwijzen!

Echter:

uw 'smerigeplannetje' werd - allang - doorzien en...

stokken in die - corrupte - wielen gestoken!
Het sof/ mrs. ZuidemaDen Hartog Jager en De Groot-van Dijken weigerden om inhoudelijk te reageren op mijn expliciete brief d.d. 25-07-2017 met... verstreken antwoordtermijn d.d. 02-08-2017.

 • Als ze betrapt worden... dan geven ze geen antwoord meer en pogen deze recht-zoekend burger te negeren. Hoe ontmaskerd ben je dan...?!De feiten staan vast:

Ondanks mijn, duidelijke, correspondentie mbt. de - helaas moeten constateren: - onbehoorlijke, onwettige en on-acceptabele weigering tot klachtbehandeling van de jegens het hof-zelf ingediende klachten,

te weten jegens;


1. 'griffier' mw mr. A.K. en

2. secretariaatsmede'werker' mw. J.M. en last but not least:

3. plv. 'voorzitter' mw. mr. Driessen-Poortvliet =


...hun directe collega in het presidium (nummer 4 van de club) dit o.a. vanwege de 99.99% zekere, geantedateerde 'verwijzingsbeslissing' waar namelijk:

 • ...niet alleen als opsteldatum d.d. 09-01-2017 werd vermeld door 'griffier' A.K. maar tegelijkertijd en in hetzelfde document!
 • ook de verzenddatum = de werkelijke aanmaakdatum d.d. 30-01-2017 en pas op laatstgenoemde datum van een digitale handtekening werd voor-zien!

Dat is m.i. 'valsheid in geschrifte' en overige ambtsdelicten keihard bewezen maar...

...het presidium 'zag niets verkeerds- haar collega's - en weigerde alle klachten zelfs maar in behandeling te nemen.

 • Ze weten dat ze fout zitten en dat 'mag niet uitkomen', nietwaar?!

Meer dan schandalig; dit is als 'crimineel ver-zaken/ wangedrag' te duiden en niets anders.

De waarheid mag, neen... moet en wordt door deze Groenendijk gezegd!Wan-Orde doet 'duit in het bedrog-zakje' en blijkt 'van het padje af' te zijn!


Want: wat hun 'partners in crime'... o.a. de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant met net nieuwe en nu al aftreden vereist, 'deken' dhr. mr. Lensink alsmede beklaagde 'secre-taris/ staf'jurist' C.K. werd reeds duidelijk te kennen gegeven dat wat zij - nog steeds, snel in de vakantieperiode als veel mensen van huis zijn en minder online zijn (en dat terecht!) - doet, namelijk:

'doordrammen tegen beter (moeten) weten in'...

is een doodlopend pad en zal alleen maar tot...

 • meer onthullingen over hun wan-gedragingen leiden.

'Be my guest', als het dan zo moet; u heeft allen toch reeds 'verloren'. De feiten staan vast en de onomstotelijke bewijzen werden reeds verzameld. 

Groenendijk laat zich niet intimideren of besodemieteren en aldus is het nu een kwestie van openbaarmaking!

En reken maar dat Groenendijk 'unooit met rust zal laten, integendeel: d.d. 03-08-2017:

'En bam:

'list en bedrog' = power?play van (nog) Zeelandse 'deken', mr. Lensink + beklaagd 'secretaris' mr. C.K. komt op hen terug als 'n boemerang! Au.d.d. 05-08-2017:

'Pure chantage en arrogantie van Wan-Orde Advocaten Zeeland-W.-Brabant: 'slikken van ons kul-klachten'dossier' of stik er maar in...!'Samenspan Wan-Orde + Sof: 'wij vermelden C.K. niet en jullie drammen door':


Hoe kan het dat d.d. 15-04-2017...

zowel jegens nu ex-'deken' Van Empel

alsook jegens haar 'secretaris' C.K. formeel klacht werd ingediend maar...

het hof van = aldus sof zonder Discipline daar

 • d.d. 14-07-2017 pagina 1 en pagina 2 met geen enkel woord over repte = negeerde en weigerde om de klacht jegens C.K. te bevestigen

'zodat', vervolgens:

 • d.d. 02-08-2017  plaatsvervangend 'voorzitter' mw. mr. P.M.A. de Groot-van Dijken 'enkel' de verwijzing van deze Van Empelmaar niet C.K.-klacht naar de 4e deken (Lensink is nummer 3) van het arrondissement Overijssel = dhr. mr. C.A.M. Luttikhuis meldde en eveneens beklaagde 'secretaris' C.K. 'te vergeten'!


Zie begeleidende brief d.d. 03-08-2017 van de 'best slimme griffier A.K.' maar wederom - 'in opdracht door' - mw. J.M. ondertekend alsook

verwijzende en negerende plv. 'voorzitter' De Groot-van Dijken:


de envelop; andermaal schokkendmaar ja... 

...wat kun je dan ook anders verwachten als je 'eenmaal begonnen bent met... de zaak bedonderen dan kun je (bijna) niet meer terug', nietwaar A.K. en rest van dit sof zonder Discipline?!


Want: ons allang duidelijk: de Wan-Orde(n) en het sof spannen samen;


Groenendijk pikt dat niet en verzet zich!

Onacceptabel...

word wakker, dappere Nederlanders; dit dan wel soortgelijks wordt/ kan u ook worden geflikt!Ook mw. De Groot bewees daarmee 'bij de kliek te horen' en aldus zeker niet aan een behoorlijke klachtbehandeling te willen (laten) doen, aldus Groenendijk. 


Wie was zij ook al weer? mr.  P.M.A. de Groot-van Dijken:


Wie helpt mij aan een foto van deze mevrouw? Zij wil kennelijk niet gevonden worden en Groenendijk 'snapt' nu waarom... klaarblijkelijk 'schaamt ze zich toch een beetje' of waarschijnlijker...


Zie haar loopbaan en een duidelijke waarschuwing:

'WAARSCHUWING EXTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!

300 Namenlijst Hof van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken (27) Mr P.M.A. de Groot-van Dijken!'Dank u zeer', mw. mr. A.K. - 'griffier' bij het sof - 'voor uw slimme hulp':


En... jawel - een ezel stoot zich niet 2-maal aan dezelfde steen - 


ook nu (kwestie van een bij haar ingeslepen ge-woonte?!) vermeldde de...

- zeker gegrond beklaagde en ten onrechte niet in be-handeling genomen door het presidium... 'omdat' die haar eigen medewerkers die voor de 'grote? 'bazen?' juist de boel bedonderen aldus...

        'natuurlijk?... niet aanpakken! - 

...'griffierA.K. de verzenddatum in de verwijzings-beslissing van ditmaal mr. De Groot...

weer in hetzelfde document (dus geen stempel).

 • Bedankt!


Dus: d.d. 02-08-2017 aangemaakt en d.d. 03-08-2017 verzonden - per aange-tekende post; en daar kwam d.d. 04-08-2017 mijn inmiddels 'grote vriend' J. weer aan de deur om mijn krabbeltje op het schermpje te ontvangen en mij wat peptalk te geven - dank je, mattie! - en aldus inderdaad keurig de volgende dag ontvangen.Dat is echter heel wat anders dan:

d.d. 30-01-2017 opstellen,

dan antedateren op d.d. 09-01-2017 en

vervolgens 'gewoon? weken later'...


- en let wel: dit pas nadat gegrond klagend burger Groenendijk herhaald navraag deed omtrent de uitblijvende verwijzingsbeslissing ter zake de klacht jegens 1e 'dekenMeijer -


...'simpelwegverzenden' van een gebleken; geantedateerde beslissing met een onecht aldus niet-geaccepteerd 'excuusje'...


zoals de 1e keer geschiedde, nietwaar?!
Groenendijk brengt nog steeds actuele publicaties 1/2 jaar geleden in herinnering:

d.d. 03-02-2017:

'Geknoei met vz.-beslissing 'Sof zonder Discipline'; eerst klachtoordeel vs. deken Meijer en dan pas behandeling klacht vs. 'zeer bijzondere' curator!

 • Orde van Advocaten en Hof van Discipline bewijzen zich als '1 pot nat'

alsook d.d. 08-02-2017:

'Een grote chaos/ doofpot-poging bij Orde van Advocaten/ Meijer en Hof van Discipline/ Van Dijk: 'doordrammen na klacht ivm kinderontvoering?!'


Ergoniet 99,99% maar nu 100% staat vast dat...


'griffier' mw. mr. A.K. met het 
feitelijk opstellen d.d. 30-01-2017 maar pretenderen van opstellen op d.d. 09-01-2017 (en nadien zelfs schriftelijk 'bevestigd' = weer sof-leugen!) van de 1e verwijzingsbeslissing namens mr. Driessen-Poortvliet inderdaad...
  
 • keihard 'valsheid in geschrifte' en een aantal overige ambts-delicten pleegde;

genoemde plv. 'voorzitter' dit steunde en ook de weigering tot behandeling van algemeen 'dekenZuidema als 'onheuse dienst aan vriendin' te duiden is.
  
 • Precies, zoals Groenendijk al die tijd steeds riep/ schreef maar door 'de clubs in samenspan' werd en wordt genegeerd...! Schokkend

De 'dank' mijnerzijds voor A.K.'s meewerkende 'slimheid' is 'groot'...


en afspraak tot het doen van aangifte jegens het sof zonder Discipline/

o.a. mrs. plv. 'voorzitter' Driessen-Poortvliet; 'secretaris' C.K.; 'griffier' A.K. en de algemeen 'deken' Zuidema en presidium dient gemaakt te worden...

maar ja, wat heeft dat voor zin als

                      ...ook die niets doen?


Belangrijker:

 • 'U' bent allen keihard en publiekelijk ontmaskerd...!Uiteraard zal ook de (demissionair) minister

van 'Veiligheid en Justitie?'/ drs. S. Blok bericht

en om onmiddellijk ingrijpen verzocht worden!


Tot slot:


Het presidiumZuidema and friends ging evenmin in op deze curieuze = niet-betrouwbare maar onbehoorlijke 'werk'wijze van haar 'griffierA.K.:


d.d. 20-04-2017:

Sof-'griffier' mr. A.K. beweerde zij de 'klacht-indiening niet te snappen' en poogde zij om Groenendijk te verleiden om haar suggestie = naar de Raad met C.K.-kul en Van Empel 'ad-vies', te volgen en na


d.d. 17-05-2017:

'We laten uw klacht jegens Van Empel - en jegens C.K.!- even rusten.'


d.d. 03-08-2017:

Werd dezelfde klacht jegens Van Empel nu 'opeens welbegrepen zonder dat om nadere toelichting werd verzocht, alleen... werd - bewust; zie boven - de klacht-indiening jegens 'secretaris' C.K. 'vergeten'...

en weigerde om de jegens 'griffier' A.K. ingediende klacht te behandelen (zie boven).

Daarmee toonde het hof van Discipline haar ware karakter/ gezicht:

 • het is een sof zonder Discipline!Wordt ver- (bij uitblijven daarvan mogelijk hinderlijk te achter-?) volgd...


...door 125.000 lezers - dank u zeer, ook voor het 'delen'!

- zoals de politie dat nu placht te doen; confronteer hen svp. maar eens als u hen wel persoonlijk mocht kennen/ tegenkomen - uiteraard; 'non-violence' en dan eens kijken of ze u wel antwoord geven dan wel 'hard wegrennen' als 'hun privacy en/ of levensge-not in het geding (dreigt te) komt, wedden?) -

...en m.i. vereist: naar wetboek van Strafrecht.


'Hahaha'; al die advocaatjes verslagen met hun eigen wapens en op hun eigen 'speel'veld; eens kijken of ze zich tevens; 'slechte verliezers?' tonen...

 • of zij alsnog de benodigde correcties doorvoeren dan wel 'hun conclusies trekken' en persoonlijke consequenties daaraan zullen verbinden?!

Groenendijk meent: gaat u Brammetje maar achterna en dan zijn we nog aardig tegen u en invoering van een burger-jury systeem is noodzakelijk nu 'rechtersniet te vertrouwen blijken!


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia