zaterdag 5 augustus 2017

Pure chantage en arrogantie van Wan-Orde Advocaten Zeeland-W.-Brabant: 'slikken van ons kul-klachten'dossier' of stik er maar in...!'Hoe de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant/ 'deken' Lensink en 'secretaris' C.K. - dit in criminele vereniging, aldus Groenendijk - met het hof van = Sof zonder Discipline/ algemeen  'deken' Zuidema & Co de facto samenspannen tegen...


deze (zie boven en verder)...

- uit ware liefde voor zijn drie, 3x ontvoerde dochters en

 in het belang van Vrouwe Justitia... altijd! -

volhardend vader en recht-zoekend burger:d.d. 24-07-2017: GRN test nieuwe deken Lensink = oude wijn in nieuwe zak!


Betreft: K17-020

1. Uw non-reactie op mijn brief d.d. 02-07-2017 is schokkend

2. Binnen 3 dagen zelf-correctie Wan-Orde Zeeland-W.Brabant

3. Openbaarmaking - criminele?! - gang van zaken op internet

Bussum, 24 juli 2017 voor kantoorbegin

Mijnheer Lensink, Orde Zeeland-W.-Brabant,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,


1. Hoe kan het dat...

u per d.d. 01-07-2017 werd benoemd als vervanger voor mr. Van Empel maar tot op heden niet - persoonlijk en passend - reageerde op mijn expliciete brief d.d. 02-07-2017 welke zowel per directe mail (als bijlage daarvan) alsook ondertekend, per aange-tekende post aan de deken/ de Orde Zeeland-W.-Brabant werd gezonden?


Vindt u dat ook niet alleen een 'onheus handelen' - niet zoals dat van een advocaat verwacht mag wor-den? zie de gedragsregels die ook voor u gelden! - maar is dat...

ook niet in strijd met de wettelijke regels ter zake? Ja, aldus deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk.


2. En dat pik ik niet. Natuurlijk niet.

Niet van Van Empel en ook niet van mr. Lensink...


Al > 3 weken laat u niets van u horen en poogt uw reeds beklaagd 'secretaris' mw. mr. C.K. in - crimineel! - samenspan tussen uw Wan-Orde en het hof van = sof zonder Discipline met ook nieuwe mr. Zuidema met door mij met gegronde = valide redenen, betwiste 'doordrammen' met behandeling door de Raad van Discipline 's Hertogenbosch = Den Bosch (weg met alle hertogen en equivalenten = de 'elite'!) op grond van een kul-'samenvatting' en onheus, partijdig Van Empel 'ad-vies'.


Dat dacht ik niet;

zowel uw Wan-Orde als het sof zonder Discipline zijn...


keihard ontmaskerd!


3. Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar recente publicatie

d.d. 23-07-2017:

'Pure chantage en crimineel samenspan tussen 'rechter' en 'verdachte/ beklaagde' bewezen:

dat pikt deze volhardend vader Groenendijk niet

Groenendijk zegt hardop: neeeeeeeeeeee, dit pikt toch niemand? Ik zeker niet!'


Tot slot:

U krijgt 3 dagen de tijd om 'alsnog eieren voor uw geld te kiezen en uw ziel pogen te redden' - met uiterlijke ontvangst d.d. 26-07-2017 = woensdag uw brief met 'natte handtekening, desnoods met koerier! - of...
Uw keuze:

zelf melding van 'terugfluiten van uw secretaris mr. C.K'


of...

deze vereiste! correctie door het hof van Disci-pline afwachten (want u deed/ doet niets!) is nu 'het minste' dat in uw reactie dient te staan!


Wordt vervolgd... desnoods ook 'naar het wetboek van Strafrecht? en/ of Volkstribu-naal' en zeker openbaar gemaakt.

Met strijdbare 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester'
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

d.d. 26-07-2017: Lensink poogt zich - onterecht! - achter C.K. te verschuilen:

Ontvangen d.d. 27-07-2017 - envelop

Citaat Lensink:


'Uw brief van 24 juli 2017 heb ik in goede orde ontvangen. U schrijft dat ik niet persoonlijk heb gereageerd op uw e-mail van 2 juli 2017.

                     Dat is juist.

In de uitvoering van mijn dekenale taak laat ik mij ondersteunen

- steun? of juist... bedrog namens de 'deken(s)! -

door de stafjuristen van het bureau van de orde van advocaten.


Mr. C.K. heeft op 3 juli 2017 uw e-mail bean
twoord.'                                            - Dat is onjuist!
Want GRN:

 • C.K. gaf helemaal geen, inhoudelijke, antwoorden


Zie verder onder d.d. 27-07-2017 - 2x... de feiten staan vast en alles werd schriftelijk vastgelegd!


Bovenstaande kul van de Wan-Orde werd 'mogelijk gemaakt' = totale failliet van het sof zonder Discipline staat vast; door de - bewezen! - nep-'recht'ers van het hof van Discipline:

d.d. 27-07-2017: Hof van = Sof zonder Discipline 'vergeet' C.K. en wijst rest af:

Ontvangen d.d. 28-07-2017 - envelop


Dit presidium van hof zonder Discipline nam op verwarde wijze!

 • ' een ge'recht'-?neen!-elijke beslissing
  
meest schandalige klacht-weigering ooit... schokkend!Leest u zelf:


...die absoluut 'nergens op slaan';

onheus, onwettig en onacceptabel!Dat de beklaagde(n) = Wan-Orden/ 'dekens en secretarissen' en hun 'rechters'/ het hof = sof zonder Discipline in deze meest schandalige praktijk...

      nieuwe algemeen 'deken' mr. Zuidema -->

de facto samenspannen,

werd in de publicatie d.d. 27-07-2017 toegelicht/ bewezen waarnaar Groenendijk nu kortheidshalve verwijst:


'Schokkend:

Hoogste tucht'rechters' advocatuur = hof van Discipline handelde op 'onheuse/ onwettige' wijze;

 • Onacceptabel. Vrouwe Justitia huilt.'
d.d. 27-07-2017: Pure chantagebrief van beklaagd 'secretaris' mr. C.K. aan GRN:


Klaarblijkelijk wist C.K. dat het sof zonder Discipline/ Zuidema 'haar zou vergeten' = onheuse rugdekking van algemeen 'deken' zou krijgen...= afdreiging; afpersing; blackmail; dwangmiddel; geldafpersing; mis-dadige handeling,

van dezelfde datum met..

als het door mw. C.K./ Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant aangeboden 

keuze?-menu van de dag' voor Groenendijk:'Slikken of - dat willen 'ze' daar het liefste, maar dat weigert GRN - stikken'

            = doorzending kul C.K. 'binnen 5 dagen

of anders ...

'geen klachtbehandeling en slechts archivering'!


 • 'Kiest u maar en... eet smakelijk'?             - Dit is pure chantage!

Neen, dank 'u'; C.K. en deken Lensink!


Citaat C.K.:

 • 'Bij de betaling - van het griffierecht - hebt u vermeld dat u deze be-taling doet onder protest omdat u geen doorzending wenst van het klachtdossier aan de Raad van Discipline'


GRN: Inderdaad, 'het dossier' = door de 'secretaris' gemanipuleerde - voorsorteren op afwijzing -'stapeltje bladzijden uit C.K.'s fantasieboekje' betreft:


a) kul-'samenvatting' C.K. die onvoldoende/ niet overeenkomt met daadwerkelijk ingediende klachten

en

b) onheus, partijdig 'ad-vies' van ex-deken Van Empel, wordt niet geaccepteerd.


Er werd een 'nieuwe, witte auto' ingediend en dan

gaat Groenendijk uiteraard niet-akkoord...

met C.K. haar:

...'kapotte! zwarte scooter!


    - Dan liever fietsen!

Citaat C.K.:


 • 'Indien u geen doorzending wenst, bent u ook geen griffierecht verschuldigd. Ik bevestig u in deze brief dat overeenkomstig uw verzoek het dossier niet wordt doorgezonden aan de Raad van Discipline. Het dossier zal dan worden gearchiveerd.'


Naschrift GRN:
het woordje 'niet'... werd ook zo in haar brief vermeld; vet en onderstreept.Dat was echter niet het - gehele - verzoek, 'secretaris' mw. C.K.!Citaat C.K.:

'Indien u blijft bij uw besluit het (?) u recht...

 - 'hebt u recht!'; weer onzorgvuldige C.K. die ditmaal de letter 'b' vergat en door 'de spellingcorrectie' niet als een fout wordt herkend ! -

...op restitutie van u griffierecht.

Alvorens tot restitutie over te gaan, geef ik u 5 dagen van beraad.'


Citaat C.K.:

'Indien u niet expliciet verzoekt om doorzending van het dossier, wordt het dossier na het verstrijken van de termijn gearchiveerd en zal het griffierecht aan u worden terugbetaald.'

GRN: beklaagd want de boel-bedonderende C.K. 'zet Groenendijk voor het blok' = pure chantage met:


of                                                          Schokkend
                                                             
accepteren van haar kul - menu-1

of                                                          uiteraard allebei

geen 'klacht'-behandeling- menu-2

                                                             onacceptabel! 

Behoorlijke klachtbehandeling...
conform de wet


 • Neen! absoluut niet...  dit stinkt gigantisch.


Overduidelijk is m.i. dat de Wan-Ord - nu nog wel; maar voor hoe lang? - 'deken' Lensink en zijn d.d. 15-04-2017 samen met ex-deken Van Empel for-meel beklaagde 'secretaris' C.K.

...'niets liever willen dan dat Groenendijk in zou stemmen met restitutie van het door hem betaalde griffierecht zodat ze deze - voor hen! -  onverkwikke-lijke casus; 'archiveren kunnen' en weer op de luie krenten gaan zitten'.

Alsook: omdat ze de onthullende publicaties op internet - die 'de spijker op de kop slaan' en door steeds meer medeburgers worden gelezen; mijn oprechte dank aan u! - toch best wel...

 • erg vervelend vinden', nietwaar? Helaas voor hen...

Groenendijk gaat voort... met het ontmaskeren van 'hun soort'.


He; dat rijmt... leuk en wordt herhaald:

Groenendijk gaat voort... met het ontmaskeren van 'hun soort'.

Met alle onomstotelijke bewijzen erbij! -


Net zolang totdat de 'chef de cuisine en zijn kookstaf' ontslagen c.q. de overige (strafrechtelijke) sancties gerealiseerd zijnZie:d.d. 31-07-2017Geen  slikken of stikken’ - optie-3; u bent ontmaskerd!


'Betreft: K17-020

1. ‘Slikken of stikken’ - dan wel optie-3: ontmaskerd!

2. Zendt u uw kul-klachten-‘dossier’ dan maar door

3. Dat betekent echter niet dat uwint’; integendeel.'


Bussum, 31 juli 2017
Orde Zeeland-West-Brabant, mr. Lensink,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,

In voorlopige, korte reactie op

a) m.i. zeer arrogante brief d.d. 26-07-2017 van de nieuwe ‘deken’/ Lensink en de

b) slikken of stikken’-brief d.d. 27-07-2017 van uw formeel beklaagd ‘secretaris’ mr. C.K.


meldt volhardend vader/ rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. het volgende:


1. uw melding: ‘Ik bevestig dat u in deze brief dat - weer slecht Nederlands; ikke niet snappuh, mw. C.K. - van een 'mr'.' mag een juiste zinsbouw worden verwacht, nu toont u 2x uw niveau/ afraffelen - overeenkomstig uw verzoek het dossier niet wordt doorgezonden aan de Raad van Discipline

is niet-correct


2. Slikken van kul of stik maar met uw klacht’, dat is wat de Wan?!-Orde Zeeland feitelijk zegt.

Analoog:

je bestelt een witte auto maar krijgt een zwarte scooter geleverd en als je daarover klaagt dan krijg je ‘een mes op de keel’ c.q. staan er ‘opeens’ tien zware jongens en meisjes om je heen…

 • vindt u die zwarte scooter niet mooi...?’

Neen; een witte auto is geen zwarte scooter!


3. Groenendijk laat zich echter niet intimideren, niet besodemieteren en zal slimmer blijken dan uw hele verenigingAldus: hierbij verzoekt Groenendijk - let wel: zonder een andere mening te hebben over de 100% onheuse, onbehoorlijke en onacceptabele ‘werkwijze van de Wan-Orde Zeeland & Co! - dan ook;


4. expliciet om doorzending van het - betwiste! – dossier aan de Raad van Discipline’, zoals mr. C.K. eiste omdat anders;

Indien u niet expliciet verzoekt om doorzending van het dossier, wordt het dossier na het verstrijken van de termijn gearchiveerd én zal het griffierecht aan u worden terugbetaald’.

Groenendijk: ‘én griffierecht terugbetaald’… alsof het een cadeau zou zijn, teruggave van mijn eigen geld, hahaha. Neen, mr. C.K. daar ‘lokt’ u mij niet mee;

 • de waarheid in de schijnwerpers… dat is wat Groenendijk wil, maar dat had u toch al wel begrepen, nietwaar?!


5. Welke zittingsplaats, datum/ tijd en met welke voorzitter, leden en griffier?


Gaarne verneemt Groenendijk zo spoedig mogelijk uw schriftelijke; per directe mail en ook per post met uw ‘natte’ handtekening - dank voor d.d. 26-07! - antwoorden op deze vragen en bij deze wordt na-dere reactie op genoemde brieven aangekondigd - en uiteraard weer op de website:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/ - geplaatst.Dat de behandelend voorzitter nu...

úw hele zooitje op zijn/ haar bordje krijgt’ en mogelijk

gewraakt dient te worden, moge duidelijk zijn...


6. Deze ‘oplossing’ van de Wan-Orde Zeeland - in samenspan aldus Groenendijk met zwijgend Sof zonder Discipline - zal als;

wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’, blijken te zijn!


Ervan uitgaande mr. Lensink/ (nog) deken Orde Zeeland-W-Brabant aldus naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft

met volhardendegroet’,

drs. E.M. Groenendijk MSc. 
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


GRNd.d. 03-08-2017: 'Powerplay' Lensink loopt mis = aftreden vereist!


Publicatie artikel:


'En bam:


komt op hen terug als 'n boemerangAu.'


Vanaf thuis-'vakantie-adres, heerlijk lang geslapen
en niet-geschoren versus:

'Nieuwe' deken Lensink blijkt...

'meer van hetzelfde gel#l' en...

dient - m.i. onmiddellijk - terug te treden!


Uiteraard werd (nog) 'deken' Lensink per mail d.d. 04-08-2017 door deze Groenendijk met open vizier van publicatie en

 • oproep tot (vrijwillig) aftreden verwittigd.

Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia