zondag 9 juli 2017

Falende Rutte/ Blok: einde NL-'rechtstaat' weer bewezen! Samenspan: 'beklaagde advocaten' Wan-Orden en hun 'rechters'/ hof van Discipline?!


1e Deken Orde Zeeland-W.-Brabant is weggebonjourd:


Hahaha; de eerste die het veld moet ruimen/ 'opgeofferd
werd' = niet meer te redden, want: keihard betrapt...!

Nieuws:

 • Van Empel is afgetreden per 01-07-2017 en dus geen deken van Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant meer!

En 'oh, wat zullen wij 'u' gaan missen'... als kiespijn!

Uiteraard wordt de klacht jegens uw persoon alsmede jegens uw 'secretaris' mw. mr. C.K. gewoon voortgezetMijn lezers willen namelijk weten hoe het - met 'u' beiden - afloopt... of en zo ja, welke sancties er - uiteindelijk - voor haar wan-gedragingen worden opgelegd.
Op het aan Orde Zeeland-W.-Brabant gestuurde antwoordformulier in de brief d.d. 18-06-2017...

- als antwoord op de kul van de 2e beklaagd deken d.d. 08-06-2017 = haar partijdige 'ad-vies' =  poging tot 'vrij'pleiten van deken Meijer, wederom ná klacht-indiening (= waardeloos en per direct te vernietigen!) en namens hof van Discipline! gezonden werd -

...mocht deze Groenendijk - nochtans - helaas geen inhoudelijke! reactie van haar/ Wan-Orde ontvangen! Hoe kan dat nou? Daar had mr. Van Empel 2 weken de tijd voor... maar zij verkoos het - hoe laf?! - om zelf af te treden en de opvolger met haar falen op te zadelen. Schokkend.


Zie uitleg in detail:

 • d.d. 17-04-2017: 'Vele advocaten maar ook hun gilden; de Wan-Orden van Advocaten blijken 'gigantisch te stinken'; klacht jegens 2e deken Van Empel!

 • d.d. 28-05-2017: 'Conclusie: geen onafhankelijke tucht'recht'spraak bij ad-vocaten/ dekens; Orde Advocaten en College Toezicht spannen juist samen!'

 • d.d. 05-06-2017: 'Welkom in de hel: niet alleen bijna alle advocaten/ gilde = NOvA en College Toezicht maar ook tucht'recht'spraak advocatuur = nep!'


Terwijl Van Empel in 2010 'furore maakte'... als 1e vrouwelijke deken vertrok zij tijdens lopende termijn met stille trom... en via de achterdeur!

- opgerot staat netjes; want alle...

Is dat vanwege volhardend vaderrechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. of verzinnen 'ze' nog wat andere 'redenen' voor haar vertrek?

Ze doen maar; ons is duidelijk hoe de vork werkelijk in de steel zit...!
Vaststaat dat:

1) zowel de (klacht-) 'behandeling' door 1e deken mr. Meijer/ Wan-Orde Rotterdam jegens 'zeer bij-zondere' moeder-curator Hopmans - dit na 99.99% zeker; geantedateerde verwijzingsbeslissing van het hof van Discipline (?) - alsook

2) deze 2e (klacht-) 'behandeling', nu voortijdig het-zinkende-schip-verlatende-ex-deken mr. Van Empel (alsook jegens 'secretaris' mr. C.K.)/ Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant jegens Meijer

   beneden alle peil was/ is en... 

3) zelfs jegens de 'recht'ers van het hof van = sof zonder Discipline klacht ge-daan moest worden, te weten jegens plv. 'voorzitter' mr. Driessen-Poortvliet en 'griffier' mr. A.K. en secretariaatsmede'werker' J.M.!De 1e deken Meijer/ Wan-Orde Rotterdam    --->

...blijkt slechts een 'afleidingsmanoeuvre' te zijn, aldus deze oprechte vader/ burger Groenendijk (zie onder).

In werkelijkheid is met de Orde Zeeland afgesproken dat zij klager onder druk zetten met; 'u moet betalen en we hand-haven ons kul-klacht'dossier' of anders sluiten we de zaak'.

 • De aangeboden 'keuze' is dus: of meedoen met kul = afwijzing of niet-meedoen = geen zaak.... ja, daaaaaaaag! Hoe arrogant ze daar zijn?!

Neen dus; daar gaat Groenendijk niet mee akkoord! Want: dit is geen behoorlijke klachtbehandeling conform de wet maar een zooitje ongeregeld. Onacceptabel.

 • Wat als wij hen nu eens... precies zo zouden gaan behandelen?!

Het venijn zit in de details; schokkende correspondentie Wan-Orde Zeeland:

Leest u svp. de schandalige correspondentie van deur-in-gezicht-van-gegrond-klagende-burger-smijtende en reeds zelf-beklaagde-'secretaris' mr. C.K. van de Wan-Orde Zeeland alsmede mijn verweer daarop:


   d.d. 18-06-2017 Groenendijk:


Betreft: K17-020

1. Reactie op kul-brief d.d. 08-06-2017 van zelf-beklaagde secretaris C.K. in op-dracht van Van Empel.

2. Onderzoek is/ kan niet-afgesloten; geen deken ad-vies en 1 week voor herstel; d.d. 25-06-2017

3. Melding openbaarmaking van gehele klachtdossier jegens dekens Meijer, Van Empel & Co!   d.d. 21-06-2017 Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant:


'Uw brief van 18 juni 2017 is in goede orde ontvangen.

Ik maak uit de brief op dat u het met het standpunt van de deken niet eens bent.'

- is dat het enige dat 'secretaris' C.K. 'begreep'?

Jaja... 'toevallig' geen inhoudelijke reactie op gegronde kritiek van Groenendijk - bijvoorbeeld dat haar 'samenvatting' niet overeenkomt met... de daadwerkelijk inge-diende klachten! dat is nogal essentieel, nietwaar? - en enkel poogt door te drammen met behandeling daarvan:

'Indien u verlangt dat de tuchtrechter zich uitspreekt over het handelen van mr. Meijer, kunt u het dossier laten doorsturen naar - = haar kul-'samenvatting' en partijdig Meijer 'ad-vies' = voorsorteren op afwijzing... neen, daar gaat Groenendijk uiteraard niet mee akkoord! - de Raad van Discipline in 's-Hertogenbosch.'

 • Géén 'doordrammen met bewezen onzin'... want: de Wan-Orden en sof zonder Discipline werden reeds (nu weer) keihard ontmaskerd!

Uw 'hoog en laag'-springen is (bijna) lachwekkend te noemen als dit niet zo'n serieuze zaak zou zijn! Schaamt 'u' zich dan werkelijk nergens voor of zijn uw schrijfsels als 'een kat in het nauw maakt rare sprongen te duiden'?

De waarheid doet/ feiten doen 'pijn', nietwaar C.K.?!

Indien u verlangt dat uw nochtans geanonimiseerde naam... voluit vermeld wordt; ga zo door... mogelijk is mij dat waard?! Trouwens: er zijn niet al te veel collega's werkzaam bij de Wan-Orde als 'secretaris' en een slimme lezer kan uw naam simpelweg zelf op uw site achterhalen middels 'ff. (door-)klikken'.

Zeer opvallend en m.i. ook niet-'toevallig' is dat het 'hof'= sof zonder Discipline...

 • de klacht-indiening jegens deze C.K. 'vergeten' is in haar mailbericht (zie onder) op dezelfde datum als dit mailbericht van beklaagde 'secretaris':


   d.d. 02-07-2017 Groenendijk:

Betreft: K17-020


1. Geen (inhoudelijke) reactie Van Empel op mijn brief d.d. 18-06-2017 = totaal ontmaskerd.

2. Indiening van additioneel klachtpunt vs. Meijer nav. zijn kul-brief/ mail d.d. 26-06-2017.

3. Melding klacht d.d. 02-07-2017 bij Raad voor de Rechtspraak en Ministerraad/ 2e Kamer.

4. Ook u/ deken Van Empel zal publiekelijk verantwoording gaan afleggen… wordt vervolgd.

5. Melding openbaarmaking van gehele klachtdossier jegens dekens Meijer, Van Empel & Co!Citaat GRN:

'Hoe kan dat nou, Van Empel?

Het hof doet alsof ze mijn klacht-indiening jegens uw persoon ‘niet meer zouden begrijpen’... ‘u’ reageert niet om mijn gemotiveerde verwerping van kul d.d. 08-06 en uw collega, 1e deken Meijer poogt om met zijn ‘ad-vies’ mbt. moeder-curator Homans door te drammen… wat een kul… van ‘u’ allemaal en dat 100% aange-toond.

 • Hoe duidelijk is samenspan tussen u allen en dit in ‘criminele?’ organisatie;
onacceptabel.Groenendijk geeft u desondanks... nog 3 dagen bedenktijd omuw ziel te redden?’ = ontvangst zijnerzijds uiterlijk d.d. 06-07-2017 van uw:


a) passende, gemotiveerde reactie op mijn recente brief waar het ‘RETOURFORMULIER VERNIETIGING AD-VIES, EXCUSES EN SMARTENGELD’ voor gebruikt kan worden; 

b) bevestiging van ontvangst en acceptatie van additioneel klachtpunt jegens deken Meijer; dit noodzakelijk geworden na zijn onheuse voorstel van opnieuw ‘een doordrampoging of sluiten van de klachtzaak’ d.d. 26-06-2017:

Deken Meijer/ Orde R’dam deed d.d. 26-06-2017 een, aldus klager, onheus en m.i. zeer arrogant ‘voorstel’ per mail/ scan-brief waarmee Groenendijk niet-akkoord gaat; kul. Meijer moet op zijn beurt wachten en dient tot dan toe ‘geduld te betrachten’.

Deze handelswijze van deken Meijer is andermaal klacht-waardig… wie denkt die mijnheer? wel dat hij is? Schokkend. Niet Groenendijk ‘veroorzaakt problemen’...


...maar de ‘wijze(n) van (klacht)behandeling bij de Wan-Orden en het sof zonder Discipline' is/ zijn niet-correctEn dat pikt hij uiteraard niet.

We leven toch in een ‘recht?’staat of...

in werkelijkheid - stiekempjes; dat ‘mag het volk niet weten/ beseffen! - toch niet?!


d.d. 03-07-2017 Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant: C.K. laat zich kennen en toont ware gezicht: 'Hiermee beëindig ik de correspondentie met u.'

Volledige kul-brief C.K. - met toegevoegde nummering:


'Geachte heer Groenendijk,

1. Via deze weg laat ik u weten uw e-mail van 2 juli 2017 te hebben ontvangen.

Anders dan u stelt is op uw brief van 18 juni 2017 wel degelijk gereageerd, te weten in een brief van 21 juni 2017 waarin u wordt gevraagd het griffierecht te voldoen indien u doorzending van de klacht naar de Raad van Discipline wenstVoor de zekerheid sluit ik deze brief nog eens bij. De betaaltermijn verstrijkt op 19 juli 2017.

 • Reactie GRN:

a) Niet alleen weigert de Wan-Orde nu op mijn email d.d. 02-07-2017 (tevens ondertekende brief; aangetekend verzonden) te reageren (zie 5.) maar ook op de eerdere brieven en mijn kritiek op o.a. haar wan-gedragingen - waar Van Empel nog in dienst was als deken! - werd niet inhoudelijk ingegaan!


Dit simpelweg 'omdat' daar de facto geen plausibel 'weerwoord' mogelijk is! De Wan-Orde staat met de rug tegen de muur en verliest... feit. 


b) Er kan geen sprake zijn van behandeling van de Meijer-klacht vóórdat de Van Empel- én

daarvóór; de klacht jegens het hof van Discipline behandeld is, zoals mr. C.K. al medegedeeld werd.


Fout op fout stapelt C.K.!


c) Dat deze nep-'secretaris' C.K. desondanks poogt 'door te drammen' en met m.i. 'chantage' poogt om Groenendijk 'te verleiden = te chanteren' met een herhaling van eerder onheus Wan-Orde 'voorstel': 'slikken van haar kul of stikken'... neen dus.


Dat pikte Groenendijk toen niet en nu pikt hij dat nog steeds niet... ja, daaaaaag!

Zij maakt(e) de (bewuste) fouten...

niet deze volhardend vader/ recht-zoekend burger!


2. Alleen indien het griffierecht wordt betaald,
krijgt de klacht tegen mr. Meijer een vervolg bij de Raad van Discipline.

Met het standpunt van de deken mag u het niet eens zijn, maar over de inhoud daarvan kan niet worden gediscussieerd.

 • Reactie GRN:

a) Groenendijk meent dat dekens Meijer en Van Empel na formele klacht-indiening jegens hun persoon - ivm. de geconstateerde wangedragingen door de deken/ in op-dracht van of namens hen - helemaal geen 'ad-vies' hadden mogen afgeven!

Niet alleen is Groenendijk het inderdaad niet eens met de 2x partijdige 'ons soort dekt ons soort mensen, hoe dan ook'-adviezen maar nog veel belangrijker en van doorslag-gevend belang: die 'ad-viezen' hadden nooit op dat moment in de procedure afge-geven mogen worden... zoals als (additioneel) klachtpunt werd benoemd.

b) En; wat zegt 'secretaris' C.K. nu precies met: 'Met het standpunt van de deken mag u het niet eens zijn, maar over de inhoud daarvan kan niet worden ge-discussieerd.'???


Spreekt zij zich in dezelfde zin tegen...

door eerst te melden dat je het met het standpunt niet eens mag zijn, maar tegelijkertijd

'kan over de inhoud niet worden gediscussieerd'?

'Mag' ik nu wel of niet eens zijn met de deken?

 • Kennelijk mag je het oneens zijn, maar... je mond open doen en niet-instemmen met kul... dat mag dan weer niet? Hahaha!


Wat leeft u in een 'absurde wereld' = politiestaat, waar rechtzoekenden weliswaar 'het niet eens mogen zijn met dat ze besodemieterd worden', maar daar moeten die burgers verder... 'vooral niets  over zeggen'?! 

De bedrogen burger 'moet' de kaken stijf op elkaar houden en zich ook door de klacht-behandelaars laten bedonderen? Als mak schaap naar de slachtbank? Neen, dank u.

Deze Groenendijk verkiest de aanval als beste verweer op uw ivoren torentjes-gel#l...!


3. De deken kan geen nieuwe klachten over mr. Meijer behandelen omdat de deken Zeeland-West-Brabant daarvoor niet is aangewezen.

 • Reactie GRN:

a) Mogelijk (iets) te voorbarig werd daarvan uitgegaan dat na eerdere, 99,99% zeker; geantedateerde, verwijzingsbeslissing/ Driessen-Poortvliet, door het hof naar Orde Zeeland ook de nieuwe klacht door de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant behandeld zou worden.

b) Echter: indien dit niet het geval zou zijn, dan dient 'secretaris' C.K. echter niet 'niets te doen en de deur te sluiten', maar dient het additionele klachtpunt juist aan het hof door te zenden!

c) Dat weet C.K. ook/ behoort dit te weten en haar falen wordt hierbij als additio-neel punt bij de reeds d.d. 15-04-2017 ook tegen haar ingediende klachten


4. Ten slotte deel ik u mede dat mr. Van Empel op 1 juli 2017 is afgetreden als deken.

 • Reactie GRN:
  
a) Dat is gerechtigheid stap-1...

maar niet voldoende.

b) Wat zijn de 'redenen' voor dit plotsklaps vertrek?

c) Wie neemt taken als deken nu waar?5. Hiermee beëindig ik de correspondentie met u.

Ik wacht af op betaling van het griffierecht.
Met vriendelijke groet, C.K. Stafjurist'

 • Reactie GRN:

a) 'U', zijnde beklaagd 'secretaris' C.K. denkt - bovenaan - wel de ontvangst van mijn brief d.d. 02-07-2017 te kunnen bevestigen, maar tegelijkertijd beëindigt 'u' - onderaan - de correspondentie...

 • voor iedereen is duidelijk dat de Wan-Orde/ C.K. met haar onzin... niet kan winnen van de feiten = de waarheid van vader/ burger Groenendijk.

De Wan-Orde Zeeland-West-Brabant is 'te bang/ te laf?' om ook maar antwoord te geven...

conclusie: 'ze' weten dat ze verloren hebben!


b) Er kan pas sprake zijn van betaling van het griffie'recht' als het klachtdossier 'de juiste inhoud' heeft... en dat kan pas worden vastgesteld ná be-handeling van de klacht jegens Van Empel. Niet eerder, zoals C.K. poogt te doen...

Met betaling van griffierecht (50,- euro!) zou Groenendijk namelijk impliciet 'in-stemmen met het betwiste Meijer ad-vies' en daarvan kan geen sprake  zijn!

Het hof van Discipline bewijst zich opnieuw als sof zonder Discipline:


Informatie vooraf/ publicaties mbt. sof:

d.d. 13-06-2017:

'Criminele? tucht'recht'ers/ hof van Discipline weigert wet uit te voeren en spant samen met beklaagde advocaat/ Zeelands deken Van Empel...!'

d.d. 18-06-2017

'Als 'recht'ers corrupt blijken, is een volksopstand aanstaande! Tuchtrechter advocaten (hof van = sof zonder Discipline) heult met beklaagde deken!

 • Klachtbehandeling advocatuur en tucht'recht'spraak is 'n slechte soap!'Het venijn zit in de schokkende correspondentie sof zonder Discipline:


De - criminele?! - samenspan met de Wan-Orden blijkt uit mijn onbeantwoorde brieven en de korte inhoud van deze sof zonder Discipline reactie/ enkel mailbericht dat een (onvolledige) 'ontvangstbevestiging' moet voorstellen?!

d.d. 03-06-2017: Groenendijk

Formele klacht-indiening jegens het sof zonder Discipline/ mrs. Driessen-Poortvliet, A.K. en mw. J.M.d.d. 13-06-2017mailverzending brief:

d.d. 13-06-2017Groenendijk

Steeds dieper in moeras zinkende 'recht'ersBetreft:

   1. Beklaagd deken mr. Van Empel denkt na klacht ad-vies’ te kunnen geven
  = kul!

   2. Indiening als additioneel klachtpunt; afgifte deken ‘ad-vies’ is arrogant en te
   vernietigen!

   3. Klacht vs. Van Empel en C.K., d.d. 15-04 ingediend; d.d. 12-06 nog geen
   behandeling door het hof?!

   4. Klacht vs. mr. Driessen-Poortvliet en A.K. en J.M. d.d. 06-06 ingediend;
   bevestiging?!

   5. Melding publicaties op website en gepaste openbaarmaking klachtenproce-
   dure = bedrog!


- geen ontvangstbevestiging en geen (inhoudelijke) reactie! -


d.d. 02-07-2017Groenendijk


Non-reactie Wan-Orde en samenspan = klacht Raad van de Rechtspraak en Politiek


Betreft: K17-020


1. Geen (inhoudelijke) reactie Van Empel op mijn brief d.d. 18-06-2017 = totaal ontmaskerd.

2. Indiening van additioneel klachtpunt vs. Meijer nav. zijn kul-brief/ mail d.d. 26-06-2017.

   3. Melding klacht d.d. 02-07-2017 bij Raad voor de Recht?spraak en Minister-
   raad/ 2e Kamer.

   4. Ook u/ deken Van Empel zal publiekelijk verantwoording gaan afleggen… wordt
   vervolgd.

   5. Melding openbaarmaking van gehele klachtdossier jegens dekens Meijer, Van
   Empel & Co!


- geen ontvangstbevestiging/ geen (inhoudelijke) reactie! -d.d. 03-07-2017Kul-mail 2e 'griffier' mr. F.O.,
volledige inhoud:

'RE: Weigeren de wet uit te voeren en helemaal niets - willen - doen? De Raad voor de Rechtspraak en de Politiek werden opgeroepen en NL zal het weten!'


   ma 3-7-2017 16:27
   Van: griffie@hofvandiscipline.nl
   Aan: drs. Groenendijk MSc.


   Geachte heer Groenendijk,

   Uw klachten jegens mr. Driessen-Poortvliet, mr. A.K., mevrouw J.M. en
   mr. Van Empel zijn in goede orde ontvangen en u ontvangt hieromtrent 
   binnenkort nader bericht.

   Hoogachtend,
   Mw. mr. F.O.griffierIn combinatie met hun kul-brief d.d. 03-07-2017:


Waar weliswaar (ten 1e male en slechts) per mailbericht een 'ontvangstbevesti-ging van uw klachten' - welke brieven werden bevestigd? geen concrete data en niet per post = onnavolgbaar en niet rechtsgeldig! - werd verstuurd;

maar...
- let op... dit is niet-'toevallig' of 'slechts 'n foutje'?! dit is m.i. een bewuste manipulatie/ poging om verwarring te stichten c.q. schokkend failliet van de NL-'recht'staat 

andermaal bewezen -

1)  door het hof = sof zonder Discipline werden helaas géén concrete data genoemd/ bevestigd en aldus is onnavolgbaar op welke brieven de 'griffier' mr. F.O. doelt...

Jegens haar wordt hierbij om die reden eveneens klacht inge-diend dan wel - per ommegaande - correctie/ verduidelijking en zending per onder-tekende, papieren post verlangt.


2) reeds d.d. 15-04-2017 werd formeel klacht jegens Zeelands ex-deken Van Empel ingediend; vervolgens werd deze door het hof van Discipline 'even laten rusten'; daarna 'opeens niet meer begrepen' en na andermaal schriftelijk verzet en publicaties... snapt het hof de klacht kennelijk 'opeens weer wel', maar wordt... andermaal verzocht om (af) te wachten'!


Ja, daaaaag; 3 maanden later en nog geen enkele inhoudelijke reactie of bevestiging op papier = wettelijk verplicht...!

 • Nu-achter-de-geraniums-zittende?-ex-algemeen-deken mr. Van Dijk weigerde maandenlang inhoudelijk te reageren, laat staan op te treden/ in te grijpen zoals (herhaald) verzocht en wettelijk vereist...

en nog steeds doet het sof zonder Discipline niets anders dan... temporiseren!

 • Overduidelijk om niets te doen t/m 19-07-2017 zodat Groenendijk 'gedwongen wordt om in te stemmen' met de Wan-Orde en Sof-kul waartegen hij zich nu juist al maandenlang verzet. Dat is pure chantage/ bedrog... toch?

Neen, dus!


3) het volgende 'addertje onder het gras':

De 2e 'griffier', mr. F.O. noemt in de opsomming in haar 'bevestigingsmail'... niet de naam van de wel degelijk formeel beklaagde 'secretaris' mr. C.K. van de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant. 'Hahaha':

 • Hoe duidelijk wilt u de collusie van beklaagde deken(s) en over hen te oordelen 'recht'ers van het hof nog bewezen krijgen...?!

Dit is schokkend en onacceptabel.

Collusie van beklaagde dekens en 'recht'ers/ hof van Discipline is helder:


Want:

Enerzijds poogt reeds beklaagd 'secretaris' mr. C.K. van de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant door te drammen met haar niet-gefiatteerde kul-'samenvatting' = niet-daadwerkelijk ingediende klachten en meldde zij op meest arrogante wijze:

'de correspondentie te sluiten' = 'dikke vinger' naar een gegrond klagend burger en is niet-normaal; onacceptabel!

Terwijl anderzijds nu juist de klacht-indiening jegens deze C.K. door het hof van Discipline werd 'vergeten'. Jaja, neen dus! Want: dat was niet 'per ongeluk'... zeker niet, maar:


Dit 'zodat' de - niet-mijn-daadwerkelijk ingedien-de klachten maar - door zelf-beklaagd 'secretaris' mr. C.K. geconstrueerde en op-afwijzing-voorsorterende klacht'samenvatting' jegens Meijer door de Raad van Discipline toekomstig...


...hoe dan ook; 'afgewezen' zal gaan worden en

...in het hoger beroep bij het hof van Discipline dan eveneens 'ongegrond' wordt verklaard.

Daar doet Groenendijk niet aan mee!

Wie denken 'ze' wel niet dat 'ze' zijn?
Wat 'n nep; een schijnvertoning(en).

 • Een 'krom'staat... dat pikt Groenendijk niet!


Mijn samenvatting (top-down):

Niet-onafhankelijke 'recht'ers dekken verzakende dekens die weer de verzakende zeer bijzondere moeder-curator/ advocaat dekt...

 • 'Dat soort mensen dekt dat soort mensen'; bahbahbah!


Collusie:

R'dams deken Meijer gaat, gemanipuleerd, 'vrij-uit'... en ook de moeder-curator Hopmans zal dan weer door hem 'gered gaan worden'... jaja = neen!

Hun 'zeer-laag-bij-de-grond plannetje in samenspan'... gaat niet doorNo way.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd;
mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia